(066) 87-010-10 Передзвоніть менi
Переводимо бухгалтерів в ОНЛАЙН!
  • У обране
  • Друк
  • Шрифт
  • Колір фону
  • Коментарі 0
  • В розробці
6/8
Податки та бухгалтерський облік
Податки та бухгалтерський облік
Серпень , 2016/№ 64

Бухоблік умовно донарахованого ПДВ

Ну а тепер зазирнемо до бухобліку. Як там показують умовний ПДВ у різних ситуаціях: при неоподатковуваному/негосподарському використанні, мінбазі, анулюванні? Давайте з’ясовувати.

У питаннях бухобліку ПДВ вирішальною є Інструкція № 141. З її останньою версією, переробленою, нарешті, під спецрахунки (наказом Мінфіну від 16.11.2015 р. № 1025), ви вже могли ознайомитися в «Податки та бухгалтерський облік», 2015, № 102, с. 35. З урахуванням цих «сучасних» змін усі випадки умовно донарахованого ПДВ зберемо в таблиці (назви використовуваних у ній субрахунків:

— субрахунок 643/1 — «ПЗ, що підлягають

коригуванню»,

— субрахунок 644 — «ПК»,

— субрахунок 644/1 — «ПК непідтверджений»,

— субрахунок 644/2 — «ПК, відкладений на

наступні періоди»):

Бухоблік умовно донарахованого ПДВ

№ з/п

Зміст господарської операції

Бухгалтерський облік

Дт

Кт

1. Умовні ПЗ за п. 198.5 ПКУ (при неоподатковуваному/негосподарському використанні) (пп. 10, 11 Інструкції № 141):

1.1. Нараховані при придбанні товарів/послуг/НА (якщо про їх неоподатковуване/негосподарське використання відомо вже при придбанні) —уключаються до первісної вартості товарів/послуг/НА

Перша подія — отримання товару

1

Отримано товари/послуги/НА (відображено суму ПДВ, не підтверджену ПН)

20, 22, 23, 28, 15, 91 — 94

631

644/1

631

2

Відображено ПК (на підставі зареєстрованої ПН)

641/ПДВ*

644/1

3

Відображено (уключено до первісної вартості) умовні компенсуючі ПЗ (що будуть нараховані наприкінці місяця у зведеній ПН)

20, 22, 23, 28, 15, 91 — 94

643/1**

4

Нараховано умовні компенсуючі ПЗ наприкінці місяця у зведеній ПН

643/1**

641/ПДВ

5

Оплачено товари/послуги/НА

631

311

Перша подія — передоплата

1

Перераховано продавцю передоплату за товари/послуги/НА (ПН на дату передоплати не зареєстровано)

371

311

644/1

644

2

Відображено ПК (на підставі зареєстрованої ПН)

641/ПДВ*

644/1

3

Нараховано умовні компенсуючі ПЗ наприкінці місяця у зведеній ПН

643/1

641/ПДВ

4

Отримано товари/послуги/НА (з відображенням у складі їх первісної вартості нарахованих

умовних компенсуючих ПЗ)

20, 22, 23, 28, 15, 91 — 94

631

644

631

20, 22, 23, 28, 15, 91 — 94

643/1

631

371

* Щоправда, якщо з урахуванням п. 198.6 ПКУ захочемо відкласти ПК на 365 днів, ведемо додатковий субрахунок 644/2 і робимо такі записи: — відкладено зареєстровану ПН на наступний період (до 365 днів): Дт 644/2 — Кт 644/1 і

— відкладену ПН уключено до ПК наступного періоду (до 365 днів): Дт 641/ПДВ — Кт 644/2. Причому в такому разі вже в періоді здійснення першого запису (Дт 644/2 — Кт 644/1) повинні будемо нарахувати умовні компенсуючі ПЗ.

** Хоча якщо умовні компенсуючі ПЗ вирішимо нарахувати одразу ж на дату придбання товарів/послуг/НА, склавши індивідуальну ПН, фактично досить одного запису: Дт 20, 22, 23, 28, 15, 91 – 94 — Кт 641/ПДВ (тобто без використання проміжного субрахунку 643/1. Утім, можливо, що програмне забезпечення передбачає його використання в будь-якому разі).

1.2. Нараховані за фактом використання товарів/послуг/НА у неоподатковуваній/негосподарській діяльності (якщо про таке їх використання не було відомо при придбанні або якщо ПН зареєстрована постачальником пізніше отримання товарів/послуг/НА) — уключаються до витрат

1

Отримано товари/послуги/НА (відображено суму ПДВ, не підтверджену ПН)

20, 22, 23, 28, 15, 91 — 94

631

644/1

631

2

Відображено ПК (на підставі зареєстрованої ПН)

641/ПДВ

644/1

3

Нараховано умовні компенсуючі ПЗ наприкінці місяця у зведеній ПН

643/1

641/ПДВ

4

Нараховані умовні компенсуючі ПЗ уключено до витрат

949

643/1

2. «Часткові» ПЗ згідно з п. 199.1 ПКУ (за «подвійними» купівлями — при розподілі «вхідного» ПДВ) (пп. 10, 11 Інструкції № 141)

У цьому випадку проводки будуть такими самими, як і наведені вище (див. випадки 1.1 і 1.2). Відмінність буде тільки в самій сумі ПЗ, що нараховуються (Дт 643/1 — Кт 641/ПДВ). Адже її рахуватимемо з урахуванням частки використання товарів/послуг/НА в неоподатковуваній діяльності. Причому якщо все ж таки зручніше розмежовувати «звичайні» і «часткові» ПЗ, то до субрахунку 643/1 можна відкрити субрахунки другого порядку: наприклад, 643/1/1 «ПЗ згідно з п. 198.5 ПКУ» і 643/1/2 «ПЗ згідно з п. 199.1 ПКУ»

річний перерахунок «часткових» ПЗ згідно з п. 199.4 ПКУ (п. 12 Інструкції № 141)

1

При річному перерахунку (на підставі РК до зведених ПН з типами причини «08», «09»):

— донараховано «часткові» ПЗ

643/1

641/ПДВ

949

643/1

— зменшено «часткові» ПЗ

641/ПДВ

643/1

643/1

719

3. Якщо ПН протягом 180 днів не зареєстрована, умовні ПЗ не нараховуємо (а суму «вхідного» ПДВ відносимо на витрати) (п. 8 Інструкції № 181)

1

Отримано товари/послуги/НА (відображено суму ПДВ, не підтверджену ПН)

20, 22, 23, 28, 15, 91 — 94

631

644/1

631

2

На 181 день (ПН не зареєстрована) суму «вхідного» ПДВ списано на витрати

949

644/1

4. Зміна напряму використання (з неоподатковуваної діяльності — в оподатковувану/ з невиробничих НА — у виробничі НА) (п. 10 Інструкції № 141)

У цьому випадку спочатку проводки будуть такими самими, як у ситуації 1 (див. випадки 1.1 і 1.2), оскільки товари/послуги/НА спочатку купували для неоподатковуваної діяльності (НА були невиробничими). Тобто за ними вже нарахували компенсуючі ПЗ. Тепер зважаючи на зміну напряму використання (повернення в оподатковувану діяльність/переведення НА з невиробничих у виробничі) такі раніше нараховані компенсуючі ПЗ зменшуємо (за допомогою РК) таким записом:

1

Зменшено раніше нараховані компенсуючі ПЗ (на підставі РК до компенсуючої ПН)

641/ПДВ

719

5. Відновлення ПК на підставі бухдовідки (за «старими» товарами/послугами/НА, купленими до 01.07.2015 р.) ( п. 36 підрозд. 2 розд. ХХ ПКУ)

1

Відновлено ПК за «старими» товарами/ послугами/НА

(купленими до 01.07.2015 р.) на підставі бухдовідки*

641/ПДВ

719

* Якщо «старі» товари/послуги/НА, куплені до 01.07.2015 р., починаємо використовувати за «подвійним призначенням», то відновлюємо ПК частково — виходячи з частки оподатковуваних операцій.

6. ПЗ, донараховані з мінбази згідно з п. 188.1 ПКУ (п. 1.3 Інструкції № 141)

1

Нараховано ПЗ:

— за товарами/послугами (ПН з типом причини «15») на різницю: ціна придбання — договірна вартість

949

641/ПДВ

— за необоротними активами (ПН з типом причини «16») на різницю: балансова вартість — договірна вартість

— за готовою продукцією (ПН з типом причини «17») на різницю: звичайна ціна (ОЦ) — договірна вартість

7. ПЗ при ліквідації ОЗ згідно з п. 189.9 ПКУ (п. 1.3 Інструкції № 141)

1

Нараховано ПЗ при ліквідації ОЗ

949, 976

641/ПДВ

8. ПЗ при анулюванні ПДВ-реєстрації згідно з п. 184.7 ПКУ

1

Нараховано ПЗ, виходячи зі звичайних цін, за товарами/послугами/НА, за якими було відображено ПК (ПН з типом причини «10»)

949

641/ПДВ

Ну і для повноти картини, мабуть, пригадаємо декілька колишніх «слизьких» бухоблікових роз’яснень від Мінфіну (за ситуаціями, про які профільна Інструкція № 141 умовчує). Так:

умовні ПЗ при анулюванні ПДВ-реєстрації (згідно з п. 184.7 ПКУ) Мінфін радив відносити на збільшення первісної вартості товарів/послуг/НА (лист від 02.03.2011 р. № 31-34020-07-25/5805). З таким висновком, як і раніше, не можемо погодитися. Адже первісна вартість активів формується в момент їх придбання ( пп. 4, 7, 8 П(С)БО 7, пп. 8, 9 П(С)БО 9). І далі вона не може змінюватися ( п. 15 П(С)БО 9), за винятком чітко визначених випадків (наприклад, у зв’язку з переоцінкою, поліпшеннями тощо). Тому вважаємо, що при анулюванні ПДВ-реєстрації первісну вартість активів чіпати не годиться, а умовні ПЗ правильніше включати до складу витрат (Дт 949 — Кт 641, див. у табл. останню ситуацію 8). Тим паче, що нарахування таких ПЗ, по суті, обертається витратами для платника;

при проведенні трикратних «необоротних» річних перерахунків за «старими» НА (придбаними/виготовленими до 01.07.2015 р., п. 42 підрозд. 2 розд. ХХ ПКУ, коли «по-старому» продовжуємо за допомогою бухдовідки коригувати ПК — тепер для такого ПК-коригування відведено спеціальний ряд. 15 декларації) — Мінфін рекомендував у бухобліку відображати результати «необоротних» перерахунків шляхом збільшення (зменшення) первісної вартості НА (лист від 19.05.2011 р. № 31-08410-07-25/12852). Ми спочатку виражали незгоду з пропозицією Мінфіну, вважаючи, що первісну вартість НА чіпляти не потрібно. Таке ПК-коригування при річному перерахунку логічніше показувати у витратах (Дт 949) чи доходах (Кт 719).

Тепер на користь такого прибутково-витратного підходу з’явилося ще більше аргументів. Адже як показувати в бухгалтерському обліку річний перерахунок ПДВ за новими правилами (тобто коли коригуємо ПЗ) — нині прямо прописали в п. 12 Інструкції № 141. І цей пункт вимагає відображати ПЗ-коригування при річному перерахунку у витратах чи доходах (див. у таблиці ситуацію 2). Тому, думаємо, що й за «старими» НА підхід має бути аналогічним.

Зацікавив журнал?
Отримуйте більше статей та спеціальних пропозицій за підпискою
негосподарське використання, ПДВ, донарахування додати теги змінити теги
Додайте свої теги до статті
Розділіть мітки комами. Наприклад: бухгалтерія, форма, відсотки, ПДВ, квартальний звіт. Максимальна кількість 10.
або Закрити
Ваша оцінка врахована! Оцініть статтю :
  • Добре
  • Нормально
  • Погано
Поділитися:
Коментарі до статті