(066) 87-010-10
Переводимо бухгалтерів в ОНЛАЙН!
  • У обране
  • Друк
  • Шрифт
  • Колір фону
  • Коментарі 0
  • В розробці
6/8
Податки та бухгалтерський облік
Податки та бухгалтерський облік
Серпень , 2016/№ 64

Бухоблік умовно донарахованого ПДВ

Ну а тепер зазирнемо до бухобліку. Як там показують умовний ПДВ у різних ситуаціях: при неоподатковуваному/негосподарському використанні, мінбазі, анулюванні? Давайте з’ясовувати.

У питаннях бухобліку ПДВ вирішальною є Інструкція № 141. З її останньою версією, переробленою, нарешті, під спецрахунки (наказом Мінфіну від 16.11.2015 р. № 1025), ви вже могли ознайомитися в «Податки та бухгалтерський облік», 2015, № 102, с. 35. З урахуванням цих «сучасних» змін усі випадки умовно донарахованого ПДВ зберемо в таблиці (назви використовуваних у ній субрахунків:

— субрахунок 643/1 — «ПЗ, що підлягають

коригуванню»,

— субрахунок 644 — «ПК»,

— субрахунок 644/1 — «ПК непідтверджений»,

— субрахунок 644/2 — «ПК, відкладений на

наступні періоди»):

Бухоблік умовно донарахованого ПДВ

№ з/п

Зміст господарської операції

Бухгалтерський облік

Дт

Кт

1. Умовні ПЗ за п. 198.5 ПКУ (при неоподатковуваному/негосподарському використанні) (пп. 10, 11 Інструкції № 141):

1.1. Нараховані при придбанні товарів/послуг/НА (якщо про їх неоподатковуване/негосподарське використання відомо вже при придбанні) —уключаються до первісної вартості товарів/послуг/НА

Перша подія — отримання товару

1

Отримано товари/послуги/НА (відображено суму ПДВ, не підтверджену ПН)

20, 22, 23, 28, 15, 91 — 94

631

644/1

631

2

Відображено ПК (на підставі зареєстрованої ПН)

641/ПДВ*

644/1

3

Відображено (уключено до первісної вартості) умовні компенсуючі ПЗ (що будуть нараховані наприкінці місяця у зведеній ПН)

20, 22, 23, 28, 15, 91 — 94

643/1**

4

Нараховано умовні компенсуючі ПЗ наприкінці місяця у зведеній ПН

643/1**

641/ПДВ

5

Оплачено товари/послуги/НА

631

311

Перша подія — передоплата

1

Перераховано продавцю передоплату за товари/послуги/НА (ПН на дату передоплати не зареєстровано)

371

311

644/1

644

2

Відображено ПК (на підставі зареєстрованої ПН)

641/ПДВ*

644/1

3

Нараховано умовні компенсуючі ПЗ наприкінці місяця у зведеній ПН

643/1

641/ПДВ

4

Отримано товари/послуги/НА (з відображенням у складі їх первісної вартості нарахованих

умовних компенсуючих ПЗ)

20, 22, 23, 28, 15, 91 — 94

631

644

631

20, 22, 23, 28, 15, 91 — 94

643/1

631

371

* Щоправда, якщо з урахуванням п. 198.6 ПКУ захочемо відкласти ПК на 365 днів, ведемо додатковий субрахунок 644/2 і робимо такі записи: — відкладено зареєстровану ПН на наступний період (до 365 днів): Дт 644/2 — Кт 644/1 і

— відкладену ПН уключено до ПК наступного періоду (до 365 днів): Дт 641/ПДВ — Кт 644/2. Причому в такому разі вже в періоді здійснення першого запису (Дт 644/2 — Кт 644/1) повинні будемо нарахувати умовні компенсуючі ПЗ.

** Хоча якщо умовні компенсуючі ПЗ вирішимо нарахувати одразу ж на дату придбання товарів/послуг/НА, склавши індивідуальну ПН, фактично досить одного запису: Дт 20, 22, 23, 28, 15, 91 – 94 — Кт 641/ПДВ (тобто без використання проміжного субрахунку 643/1. Утім, можливо, що програмне забезпечення передбачає його використання в будь-якому разі).

1.2. Нараховані за фактом використання товарів/послуг/НА у неоподатковуваній/негосподарській діяльності (якщо про таке їх використання не було відомо при придбанні або якщо ПН зареєстрована постачальником пізніше отримання товарів/послуг/НА) — уключаються до витрат

1

Отримано товари/послуги/НА (відображено суму ПДВ, не підтверджену ПН)

20, 22, 23, 28, 15, 91 — 94

631

644/1

631

2

Відображено ПК (на підставі зареєстрованої ПН)

641/ПДВ

644/1

3

Нараховано умовні компенсуючі ПЗ наприкінці місяця у зведеній ПН

643/1

641/ПДВ

4

Нараховані умовні компенсуючі ПЗ уключено до витрат

949

643/1

2. «Часткові» ПЗ згідно з п. 199.1 ПКУ (за «подвійними» купівлями — при розподілі «вхідного» ПДВ) (пп. 10, 11 Інструкції № 141)

У цьому випадку проводки будуть такими самими, як і наведені вище (див. випадки 1.1 і 1.2). Відмінність буде тільки в самій сумі ПЗ, що нараховуються (Дт 643/1 — Кт 641/ПДВ). Адже її рахуватимемо з урахуванням частки використання товарів/послуг/НА в неоподатковуваній діяльності. Причому якщо все ж таки зручніше розмежовувати «звичайні» і «часткові» ПЗ, то до субрахунку 643/1 можна відкрити субрахунки другого порядку: наприклад, 643/1/1 «ПЗ згідно з п. 198.5 ПКУ» і 643/1/2 «ПЗ згідно з п. 199.1 ПКУ»

річний перерахунок «часткових» ПЗ згідно з п. 199.4 ПКУ (п. 12 Інструкції № 141)

1

При річному перерахунку (на підставі РК до зведених ПН з типами причини «08», «09»):

— донараховано «часткові» ПЗ

643/1

641/ПДВ

949

643/1

— зменшено «часткові» ПЗ

641/ПДВ

643/1

643/1

719

3. Якщо ПН протягом 180 днів не зареєстрована, умовні ПЗ не нараховуємо (а суму «вхідного» ПДВ відносимо на витрати) (п. 8 Інструкції № 181)

1

Отримано товари/послуги/НА (відображено суму ПДВ, не підтверджену ПН)

20, 22, 23, 28, 15, 91 — 94

631

644/1

631

2

На 181 день (ПН не зареєстрована) суму «вхідного» ПДВ списано на витрати

949

644/1

4. Зміна напряму використання (з неоподатковуваної діяльності — в оподатковувану/ з невиробничих НА — у виробничі НА) (п. 10 Інструкції № 141)

У цьому випадку спочатку проводки будуть такими самими, як у ситуації 1 (див. випадки 1.1 і 1.2), оскільки товари/послуги/НА спочатку купували для неоподатковуваної діяльності (НА були невиробничими). Тобто за ними вже нарахували компенсуючі ПЗ. Тепер зважаючи на зміну напряму використання (повернення в оподатковувану діяльність/переведення НА з невиробничих у виробничі) такі раніше нараховані компенсуючі ПЗ зменшуємо (за допомогою РК) таким записом:

1

Зменшено раніше нараховані компенсуючі ПЗ (на підставі РК до компенсуючої ПН)

641/ПДВ

719

5. Відновлення ПК на підставі бухдовідки (за «старими» товарами/послугами/НА, купленими до 01.07.2015 р.) ( п. 36 підрозд. 2 розд. ХХ ПКУ)

1

Відновлено ПК за «старими» товарами/ послугами/НА

(купленими до 01.07.2015 р.) на підставі бухдовідки*

641/ПДВ

719

* Якщо «старі» товари/послуги/НА, куплені до 01.07.2015 р., починаємо використовувати за «подвійним призначенням», то відновлюємо ПК частково — виходячи з частки оподатковуваних операцій.

6. ПЗ, донараховані з мінбази згідно з п. 188.1 ПКУ (п. 1.3 Інструкції № 141)

1

Нараховано ПЗ:

— за товарами/послугами (ПН з типом причини «15») на різницю: ціна придбання — договірна вартість

949

641/ПДВ

— за необоротними активами (ПН з типом причини «16») на різницю: балансова вартість — договірна вартість

— за готовою продукцією (ПН з типом причини «17») на різницю: звичайна ціна (ОЦ) — договірна вартість

7. ПЗ при ліквідації ОЗ згідно з п. 189.9 ПКУ (п. 1.3 Інструкції № 141)

1

Нараховано ПЗ при ліквідації ОЗ

949, 976

641/ПДВ

8. ПЗ при анулюванні ПДВ-реєстрації згідно з п. 184.7 ПКУ

1

Нараховано ПЗ, виходячи зі звичайних цін, за товарами/послугами/НА, за якими було відображено ПК (ПН з типом причини «10»)

949

641/ПДВ

Ну і для повноти картини, мабуть, пригадаємо декілька колишніх «слизьких» бухоблікових роз’яснень від Мінфіну (за ситуаціями, про які профільна Інструкція № 141 умовчує). Так:

умовні ПЗ при анулюванні ПДВ-реєстрації (згідно з п. 184.7 ПКУ) Мінфін радив відносити на збільшення первісної вартості товарів/послуг/НА (лист від 02.03.2011 р. № 31-34020-07-25/5805). З таким висновком, як і раніше, не можемо погодитися. Адже первісна вартість активів формується в момент їх придбання ( пп. 4, 7, 8 П(С)БО 7, пп. 8, 9 П(С)БО 9). І далі вона не може змінюватися ( п. 15 П(С)БО 9), за винятком чітко визначених випадків (наприклад, у зв’язку з переоцінкою, поліпшеннями тощо). Тому вважаємо, що при анулюванні ПДВ-реєстрації первісну вартість активів чіпати не годиться, а умовні ПЗ правильніше включати до складу витрат (Дт 949 — Кт 641, див. у табл. останню ситуацію 8). Тим паче, що нарахування таких ПЗ, по суті, обертається витратами для платника;

при проведенні трикратних «необоротних» річних перерахунків за «старими» НА (придбаними/виготовленими до 01.07.2015 р., п. 42 підрозд. 2 розд. ХХ ПКУ, коли «по-старому» продовжуємо за допомогою бухдовідки коригувати ПК — тепер для такого ПК-коригування відведено спеціальний ряд. 15 декларації) — Мінфін рекомендував у бухобліку відображати результати «необоротних» перерахунків шляхом збільшення (зменшення) первісної вартості НА (лист від 19.05.2011 р. № 31-08410-07-25/12852). Ми спочатку виражали незгоду з пропозицією Мінфіну, вважаючи, що первісну вартість НА чіпляти не потрібно. Таке ПК-коригування при річному перерахунку логічніше показувати у витратах (Дт 949) чи доходах (Кт 719).

Тепер на користь такого прибутково-витратного підходу з’явилося ще більше аргументів. Адже як показувати в бухгалтерському обліку річний перерахунок ПДВ за новими правилами (тобто коли коригуємо ПЗ) — нині прямо прописали в п. 12 Інструкції № 141. І цей пункт вимагає відображати ПЗ-коригування при річному перерахунку у витратах чи доходах (див. у таблиці ситуацію 2). Тому, думаємо, що й за «старими» НА підхід має бути аналогічним.

негосподарське використання, ПДВ, донарахування додати теги змінити теги
Додайте свої теги до статті
Розділіть мітки комами. Наприклад: бухгалтерія, форма, відсотки, ПДВ, квартальний звіт. Максимальна кількість 10.
або Закрити
Ваша оцінка врахована! Оцініть статтю :
  • Добре
  • Нормально
  • Погано
Поділитися:
Коментарі до статті