«Алкогольно-тютюнові» звіти: вивчаємо нові форми

Ольховик Ольга, податковий експерт
Друк
Ви вже знаєте*, що Мінфін наказом від 11.02.2016 р. № 49 (далі — наказ № 49) затвердив новий пакет звітності про виробництво та обіг спирту, алкоголю і тютюну, а також порядки їх заповнення. Як і планувалося, цей наказ опубліковано в бюлетені «Офіційній вісник України» від 22.03.2016 р. № 21, і 22.04.2016 р. він набув чинності. Отже, звітувати за квітень потрібно буде вже за новими формами. Поспішаємо ознайомити вас зі змінами!

* Див. про це «Податки та бухгалтерський облік», 2016, № 23, с. 2.

Наказом № 49 затверджено сім нових форм звітів: № 1-РС, № 2-РС, № 3-РС, № 1-ОА, № 1-ОТ, № 1-РА, № 1-РТ. Хто подає ці звіти? Відповідь на це запитання див. у табл. 1.

Таблиця 1. Суб’єкти, що подають «алкогольно-тютюнові» звіти

Форму звіту

подають суб’єкти господарювання всіх форм власності, які

№ 1-РС

виробляють та реалізують спирт (у тому числі біоетанол)

№ 2-РС

виробляють та реалізують алкогольні напої та виноматеріали

№ 3-РС

виробляють та реалізують тютюнові вироби

№ 1-ОА

отримали ліцензії на право оптової торгівлі алкогольними напоями

№ 1-ОТ

отримали ліцензії на право оптової торгівлі тютюновими виробами

№ 1-РА

отримали ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями

№ 1-РТ

отримали ліцензії на право роздрібної торгівлі тютюновими виробами

img 1

Як бачимо, наказом № 49 затверджено нові форми звітності для виробників та оптових торговців алкоголем і тютюном, які до цього часу звітували за «однойменними» формами, затвердженими наказами ДПАУ від 13.10.2005 р. № 449 (далі — наказ № 449) і від 27.04.2006 р. № 228 (далі — наказ № 228). Але що найважливіше:

додано нову категорію тих, хто звітує: віднині серед них суб’єкти, які здійснюють роздрібну торгівлю алкогольними напоями та тютюновими виробами

Подають нові звіти окремо за кожен місяць до 10 числа місяця, що настає за звітним, до органу ДФС за основним місцем обліку платника в електронній формі.

Зауважимо: граничним строком їх подання є 9 число наступного місяця. Проте, якщо цей день є вихідним, святковим або іншим неробочим днем, останнім днем строку є перший робочий день, що настає за ним. Це підтверджують і податківці (БЗ 115.05). Отже, строк подання звіту за квітень з урахуванням викладеного вище минає 10.05.2016 р. І ще одне зауваження: наказ № 49 не передбачає можливості подання зазначених звітів у паперовій формі.

Заповнення форм звітів здійснюється з використанням кодів продукції згідно з додатком до наказу № 49. Важливо те, що коди і види продукції, які містили додаток до наказу № 449 і наказ № 228, не відповідають кодам у додатку до нового наказу № 49. А тому орієнтуватися на старі коди і види при заповненні нових звітів не можна.

А тепер давайте розберемося, яких змін зазнали форми звітів, що призначені для виробників та оптовиків, а також ближче познайомимося зі звітами, призначеними для роздрібних продавців алкогольних напоїв і тютюнових виробів.

Нові форми для виробників

Форма № 1-РС «Звіт про обсяги виробництва та реалізації спирту». Головна новація для суб’єктів господарювання, які виробляють та реалізують спирт (у тому числі біоетанол): інформацію вони тепер повинні подавати не тільки за видами спиртів, а й за кожним місцем виробництва (п. 4 розд. 1 Порядку заповнення форми звіту № 1-РС). Тому такий суб’єкт господарювання має подати стільки звітів, скільки місць виробництва в нього є, але всі вони подаються за основним місцем обліку платника.

В усьому іншому, як і раніше:

— одиницями виміру для спирту є декалітри в перерахунку на безводний спирт (дал б.с.);

— інформація про надходження на підприємство конфіскованої продукції вноситься до форм звіту окремим рядком;

— інформація про залишки на кінець звітного місяця вноситься до акта інвентаризації. Зміст розділів I і II — без змін.

Форма № 2-РС «Звіт про обсяги виробництва та реалізації алкогольних напоїв». Платники, які виробляють та реалізують алкогольні напої та виноматеріали, як і раніше, подають інформацію за видами алкогольних напоїв. Але визначають їх, звичайно ж, відповідно до додатка до наказу № 49.

Порядок заповнення розділу I форми № 2-РС врегульовано розд. II Порядку її заповнення. З новин — тільки те, що у складі інших надходжень тепер потрібно окремо виділяти імпорт.

Крім того, звіт поповнився новим розділом II «Обсяги отримання та відвантаження виноматеріалів». Його заповнюють підприємства — виробники виноробної продукції (п. 4 розд. I Порядку заповнення форми № 2-РС). Яку інформацію в ньому слід відображати, див. у табл. 2.

Таблиця 2. Заповнюємо розд. ІІ форми № 2-РС

1

2

Графа

Інформація

1

2

1

Найменування/П. І. Б. постачальника виноматеріалів

2

Код ЄДРПОУ/ідентифікаційний код або серія та номер паспорта* суб’єкта господарювання (постачальника виноматеріалів)

3

Код адміністративно-територіальної одиниці споживача виноматеріалів згідно з додатком до наказу № 49

4

Найменування/П. І. Б. споживача виноматеріалів

5

Код ЄДРПОУ/ідентифікаційний код або серія та номер паспорта* суб’єкта господарювання (споживача виноматеріалів)

6

Кількість відвантажених (отриманих, у тому числі імпортованих) виноматеріалів

7

Вид продукції

8

Код продукції

9

Мета використання виноматеріалів (вид)

10

Мета використання виноматеріалів (код)

11

Пояснення

* Зазначається фізичними особами, які мають відмітку в паспорті про право здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта.

Форма № 3-РС «Звіт про обсяги виробництва та реалізації тютюнових виробів». У додатку до наказу № 49 міститься перелік кодів та видів тютюнових виробів, у розрізі яких необхідно заповнювати звіт за формою № 3-РС. Його попередник, наказ № 449, цим похвалитися не міг. Тому тепер у графі 2 розділу I і у графі 1 розділу II звіту № 3-РС необхідно зазначати код, що відповідає додатку, а не код УКТ ЗЕД, що зазначався раніше у графі 6 розділу I і графі 5 розділу II цього звіту за старою формою.

Крім того, раніше звіт за формою № 3-РС складався в одній-єдиній одиниці виміру: млн штук. А нова його форма для окремих видів продукції встановлює іншу одиницю виміру — тонну. Так, згідно з п. 2 разд. II Порядку заповнення форми № 3-РС в графі 3 розділу I «Обіг тютюнових виробів» вказують наступні одиниці виміру тютюнових виробів, що використовуються при складанні звіту:

млн штук — для сигарет з фільтром, сигарет без фільтру, цигарок, сигар, сигарил;

тонна — для тютюну люлькового, тютюну нюхального, тютюну смоктального, тютюну жувального;

млн штук або тонна — для тютюнової сировини кодів УКТ ЗЕД 2401, 2403, інших тютюнових виробів.

Відповідну одиницю виміру заповнюють і у графі 3 розділу II «Обсяги реалізації тютюнових виробів».

До розділу I форми № 3-РС також додалася нова графа «Інші витрати за звітний місяць», де мають бути відображені втрати при виробництві, зберіганні, відпуску продукції на лабораторні дослідження тощо. А в розділі II тепер необхідно окремо виділяти кількість тютюнових виробів, реалізованих на внутрішньому ринку України, та кількість експортованих тютюнових виробів.

В усьому іншому зміст та порядок заповнення форми № 3-РС залишилися колишніми.

Нові форми для оптових торговців

Оптові продавці алкогольних напоїв та/або тютюнових виробів, як і раніше, подають звіти № 1-ОА та/або № 1-ОТ у цілому по підприємству з урахуванням усіх його структурних одиниць, які не є юридичними особами. Інформація подається за кодами та видами алкогольних напоїв/тютюнових виробів згідно з додатком до наказу № 49.

Форма № 1-ОА «Звіт про обсяги придбання та реалізації алкогольних напоїв в оптовій мережі». Згідно з п. 4 розд. I Порядку заповнення форми звіту № 1-ОА одиницею виміру, що застосовується при складанні звіту, є тис. декалітрів (на відміну від тис. літрів, передбачених старим наказом № 228).

Форма звіту істотно змінилася. Якщо стара форма містила тільки одну таблицю, то новий звіт містить три розділи. Розділ I повністю повторює таблицю старої форми.

Розділи II і III нової форми звіту № 1-ОА передбачають відображення інформації про обіг (у тис. декалітрів) алкогольних напоїв у розрізі контрагентів

Так, у розділі II відображають перелік контрагентів, у яких здійснювалося придбання алкогольних напоїв, а в розділі III — контрагентів, яким алкогольні напої було реалізовано. Обидва розділи мають однакову кількість граф. Яку інформацію в них відображати, див. табл. 3.

Таблиця 3. Заповнюємо розд. ІІ і III форми № 1-ОА

Графа

Інформація

1

Дата придбання/реалізації алкогольних напоїв

2

Код адміністративно-територіальної одиниці згідно з додатком до наказу № 49

3

Найменування/П. І. Б. контрагента

4

Місцезнаходження імпортера/експортера, суб’єкта підприємницької діяльності — юридичної особи або місце проживання фізичної особи — суб’єкта господарювання (контрагента) і номер контактного телефону

5

Код ЄДРПОУ/ідентифікаційний код або серія і номер паспорта суб’єкта господарювання

6

Код алкогольної продукції згідно з додатком до наказу № 49

7

Обсяг придбаних/реалізованих алкогольних напоїв (тис. декалітрів)

Як бачимо, тут передбачено необхідність розшифровки придбань/продажів алкогольних напоїв не тільки в розрізі контрагентів, а й у розрізі дат здійснення таких придбань/продажів.

Форма № 1-ОТ «Звіт про обсяги придбання та реалізації тютюнових виробів в оптовій мережі». Оптових торговців тютюновими виробами спіткала така сама доля. Форма звіту № 1-ОТ тепер теж містить 3 розділи. У першому з них додалася графа «Одиниця виміру», яку слід заповнювати в тому самому порядку, що передбачений для виробників тютюнових виробів (згідно з п. 7 розділу I Порядку заповнення форми звіту № 1-ОТ), — інших змін немає. А розділи II і III передбачають надання інформації про обіг тютюнових виробів у кількісному/ваговому вимірі в розрізі контрагентів, а також у розрізі дат здійснення придбань/продажів тютюнових виробів. Зміст та порядок заповнення цих розділів аналогічні порядку заповнення відповідних розділів форми звіту № 1-ОА.

Звітність для роздрібних торговців

Суб’єкти господарювання, які здійснюють роздрібну торгівлю алкогольними напоями (у тому числі пивом!) та/або тютюновими виробами, про обсяги їх придбання і реалізації раніше не звітували. З набуттям чинності наказом № 49 усе змінилося. Адже, як уже наголошувалося, для них у цьому наказі передбачено окремі форми звітів:

— форма № 1-РА «Звіт про обсяги придбання та реалізації алкогольних напоїв у роздрібній мережі» — для роздрібних торговців алкогольною продукцією (у тому числі пивом!);

— форма № 1-РТ «Звіт про обсяги придбання та реалізації тютюнових виробів у роздрібній мережі» — для роздрібних торговців тютюновими виробами.

У разі, якщо суб’єкт господарювання має у своєму складі структурні одиниці, які не є юридичними особами, звіт складається в цілому по підприємству з урахуванням таких структурних одиниць (п. 3 розд. I Порядку заповнення форми звіту № 1-РА, п. 3 розд. I Порядку заповнення форми звіту № 1-РТ).

Про що повинні повідомити у звітах за формами № 1-РА, № 1-РТ роздрібні торговці алкоголем і тютюном, див. у табл. 4.

Таблиця 4. Заповнюємо форми № 1-РА, № 1-РТ

1

2

Графа

Інформація

1

2

1, 2

Код і вид алкогольної продукції/тютюну згідно з додатком до наказу № 49

3

Залишок алкогольних напоїв/тютюнових виробів на початок місяця

4

Обсяг придбання алкогольних напоїв/тютюнових виробів усього за звітний період суб’єктом господарювання, який здійснює роздрібну торгівлю алкогольними напоями/тютюновими виробами

5

Обсяг реалізації алкогольних напоїв/тютюнових виробів усього за звітний період

6

Залишок алкогольних напоїв/тютюнових виробів на кінець місяця

7

Пояснення

Як бачимо, від роздрібних торговців вимагається подання значно меншого обсягу інформації, ніж від їх «оптових» колег. І це, мабуть, єдиний привід порадіти. Адже різного роду «неясностей» із заповненням нових роздрібних звітів на практиці не уникнути.

Наприклад, не зовсім зрозуміло, як відображати обсяг придбання роздрібному підприємству, яке здійснює торгівлю алкоголем/тютюном, що отримане ним за договорами комісії, адже їх придбання в такому разі не відбувається.

Цікава ситуація складається і для фізичних осіб-підприємців. У зв’язку з тим, що бухгалтерський облік у ФОП відсутній, визначення показників з форм № 1-РА, № 1-РТ перетворюється для них на складне завдання. Але робити нічого: визначати їх доведеться.

Причому, при визначенні обсягу реалізації орієнтуватися слід саме на обсяг відвантажених за звітний період алкогольних напоїв/тютюнових виробів, а не на суму отриманих від їх реалізації грошових коштів. Благо, що в роздрібній торгівлі ці величини часто збігаються.

Крім того, може виникнути питання щодо порядку заповнення кількісних показників звітів. Адже обсяги реалізації в роздрібній торгівлі можуть бути значно меншими, ніж одиниця виміру, в якій має бути заповнено звіт (тис. декалітрів — для алкоголю, млн шт. або тонна — для тютюну). Скільки знаків після коми зазначати у звіті в такому разі? На наш погляд, слід зазначати стільки знаків після коми, скільки необхідно для того, щоб відобразити потрібний обсяг реалізації. Тобто якщо за місяць роздрібне підприємство реалізувало, припустимо, 30 пачок сигарет (по 20 шт. у кожній) — у графі 5 воно зазначає 0,0006 (600 шт. : 1 млн шт.). Підприємство, що реалізувало 1 кг люлькового тютюну, зазначить у ній — 0,001. А підприємство, що реалізувало 1 пляшку алкоголю (0,5 л), у відповідній графі зазначить 0,00005.

Пам’ятайте: згідно з абзацом вісімнадцятим ст. 17 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів» від 19.12.95 р. № 481/95 за неподання або несвоєчасне подання звіту або подання звіту з недостовірними відомостями про обсяги виробництва та/або обігу (у тому числі імпорту та експорту) спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів загрожує штраф у розмірі 17000 грн. Тому забувати про нові звіти не варто.

висновки

  • Звітувати за новими формами, що затверджені наказом № 49, потрібно буде вже у травні.
  • Роздрібні торговці алкоголем та/або тютюном згідно з наказом № 49 повинні звітувати за формами № 1-РА та/або № 1-РТ.
  • Форми звітів № 1-РС, № 2-РС, № 3-РС, передбачені для виробників спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів, істотно не змінилися.
  • Оптові торговці алкогольними напоями/тютюновими виробами тепер повинні подавати інформацію про придбання/реалізацію в розрізі контрагентів та дат їх здійснення.
  • За неподання або несвоєчасне подання звітів за формами № 1-РС, № 2-РС, № 3-РС, № 1-ОА, № 1-ОТ, № 1-РА, № 1-РТ передбачено штраф у розмірі 17000 грн.
App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі