Теми статей
Обрати теми

Майбутнє у руках молоді, або Практиканти на підприємстві

Білова Наталя, податковий експерт
Друк
Ваше підприємство готове допомогти студентам ВНЗ чи учням ПТНЗ* отримати перші професійні навики і стати базою для проходження ними практики? Тоді вам, дорогі друзі, корисно буде знати, як правильно оформити відносини з такими молодими кадрами і як оплатити їх працю. Почуватися в цьому питанні як риба у воді вам допоможе наша стаття.
img 1

* Вищий навчальний заклад і професійно-технічний навчальний заклад відповідно.

Перед молоддю усі шляхи відкриті. Вона прогресивна, володіє високим потенціалом і величезним зарядом енергії. Єдиний недолік — брак життєвого і професійного досвіду. Але це — не біда. Досвід — справа наживна. У будь-якому разі, зробити перші кроки на професійному терені молодим людям — студентам ВНЗ і учням, слухачам ПТНЗ допомагає виробнича практика на вітчизняних підприємствах.

Як підприємству організувати в себе цей процес, щоб комар носа не підточив?

Тут усе залежить від того, кого саме ви збираєтеся навчати ремесла — практиканта ВНЗ чи ПТНЗ. Чому? Зараз зрозумієте.

Практикант ВНЗ ≠ практикант ПТНЗ

Практика є невід’ємним елементом навчального процесу студентів ВНЗ і учнів ПТНЗ. Забезпечувати проходження практики студентів ВНЗ та учнів ПТНЗ — обов’язок навчальних закладів. Хоча, якщо студенти навчаються у ВНЗ за власні кошти або, наприклад, за кошти батьків, то обирати, де проходити практику, вони можуть самі, або це може робити ВНЗ — залежно від умов договору про навчання (п. 2.1 Положення № 93).

У будь-якому разі для проходження практики навчальні заклади укладають з підприємствами відповідні договори про проходження практики. Але знайте:

практиканти — учні ПТНЗ і практиканти — студенти ВНЗ — це зовсім не одне й те саме

Між ними існує безліч відмінностей — починаючи з нормативки, що регулює порядок проходження практики, і закінчуючи оплатою виконаної роботи, а також правилами її оподаткування (див. табл. 1 на с. 27).

Таблиця 1. Практиканти з ПТНЗ і ВНЗ: важливі відмінності

Показник

Практикант

студент ВНЗ

учень, слухач ПТНЗ

1

2

3

Нормативні документи

Закон України «Про вищу освіту» від 01.07.2014 р. № 1556-VII і Положення № 93

Закон про профтехосвіту і Порядок № 992

Оформлення практики

1. ВНЗ і база практики завчасно укладають між собою договір на проведення практики студентів ВНЗ за формою, наведеною в додатку № 1 до Положення № 93.

2. Після укладення договору ВНЗ за два місяці до початку практики надає базі практики для узгодження програму практики, а не пізніше ніж за тиждень до початку практики — список студентів-практикантів.

3. Прийняття студентів на практику оформляють наказом (розпорядженням) керівника підприємства

1. ПТНЗ і база практики не пізніше ніж за два тижні до початку виробничої практики укладають між собою договір про навчально-виробничу практику на основі типового договору, форму якого наведено в додатку до Порядку № 992.

2. ПТНЗ не пізніше одного тижня до початку практики передає базі практики списки учнів-практикантів із зазначенням прізвищ майстрів виробничого навчання навчальних груп — керівників професійно-практичної підготовки від навчальних закладів, навчальні програми з виробничого навчання та виробничої практики.

3. Прийняття учнів на практику оформляють наказом (розпорядженням) керівника підприємства

Матзабезпечення практики

Усі витрати, пов’язані з проведенням практики студентів, підприємствам — базам практики відшкодовують ВНЗ. Розмір витрат визначають у кошторисі-калькуляції. Його розробляє ВНЗ і погоджує з базою практики з розрахунку вартості проходження практики одним студентом за тиждень (п. 5.2 Положення № 93)

Обов’язок ПТНЗ відшкодовувати підприємствам — базам практики понесені ними витрати на проведення виробничої практики законодавством не передбачено.

А тому всі ці витрати підприємства оплачують з власної кишені (пп. 11 і 16 Порядку № 992)

Оплата за керівництво практикою

Праця керівника практики від бази практики оплачує ВНЗ. Робить він це на умовах погодинної оплати з розрахунку 0,5 години на одного студента за тиждень (п. 5.3 Положення № 93).

Причому тут можливі два варіанти виплати сум за керівництво практикою.

За керівництво практикою її керівнику підприємство може щомісячно протягом періоду практики нараховувати доплату залежно від суми основної зарплати, яку він отримує за основним місцем роботи.

Так, належні керівнику практики суми:

1) нараховує та виплачує база практики в межах витрат за договором на проведення практики, а ВНЗ згодом просто компенсує їй ці витрати. Така виплата є зарплатою, тому її обкладають ПДФО і ВЗ, а також справляють з неї ЄСВ;

2) нараховує та виплачує сам ВНЗ як винагороду за цивільно-правовим договором, укладеним з керівником практики. Форму такого договору наведено в додатку № 2 до Положення № 93. З цієї виплати також необхідно утримати ПДФО і ВЗ, а на неї нарахувати ЄСВ

Розміри доплати такі:

— 5 % — за 1 — 2 учнів;

— 10 % — за 3 — 4 учнів;

— 20 % — за 5 — 7 учнів;

— 30 % — за 8 — 10 учнів.

Таку оплату підприємство здійснює за рахунок коштів, передбачених на підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації кадрів, тобто за рахунок власних коштів (п. 19 Порядку № 992). Цю виплату обкладайте ПДФО, ВЗ і ЄСВ у загальному порядку у складі заробітної плати

Відносини підприємства з практикантами

Студенти-практиканти не є найманими працівниками і відповідних трудових функцій щодо підприємства не виконують.

Але (!) за наявності вакантних посад, що відповідають вимогам програми практики, підприємство може зарахувати студентів до свого штату за строковим трудовим договором. Єдина умова — студенти повинні витрачати не менше 50 % часу на загальнопрофесійну підготовку за програмою практики (абзац другий п. 3.7 Положення № 93)

Практикантів — учнів, слухачів ПТНЗ на час виробничої практики не включають до складу працівників і до штатного розпису підприємства (п. 7 Порядку № 992).

Під час практики вони виконують роботи не згідно з положеннями трудового договору, а згідно з навчальними планами і програмами (ч. 3 ст. 29 Закону про профтехосвіту).

На цій підставі ми робимо висновок, що відносини між підприємством і практикантами у плані виконання ними робіт не є трудовими. Але в ДФСУ з цього приводу інша думка (див. нижче)

Що ж, з відмінностями практиканта ВНЗ від практиканта ПТНЗ розібралися. Тепер давайте з’ясуємо, чи оплачується виконана практикантами робота, і якщо так, то як?

Як оплачувати роботу практикантів із ВНЗ?

За загальним правилом підприємство — база практики не здійснює жодних виплат студентам ВНЗ під час проходження ними практики.

Причина, як ми сказали вище, проста — студенти, які прийняті на підприємство для проходження практики на підставі договору з ВНЗ, не є найманими працівниками і не виконують відповідних трудових функцій на користь підприємства.

Практика для студентів — продовження навчального процесу

Особливість практики полягає в тому, що в період її проходження вони отримують не теоретичні знання, а опановують сучасні методи, форми організації та знаряддя праці у галузі своєї майбутньої професії за встановленою програмою безпосередньо на «передовій». Тобто, так би мовити, «нюхають порох». ☺

Тому ні про яку оплату виконаної роботи тут не йдеться.

Інша справа, якщо ви зараховуєте студента до свого штату на вакантну посаду, робота на якій відповідає вимогам програми практики, і укладаєте з ним строковий трудовий договір. Тоді це місце роботи для такого працівника буде його основним місцем роботи (зрозуміло, якщо він більше ніде не працює, а тільки навчається у ВНЗ) (див. лист Мінсоцполітики від 20.01.2012 р. № 21/13/116).

Що означає укладення строкового трудового договору зі студентом-практикантом? А те, що ваші відносини з ним, крім «практикантських», отримують ще й статус трудових. Тільки цей працівник працюватиме у вас на умовах неповного робочого часу, тому що половину свого часу повинен присвячувати загальнопрофесійній підготовці за програмою практики, тобто навчальному процесу.

Не відкриємо Америки — відносини згідно з умовами такого договору зобов’язують вас:

— повідомляти податківців про укладення трудового договору, перш ніж допускати працівника до роботи ( ст. 24 КЗпП);

— дотримуватися «молодіжних» трудових гарантій, установлених гл. XIII КЗпП, якщо студенту менше 18 років;

нараховувати та виплачувати студенту-працівнику заробітну плату.

Як обкладати виплати практикантам із ВНЗ?

Якщо студента-практиканта ви прийняли на вакантну посаду за строковим трудовим договором і під час практики нараховуєте йому зарплату, то будьте готові:

1) утримати з такої виплати:

— ПДФО в розмірі 18 %;

— ВЗ у розмірі 1,5 %;

2) нарахувати на таку виплату ЄСВ у розмірі 22 % (а якщо студент — інвалід, то в розмірі 8,41 %).

Причому, враховуючи, що практикант працює у вас на умовах неповного робочого часу і його зарплата, швидше за все, не така вже й велика, ви:

1) маєте право застосувати до його зарплати податкову соціальну пільгу в підвищеному розмірі — 150 % звичайної соцпільги, якщо цей студент не отримує стипендію з бюджету ( п.п. «г» п.п. 169.1.3, п.п. 169.2.3 ПКУ). У 2016 році розмір такої підвищеної соцпільги становить 1033,50 грн. Користуватися податковою соціальною пільгою чи ні — працівник-студент вирішує сам;

2) зобов’язані дотримуватися вимоги про сплату ЄСВ з мінзарплати*, якщо місце роботи на вашому підприємстві є для студента основним місцем роботи (він прийнятий з трудовою книжкою). Тобто, якщо база справляння ЄСВ за вашим студентом виявиться нижчою за мінзарплату, ЄСВ сплачуйте саме з мінзарплати.

* Розмір МЗП, установлений на травень — листопад 2016 року, — 1450 грн., на грудень — 1550 грн.

Як оплачувати роботу практикантів із ПТНЗ?

Учням, слухачам ПТНЗ практику оплачує підприємство — база практики. Причому така оплата здійснюється згідно з установленими системами оплати праці за нормами, розцінками, ставками (окладами) з урахуванням коефіцієнтів, доплат і надбавок за фактично виконаний обсяг робіт (абзац перший п. 17 Порядку № 992).

Подальша доля цих сум має бути врегульована в договорі про навчально-виробничу практику. І тут можливі два варіанти розвитку подій (абзац другий п. 17 Порядку № 992). Розглянемо їх.

Перший варіант. Зароблені практикантами суми підприємство повністю перераховує ПТНЗ. У бухобліку цю суму воно відображає як розрахунки з ПТНЗ.

ПТНЗ же отримані кошти розподіляє так (п. 18 Порядку № 992, п. 3.10 Положення № 419):

— 50 % суми виплачує учням, слухачам;

— решту 50 % використовує для здійснення своєї статутної діяльності, зміцнення навчально-матеріальної бази, на соціальний захист учнів, проведення культурно-масової та фізкультурно-спортивної роботи.

Другий варіант. Зароблені практикантами суми підприємство саме розподіляє так (ч. 9 ст. 50 Закону про профтехосвіту, абзац третій ч. 4 ст. 53 Закону України «Про освіту» від 23.05.91 р. № 1060-XII, п. 18 Порядку № 992):

— 50 % суми перераховує ПТНЗ. У бухобліку цю суму воно відображає як розрахунки з ПТНЗ;

— решту 50 % виплачує безпосередньо практикантам.

Ще раз звернемо вашу увагу, що

спосіб розподілу нарахованих сум підприємство і ПТНЗ узгоджують між собою і прописують у договорі про навчально-виробничу практику як додаткове зобов’язання підприємства

Зазначені кошти підприємство перераховує (виплачує) не пізніше 5 днів після виплати заробітної плати своїм працівникам.

На жаль, ані КЗпП, ані Порядок № 992, ані Положення № 419 не дають чіткої відповіді на запитання про суть відносин, що виникають у період практики між підприємством — базою практики і практикантами — учнями, слухачами ПТНЗ.

На нашу думку, такі відносини не є трудовими. Хочете аргументи? Будь ласка:

1) підприємство надає практикантам з ПТНЗ робочі місця або навчально-виробничі ділянки для проходження виробничого навчання або виробничої практики на підставі договору про навчально-виробничу практику, укладеного з ПТНЗ (ч. 1 ст. 29 Закону про профтехосвіту, п. 8 Порядку № 992), а не на підставі трудового договору, укладеного безпосередньо з самими учнями;

2) практиканти не входять до складу (списку) працівників і до штатного розпису підприємства (п. 7 Порядку № 992);

3) під час виробничої практики практиканти виконують роботи не згідно з положеннями трудового договору, а відповідно до навчальних планів і програм (ч. 3 ст. 29 Закону про профтехосвіту). Тобто в період практики вони продовжують навчання.

З тим, що відносини з учнями, слухачами ПТНЗ у період практики не є трудовими, а трактуються як навчально-виробничий процес і тому не вимагають укладення з такими особами строкових трудових договорів, погоджувалися також Пенсійний фонд (див. лист від 14.08.2012 р. № 18973/03-20) і Мінсоцполітики (див. лист від 20.08.2012 р. № 107/021/150-12, а також консультацію в «Податки та бухгалтерський облік», 2015, № 92, с. 43).

Проте ДФСУ, судячи з листа від 13.10.2015 р. № 21700/6/99-99-17-03-03-15 і консультаціям в підкатегоріях 103.02 і 301.01 БЗ, дотримується іншої думки. Податківці розглядають такі відносини як трудові, що відповідно впливає на порядок оподаткування «практикантських» виплат. При цьому вони наводять такі аргументи:

— з моменту розподілу практикантів на робочі місця на них поширюються права та обов’язки з виконання правил і норм охорони праці, техніки безпеки і виробничої санітарії, правил внутрішнього трудового розпорядку та інших правил і норм, що діють на підприємстві (п. 10 Порядку № 992);

— виконана практикантами робота підлягає оплаті. Причому і в Законі про профтехосвіту, і в Порядку № 992 винагорода за виконану в період практики роботу названа заробітною платою.

І незважаючи на те що в роз’ясненні в підкатегорії 301.01 БЗ фіскали змішали в одну купу і практикантів із ПТНЗ, і стажерів, висновок невтішний: на місцях вони чітко дотримуються роз’яснень своїх колег вищого рівня.

Ви розумієте, що фіскали перегинають палицю, але не хочете йти їм наперекір? Тоді:

1) вводьте до штатного розпису посади, на які будуть прийняті практиканти;

2) укладайте з ними строкові трудові договори на час практики. Зауважте: якщо ваші практиканти неповнолітні*, з ними необхідно укласти трудові договори в письмовій формі ( ст. 24 КЗпП);

* Неповнолітньою вважається дитина віком від 14 до 18 років ( ст. 6 Сімейного кодексу України).

3) повідомте податківців про укладення з такими особами трудових договорів, перш ніж допустити їх до роботи.

Важливо! Якщо практиканти, з якими будуть укладені трудові договори, ніде більше не працюють, а тільки навчаються, то мають бути прийняті на ваше підприємство за основним місцем роботи (тобто з трудовою книжкою).

Також майте на увазі, що на таких практикантів-працівників повною мірою поширюватиметься дія законодавства про працю, про загальнообов’язкове державне соціальне страхування тощо. Наприклад, вони матимуть право на оплачувану відпустку (компенсацію за невикористану відпустку при звільненні), виплату лікарняних у разі настання тимчасової непрацездатності в період роботи.

Як обкладати виплати практикантам із ПТНЗ?

Почнемо з ситуації, коли підприємство повністю перераховує всі кошти (100 %) за виконані практикантами роботи на рахунок ПТНЗ на підставі договору про навчально-виробничу практику.

У цьому випадку підприємство не нараховує та не виплачує дохід практикантам — учням ПТНЗ. Тому, на нашу думку, нараховувати та сплачувати ПДФО, ВЗ і ЄСВ з таких сум воно не повинне.

А якщо йде виплата 50 %/50 %? Тоді порядок оподаткування виплат таким практикантам залежатиме від того, як ви вирішите оформити відносини з ними — як трудові чи як нетрудові. Розглянемо обидві версії.

Перша версія — відносини трудові. Якщо ви уклали з практикантом на період практики строковий трудовий договір, то нарахована винагорода за виконану роботу є для такого практиканта зарплатою. А отже,

така винагорода в повному обсязі (з урахуванням суми, що буде перерахована ПТНЗ) обкладається ПДФО, ВЗ і ЄСВ

Важливо! Оскільки 50 % винагороди ви перераховуєте ПТНЗ, то:

— застережіть у трудовому договорі, укладеному з працівником-практикантом, особливий порядок проведення виплати винагороди за виконану ним роботу. Тобто чітко пропишіть, що 50 % суми, яка дорівнює розміру нарахованої винагороди, буде перераховано ПТНЗ, залишок — працівнику,

або

— отримайте від працівника заяву з проханням перераховувати 50 % нарахованої йому заробітної плати на рахунок ПТНЗ.

Друга версія — відносини нетрудові. Ця версія для сміливих бухгалтерів, готових відстоювати свою точку зору до кінця. Якщо дотримуватися її, то:

— 50 % грошових коштів, перерахованих на рахунок ПТНЗ, не є для практикантів доходом. У бухобліку цю суму відображайте як розрахунки з ПТНЗ;

— 50 % суми, що залишилися, увійдуть до оподатковуваного доходу такого практиканта у складі інших доходів ( п.п. 164.2.20 ПКУ). Також з неї необхідно буде утримати ВЗ. У розділі I Податкового розрахунку за формою № 1ДФ цю суму відображаємо з ознакою доходу «127», а також не забуваємо її вписати до розділу II за рядком «Військовий збір».

Що стосується ЄСВ, то, на наш погляд, підстав для його нарахування немає. Адже відносини у практиканта з підприємством нетрудові. Також не можна сказати, що це — робота за договором підряду, оскільки вона не відповідає загальним положенням про договір підряду, установленим гл. 61 Цивільного кодексу України.

Ви — обережний бухгалтер і не хочете сперечатися з податківцями? Тоді саме для вас — приклад.

Приклад. Підприємство на період проходження виробничої практики прийняло на роботу трьох учнів ПТНЗ за строковими трудовими договорами.

Під час практики учні виробляють продукцію в одному з цехів підприємства.

За місяць практики кожному працівнику-практиканту нараховано заробітну плату в розмірі 1500 грн. Усього — 4500 грн. (1500 грн. х 3). Податковою соціальною пільгою практиканти не користуються.

За умовою, прописаною у трудових договорах, 50 % нарахованої суми підприємство виплачує працівникам-практикантам, а решту 50 % — перераховує ПТНЗ.

Ці операції у своєму обліку підприємство відображає так, як показано в табл. 2 на с. 32.

Таблиця 2. Порядок обліку виплат практикантам — учням ПТНЗ

№ з/п

Зміст господарської операції

Бухгалтерський облік

Сума, грн.

Дт

Кт

1

Нараховано заробітну плату практикантам

231

661

4500

2

Утримано із суми, що виплачується практикантам:

— ПДФО (4500 грн. х 18 % : 100 %)

661

641/ПДФО

810

— ВЗ (4500 грн. х 1,5 % : 100 %)

661

642/ВЗ

67,50

3

Нараховано на суму зарплати ЄСВ (4500 грн. х 22 % : 100 %)

231

651

990

4

Перераховано до бюджету:

— ПДФО

641/ПДФО

311

810

— ВЗ

642/ВЗ

311

67,50

— ЄСВ

651

311

990

5

Виплачено практикантам зарплату (4500 грн. - 810 грн. - 67,50 грн. - 2250 грн.)

661/працівники

311

1372,50

6

Перераховано ПТНЗ 50 % нарахованої практикантам суми

661/ПТНЗ

311

2250

Ось так ідуть справи з практикантами. Бажаємо вам терпіння та витримки з молодими кадрами! Можливо, з вашою допомогою з них виростуть майбутні Кулібіни. ☺

висновки

  • Практика є невід’ємним елементом навчального процесу студентів ВНЗ і учнів ПТНЗ.
  • Усі витрати, пов’язані з проведенням практики студентів, підприємствам — базам практики відшкодовують ВНЗ.
  • Витрати на проведення виробничої практики учнів ПТНЗ підприємство здійснює за свій рахунок.

Документи статті

  1. ПКУ — Податковий кодекс України.
  2. КЗпП — Кодекс законів про працю України.
  3. Закон про профтехосвіту — Закон України «Про професійно-технічну освіту» від 10.02.98 р. № 103/98-ВР.
  4. Положення № 93 — Положення про проведення практики студентів ВНЗ України, затверджене наказом Міносвіти від 08.04.93 р. № 93.
  5. Порядок № 992 — Порядок надання робочих місць для проходження учнями, слухачами ПТНЗ виробничого навчання і виробничої практики, затверджений постановою КМУ від 07.06.99 р. № 992.
  6. Положення № 419 — Положення про організацію навчально-виробничого процесу в ПТНЗ, затверджене наказом МОН від 30.05.2006 р. № 419.
App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі