Новинки ПДВшного бухобліку: дочекалися!

Дзюба Наталія, податковий експерт
Привертаємо вашу увагу до оновленої Інструкції з бухгалтерського обліку податку на додану вартість* (далі — Інструкція № 141). Нарешті з’явилися ті довгоочікувані зміни до порядку ПДВшного бухобліку, які ми детально розбирали ще за мінфінівським проектом (див. «Податки та бухгалтерський облік», 2015, № 76, с. 9). Освіжимо в пам’яті ключові моменти, спираючись уже на положення самої Інструкції, які до моменту, коли ви отримаєте цей номер, стануть чинними.

* Затверджена наказом Мінфіну від 01.07.97 р. № 141 (з урахуванням останніх змін, унесених наказом Мінфіну від 16.11.2015 р. № 1025, що готується до опублікування в бюлетені «Офіційний вісник України» від 18.12.2015 р. № 98).

Зміни, внесені до Інструкції № 141, перш за все спрямовані на те, щоб привести ПДВ-бухоблік у відповідність із сьогоднішньою версією Податкового кодексу України (далі — ПКУ). Адже з часу останніх змін до цієї Інструкції багато води витекло, і ПДВ-облік отримав купу новинок. Це і спеціальні електронні ПДВ-рахунки, і відображення у складі податкового кредиту (ПК) усього без винятку «вхідного» ПДВ за податковими накладними (ПН), зареєстрованими в ЄРПН, а також нові правила розрахунку частки використання для «подвійних» купівель (призначених для використання як в оподатковуваних, так і в неоподатковуваних операціях).

Проте разом з ними підправлено й інші, не менш важливі норми, що вже давно потребували оновлення.

Для зручності узагальнимо в таблиці пропонований Мінфіном порядок бухгалтерського обліку сум ПДВ.

Новинки (і не тільки) у бухгалтерському обліку ПДВ

№ з/п

Зміст господарської операції

Кореспонденція рахунків

дебет

кредит

1

2

3

4

1. Придбання товарів/послуг. ПН своєчасні і запізнілі (п. 8 Інструкції № 141)

а) перша подія — оприбуткування товару

1.1

Отримано запаси/товари/послуги/роботи/необоротні активи (відображена не підтверджена ПН сума ПДВ)

20, 22, 23, 28, 15, 91 — 94

631

644/1*

631

1.2

Отримано зареєстровану ПН, суму ПДВ:

— уключено до ПК поточного періоду

641/ПДВ

644/1

— відкладено на наступний період (до 365 днів)

644/2**

644/1

— уключено до ПК наступного періоду (до 365 днів)

641/ПДВ

644/2

1.3

Списано на витрати суму ПДВ після закінчення 180-денного*** строку з дати складання ПН

949

644/1

* Мінфін радить виділяти суми ПДВ за неотриманими ПН за фактом першої події (оплата або оприбуткування) окремо на додатково відкритому субрахунку «Податковий кредит непідтверджений» (далі його зазначатимемо як 644/1).

** Від себе додамо, що суми ПДВ за зареєстрованими ПН, але «відкладеними» на наступні періоди (до 365 календарних днів), має сенс також виділити на додатковий субрахунок (припустимо, на 644/2) до їх періоду включення до звітності.

*** ПН і РК після 180 днів з моменту їх складання в ЄРПН не реєструються і до податкового кредиту не включаються (див. лист ДФСУ від 07.08.2015 р. № 29163/7/99-99-19-03-02-17, а також БЗ 101.15 // «Податки та бухгалтерський облік», 2015, № 70, с. 37).

б) перша подія — авансова оплата

1.4

Перераховано аванс продавцю (ПН на дату оплати не отримано)

371

311

644/1

644/ПДВ

1.5

Отримано зареєстровану ПН, і відображено у складі ПК суму ПДВ

641/ПДВ

644/1

1.6

Оприбутковано запаси/товари/послуги/ роботи/необоротні активи

20, 22, 23, 28, 15, 91 — 94

631

644/ПДВ

631

1.7

Проведено залік заборгованостей

631

371

2. Купівлі для необ’єктної, неоподатковуваної, пільгової або негоспдіяльності (пп. 10, 11 Інструкції № 141)

2.1

Оприбутковано запаси/товари/послуги роботи/необоротні активи (відображено не підтверджену ПН суму ПДВ)

20, 22, 23, 28, 15, 91 — 94

631

644/1

631

2.2

Відображено ПК (на підставі ПН, зареєстрованої в ЄРПН)

641/ПДВ

644/1

2.3

Відображено у складі первісної вартості «компенсаційні» ПЗ, які будуть нараховані наприкінці місяця у зведеній ПН:

— запасів/товарів

20, 22, 28

643/1*

— необоротних активів

15

643/1

— робіт/послуг

23, 91 — 94

643/1

* Суми ПЗ, які будуть нараховані згідно з п. 198.5 ПКУ наприкінці місяця за зведеною ПН, повинні заздалегідь взяти участь у формуванні первісної вартості активів, які від самого початку отримувались для необ’єктної, неоподатковуваної, пільгової або негоспдіяльності. Якщо ми правильно зрозуміли Мінфін, то реалізувати цю облікову премудрість слід з використанням субрахунку «Податкові зобов’язання, що підлягають коригуванню» (далі його зазначатимемо як 643/1). Зауважимо, що первісно в проекті цей запис не передбачався.

2.4

Нараховано «компенсаційні» ПЗ за зведеною ПН

643/1

641/ПДВ

3. Купили для оподатковуваних — використали в необ’єктних, пільгових і негосподарських операціях (пп. 1.3, 11 Інструкції № 141)

3.1

Оприбутковано запаси/товари/послуги/роботи/необоротні активи (відображено не підтверджену ПН суму ПДВ)

20, 22, 23, 28, 15, 91 — 94

631

644/1

631

3.2

Відображено ПК (на підставі ПН, зареєстрованої в ЄРПН)

641/ПДВ

644/1

3.3

Нараховано «компенсаційні» ПЗ (складається зведена ПН і реєструється в ЄРПН)

643/1*

641/ПДВ

* У проекті до Інструкції № 141 цей запис не було передбачено (див. прим. * до ряд. 2.3 таблиці).

3.4

Відображено нараховані «компенсаційні» ПЗ за запасами/товарами/послугами/роботами/необоротними активами у складі витрат

949

643/1

4. З неоподатковуваної діяльності — в оподатковувану (пп. 10, 11 Інструкції № 141)

4.1

Оприбутковано запаси/товари/послуги/роботи/необоротні активи (відображено не підтверджену ПН суму ПДВ)

20, 22, 23, 28, 15, 91 — 94

631

644/1

631

4.2

Відображено ПК (на підставі ПН, зареєстрованої в ЄРПН)

641/ПДВ

644/1

4.3

Відображено нараховані «компенсаційні» ПЗ за запасами/товарами/послугами/роботами/необоротними активами

20, 22, 23, 28, 15, 91 — 94

643/1

4.4

Нараховано «компенсаційні» ПЗ (складається зведена ПН і реєструється в ЄРПН)

643/1

641/ПДВ

4.5

Зменшено ПЗ з ПДВ (на підставі РК до зведеної ПН, зареєстрованої в ЄРПН)

641/ПДВ

719

5. Частковий розподіл: ПЗ за «подвійними» купівлями (п. 11 Інструкції № 141)

5.1

Оприбутковано «подвійні» запаси/товари/послуги/роботи/необоротні активи (відображено не підтверджену ПН суму ПДВ)

20, 22, 23, 28, 15, 91 — 94

631

644/1

631

5.2

Відображено ПК (на підставі ПН, зареєстрованої в ЄРПН)

641/ПДВ

644/1

5.3

Відображено «компенсаційні» ПЗ у складі первісної вартості запасів/товарів/послуг/робіт/необоротних активів

20, 22, 23, 28, 15, 91 — 94

643/1*

* Суми ПЗ, які будуть нараховані згідно з п. 199.1 ПКУ наприкінці місяця за зведеною ПН, повинні заздалегідь узяти участь у формуванні первісної вартості активів «подвійного» призначення (виходячи з анти-ЧВ). Тут Мінфін також радить удатися до додаткового субрахунку «Податкові зобов’язання, що підлягають коригуванню». Вище ми умовилися його позначати — 643/1, але, можливо, вам буде зручно відділяти ПЗ зі зведених ПН згідно з п. 198.5 ПКУ від ПЗ зі зведених ПН згідно з п. 199.1 ПКУ. Адже другі повинні наприкінці року пройти через перерахунок. Тоді введіть глибшу деталізацію, наприклад, субрахунки 643/1/1 і 643/1/2.

5.4

Нараховано ПЗ наприкінці місяця за зведеною ПН

(виходячи з анти-ЧВ)

643/1

641/ПДВ

6. Річний перерахунок анти-ЧВ (п. 12 Інструкції № 141)

6.1

Донараховано ПЗ (на підставі РК, складеного до зведених ПН з типом причин «08», «09»)

643/1

641/ПДВ

949

643/1

6.2

Зменшено ПЗ (на підставі РК, складеного до зведених ПН з типом причин «08», «09»)

641/ПДВ

643/1

643/1

719

7. Цільове фінансування (п. 9 Інструкції № 141)

7.1

Відображено ПК з ПДВ (ПН зареєстровано в ЄРПН)

641/ПДВ

644/1

7.2

Нараховано «компенсаційні» ПЗ з ПДВ*

48

641/ПДВ

* І хоча Мінфін прописав нараховувати компенсаційні ПЗ для всіх ситуацій однаково, не роблячи ніяких застережень, ми все ж вважаємо, що при оподатковувано-господарському напрямі використання товарів/послуг, ОЗ, що придбавалися за рахунок коштів цільового фінансування, нараховувати «компенсаційні» ПЗ не потрібно. У цьому випадку після проводки № 7.1 робимо запис Дт 48 — Кт 745 (718).

8. Послуги від нерезидента (п. 4.1 Інструкції № 141)

8.1

Нараховано ПЗ з ПДВ з послуг нерезидента (за першою подією)

644/ПДВ*

641/ПДВ

8.2

Відображено ПК з ПДВ з послуг нерезидента (на дату складання ПН за такими операціями, за умови її реєстрації в ЄРПН)

641/ПДВ

644/ПДВ

* Це за версією Мінфіну. На наш погляд, тут доречніше використовувати рахунок 643, з наступним закриттям розрахунків за фактом формування ПК. Тобто послідовність записів буде такою: Дт 643/ПДВ — Кт 641/ПДВ, Дт 641/ПДВ — Кт 644/ПДВ, Дт 644/ПДВ — Кт 643/ПДВ.

9. ПДВ при ввезенні товарів (п. 4.2 Інструкції № 141)

9.1

Сплачено суму ПДВ на митниці

377

311

9.2

Відображено ПК на підставі митної декларації

641/ПДВ

377

10. Постачання безПДВшної сільгосппродукції неплатнику ПДВ (п. 1.1. Інструкції № 141)

10.1

Нараховано ПЗ виходячи із суми націнки

702

641/ПДВ

11. Перевищення собівартості над ціною продажу (п. 1.3 Інструкції № 141)

11.1

Нараховано ПЗ за фактом перевищення собівартості проданих товарів/робіт/послуг/необоротних активів над ціною їх продажу (складено ПН з типом причини «15», «16» або «17»)

949

641/ПДВ

12. ПДВ при псуванні, ліквідації ОЗ і безоплатних передачах (п. 1.3 Інструкції № 141)

12.1

Нараховано ПЗ з ПДВ

949, 976

641/ПДВ

13. Облік руху коштів на електронному ПДВ-рахунку (п. 13 Інструкції № 141)

13.1

Поповнено електронний ПДВ-рахунок грошовими коштами (для сплати за звітний період ПДВ, реєстрації ПН в ЄРПН)

315

311

13.2

Списано з електронного ПДВ-рахунку грошові кошти в рахунок сплати за звітний період зобов’язань з ПДВ

641/ПДВ

315

13.3

Повернено грошові кошти на поточний рахунок за заявою (згідно з додатком Д4)

311

315

14. Повернення платнику ПДВ сум із бюджету (п. 13 Інструкції № 141)

14.1

Надходження платнику сум бюджетного відшкодування

311

641/ПДВ

15. Облік розрахунків з ПДВ у сільгосппідприємств-спецрежимників (п. 15 Інструкції № 141)

Мінфін для відображення коштів на електронному ПДВ-рахунку і ПДВшному спецрахунку рекомендує відкрити додаткові субрахунки до рахунку «Спеціальні рахунки в національній валюті» (п. 15 Інструкції № 141). Далі називати ці субрахунки будемо так:

— 315/1 — основний електронний ПДВ-рахунок для розрахунків з бюджетом;

— 315/2 — додатковий електронний ПДВ-рахунок для перерахування на ПДВшний спецрахунок;

— 315/3 — ПДВшний спецрахунок.

Раніше замість субрахунку 315/3 Інструкція № 141 пропонувала використовувати субрахунок 313 «Інші рахунки в банку в національній валюті». Тобто сільгосппідприємствам в обліку доведеться здійснити перекидання (Дт 315/3 — Кт 313), що, до речі, узгоджується з останніми змінами до Інструкції № 291, що набули чинності з 24.07.2015 р. (див. наказ Мінфіну від 18.06.2015 р. № 573).

15.1

Відображено суму, що підлягає перерахуванню на ПДВшний спецрахунок

641/2/ПДВ*

48

15.2

Перераховано на додатковий електронний ПДВ рахунок і далі на ПДВшний спецрахунок гроші для купівлі сільгосптоварів

315/2

311

315/3

315/2

15.3

Використано суми сільгоспПДВ, що залишаються у розпорядженні сільгосппідприємства

48

718**

15.4

Поповнено основний електронний ПДВ-рахунок грошовими коштами (для сплати за звітний період ПДВ, реєстрації ПН в ЄРПН)

315/1

311

15.5

Списано з основного електронного ПДВ-рахунку грошові кошти в рахунок сплати за звітний період зобов’язань з ПДВ до бюджету

641/1/ПДВ

315/1

* Зауважимо: як і раніше, сільгосппідприємства-спецрежимники аналітичний облік ПЗ і ПК спецрежиму ведуть на додатковому субрахунку «Розрахунки з податку на додану вартість за операціями зі спеціальним режимом обкладення». Далі розмежовувати субрахунки будемо так:

— 641/1/ПДВ — розрахунки з ПДВ за операціями, не пов’язаними зі спецрежимом;

— 641/2/ПДВ — розрахунки з ПДВ за операціями, пов’язаними зі спецрежимом.

** Щодо ОС доречніше застосовувати субрахунок 745 (див. «Податки ти бухгалтерський облік», 2015, № 35).

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі