Теми статей
Обрати теми

Бухоблік ЗЕД-послуг

Солошенко Людмила, податковий експерт
Податки & бухоблік Грудень, 2016/№ 104
Друк
Тепер увагу звернемо на бухоблік. Як там обліковують ЗЕД-послуги? Давайте з’ясовувати.

Оскільки підприємство може виступати в ролі постачальника або отримувача послуг, розглянемо окремо, як у бухобліку відображають:

— послуги, надані нерезиденту, і

— послуги, отримані від нерезидента.

Послуги нерезиденту

За ЗЕД-послуги нерезидент розрахується валютою. У такому разі маємо справу з валютною виручкою. У зв’язку з цим нагадаємо, що за діючими правилами:

— валютну виручку зараховують на поточні рахунки підприємств через розподільчі, при цьому

— 65 % валютних надходжень з-за кордону підлягають обов’язковому продажу на міжбанківському валютному ринку України (зауважимо: обов’язковий продаж строком на півроку (!), тобто на період з 16.12.2016 р. до 16.06.2017 р., продовжено п. 2 постанови Правління НБУ від 13.12.2016 р. № 410).

При цьому для обліку коштів на розподільчому рахунку використовують субрахунок 316 «Спеціальні рахунки в іноземній валюті».

Тепер про те, коли і як за ЗЕД-послугами відображати дохід.

Коли (на яку дату) визнавати дохід? Надаємо послуги — потрібно відобразити дохід. Дохід від надання послуг визнають за правилами «прибуткового» П(С)БО 15. При цьому підтвердженням того, що послуга надана, як правило, є акт або інший погоджений сторонами документ. Тому

дохід зазвичай визнають за датою підтвердного документа — акта

Утім, якщо послуги розтягнуті в часі і мають тривалий характер, урахуйте, що за ними пп. 10 — 14 П(С)БО 15 у будь-якому разі вимагають на дату балансу (!) визнавати дохід. Тоді дохід оцінюють (у найбільш прийнятний спосіб):

а) або виходячи зі ступеня завершеності послуг — якщо може бути достовірно оцінено результат операції, тобто одночасно виконуються всі такі умови:

— дохід може бути достовірно визначено;

— імовірне отримання економічних вигод;

— можлива достовірна оцінка ступеня завершеності надання послуг на дату балансу;

— можлива достовірна оцінка витрат, здійснених для надання послуг і необхідних для їх завершення;

б) або виходячи з суми витрат, що підлягають відшкодуванню.

Тобто в такому разі дохід від надання послуг доведеться визнавати періодично — на кожну дату балансу. При цьому краще скласти акт, бухгалтерську довідку або інший документ, що підтверджуватиме дату виникнення доходу та його розмір.

У якому розмірі визнавати дохід? Оскільки дохід від ЗЕД-послуг отримуємо в інвалюті, його потрібно перерахувати у валюту звітності — гривні. Для цього керуємося правилами пп. 5 і 6 «валютного» П(С)БО 21. Тобто

для перерахунку інвалютного доходу беремо курс НБУ, що діяв на дату першої події

І:

— якщо першою отримали передоплату — дохід визначаємо за курсом НБУ на дату надходження валютних коштів на розподільчий рахунок. Тобто запам’ятовуємо такий курс і виходячи з нього (!) потім на дату акта визнаємо дохід (детальніше про це див. «Податки та бухгалтерський облік», 2016, № 16, с. 4 і 2015, № 84, с. 15);

— якщо насамперед надали послуги (підписано акт) — дохід визначаємо за курсом НБУ на дату надання послуг (дату акта).

Ну й не забуваємо відображати курсові різниці.

Курсові різниці. Курсові різниці розраховуємо за монетарними (грошовими) статтями балансу, тобто за: (1) валютою (на розподільчому та поточних рахунках) або (2) заборгованістю, що буде погашена валютою. Тому якщо першою подією було надання послуг, то за валютно-грошовою заборгованістю, що виникла за ними, в загальному порядку рахуємо курсові різниці: на кожну дату балансу і на дату операції ( п. 8 П(С)БО 21).

Причому на дату операції курсові різниці рахуємо:

— або в межах суми операції — тоді залишок заборгованості може бути перераховано на кінець дня чи в загальному порядку на дату балансу;

— або за всією статтею.

Порядок розрахунку курсових різниць на дату операції визначаємо самостійно і закріплюємо в обліковій політиці.

Якщо ж перша подія — передоплата від нерезидента за послуги, то заборгованість, що виникла перед ним, є немонетарною (буде погашена послугою — не грошима). Тому курсові різниці за такою заборгованістю ані на дату балансу, ані на дату погашення не розраховуємо.

Облік послуг, наданих нерезиденту, розглянемо на прикладі.

Приклад 1. Підприємство надало нерезиденту послуги вартістю $10000 (нерезидент бере участь у платній українській виставці, що проводиться підприємством, — обкладається ПДВ).

Наведемо облік двох ситуацій: «передоплатної» та «постоплатної».

Ситуація 1. Перша подія — отримання від нерезидента передоплати за послуги.

Курс НБУ умовно на дату:

— зарахування валюти на розподільчий рахунок — 25,0 грн./$;

— списання валюти з розподільчого рахунка — 25,1 грн./$.

Продажний курс МВРУ — 26,0 грн./$.

Комісія банку за продаж — 845 грн.

Таблиця 1. Постачання послуг нерезиденту (на умовах передоплати)

з/п

Зміст господарської операції

Бухгалтерський облік

Сума,

$/грн.

Дт

Кт

Отримання передоплати від нерезидента (курс НБУ — 25,0 грн./$)

1

Надійшла від нерезидента передоплата за послуги (зараховано аванс на розподільчий рахунок)

316

681

$10000

250000

Продаж 65 % інвалюти (курс НБУ — 25,1 грн./$, курс МВРУ — 26,0 грн./$)

2

Відображено курсову різницю при списанні валюти з розподільчого рахунка [$10000 х (25,1 грн./$ - 25,0 грн./$)]

316

714

1000

3

Перераховано валюту для обов’язкового продажу (65 %)

334

316

$6500

163150

4

Зараховано:

— валюту на поточний валютний рахунок (35 %) [$3500 х 25,1 грн./$]

312

316

$3500

87850

— гривні, виручені від продажу 65 % інвалюти на гривневий поточний рахунок (за вирахуванням комісійної винагороди банку 0,5 %) [$6500 х 26,0 грн./$ - 845 грн.]

311

334

168155

5

Нараховано ПЗ з ПДВ [1/6 х (87850 грн. + 169000 грн.)]*

643

641/ПДВ

42808,33

6

Відображено:

— суму комісійної винагороди банку (0,5 %)

92

334

845

— дохід від продажу інвалюти [$6500 х (26,0 грн./$ - 25,1 грн./ $)]

334

711

5850

Надання послуг нерезиденту

7

Надано послуги нерезиденту (підписано акт)

362

703**

$10000

250000

8

Відображено суму ПДВ

703

643

42808,33

9

Списано собівартість наданих послуг

903

23

130000

10

Відображено залік заборгованостей

681

362

$10000

250000

* З урахуванням думки податківців, озвученої в підкатегорії 101.05 БЗ (див. консультацію, що діяла до 16.12.2016 р., хоча позиція податківців, схоже, не зміниться), ПЗ = 1/6 від суми 35 % інвалюти, перерахованої за курсом НБУ на дату її надходження на валютний рахунок + 1/6 від суми гривень, що надійшли від продажу 65 % інвалюти (детальніше див. статтю на с. 16).

** Оскільки першою виявилася передоплата, дохід визнають на дату акта, проте за курсом НБУ на дату зарахування валюти на розподільчий рахунок.

Ситуація 2. Перша подія — надання послуг нерезиденту.

Курс НБУ умовно на дату:

— надання послуг нерезиденту — 25,2 грн./$;

— балансу — 25,1 грн./$;

— оплати послуг нерезидентом — 25,3 грн./$.

Таблиця 2. Постачання послуг нерезиденту (на умовах постоплати)

з/п

Зміст господарської операції

Бухгалтерський облік

Сума,

$/грн.

Дт

Кт

Надання послуг нерезиденту (курс НБУ — 25,2 грн./$)

1

Надано послуги нерезиденту (підписано акт)

362

703

$10000

252000

2

Нараховано ПЗ з ПДВ

703

641/ПДВ

42000

3

Списано собівартість наданих послуг

903

23

130000

4

На дату балансу відображено курсову різницю (курс НБУ — 25,1 грн./$) [$10000 х (25,1 грн./$ - 25,2 грн./$)]

945

362

1000

Отримання оплати від нерезидента (курс НБУ — 25,3 грн./$)

5

Отримано оплату за послуги від нерезидента

316*

362

$10000

253000

6

На дату розрахунків відображено курсову різницю [$10000 х (25,3 грн./$ - 25,1 грн./$)]

362

714

2000

* Проводки з продажу 65 % інвалюти не наводимо (див. їх вище в табл. 1).

Тепер уявімо, що, навпаки, придбаваємо послуги в нерезидента.

Послуги від нерезидента

У такому разі послуги нерезидента оплатимо інвалютою. При цьому виникає таке запитання: за яким курсом рахувати вартість послуг? Оскільки вартість послуг виражена у валюті, її перераховуємо у гривні за правилами пп. 5 і 6 «валютного» П(С)БО 21. Тобто

для перерахунку вартості куплених послуг використовуємо курс НБУ, що діяв на дату першої події з їх придбання (оплати/отримання)

Тому:

— якщо першим було отримання послуг (підписано акт) — їх вартість перерахуємо за курсом НБУ на дату отримання послуг (дату акта);

— якщо спершу послуги оплатили (перерахували аванс нерезиденту) — їх вартість перерахуємо за курсом НБУ на дату перерахування авансу (тобто запам’ятовуємо курс на дату платежу і за ним надалі відобразимо послуги при їх отриманні).

Ну а витрати в бухобліку за отриманими послугами показуємо в загальному порядку — за напрямами витрат (Дт 15, 23, 91, 92, 93, 94 — Кт 632).

Курсові різниці. Звісно, коли це необхідно, рахуємо курсові різниці.

Так, якщо першою подією виявилося перерахування нерезиденту передоплати за послуги, то заборгованість нерезидента є немонетарною і перерахунку не підлягає. Тому курсові різниці за нею не розраховуємо.

Якщо ж першою подією було отримання послуг від нерезидента, то виникає монетарна (валютна) заборгованість перед нерезидентом. За нею розраховуємо курсові різниці: на кожну дату балансу і на дату операції ( п. 8 П(С)БО 21).

І для наочності — приклад.

Приклад 2. Нерезидент надав підприємству послуги вартістю $1000 (транспортно-експедиторські послуги — обкладаються ПДВ). Розглянемо облік двох ситуацій: «передоплатної» і «постоплатної».

Ситуація 1. Перша подія — перерахування нерезиденту передоплати за послуги.

Курс НБУ умовно на дату перерахування нерезиденту передоплати — 25,5 грн./$.

Таблиця 3. Отримання послуг від нерезидента (на умовах передоплати)

з/п

Зміст господарської операції

Бухгалтерський облік

Сума,

$/грн.

Дт

Кт

Перерахування нерезиденту передоплати за послуги (курс НБУ — 25,5 грн./$)

1

Перераховано аванс нерезиденту за послуги

371

312

$1000

25500

2

Нараховано ПЗ з ПДВ з послуг нерезидента [$1000 х 25,5 грн./$ х 20 %]

643/ПДВ*

641/ПДВ

5100

3

Відображено ПК з ПДВ з послуг нерезидента (якщо ПН зареєстровано)

641/ПДВ

644/ПДВ

5100

4

Відображено закриття розрахунків з ПДВ

644/ПДВ

643/ПДВ*

5100

Отримання послуг від нерезидента

5

Отримано послуги від нерезидента (підписано акт)

93

632

$1000

25500

6

Відображено залік заборгованостей

681

632

$1000

25500

* Щоправда, Мінфін пропонує нараховувати ПЗ з послуг, отриманих від нерезидента, без використання субрахунку 643/ПДВ, а напряму записами (п. 4.1 Інструкції № 141): Дт 644/ПДВ — Кт 641/ПДВ і Дт 641/ПДВ — Кт 644/ПДВ. Проте нам такий підхід здається не зовсім коректним.

Ситуація 2. Перша подія — отримання послуг від нерезидента.

Курс НБУ умовно на дату:

— отримання послуг від нерезидента — 25,6 грн./$;

— балансу — 25,4 грн./$;

— оплати послуг нерезиденту — 25,8 грн./$.

Припустимо, що ПН з послуг нерезидента зареєстрували після розрахунків за послуги.

Таблиця 4. Отримання послуг від нерезидента (на умовах постоплати)

з/п

Зміст господарської операції

Бухгалтерський облік

Сума,

$/грн.

Дт

Кт

Отримання послуг від нерезидента (курс НБУ — 25,6 грн./$)

1

Отримано послуги від нерезидента (підписано акт)

93

632

$1000

25600

2

Нараховано ПЗ з послуг нерезидента [$1000 х 25,6 грн./$ х 20 %]

643/ПДВ*

641/ПДВ

5120

* Доки ПН не зареєстровано, ПК не виникає.

3

На дату балансу відображено курсову різницю (курс НБУ — 25,4 грн./$) [$1000 х (25,4 грн./$ - 25,6 грн./$)]

632

714

200

Перерахування нерезиденту оплати за послуги (курс НБУ — 25,8 грн./$)

4

Перераховано нерезиденту оплату за послуги

632

312

$1000

25800

5

На дату розрахунків відображено курсову різницю [$1000 х (25,4 грн./$ - 25,8 грн./$)]

945

632

400

6

Відображено ПК з ПДВ з послуг нерезидента (на підставі зареєстрованої ПН, п. 198.2 ПКУ)

641/ПДВ

644/ПДВ

5120

7

Відображено закриття розрахунків з ПДВ

644/ПДВ

643/ПДВ

5120

висновки

  • При наданні послуг нерезиденту дохід визнають на дату акта. А сам «послуговий» дохід визначають за курсом НБУ на дату першої події: надання послуг (на дату акта) або отримання передоплати (на дату надходження валюти на розподільчий рахунок).
  • При отриманні послуг від нерезидента їх вартість перераховують у гривні за курсом НБУ на дату першої події: перерахування авансу або отримання послуг.
  • За монетарними статтями балансу (валютою/заборгованістю, що буде погашена валютою) розраховують курсові різниці (на дату балансу і на дату операції).
App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі