Бухоблік ЗЕД-послуг

В обраному У обране
Друк
Солошенко Людмила, податковий експерт
Податки та бухгалтерський облік Грудень, 2016/№ 104
Тепер увагу звернемо на бухоблік. Як там обліковують ЗЕД-послуги? Давайте з’ясовувати.

Оскільки підприємство може виступати в ролі постачальника або отримувача послуг, розглянемо окремо, як у бухобліку відображають:

— послуги, надані нерезиденту, і

— послуги, отримані від нерезидента.

Послуги нерезиденту

За ЗЕД-послуги нерезидент розрахується валютою. У такому разі маємо справу з валютною виручкою. У зв’язку з цим нагадаємо, що за діючими правилами:

— валютну виручку зараховують на поточні рахунки підприємств через розподільчі, при цьому

— 65 % валютних надходжень з-за кордону підлягають обов’язковому продажу на міжбанківському валютному ринку України (зауважимо: обов’язковий продаж строком на півроку (!), тобто на період з 16.12.2016 р. до 16.06.2017 р., продовжено п. 2 постанови Правління НБУ від 13.12.2016 р. № 410).

При цьому для обліку коштів на розподільчому рахунку використовують субрахунок 316 «Спеціальні рахунки в іноземній валюті».

Тепер про те, коли і як за ЗЕД-послугами відображати дохід.

Коли (на яку дату) визнавати дохід? Надаємо послуги — потрібно відобразити дохід. Дохід від надання послуг визнають за правилами «прибуткового» П(С)БО 15. При цьому підтвердженням того, що послуга надана, як правило, є акт або інший погоджений сторонами документ. Тому

дохід зазвичай визнають за датою підтвердного документа — акта

Утім, якщо послуги розтягнуті в часі і мають тривалий характер, урахуйте, що за ними пп. 10 — 14 П(С)БО 15 у будь-якому разі вимагають на дату балансу (!) визнавати дохід. Тоді дохід оцінюють (у найбільш прийнятний спосіб):

а) або виходячи зі ступеня завершеності послуг — якщо може бути достовірно оцінено результат операції, тобто одночасно виконуються всі такі умови:

— дохід може бути достовірно визначено;

— імовірне отримання економічних вигод;

— можлива достовірна оцінка ступеня завершеності надання послуг на дату балансу;

— можлива достовірна оцінка витрат, здійснених для надання послуг і необхідних для їх завершення;

б) або виходячи з суми витрат, що підлягають відшкодуванню.

Тобто в такому разі дохід від надання послуг доведеться визнавати періодично — на кожну дату балансу. При цьому краще скласти акт, бухгалтерську довідку або інший документ, що підтверджуватиме дату виникнення доходу та його розмір.

У якому розмірі визнавати дохід? Оскільки дохід від ЗЕД-послуг отримуємо в інвалюті, його потрібно перерахувати у валюту звітності — гривні. Для цього керуємося правилами пп. 5 і 6 «валютного» П(С)БО 21. Тобто

для перерахунку інвалютного доходу беремо курс НБУ, що діяв на дату першої події

І:

— якщо першою отримали передоплату — дохід визначаємо за курсом НБУ на дату надходження валютних коштів на розподільчий рахунок. Тобто запам’ятовуємо такий курс і виходячи з нього (!) потім на дату акта визнаємо дохід (детальніше про це див. «Податки та бухгалтерський облік», 2016, № 16, с. 4 і 2015, № 84, с. 15);

— якщо насамперед надали послуги (підписано акт) — дохід визначаємо за курсом НБУ на дату надання послуг (дату акта).

Ну й не забуваємо відображати курсові різниці.

Курсові різниці. Курсові різниці розраховуємо за монетарними (грошовими) статтями балансу, тобто за: (1) валютою (на розподільчому та поточних рахунках) або (2) заборгованістю, що буде погашена валютою. Тому якщо першою подією було надання послуг, то за валютно-грошовою заборгованістю, що виникла за ними, в загальному порядку рахуємо курсові різниці: на кожну дату балансу і на дату операції ( п. 8 П(С)БО 21).

Причому на дату операції курсові різниці рахуємо:

— або в межах суми операції — тоді залишок заборгованості може бути перераховано на кінець дня чи в загальному порядку на дату балансу;

— або за всією статтею.

Порядок розрахунку курсових різниць на дату операції визначаємо самостійно і закріплюємо в обліковій політиці.

Якщо ж перша подія — передоплата від нерезидента за послуги, то заборгованість, що виникла перед ним, є немонетарною (буде погашена послугою — не грошима). Тому курсові різниці за такою заборгованістю ані на дату балансу, ані на дату погашення не розраховуємо.

Облік послуг, наданих нерезиденту, розглянемо на прикладі.

Приклад 1. Підприємство надало нерезиденту послуги вартістю $10000 (нерезидент бере участь у платній українській виставці, що проводиться підприємством, — обкладається ПДВ).

Наведемо облік двох ситуацій: «передоплатної» та «постоплатної».

Ситуація 1. Перша подія — отримання від нерезидента передоплати за послуги.

Курс НБУ умовно на дату:

— зарахування валюти на розподільчий рахунок — 25,0 грн./$;

— списання валюти з розподільчого рахунка — 25,1 грн./$.

Продажний курс МВРУ — 26,0 грн./$.

Комісія банку за продаж — 845 грн.

Таблиця 1. Постачання послуг нерезиденту (на умовах передоплати)

з/п

Зміст господарської операції

Бухгалтерський облік

Сума,

$/грн.

Дт

Кт

Отримання передоплати від нерезидента (курс НБУ — 25,0 грн./$)

1

Надійшла від нерезидента передоплата за послуги (зараховано аванс на розподільчий рахунок)

316

681

$10000

250000

Продаж 65 % інвалюти (курс НБУ — 25,1 грн./$, курс МВРУ — 26,0 грн./$)

2

Відображено курсову різницю при списанні валюти з розподільчого рахунка [$10000 х (25,1 грн./$ - 25,0 грн./$)]

316

714

1000

3

Перераховано валюту для обов’язкового продажу (65 %)

334

316

$6500

163150

4

Зараховано:

— валюту на поточний валютний рахунок (35 %) [$3500 х 25,1 грн./$]

312

316

$3500

87850

— гривні, виручені від продажу 65 % інвалюти на гривневий поточний рахунок (за вирахуванням комісійної винагороди банку 0,5 %) [$6500 х 26,0 грн./$ - 845 грн.]

311

334

168155

5

Нараховано ПЗ з ПДВ [1/6 х (87850 грн. + 169000 грн.)]*

643

641/ПДВ

42808,33

6

Відображено:

— суму комісійної винагороди банку (0,5 %)

92

334

845

— дохід від продажу інвалюти [$6500 х (26,0 грн./$ - 25,1 грн./ $)]

334

711

5850

Надання послуг нерезиденту

7

Надано послуги нерезиденту (підписано акт)

362

703**

$10000

250000

8

Відображено суму ПДВ

703

643

42808,33

9

Списано собівартість наданих послуг

903

23

130000

10

Відображено залік заборгованостей

681

362

$10000

250000

* З урахуванням думки податківців, озвученої в підкатегорії 101.05 БЗ (див. консультацію, що діяла до 16.12.2016 р., хоча позиція податківців, схоже, не зміниться), ПЗ = 1/6 від суми 35 % інвалюти, перерахованої за курсом НБУ на дату її надходження на валютний рахунок + 1/6 від суми гривень, що надійшли від продажу 65 % інвалюти (детальніше див. статтю на с. 16).

** Оскільки першою виявилася передоплата, дохід визнають на дату акта, проте за курсом НБУ на дату зарахування валюти на розподільчий рахунок.

Ситуація 2. Перша подія — надання послуг нерезиденту.

Курс НБУ умовно на дату:

— надання послуг нерезиденту — 25,2 грн./$;

— балансу — 25,1 грн./$;

— оплати послуг нерезидентом — 25,3 грн./$.

Таблиця 2. Постачання послуг нерезиденту (на умовах постоплати)

з/п

Зміст господарської операції

Бухгалтерський облік

Сума,

$/грн.

Дт

Кт

Надання послуг нерезиденту (курс НБУ — 25,2 грн./$)

1

Надано послуги нерезиденту (підписано акт)

362

703

$10000

252000

2

Нараховано ПЗ з ПДВ

703

641/ПДВ

42000

3

Списано собівартість наданих послуг

903

23

130000

4

На дату балансу відображено курсову різницю (курс НБУ — 25,1 грн./$) [$10000 х (25,1 грн./$ - 25,2 грн./$)]

945

362

1000

Отримання оплати від нерезидента (курс НБУ — 25,3 грн./$)

5

Отримано оплату за послуги від нерезидента

316*

362

$10000

253000

6

На дату розрахунків відображено курсову різницю [$10000 х (25,3 грн./$ - 25,1 грн./$)]

362

714

2000

* Проводки з продажу 65 % інвалюти не наводимо (див. їх вище в табл. 1).

Тепер уявімо, що, навпаки, придбаваємо послуги в нерезидента.

Послуги від нерезидента

У такому разі послуги нерезидента оплатимо інвалютою. При цьому виникає таке запитання: за яким курсом рахувати вартість послуг? Оскільки вартість послуг виражена у валюті, її перераховуємо у гривні за правилами пп. 5 і 6 «валютного» П(С)БО 21. Тобто

для перерахунку вартості куплених послуг використовуємо курс НБУ, що діяв на дату першої події з їх придбання (оплати/отримання)

Тому:

— якщо першим було отримання послуг (підписано акт) — їх вартість перерахуємо за курсом НБУ на дату отримання послуг (дату акта);

— якщо спершу послуги оплатили (перерахували аванс нерезиденту) — їх вартість перерахуємо за курсом НБУ на дату перерахування авансу (тобто запам’ятовуємо курс на дату платежу і за ним надалі відобразимо послуги при їх отриманні).

Ну а витрати в бухобліку за отриманими послугами показуємо в загальному порядку — за напрямами витрат (Дт 15, 23, 91, 92, 93, 94 — Кт 632).

Курсові різниці. Звісно, коли це необхідно, рахуємо курсові різниці.

Так, якщо першою подією виявилося перерахування нерезиденту передоплати за послуги, то заборгованість нерезидента є немонетарною і перерахунку не підлягає. Тому курсові різниці за нею не розраховуємо.

Якщо ж першою подією було отримання послуг від нерезидента, то виникає монетарна (валютна) заборгованість перед нерезидентом. За нею розраховуємо курсові різниці: на кожну дату балансу і на дату операції ( п. 8 П(С)БО 21).

І для наочності — приклад.

Приклад 2. Нерезидент надав підприємству послуги вартістю $1000 (транспортно-експедиторські послуги — обкладаються ПДВ). Розглянемо облік двох ситуацій: «передоплатної» і «постоплатної».

Ситуація 1. Перша подія — перерахування нерезиденту передоплати за послуги.

Курс НБУ умовно на дату перерахування нерезиденту передоплати — 25,5 грн./$.

Таблиця 3. Отримання послуг від нерезидента (на умовах передоплати)

з/п

Зміст господарської операції

Бухгалтерський облік

Сума,

$/грн.

Дт

Кт

Перерахування нерезиденту передоплати за послуги (курс НБУ — 25,5 грн./$)

1

Перераховано аванс нерезиденту за послуги

371

312

$1000

25500

2

Нараховано ПЗ з ПДВ з послуг нерезидента [$1000 х 25,5 грн./$ х 20 %]

643/ПДВ*

641/ПДВ

5100

3

Відображено ПК з ПДВ з послуг нерезидента (якщо ПН зареєстровано)

641/ПДВ

644/ПДВ

5100

4

Відображено закриття розрахунків з ПДВ

644/ПДВ

643/ПДВ*

5100

Отримання послуг від нерезидента

5

Отримано послуги від нерезидента (підписано акт)

93

632

$1000

25500

6

Відображено залік заборгованостей

681

632

$1000

25500

* Щоправда, Мінфін пропонує нараховувати ПЗ з послуг, отриманих від нерезидента, без використання субрахунку 643/ПДВ, а напряму записами (п. 4.1 Інструкції № 141): Дт 644/ПДВ — Кт 641/ПДВ і Дт 641/ПДВ — Кт 644/ПДВ. Проте нам такий підхід здається не зовсім коректним.

Ситуація 2. Перша подія — отримання послуг від нерезидента.

Курс НБУ умовно на дату:

— отримання послуг від нерезидента — 25,6 грн./$;

— балансу — 25,4 грн./$;

— оплати послуг нерезиденту — 25,8 грн./$.

Припустимо, що ПН з послуг нерезидента зареєстрували після розрахунків за послуги.

Таблиця 4. Отримання послуг від нерезидента (на умовах постоплати)

з/п

Зміст господарської операції

Бухгалтерський облік

Сума,

$/грн.

Дт

Кт

Отримання послуг від нерезидента (курс НБУ — 25,6 грн./$)

1

Отримано послуги від нерезидента (підписано акт)

93

632

$1000

25600

2

Нараховано ПЗ з послуг нерезидента [$1000 х 25,6 грн./$ х 20 %]

643/ПДВ*

641/ПДВ

5120

* Доки ПН не зареєстровано, ПК не виникає.

3

На дату балансу відображено курсову різницю (курс НБУ — 25,4 грн./$) [$1000 х (25,4 грн./$ - 25,6 грн./$)]

632

714

200

Перерахування нерезиденту оплати за послуги (курс НБУ — 25,8 грн./$)

4

Перераховано нерезиденту оплату за послуги

632

312

$1000

25800

5

На дату розрахунків відображено курсову різницю [$1000 х (25,4 грн./$ - 25,8 грн./$)]

945

632

400

6

Відображено ПК з ПДВ з послуг нерезидента (на підставі зареєстрованої ПН, п. 198.2 ПКУ)

641/ПДВ

644/ПДВ

5120

7

Відображено закриття розрахунків з ПДВ

644/ПДВ

643/ПДВ

5120

висновки

  • При наданні послуг нерезиденту дохід визнають на дату акта. А сам «послуговий» дохід визначають за курсом НБУ на дату першої події: надання послуг (на дату акта) або отримання передоплати (на дату надходження валюти на розподільчий рахунок).
  • При отриманні послуг від нерезидента їх вартість перераховують у гривні за курсом НБУ на дату першої події: перерахування авансу або отримання послуг.
  • За монетарними статтями балансу (валютою/заборгованістю, що буде погашена валютою) розраховують курсові різниці (на дату балансу і на дату операції).
Оформи передплату та читай все Передплатити журнал

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити