Курсові різниці у «малят»

В обраному У обране
Друк
Свіріденко Алла, податковий експерт
Податки та бухгалтерський облік Грудень, 2016/№ 101
Мале підприємство за рекомендацією органу статистики складає та подає фінансову звітність у складі Балансу (форма № 1-м) і Звіту про фінансові результати (форма № 2-м) один раз на рік. Чи може в такому разі підприємство розраховувати курсові різниці один раз на рік? Який курс НБУ використовувати при розрахунку курсових різниць: за попередній день чи на дату балансу (здійснення господарської операції)?

Правила розрахунку курсових різниць встановлює П(С)БО 21 «Вплив змін валютного курсу», згідно з яким курсові різниці (КР) за монетарними статтями визначають на дату балансу, а також на дату здійснення господарської операції ( п. 8 П(С)БО 21).

Виходить, нам потрібно визначитися з тим, що ж таке «дата балансу»? Як передбачено п. 3 П(С)БО 6 «Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах», дата балансу — це дата, на яку складений баланс підприємства. Зазвичай датою балансу є кінець останнього дня звітного періоду.

Отже, періодичність розрахунку КР залежить від періодичності складання фінансової звітності. У зв’язку з цим нагадаємо: усі підприємства (у тому числі й малі) зобов’язані складати квартальну та річну фінансову звітність ( ч. 1 ст. 14 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.99 р. № 996-XIV). При цьому для «малят» установлено скорочену за показниками фінзвітність у складі Балансу (форма № 1-м) і Звіту про фінансові результати (форма № 2-м).

Виняток із правила щоквартального складання фінзвітності зроблено тільки для мікропідприємств* — вони звітують один раз за результатами року ( п. 2 Порядку подання фінансової звітності, затвердженого постановою КМУ від 28.02.2000 р. № 419). При цьому вони повинні використовувати звітні форми № 1-мс і 2-мс, що передбачено П(С)БО 25 «Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва».

* До них належать підприємства, в яких середня кількість працівників за календарний рік не перевищує 10 осіб і річний дохід від будь-яких видів діяльності не перевищує 2 млн євро за середньорічним курсом НБУ ( ч. 3 ст. 55 ГКУ).

А оскільки так, то

всі підприємства (у тому числі «малята») КР обов’язково перераховують поквартально, а мікропідприємства — раз на рік

Судячи із запитання, підприємство, керуючись рекомендаціями органу статистики, складає та подає Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва (форми № 1-м і 2-м) один раз на рік. У цьому випадку вам потрібно визначитися з тим, яким насправді є ваше підприємство — звичайним «малим» або все ж таки «мікро-». Якщо «мікро-», тоді ви і справді можете складати фінзвітність один раз на рік. Тому, незважаючи на вимогу «від статистики» до форми звітності («м», а не «мс»), КР можна обчислювати теж один раз на рік (за винятком тих КР, які обчислюють за госпоперацією).

Якщо ж ваше підприємство потрапляє до розряду звичайних «малих», то ви зобов’язані дотримувати вимоги Закону про бухоблік і П(С)БО 21: КР потрібно перераховувати на кожну дату балансу, а дати балансу для малого підприємства — квартальні (31.03; 30.06; 30.09) і річна (31.12).

Який курс валюти потрібно брати при розрахунку КР?

Щоб розібратися в цьому, досить іще раз зазирнути до п. 8 П(С)БО 21, в якому зазначено, що для визначення КР на дату балансу застосовують валютний курс на кінець дня дати балансу. А ось при визначенні КР на дату здійснення господарської операції застосовується валютний курс на початок дня дати здійснення операції.

Слід зазначити, що починаючи з 31.03.2015 р. НБУ встановлює курс щодня один раз наприкінці робочого дня (до 18:00)**. При цьому діє цей курс протягом усього наступного робочого дня після дня встановлення. Виходить: при визначенні КР застосовують курс НБУ на дату балансу або на дату здійснення господарської операції. Інша справа, що встановлений він буде НБУ напередодні ввечері.

** Згідно з постановою Правління НБУ від 19.03.2015 р. № 194.

Порядок перерахунку КР на дату балансу і на дату здійснення господарської операції покажемо на прикладі.

Приклад. Підприємство відвантажило партію товарів загальною вартістю $10000 покупцю-нерезиденту. Курс НБУ становив:

— на дату відвантаження товарів — 26,6 грн./$ (тут і далі курс умовний);

— на дату балансу — 25,9 грн./$;

— на дату оплати товарів покупцем-нерезидентом — 26,0 грн./$.

КР у бухгалтерському обліку

№ з/п

Зміст господарської операції

Кореспонденція рахунків

Сума, $/грн.

Дт

Кт

1

Відвантажено товари на експорт

($10000 х 26,6 грн./$)

362

702

$10000

266000

2

Відображено КР за монетарною дебіторською заборгованістю на дату балансу

($10000 х (25,9 грн./$ - 26,6 грн./$))

945

362

7000

3

Отримано оплату від нерезидента на розподільчий рахунок

($10000 х 26,0 грн./$)

316*

362

$10000

260000

4

Відображено КР за монетарною дебіторською заборгованістю на дату її погашення

($10000 х (26,0 грн./$ - 25,9 грн./$))

362

714

1000

* Кореспонденцію рахунків за операцією обов’язкового продажу валюти для спрощення прикладу не показуємо (див. «Податки та бухгалтерський облік», 2016, № 16).

Оформи передплату та читай все Передплатити журнал

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити