Купуємо основні засоби у кредит

В обраному У обране
Друк
Костенко Ніна, податковий експерт
Податки та бухгалтерський облік Вересень, 2015/№ 75
У цілому облік придбання необоротних активів за рахунок позикових коштів і на умовах товарного кредиту не відрізняється від обліку придбання таких активів за грошові кошти (див. с. 22). Але деякі особливості тут усе ж таки є. Це проценти за користування фінансовим або товарним кредитом. Чи беруть вони участь у формуванні первісної вартості куплених основних засобів, ми з вами й дізнаємося з цієї статті.

Купівля у кредит: відображаємо в обліку

Бухгалтерський облік. У цілях бухгалтерського обліку купівлю ОЗ за рахунок позикових коштів і на умовах товарного кредиту можна розділити на дві окремі операції:

1) власне купівля;

2) кредитна операція.

З першою операцією все дуже просто: активи, придбані за кредитні кошти або за договором товарного кредиту, підприємство-покупець відоб­ражає як звичайну купівлю. Тобто зараховує їх на баланс за первісною вартістю і відображає на відповідних рахунках обліку ОЗ.

Єдиний нюанс: з моменту передання товару, проданого у кредит, і до отримання оплати постачальнику належить право застави на нього ( ч. 6 ст. 694 ЦКУ). Тому в момент отримання ОЗ їх вартість покупець відображає за дебетом позабалансового рахунку 05 «Гарантії та забезпечення надані».

Після погашення заборгованості за отримані ОЗ він списує вартість заставних активів з позабалансового обліку — відображає їх за кредитом позабалансового рахунку 05 «Гарантії та забезпечення надані».

Тепер про те, як в обліку йдуть справи з другою операцією — кредитною. Її особливість у тому, що за користування чужими грошовими коштами боржник сплачує проценти. Їх розмір установлюють у договорі ( ст. 536 ЦКУ).

Для обліку процентів за користування кредитом підключають абзац дев’ятий п. 8 П(С)БО 7. А він заявляє, що фінансові витрати не включають до первісної вартості ОЗ, придбаних (створених) повністю або частково за рахунок запозичень. Виняток — тільки фінансові витрати, які потрапляють до собівартості кваліфікаційних активів відповідно до П(С)БО 31.

Уточнимо, що п. 4 П(С)БО 31 зобов’язує капіталізувати фінансові витрати, що належать до кваліфікаційного активу.

А що є кваліфікаційним активом? Під ним п. 3 П(С)БО 31 розуміє актив, який обов’язково вимагає істотного часу для його створення (більше 3 місяців — уточнює п. 1.6 Методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку фінансових витрат, затверджених наказом Мінфіну від 01.11.2010 р. № 1300).

Примірний перелік кваліфікаційних активів ви можете знайти в додатку 1 до П(С)БО 31. Він уключає, зокрема, будівництво приміщень, будинків, споруд, виготовлення та монтаж обладнання.

Тобто некапіталізовані на підставі П(С)БО 31 суми процентів за кредитами, пов’язаними з придбанням ОЗ, відображаємо у складі фінансових витрат звітного періоду.

А ось суму процентів, які ідуть у собівартість кваліфікаційних активів, відносимо на збільшення первісної вартості придбаних ОЗ і амортизуємо

Детальніше про порядок обліку фінансових витрат, пов’язаних зі створенням кваліфікаційних активів, читайте в «Податки та бухгалтерський облік», 2013, № 48, с. 20.

Нарахування процентів за користування фінансовим або товарним кредитом (як некапіталізованих, так і тих, які включають до первісної вартості кваліфікаційного активу) відображаємо за допомогою запису:

— Дт 951 — Кт 684, якщо отримано банківський кредит;

— Дт 952 — Кт 684, якщо отримано товарний кредит.

Потім робимо запис:

— Дт 792 — Кт 951 (952) — щодо суми некапіталізованих процентів, визнаних фінансовими витратами звітного періоду;

— Дт 15 — Кт 951 (952) — щодо суми процентів, що підлягають капіталізації.

Увага! Норми П(С)БО 31 не застосовують бюджетні установи та підприємства, які складають фінзвітність за МСФЗ* ( п. 2 П(С)БО 31).

* МСФЗшники в цілях обліку витрат на позики користуються власним МСБО 23 «Витрати на позики».

Додатково проценти за користування позиковими коштами не капіталізують, а завжди включають до витрат того періоду, в якому ці проценти було нараховано ( п. 4 П(С)БО 31):

— суб’єкти малого підприємництва — юрособи;

— представництва іноземних суб’єктів господарської діяльності;

— юрособи, які не займаються підприємницькою діяльністю (тобто неприбуткові організації).

До речі, суб’єкти малого та середнього бізнесу, які працюють за МСФЗ, теж не капіталізують витрати за позиками (на відміну від решти МСФЗ­шників), а визнають їх витратами у складі прибутку або збитку в тому періоді, в якому їх здійснено. Так стверджують п.п. «д» п. 17.11 і р. 25 IFRS for SME (Міжнародного Стандарту Фінансової Звітності для підприємств малого та середнього бізнесу).

Нагадаємо, що ч. 3 ст. 55 Господарського кодексу України від 16.01.2003 р. № 436-IV (ср. 025069200) до суб’єктів малого підприємництва — юросіб відносить суб’єктів господарювання будь-якої організаційно-правової форми та форми власності, в яких середня кількість працівників за звітний період (календарний рік) не перевищує 50 осіб і річний дохід не перевищує суму, еквівалентну 10 млн. євро, визначену за середньорічним курсом НБУ.

А з точки зору п. 1.2 IFRS for SME підприємствами малого та середнього бізнесу — це підприємства, які: (а) не зобов’язані надавати свою фінансову звітність широкому колу користувачів і (б) випускають фінансову звітність загального призначення для зовнішніх користувачів.

І декілька слів про облік процентів, сплачених (нарахованих) на користь нерезидентів. Їх відображаємо в обліку з урахуванням пп. 5 і 6 П(С)БО 21. При визначенні суми витрат у гривневому еквіваленті орієнтуємося на те, яка подія була першою: нарахування або сплата процентів. Залежно від цього використовуємо курс НБУ на дату першої з подій.

Якщо проценти спочатку нараховуємо, а вже потім сплачуємо, заборгованість перед нерезидентом кваліфікуємо як монетарну, тому перераховуємо її на дату балансу і на дату погашення ( п. 8 П(С)БО 21).

Податок на прибуток. Щоб визначити оподатковуваний прибуток, з 01.01.2015 р. платник за основу бере виключно бухгалтерський фінрезультат, відкоригований на різниці, передбачені розд. III ПКУ ( п.п. 134.1.1 ПКУ).

Одна з таких різниць — на суму витрат з нараху­вання процентів за борговими зобов’язаннями (кредитами, позиками тощо) перед пов’язаними особами — нерезидентами ( пп. 140.2 і 140.3 ПКУ). Але розраховують її не усі платники, а тільки:

— обов’язково — високодохідники (підприємства з доходом за минулий рік (починаючи з 2015 року) більше 20 млн. грн.);

— із власної волі — малодохідники (підприємства з минулорічним доходом (починаючи з 2015 року) не більше 20 млн. грн.).

За бухгалтерськими правилами всі виплати нерезидентам підприємство включає до витрат у повному обсязі без жодних обмежень.

Проте суми процентів за кредитами, отриманими від пов’язаного нерезидента, у зменшення оподатковуваного прибутку одразу ­в повному обсязі зіграти не можуть

З 01.01.2015 р. перешкоду в цій справі встановив п. 140.2 ПКУ. Він оголошує, що платник, у якого сума боргових зобов’язань (кредиту, позики тощо) перед пов’язаною особою — нерезидентом* перевищує власний капітал у 3,5 рази (для фінансових і лізингових компаній — у 10 разів), збільшує свій бухгалтерський фінрезультат на різницю між сумою нарахованих у бухобліку процентів за цими борговими зобов’язаннями і половиною суми фінрезультату, фінвитрат і бухгалтерської амортизації за звітний період.

* Юрособи з податковою адресою (місцезнаходженням) на території ВЕЗ «Крим» — це теж нерезиденти. Тому п. 140.2 ПКУ поширюється і на виплату процентів на їх користь.

Тому, якщо ви, будучи високодохідником, узяли кредит на купівлю ОЗ у пов’язаного нерезидента або купили в нього ОЗ на умовах товарного кредиту, будьте люб’язні, відкоригуйте свій бухфінрезультат на «процентну» різницю.

Тільки врахуйте: збільшення в бухобліку первісної вартості придбаних ОЗ на суму процентів за користування фінансовим або товарним кредитом (тобто їх капіталізація) не має нічого спільного з податковими «процентними» різницями з п. 140.2 ПКУ. Ці різниці з бухобліком взагалі не пов’язані.

Тобто збільшення первісної вартості основних засобів у бухобліку — окремо, а коригування на «нерезидентські» проценти в податковоприбутковому обліку — окремо.

Детальніше про те, як правильно відкоригувати бухфінрезультат на «процентну» різницю, ви можете прочитати в «Податки та бухгалтерський облік», 2015, № 55, с. 18.

ПДВ. Проценти за користування фінансовим кредитом ПДВ не обкладають. Але з процентами за користування товарним кредитом ситуація інша. Вони є платою за надані послуги з відстрочення оплати вартості товару,

тому ПДВ-зобов’язання тут виникають за повною програмою

Суму ПДВ, сплачену (нараховану) у складі процентів, підприємство-покупець має право включити до свого податкового кредиту незалежно від того, з якою метою планує використовувати придбаний об’єкт ( п. 198.3 ПКУ). Головне, щоб податковий кредит підтверджувала правильно складена продавцем і зареєстрована в ЄРПН податкова накладна ( п. 201.10 ПКУ).

Якщо об’єкт ОЗ ви станете використовувати в операціях, що звільнені або не є об’єктом обкладення ПДВ, або ж у негоспдіяльності, податковий кредит доведеться компенсувати ПДВ-зобов’язаннями ( п. 198.5 ПКУ).

Давайте операцію з придбання об’єкта ОЗ на умовах фінансового і товарного кредиту розглянемо на прикладах.

Приклад 1. Підприємство за кредитні кошти придбало об’єкт ОЗ (виробниче обладнання) вартістю 96000 грн. (у тому числі ПДВ 20 % — 16000 грн.). Куплений об’єкт не відповідає критеріям кваліфікаційного активу. Сума процентів за користування кредитом становить 2400 грн.

В обліку цю операцію підприємство відображає так (див. табл. 1 на с. 21):

Таблиця 1. Придбання ОЗ за рахунок позикових коштів

№ з/п

Зміст господарської операції

Бухгалтерський облік

Сума, грн.

Дт

Кт

1

Отримано на поточний рахунок підприємства короткостроковий кредит банку

311

601

96000

2

Перераховано постачальнику передоплату за обладнання

371

311

96000

3

Відображено суму податкового кредиту з ПДВ (за наявності податкової накладної, зареєстрованої в ЄРПН)

641/ПДВ

644

16000

4

Отримано обладнання

152

631

80000

5

Списано суму раніше відображеного податкового кредиту з ПДВ

644

631

16000

6

Відображено залік заборгованостей

631

371

96000

7

Введено в експлуатацію обладнання

104

152

80000*

* З місяця, наступного за місяцем введення об’єкта ОЗ в експлуатацію, за ним починає нараховуватися амортизація.

8

Нараховано проценти за користування кредитом

951

684

2400

9

Списано на фінансовий результат витрати на сплату процентів

792

951

2400

10

Сплачено проценти за користування кредитом

684

311

2400

11

Погашено банківський кредит

601

311

96000

Приклад 2. Підприємство на умовах товарного кредиту придбало верстат вартістю 72000 грн. (у тому числі ПДВ 20 % — 12000 грн.). Первинний внесок згідно з договором становить 24000 грн. (у тому числі ПДВ 20 % — 4000 грн.). За користування товарним кредитом підприємство щомісячно сплачує проценти у розмірі 600 грн. (у тому числі ПДВ 20 % — 100 грн.).

В обліку цю операцію підприємство відображає так (див. табл. 2):

Таблиця 2. Придбання ОЗ на умовах товарного кредиту

№ з/п

Зміст господарської операції

Бухгалтерський облік

Сума, грн.

Дт

Кт

1

Перераховано продавцю авансовий внесок за верстат

371

311

24000

2

Відображено суму податкового кредиту з ПДВ (за наявності податкової накладної, зареєстрованої в ЄРПН)

641/ПДВ

644

4000

3

Оприбутковано верстат

152

631

60000

4

Відображено на позабалансовому рахунку зобов’язання із застави (збільшений залишок за рахунком)

05

72000

5

Списано суму раніше відображеного податкового кредиту з ПДВ

644

631

4000

6

Відображено суму податкового кредиту з ПДВ (за наявності податкової накладної, зареєстрованої в ЄРПН)

641/ПДВ

631

8000

7

Відображено залік заборгованостей

631

371

24000

8

Введено в експлуатацію верстат

104

152

60000*

* З місяця, наступного за місяцем введення об’єкта ОЗ в експлуатацію, за ним починає нараховуватися амортизація.

9

Відображено нарахування процентів за користування товарним кредитом (щомісячно)

952

684

500

10

Відображено суму податкового кредиту з ПДВ у складі суми процентів (за наявності податкової накладної, зареєстрованої в ЄРПН) (щомісячно)

641/ПДВ

684

100

11

Списано на фінансовий результат витрати на сплату процентів (щомісячно)

792

952

500

12

Перераховано грошові кошти в оплату процентів за користування товарним кредитом (щомісячно)

684

311

600

13

Перераховано кошти за верстат (решта суми)

631

311

48000

14

Списано з позабалансового рахунку зобов’язання із застави (зменшено залишок за рахунком)

05

72000

висновки

  • Некапіталізовані на підставі П(С)БО 31 суми процентів за кредитами, пов’язаними з придбанням ОЗ, відображаємо у складі фінансових витрат звітного періоду.

  • Якщо ви, будучи високодохідником, узяли кредит за купівлю ОЗ у пов’язаного нерезидента або купили в нього ОЗ на умовах товарного кредиту, відкоригуйте свій бухфінрезультат на «процентну» різницю.

  • Проценти за користування фінансовим кредитом ПДВ не обкладають.

Оформи передплату та читай все Передплатити журнал

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити