Податковий розрахунок за формою № 1ДФ: від рядка до рядка

В обраному У обране
Друк
Білова Наталя, податковий експерт
Податки та бухгалтерський облік Липень, 2016/№ 59
На порозі — подання Податкового розрахунку за формою № 1ДФ за 2 квартал 2016 року. І хоча в новій версії більшість роботодавців подають його вже не вперше*, знання зайвими не бувають. Тому, щоб у найвідповідальніший момент не вскочити в халепу, пропонуємо вам ще раз уважно пройтися рядками цієї форми звітності та врахувати всі важливі нюанси її заповнення. Готові? Тоді починаймо, друзі!

* Уперше Податковий розрахунок за новою формою, затвердженою наказом Мінфіну від 13.01.2015 р. № 4, податкові агенти подавали за 1 квартал 2015 року.

Форма Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку (далі — Податковий розрахунок за формою № 1ДФ) та Порядок його заповнення (далі — Порядок № 4) затверджені наказом Мінфіну від 13.01.2015 р. № 4.

Хто, куди та коли подає цей Податковий розрахунок? Давайте згадувати.

Хто і куди подає?

Податковий розрахунок за формою № 1ДФ подають особи, які мають статус податкових агентів. Це:

— юрособи (їх уповноважені відокремлені підрозділи);

— самозайняті особи (підприємці та незалежні професіонали);

— представництва нерезидентів — юрособи;

— інвестори (оператори) за угодою про розподіл продукції.

Самозайняті особи подають Податковий розрахунок за формою № 1ДФ до податкового органу за своєю податковою адресою (тобто за місцем свого проживання, за яким вони перебувають на обліку як платники податків), решта — до податкового органу за своїм місцезнаходженням.

Зауважте: уповноважені відокремлені підрозділи самостійно за себе формують та подають Податковий розрахунок ( абзац перший п.п. «б» п. 176.2 ПКУ). При цьому

у реквізитах форми № 1ДФ уповноважений відокремлений підрозділ наводить свої дані

Головне підприємство дані за таким підрозділом у своїй формі № 1ДФ не показує.

А якщо відокремлений підрозділ — неуповноважений? У цьому випадку про доходи, нараховані працівникам такого підрозділу, звітує головне підприємство, але з певними особливостями. Якими? Про це ми з вами поговоримо нижче. Тут же зауважимо таке.

Важливо! Якщо протягом звітного кварталу податковий агент не нараховував та не виплачував доходи фізособам, у тому числі й фізособам-підприємцям, і не нараховував та/або не сплачував до бюджету ПДФО і ВЗ з таких доходів, то форму № 1ДФ за звітний квартал він не подає.

Якими способами подаємо?

Податковий розрахунок за формою № 1ДФ подають в електронній та/або паперовій формі.

Але подати Податковий розрахунок на папері можна, тільки якщо в його табличній частині кількість заповнених рядків не більше 10 (п. 2.3 Порядку № 4).

Якщо кількість рядків у формі № 1ДФ 11 і більше, то її подають:

— або засобами електронного зв’язку в електронній формі з накладенням цифрового підпису,

— або на папері разом з електронною формою на електронному носії інформації.

Податковий розрахунок податкові агенти подають так:

— зі штатною чисельністю до 1000 працівників — однією порцією. Тобто, наприклад, подавати окремою порцією форму № 1ДФ на фізосіб, які не мають реєстраційного номера облікової картки платника податків, не потрібно (див. консультацію податківців у підкатегорії 103.25 БЗ);

— зі штатною чисельністю більше 1000 працівників — можна декількома порціями, кожна з яких є окремим Податковим розрахунком зі своїм номером порції. Але всі порції мають бути подані в установлені строки. При цьому якщо Податковий розрахунок — порція подається на папері разом з електронною формою, то його аркуші зшиваються.

Також податковому агенту доведеться повозитися з порціями, якщо в нього є неуповноважений відокремлений підрозділ. За такий підрозділ форму № 1ДФ у вигляді окремої порції з даними його працівників подає головне підприємство до податкового органу за своїм місцезнаходженням. Далі копію такого розрахунку він надсилає до податкового органу за місцезнаходженням неуповноваженого відокремленого підрозділу ( абзац другий п.п. «б» п. 176.2 ПКУ, п. 2.6 Порядку № 4).

У які строки подаємо?

Податковий розрахунок за формою № 1ДФ формуємо та подаємо окремо за кожен квартал (податковий період) протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного кварталу ( п.п. «б» п. 176.2 ПКУ, п. 2.1 Порядку № 4).

Причому якщо останній день строку подання форми № 1ДФ припадає на вихідний чи святковий день, то останнім днем строку вважатиметься операційний (банківський день), що настає за таким днем.

Граничний строк подання Податкового розрахунку за 2 квартал 2016 року — 9 серпня

А тепер поговоримо про те, як заповнити без помилок розділи форми № 1ДФ.

Заповнюємо форму № 1ДФ

Податковий розрахунок за формою № 1ДФ можна умовно поділити на дві частини: реквізитну і табличну. При цьому таблична частина має два розділи. Перший присвячено податку на доходи, другий — військовому збору (далі — ВЗ).

Якщо подаємо Податковий розрахунок на папері, ураховуємо, що виправлення, помарки, закреслення та уточнення у ньому не допускаються. Незаповнені поля прокреслюємо. А ось в електронній формі вони залишаються незаповненими (порожніми).

Податковий розрахунок заповнюємо у гривнях з копійками.

Для вашої зручності порядок заповнення реквізитів та граф розділів I і II Податкового розрахунку за формою № 1ДФ наведемо в табл. 1, 2 і 3 відповідно.

Почнемо з реквізитної частини (див. табл. 1 на с. 9), а потім розглянемо порядок заповнення розділу I (див. табл. 2 на с. 10).

Таблиця 1. Заповнюємо реквізити Податкового розрахунку за формою № 1ДФ

Реквізит

Як заповнюємо

«(податковий номер юридичної особи (податковий номер або серія та номер паспорта самозайнятої фізичної особи))»

Зазначаємо тут:

— якщо податковий агент — юрособа, його податковий номер;

— якщо податковий агент — фізособа, то його реєстраційний номер облікової картки платника податків або серію та номер паспорта, якщо згідно з відміткою в паспорті така фізособа має право здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта.

Увага! Комірки заповнюємо зліва направо. Якщо податковий номер юрособи містить менше 8 значущих цифр, доповнюємо його ліворуч нулями до 8 цифр (п. 3.1 Порядку № 4)

«Стор.»

Проставляємо порядкові номери сторінок Податкового розрахунку

«Звітний/Звітний новий/Уточнюючий»

Залежно від того, який Податковий розрахунок подаємо, проставляємо відмітку в комірці навпроти відповідного поля:

— «Звітний», якщо формуємо документ за звітний період уперше;

— «Звітний новий», якщо виправляємо допущені помилки до закінчення граничного строку подання Податкового розрахунку;

— «Уточнюючий», якщо виправляємося після закінчення строку подання Податкового розрахунку

«Юридична особа» або «Самозайнята фізична особа»

Проставляємо відмітку в комірці навпроти відповідного поля

«Звітний період»

Зазначаємо арабськими цифрами порядковий номер звітного кварталу і рік. Наприклад, у комірці «квартал» проставляємо «02»

«Працювало за трудовими договорами (контрактами)»

Порядок № 4 не містить пояснень щодо заповнення цього реквізиту. Тому звернемося до роз’яснень податківців, наведених у БЗ. З них можна зробити висновок, що тут податківці хочуть бачити кількість працівників, які у звітному кварталі фактично працювали на благо роботодавця ☺. Тих же, за ким зберігалося місце роботи (наприклад, мобілізовані, декретниці), при заповненні цього реквізиту враховувати не потрібно, навіть якщо їм нараховувався дохід (див. роз’яснення в підкатегорії 103.25 БЗ).

До цієї графи включаємо і зовнішніх сумісників. А ось працівників, які в цього роботодавця працюють і за основним місцем роботи, і за сумісництвом (внутрішнє сумісництво), на наш погляд, потрібно враховувати один раз.

Майте на увазі: якщо протягом звітного періоду кількість працівників змінювалася у зв’язку з прийняттям/звільненням, тут зазначаємо найбільшу кількість працівників, які фактично працювали за трудовими договорами протягом звітного кварталу.

Увага! Цю графу заповнюємо тільки в першій порції форми № 1ДФ, зазначаючи відомості за всіма особами, які працювали в податкового агента за трудовими договорами (контрактами) (абзац дев’ятий п. 3.1 Порядку № 4)

«Працювало за цивільно-правовими договорами»

Як і в попередньому випадку, Порядок № 4 не пояснює, кого необхідно враховувати при заповненні цього реквізиту. Тому знову звернемося до роз’яснень контролерів у підкатегорії 103.25 БЗ. Вони пропонують тут проставляти кількість фізосіб, які у звітному кварталі виконували роботи

(надавали послуги) за цивільно-правовими договорами (ЦПД) і яким було нараховано дохід. А ось фізосіб, з якими були укладені договори оренди або інші ЦПД, а також підприємців при заповненні цього реквізиту враховувати не потрібно.

Якщо ЦПД на роботи/послуги укладено зі штатним працівником, то його також ураховують при заповненні цього реквізиту.

Увага! Цю графу заповнюємо тільки в першій порції форми № 1ДФ, зазначаючи дані за всіма особами, які працювали в податкового агента за ЦПД (абзац дев’ятий п. 3.1 Порядку № 4)

«Порція»

Тут наводимо номер порції. Ще раз повторимо, що декілька порцій може бути, якщо у вас штатна чисельність працівників більше 1000 або якщо у вашого підприємства є неуповноважені відокремлені підрозділи

Таблиця 2. Заповнюємо розділ І Податкового розрахунку за формою № 1ДФ

Графа

Як заповнюємо

Графа 1 «№ з/п»

У цій графі проставляємо порядковий номер заповнюваного рядка. У загальному випадку на кожну фізособу заповнюємо стільки рядків, скільки видів доходів з різними ознаками їй нарахували/виплатили у звітному кварталі. Перелік можливих ознак доходів ви можете знайти в п. 1 додатка до Порядку № 4.

Заповнювати декілька рядків з однією ознакою доходів (зарплатною «101») можна тільки у двох випадках:

1) якщо працівника у звітному кварталі звільнили з роботи, а потім прийняли на неї (або неодноразово приймали на роботу та звільняли з неї). Тоді на цього працівника заповнюємо стільки рядків з однією ознакою доходу, скільки разів інформація про зміну його місця роботи зустрічається у звітному кварталі;

2) якщо до зарплати працівника у звітному кварталі застосовували податкову соціальну пільгу (далі — ПСП) з різними ознаками. У цьому випадку кількість рядків з ознакою доходу «101» (зарплата) дорівнюватиме кількості ПСП з різними ознаками

Графа 2 «Податковий номер або серія та номер паспорта»

Тут зазначаємо реєстраційний номер облікової картки платника податків — фізособи, про яку наводимо інформацію в Податковому розрахунку.

Якщо фізособа відмовилася від отримання такого номера і має відповідну відмітку в паспорті, у цій графі проставляємо серію та номер її паспорта. Причому в цьому випадку доповнювати незаповнені клітинки нулями не потрібно. Клітинки заповнюємо зліва направо без пропусків між серією та номером

Графа 3а «Сума нарахованого доходу (грн, коп.)»

Відображаємо суми доходів (як тих, що обкладаються ПДФО, так і тих, що не обкладаються), нарахованих фізособі у звітному кварталі, у розрізі ознак доходів та ознак ПСП (за наявності права на неї) згідно з пп. 1 і 2 додатка до Порядку № 4 відповідно.

Нарахований дохід зазначаємо незалежно від того, виплачений він фізособі у звітному кварталі чи ні.

Суму доходу проставляємо без вирахування ПДФО, ВЗ і ПСП (за наявності права на неї).

Якщо фізособі у звітному кварталі нарахували дохід у натуральній формі, його суму до цієї графи вписуємо з урахуванням «натурального» коефіцієнта, передбаченого п. 164.5 ПКУ (див. консультацію у підкатегорії 103.25 БЗ)

Графа 3 «Сума виплаченого доходу (грн, коп.)»

У розрізі ознак доходів і ПСП відображаємо суми фактично виплачених фізособі доходів (також без вирахування ПДФО, ВЗ і ПСП (за наявності права на неї)).

Виняток — дохід у вигляді зарплати. Якщо виплачуємо зарплату в установлені строки в місяці, наступному за місяцем нарахування, то її суму також відображаємо як виплачену у графі 3 форми № 1ДФ за той квартал, до якого належить місяць нарахування зарплати

Графа 4а «Сума утриманого податку (грн, коп.), нарахованого»

У цій графі проставляємо суму ПДФО, що утримана з конкретного доходу, нарахованого фізособі

Графа 4 «Сума утриманого податку (грн, коп.), перерахованого»

Тут зазначаємо суму ПДФО, що була фактично перерахована до бюджету з конкретного виду доходу. А ось ПДФО, сплачений зі своєчасно виплаченої зарплати, відображаємо у формі № 1ДФ за той звітний квартал, до якого входить місяць її нарахування

Графа 5 «Ознака доходу»

Тут проставляємо ознаки доходів згідно з довідником, наведеним у п. 1 додатка до Порядку № 4

Графа 6 «Дата прийняття на роботу (дд/мм/рррр)»

Цю графу заповнюємо тільки на тих фізосіб, яких у звітному періоді прийняли на роботу за трудовими договорами (контрактами) і яким у цьому звітному періоді було нараховано дохід. Якщо у звітному кварталі працівник був прийнятий на роботу, але зарплата йому не нараховувалася, рядок без сумових показників, але з датою прийняття на роботу у графі 6 на нього не формуємо!

Дату прийняття фізособи на роботу проставляємо так: число, порядковий номер місяця, рік.

В усіх інших випадках (у тому числі, якщо з фізособою було укладено ЦПД) графу 6 не заповнюємо

Графа 7 «Дата звільнення з роботи (дд/мм/рррр)»

Цю графу заповнюємо тільки на тих працівників, які працювали за трудовими договорами (контрактами) і були звільнені:

— або у звітному періоді,

— або до початку звітного періоду, але їм була нарахована/виплачена зарплата у звітному періоді.

Якщо звільненому у звітному кварталі працівнику ви не нараховували зарплату, то рядок без сумових показників, але з датою звільнення у графі 7 форми № 1ДФ на нього не заповнюємо.

Дату звільнення фізособи з роботи проставляємо в такому самому форматі, як і дату прийняття на роботу.

Якщо працівник не змінював місце роботи у звітному періоді, цю графу на нього не заповнюємо

Графа 8 «Ознака подат. соц. пільги»

Тут зазначаємо ознаку ПСП згідно з довідником, наведеним у п. 2 додатка до Порядку № 4.

Цю графу заповнюємо тільки за працівниками, до зарплати яких у звітному кварталі застосовували ПСП.

Урахуйте: навіть якщо працівник користувався ПСП не в усіх місяцях звітного кварталу, на нього формуємо один рядок із зарплатною ознакою «101». При цьому у графі 8 проставляємо ознаку застосованої ПСП. Тобто заповнення графи 8 свідчить про те, що до зарплати працівника хоча б в одному місяці застосовувалася ПСП з такою ознакою.

Якщо ж протягом звітного кварталу до зарплати працівника застосовувалися пільги з різними ознаками, кількість рядків із зарплатою (ознака доходу «101») відповідатиме кількості пільг з різними ознаками

Графа 9 «Ознака (0, 1)»

Цю графу заповнюємо, тільки якщо подаємо «Звітний новий» або «Уточнюючий» Податковий розрахунок.

Важливо! Порядок виправлення помилки через «Звітний новий» і «Уточнюючий» Податковий розрахунок ідентичний! У розділі I таких форм № 1ДФ має бути наведено тільки інформацію за рядками, які ви виправляєте/додаєте/видаляєте.

При цьому діємо так:

щоб виключити помилковий рядок з раніше введеної інформації, дублюємо всі його графи і у графі 9 зазначаємо «1» — на виключення рядка;

— щоб ввести новий рядок, формуємо рядок з потрібною інформацією

і у графі 9 зазначаємо «0» — на введення рядка;

— щоб замінити рядок з помилковою інформацією на правильну, повторюємо рядок з помилковою інформацією, у графі 9 зазначаючи «1» — рядок на виключення, і формуємо рядок з правильною інформацією, проставляючи в її графі 9 «0» — рядок на введення

Рядок «Всього»

Тут наводимо загальні суми:

— нарахованого доходу — за графою 3а;

— виплаченого доходу — за графою 3;

— нарахованого ПДФО — за графою 4а;

— перерахованого ПДФО — за графою 4

А якщо у звітному кварталі провели перерахунок з ПДФО? За таких обставин результат перерахунку відображаємо в Податковому розрахунку за формою № 1ДФ за той звітний квартал, до якого входить місяць його проведення.

Тепер переходимо до порядку заповнення рядків розділу ІІ Податкового розрахунку за формою № 1ДФ.

Звичайних роботодавців у цьому розділі цікавлять тільки рядки з ВЗ. А ось рядки з оподаткуванням відсотків заповнюють тільки ті податкові агенти, зокрема банки, кредитні спілки, які у звітному кварталі нараховували доходи у вигляді відсотків. Рядки ж з оподаткуванням виграшів (призів) у лотерею — тільки податкові агенти — оператори лотереї.

Ураховуючи наведене, давайте з вами поговоримо про те, що цікаво всім нам, а саме: про заповнення рядків з ВЗ розділу II Податкового розрахунку за формою № 1ДФ. Тим більше що поговорити є про що.

Інформацію в рядках з ВЗ відображаємо загальними сумами без персоніфікації. Про те, як заповнити графи рядка «Військовий збір» розділу II форми № 1ДФ, вам розповість табл. 3 на с. 12.

Таблиця 3. Відображаємо ВЗ у розділі ІІ Податкового розрахунку за формою № 1ДФ

Графа

Як заповнюємо

«Загальна сума нарахованого доходу»

Починаючи зі звіту за 1 квартал 2016 року, у цій графі зазначаємо загальну суму доходів, що були нараховані фізособам, у тому числі і самозайнятими особам, у звітному кварталі, — як тих, що обкладаються ВЗ, так і тих, що не обкладаються (див. консультацію податківців у «Податки та бухгалтерський облік», 2016, № 23, с. 29).

Так, наприклад, у вас до цієї графи потраплять суми нецільової благодійної допомоги, допомоги по вагітності та пологах, а також доходи, нараховані фізособам-підприємцям, у тому числі підприємцям-єдиноподатникам, тощо

«Загальна сума виплаченого доходу»

У графі показуємо загальну суму виплачених доходів у звітному кварталі, як тих, що обкладаються ВЗ, так і тих, що не обкладаються. При заповненні

цієї графи врахуйте особливий порядок відображення зарплатних доходів, виплачених своєчасно. Тобто суми своєчасно виплаченої зарплати слід відносити до місяця її нарахування. Відомості про несвоєчасно виплачувану зарплату

та/або інший дохід відображаємо за фактом

«Загальна сума утриманого податку, збору (грн, коп.)» нарахованого/перерахованого

У цих графах відображаємо нарахований у звітному кварталі та перерахований до бюджету ВЗ відповідно. При цьому ВЗ, сплачений із зарплати, що була виплачена в установлені строки, слід віднести до місяця його нарахування

Таким чином, у загальному випадку, підсумкові значення граф 3а і 3 розділу I форми № 1ДФ збігатимуться із значеннями граф «Загальна сума нарахованого доходу» і «Загальна сума виплаченого доходу» за рядком «Вiйськовий збiр» розділу II відповідно.

Розбіжності можуть виникнути, якщо, наприклад, платнику податків нарахували доходи, що не обкладаються ПДФО, але включаються до бази обкладення ВЗ. До таких доходів належать, зокрема, реінвестовані дивіденди; доходи від здавання (продажу) вторсировини, побутових відходів, брухту кольорових металів тощо.

Формуєте «Звітний новий» або «Уточнюючий» Податковий розрахунок, оскільки припустилися помилок в рядку з ВЗ? Тоді:

— у рядку «Військовий збір — виключення****» повторіть усі графи помилкового рядка з уже поданого Податкового розрахунку;

— у рядку «Військовий збір» відобразьте правильну інформацію.

Майте на увазі: якщо помилка в раніше поданому звіті була допущена тільки в рядку з ВЗ і ви її зараз виправляєте, то дублювати правильну інформацію, яку ви відображали в розділі I форми № 1ДФ, не потрібно! Тобто в такій ситуації ви заповнюєте тільки «дотабличну» частину нової звітної (уточнюючої) форми № 1ДФ і її розділ II, інформацію якого коригуєте.

Звертаємо увагу тих, хто подає Податковий розрахунок за формою № 1ДФ декількома порціями. У такій ситуації всю інформацію за ВЗ слід відобразити один раз у розділі ІІ першої порції форми № 1ДФ (див. консультацію у підкатегорії 103.25 БЗ).

Тобто не потрібно «дробити» доходи, нараховані/виплачені платникам податків у звітному кварталі, і ВЗ, нарахований/утриманий з доходів, обкладених таким збором, залежно від того, в яку порцію потрапила інформація про того чи іншого платника податків. Усю інформацію за ВЗ відображаємо один раз у першій порції.

Це справедливо і для випадку з неуповноваженими відокремленими підрозділами.

Ну ось, наш екскурс рядками Податкового розрахунку за формою № 1ДФ закінчений. Бажаємо вам заповнити його без помилок і подати своєчасно!

висновки

  • Юрособи та їх уповноважені відокремлені підрозділи Податковий розрахунок за формою № 1ДФ подають до податкового органу за своїм місцезнаходженням.
  • Подавати окремою порцією форму № 1ДФ на фізосіб, які не мають реєстраційного номера облікової картки платника податків — фізособи, не потрібно.
  • Податковий розрахунок за формою № 1ДФ заповнюйте у гривнях з копійками.
  • Суму нарахованого доходу в Податковому розрахунку зазначаємо незалежно від того, виплачений він фізособі у звітному кварталі чи ні.
Оформи передплату та читай все Передплатити журнал

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити