Теми статей
Обрати теми

У якій ПДВ-декларації сільгоспнику показувати послуги від нерезидента?

Солошенко Людмила, податковий експерт
Податки & бухоблік Грудень, 2016/№ 104
Друк
Тепер уявімо таку ситуацію. Припустимо, що послуги в нерезидента (оподатковувані ПДВ) придбав сільгоспник. Як їх тоді показувати в ПДВ-звітності? До якої декларації з ПДВ уключати?

Відомо: у сільгоспників свої родзинки. Вони звітують по-особливому і подають дві декларації з ПДВ (п. 5 розд. I Порядку № 21):

— спецдекларацію (0121-0123) — за спецрежимною діяльністю* і

* Або сільгоспдекларацію (0130), якщо не обрали спецрежим (п. 6 розд. I Порядку № 21).

— загальну декларацію (0110) — за неспецрежимною.

Звідси й виникло запитання: у якій ПДВ-декларації спецрежимнику-сільгоспнику показувати послуги від нерезидента? А якщо ще врахувати, що «нерезидентсько-послуговий» ПДВ нараховують за своїми законами (за першою подією визнають податкові зобов’язання (ПЗ), п. 187.8 ПКУ, а якщо податкову накладну (ПН) зареєстрували своєчасно і включили до декларації, то можна одразу й податковий кредит (ПК), пп. 198.2 та 201.12 ПКУ), «ширше» запитання формулюється так: у якій ПДВ-декларації — загальній чи спеціальній — сільгоспнику відображати ці «нерезидентські» ПЗ з ПК?

Розглянемо по черзі кожну з цих ПДВ-подій.

У якій декларації відображати ПЗ

Нагадаємо, що для послуг нерезидентів (з місцем постачання в Україні) приготовано своє місце в декларації. Для цього відведено самостійні рядки:

— ряд. 6 (для ПЗ) і

— ряд. 11.4 (для ПК).

Спочатку про ПЗ, тобто ряд. 6.

Ну й оскільки мова йде про ПДВ-звітність (цікавить, у ряд. 6 якої з декларацій сільгоспникам відображати «нерезидентські» послуги), то насамперед зазирнемо у профільний «звітний» Порядок № 21. Що в ньому зазначено про ряд. 6? У його п.п. 7 п. 3 розд. V про це говориться таке:

у рядку 6 зазначаються обсяги послуг, отриманих від нерезидента на митній території України.

Рядок 6 може заповнюватися тільки (!) в декларації 0110

Як бачимо, з ПЗ усе вимальовується однозначно. У Порядку № 21 чорним по білому написано: ряд. 6 заповнюють тільки (!) у загальній декларації (0110). А ось у спецдекларації (0121-0123) його не заповнюють (залишають порожнім). З цієї причини і в таблицях 1 — 3 сільгоспдодатка ДС10, що складається до неї, «нерезидентсько-послугових» ПЗ просто немає.

Деталі — що до чого — пояснювала ДФСУ в листі від 24.05.2016 р. № 11322/6/99-99-15-03-02-15 (наш коментар див. у «Податки та бухгалтерський облік», 2016, № 57,с. 4). У «нерезидентському» випадку особою, відповідальною за нарахування ПЗ «за нерезидента», є отримувач послуг ( п. 180.2, ст. 208 ПКУ). Якщо хочете, отримувач послуг стає на зразок податкового агента закордонного нерезидента. З цієї причини «нерезидентські» ПЗ, що нараховуються їм («за нерезидента»), не потрапляють до «спецрежимних» (оскільки не пов’язані із спецрежимними операціями, визначеними ст. 209 ПКУ, — не пов’язані з постачанням сільгосппродукції). Тому їм не місце в спецдекларації (0121-0123). Загалом, такі ПЗ з «нерезидентських» послуг сільгоспники відображають виключно в загальній декларації — і крапка! Отже, у Порядку № 21 це питання вирішено — тут варіант один і жодних сумнівів немає.

Тепер про те, де відображати ПК.

У якій декларації відображати ПК

Спершу нагадаємо, що до спецдекларації (0121-0123) дозволено включати чітко (!) операції із спецрежимної діяльності (п. 5 розд. I Порядку № 21). Виходить, якщо приналежність до спецрежиму дотримується — купівля призначена для спецрежимної діяльності — ПК за нею (як «спецрежимний») показуємо у спецдекларації (0121-0123).

Звідси випливає, що при відображенні ПК усе залежатиме від призначення послуг, тобто для якої діяльності їх придбаваємо: спецрежимної чи неспецрежимної. І якщо «нерезидентські» послуги куплені для спецрежимної діяльності, то саме у спецдекларації (0121-0123) потрібно формувати і ПК за ними.

У такому ж дусі висловлюються й податківці. У тому ж листі ДФСУ від 24.05.2016 р. № 11322/6/99-99-15-03-02-15 далі наголошувалося: якщо ПН з послуг нерезидента зареєстрована і ці послуги придбано для використання у виробництві сільгосппродукції, ПК за ними вважають «спецрежимним». Тому такий ПК сільгоспник відображає в ряд. 11.4 спецдекларації (0121-0123).

На жаль, але це узгоджується і зі «звітним» Порядком № 21. Він також (!) допускає, що

«нерезидентський» ряд. 11.4 може заповнюватися як у загальній декларації (0110), так і у спецрежимній (0121-0123)

Отже, з ПК можливі варіанти — тут жорстких прив’язок немає (ну, скажімо, до якоїсь однієї з декларацій, як з «нерезидентськими» ПЗ). А через це ПК не завжди опиниться в одній декларації з ПЗ. Усе вирішує призначення послуг. Якщо «нерезидентські» послуги придбано:

— для спецрежимної діяльності — ПК показуємо в ряд. 11.4 спецдекларації (0121-0123);

— для неспецрежимної діяльності — ПК показуємо в ряд. 11.4 загальної декларації (0110).

У результаті купівля «нерезидентських» послуг для спецрежимної діяльності виявляється для сільгоспника малоприємною. Адже відображення ПЗ у загальній декларації (0110), а ПК — у спецдекларації (0121-0123), на жаль, виливається для спецрежимника в додаткові платежі до бюджету.

І для наочності «нерезидентські» послуги (відображення ПЗ/ПК за ними) у спецрежимників проілюструємо на рисунку нижче.

img 1

Ну і для повноти картини декілька моментів:

(1) як зазначалося, ПЗ з послуг нерезидента (підкріплені ПН) показуємо в загальній декларації (0110). Причому показуємо в повній сумі без якогось розподілу. Адже тільки там їх, власне, й можемо відобразити! А ось з ПК ситуація може бути «цікавішою». Так, може з’являтися потреба в розподілі ПК ( п.п. «а» п.п. 209.15.1 ПКУ):

— між спецрежимом і неспецрежимом (тобто між спецдекларацією (0121-0123) і загальною декларацією (0110)) — якщо «нерезидентські» послуги купуємо для одночасного використання у спецрежимній і неспецрежимній діяльності. Тоді ПК за ними розподілимо (на «загальний» і «спецрежимний») між такими деклараціями. Розподіл проведемо з урахуванням сільгосп- і несільгоспчастки з додатка ДС9. Ну а його підсумки відобразимо «частково» в ряд. 11.4 загальної декларації (0110) і «частково» в ряд. 11.4 спецдекларації (0121-0123);

— «усередині» спецрежиму (у сільгоспдодатку ДС10) — якщо на спецрежимі здійснюємо не один, а декілька видів операцій (скажімо, одразу два-три) і «нерезидентські» послуги купуємо для одночасного використання в них (наприклад, з метою паралельного використання: для зернових і технічних культур/тваринництва/інших сільгосптоварів та послуг). Тоді «нерезидентсько-послуговий» ПК розподілимо «всередині» спецрежимної діяльності (пропорційно «зерновим»/«тваринницьким»/«іншим» часткам). І далі ці суми «по частинах» зазначимо в ряд. 6.3 відповідних таблиць 1, 2, 3 додатка ДС10, після чого воєдино зберемо в ряд. 11.4 спецдекларації (0121-0123). Детальніше про такий ПК-розподіл див. «Податки та бухгалтерський облік», 2016, № 13, с. 15.

Останній випадок розберемо на цифрах.

Приклад. Припустимо, спецрежимник у грудні 2016 року отримав послуги від нерезидента (підписано акт — перша подія, оплату перерахує в січні). ПДВ з послуг нерезидента становив 2000 грн. З «нерезидентських» послуг складено ПН, яка зареєстрована своєчасно.

При цьому «нерезидентські» послуги придбано виключно для спецрежимної діяльності і призначено для одночасного використання у всіх трьох видах операцій, здійснюваних сільгоспником, тобто: для зернових і технічних культур/тваринництва/інших сільгосптоварів та послуг (відсоткове співвідношення яких за даними додатка ДС9 становить: 60 % / 30 % / 10 %).

Тоді у грудневій ПДВ-звітності сільгоспника придбання послуг у нерезидента відобразиться так:

img 2

(2) для відображення ПК важливо, щоб ПН була зареєстрована. Адже показати ПК можемо тільки (!) після реєстрації ПН і якщо «нерезидентські» ПЗ уключили до декларації ( пп. 198.2, 201.12 ПКУ). Причому:

— якщо ПН зареєстрували своєчасно (протягом 15 днів), ПК зможемо відобразити тут же в одному періоді — «разом з ПЗ»;

— якщо ПН зареєстрували несвоєчасно (через 15 днів), ПК зможемо відобразити пізніше (тільки після реєстрації ПН). Зауважте, що в такому разі ПЗ випереджатимуть ПК. Адже «нерезидентські» ПЗ у будь-якому разі (!) у періоді їх виникнення (за першою подією) доведеться відобразити в ряд. 6 загальної декларації (0110), навіть без ПН. А ось ПК з’явиться тільки після реєстрації ПН (101.20 БЗ).

Отже, при запізнілій реєстрації ПН вийде «розрив»: «нерезидентські» ПЗ з ПК припадуть на різні періоди. Візьміть це до відома!

А насамкінець зазначимо. Зважаючи на такі «звітні» тонкощі «нерезидентські» послуги сільгоспнику, на жаль, вигідно придбавати для неспецрежимної діяльності. Тоді ПЗ з ПК згортаються в загальній декларації (якщо, звичайно, ПН благополучно зареєстрували своєчасно). А отже, нічого до бюджету з такої купівлі сплачувати не доведеться.

Інша справа — придбання послуг нерезидента для спецрежимної діяльності. У такому разі за «нерезидентські» послуги сільгоспнику доведеться розплачуватися ПЗ за загальною декларацією (оскільки ПК оселиться в спецдекларації).

Такий прикрий штрих.

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі