(066) 87-010-10 Передзвоніть менi
 • У обране
 • Друк
 • Шрифт
 • Колір фону
 • Коментарі 0
 • В розробці
1/9
Податки та бухгалтерський облік
Податки та бухгалтерський облік
Червень , 2016/№ 46

КПК. Облік картки і придбань з її використанням

Корпоративна платіжна картка (КПК) стала невід’ємним атрибутом багатьох підприємств. Адже така картка дозволяє здійснювати необхідні операції у більш зручний спосіб — витрачати менше часу і обходитися без складання певних документів. Що таке КПК і як обліковується придбання за її допомогою товарів (робіт і послуг) — про це поговоримо у вступній статті сьогоднішнього тематичного номера.

Перед тим як безпосередньо перейти до обліку придбань із використанням КПК, давайте розберемося, що воно таке.

Що таке КПК?

Почнемо з того, що платіжна картка — це електронний платіжний засіб у вигляді емітованої в установленому законодавством порядку пластикової чи іншого виду картки, що використовується для ініціювання переказу коштів з рахунка платника або з відповідного рахунка банку (п. 1.27 ст. 1 Закону про платіжні системи). Метою такого переказу може бути:

— оплата вартості товарів і послуг;

— перерахування коштів зі своїх рахунків на рахунки інших осіб;

— отримання коштів у готівковій формі в касах банків через банківські автомати;

— здійснення інших операцій, передбачених відповідним договором.

Банк, який є учасником платіжної системи і здійснює емісію платіжних карток, може надавати такі картки як фізособам, так і суб’єктам господарювання. Картки, які надаються суб’єктам господарювання, — це корпоративні електронні платіжні засоби, або ж КПК (п. 2 розд. ІІ Положення № 705).

Будь-яка операція, ініційована за допомогою КПК, буде відображена в банківській виписці за тим рахунком, до якого випущена КПК. Тож можна зробити перший висновок:

в обліку підприємства, якому належить КПК, кошти, які знаходяться на такій картці, будуть відображені як такі, що обліковуються на рахунку підприємства в банку, за яким здійснюються операції з КПК

Контролювати рух коштів за своїм картковим рахунком підприємство може за допомогою виписок банку по цьому рахунку.

Придбання товарів за допомогою КПК

Бухгалтерський облік. Як правило, дата зняття готівки (проведення безготівкових розрахунків) із використанням КПК збігається з датою списання коштів з поточного рахунка, операції за яким можуть здійснюватися з використанням спеціальних платіжних засобів, згідно з випискою банку.

Водночас особливістю платіжних систем (організації платежів за допомогою спеціальних платіжних засобів) є те, що дата фактичного списання коштів з поточного рахунка, операції за яким можуть здійснюватися з використанням спеціальних платіжних засобів, не завжди збігається з датою здійснення операції за допомогою платіжної картки. У момент операції відбувається блокування відповідної суми на зазначеному поточному рахунку, а вже потім — її списання. Причому, залежно від правил платіжної системи, цей період може становити від одного до декількох днів. Для обліку заблокованої суми може бути відкрито спеціальний субрахунок до рахунка 313. На ньому кошти обліковуватимуться до моменту фактичного списання.

До цього карткового рахунка підприємство може мати декілька карток, і вони, за ідеєю, можуть одночасно видаватися різним працівникам. КПК є індивідуальною, тобто її держателем є певна фізична особа і вона не може передати КПК іншому працівнику підприємства. Видачу КПК держателю зазвичай фіксують у журналі, що ведеться на підприємстві у довільній формі.

Оприбуткування ТМЦ, придбаних за допомогою КПК, відбувається в кореспонденції з субрахунком 372 «Розрахунки з підзвітними особами». Зазначене проведення робиться на дату, коли подано і затверджено авансовий звіт. У момент списання заблокованих коштів з КПК заборгованість «закривається». У подальшому придбані ТМЦ відображаються на рахунках класу витрат у періоді їх фактичного використання.

Податок на прибуток. У податковоприбутковому обліку жодних суттєвих особливостей придбання товарів за допомогою КПК немає. База обкладення податком на прибуток формується на підставі бухоблікового фінрезультату ( п.п. 134.1.1 ПКУ). Відтак вартість ТМЦ, придбаних за допомогою КПК, відобразиться у витратах підприємства того звітного періоду, в якому їх списано на витрати.

ПДВ. У ПДВ-обліку податковий кредит виникає за загальним правилом «першої події» ( п. 198.2 ПКУ). Але з однією особливістю. Оскільки податкова накладна або її замінник у цьому випадку додаються до авансового звіту, податковий кредит виникає не раніше дати, на яку було подано такий звіт (див. консультацію в БЗ, підкатегорія 101.14).

І якщо ви здійснюєте придбання на суму понад 200 грн. — вимагайте податкову накладну. Бо ж за касовим чеком ви податковий кредит у цьому випадку не отримаєте ( п.п. «б» п. 201.11 ПКУ).

Авансовий звіт при придбанні з КПК

Вище ми вже говорили про те, що придбання товарів за допомогою КПК неможливо провести в бухобліку без складання авансового звіту. Тому що саме за допомогою авансового звіту особа, якій видано картку, звітує про використання коштів на КПК. Іншими словами, з облікової точки зору,

надання працівнику КПК ще не означає, що працівнику видали гроші під звіт

Але! У подальшому у разі застосування КПК виданими під звіт її держателю будуть кошти, списані з банківського рахунка підприємства у зв’язку зі зняттям готівки в банкоматах або здійсненням безготівкових розрахунків за допомогою картки. Тож саме цю (списану) суму потрібно буде відображати у Звіті як одержану. На відміну, скажімо, від особистої платіжної картки: там Звіт має бути надано на всю суму авансу, перераховану на особистий рахунок працівника.

Крім того, важливим є те, що

особи, які одержали готівку з поточного рахунка за допомогою корпоративних або особистих платіжних карток, використовують її за призначенням без оприбуткування в касі (п. 2.12 Положення № 637)

У разі одержання готівки з банківського рахунка із застосуванням КПК до бухгалтерії підприємства, крім іншого, необхідно подати документи, що свідчать про одержання готівки з цього рахунка (п. 2.12 Положення № 637). Такими документами можуть бути чек банкомата, копія видаткового ордера, квитанція платіжного термінала (сліп), квитанція торговельного термінала тощо (див. лист ДПСУ від 06.02.2012 р. № 2292/6/23-50.0214 // «Податки та бухгалтерський облік», 2013, № 41, с. 38). Але навіть якщо такі документи не подано, бухгалтерія все одно приймає Звіт підзвітної особи і зі свого боку докладає зусиль, щоб підтвердити факт одержання готівки з рахунка (див. лист Міндоходів від 23.09.2013 р. № 11727/6/99-99-19-03-02-15).

Строки подання Звіту про використання підзвітних коштів установлено пп. 170.9.2 і 170.9.3 ПКУ. Якщо аванс видавався із застосуванням КПК, то цей строк складає:

до закінчення 5-го банківського дня, що настає за днем, у якому працівник придбав товари (роботи, послуги) за дорученням і за рахунок суб’єкта господарювання, який видав гроші під звіт (п.п. «б» п.п. 170.9.2 ПКУ)*, — якщо розрахунки за товари здійснювалися НЕ у відрядженні;

* Незважаючи на те що в абзаці першому п.п. 170.9.3 ПКУ йдеться і про відрядження, і про цивільно-правові дії, далі в пп. «а» і «б» п.п. 170.9.3 ПКУ зазначається тільки про витрати у відрядженнях. Із цього робимо висновок, що п.п. 170.9.3 ПКУ регулює строки подання Звіту про використання підзвітних коштів тільки у випадках здійснення витрат у відрядженнях. Тобто на випадки видачі під звіт коштів на виробничі (господарські) потреби його вимоги не поширюються. А отже, при поверненні коштів, виданих на такі цілі (незалежно від форми видачі підзвітних коштів), діють норми п.п. «б» п.п. 170.9.2 ПКУ.

до закінчення 3-го банківського дня після закінчення відрядження (п.п. «а» п.п. 170.9.3 ПКУ) — якщо розрахунки за товари здійснювалися у відрядженні готівкою, знятою з використанням платіжних карток;

не пізніше 10 банківських днів після закінчення відрядження (до 20 банківських днів** за наявності поважних причин) (п.п. «б» п.п. 170.9.3 ПКУ) — якщо розрахунки за товари здійснювалися у відрядженні в безготівковій формі.

** Строк подання Звіту про використання підзвітних коштів подовжується роботодавцем для з’ясування питань щодо виявлених розбіжностей між відповідними звітними документами.

Саме таке роз’яснення щодо строків подання Звіту при застосуванні КПК надає консультація із БЗ, підкатегорія 103.02. Докладніше про складання авансового звіту читайте у спецвипуску «Податки та бухгалтерський облік», 2016, № 40.

На завершення розглянемо облік придбання товарів за допомогою КПК на прикладі.

Приклад. Підприємство видало працівнику КПК, на яку перерахувало 1000 грн. для придбання ТМЦ. Працівник придбав ТМЦ на суму 960 грн. (у тому числі ПДВ — 160 грн.). На підтвердження придбаних ТМЦ надано чек РРО, податкову накладну і квитанцію платіжного термінала.

№ з/п

Зміст господарської операції

Бухгалтерський облік

дебет

кредит

сума, грн.

1

Перераховано гроші на поточний рахунок, операції за яким можуть здійснюватися з використанням КПК

313

311

1000

2

Видано працівнику КПК

У журналі здійснюється запис про видачу платіжної картки працівнику

3

Оплачено ТМЦ за допомогою КПК (кошти блоковано)

3131

313

960

4

Оприбутковано придбані ТМЦ (складено авансовий звіт)

20

372

800

5

Відображено суму податкового кредиту до реєстрації ПН

644/1

372

160

6

Списано кошти з КПК у рахунок оплати ТМЦ

372

3131

960

7

ПН зареєстровано в ЄРПН

641

644/1

160

Гадаємо, що про придбання товарів за допомогою КПК сказано вже достатньо. Переходимо до використання КПК і ОПК у відрядженні.

висновки

 • КПК — це платіжний засіб, який видається емітентом (банком) суб’єкту господарювання.
 • Використання працівником коштів з КПК для придбання товарів потребує складання авансового звіту.
 • Податковий кредит з ПДВ при придбанні товарів з використанням КПК відображається не раніше дати, на яку складено авансовий звіт.
корпоративна платіжна картка додати теги змінити теги
Додайте свої теги до статті
Розділіть мітки комами. Наприклад: бухгалтерія, форма, відсотки, ПДВ, квартальний звіт. Максимальна кількість 10.
або Закрити
Ваша оцінка врахована! Оцініть статтю :
 • Добре
 • Нормально
 • Погано
Поділитися:
Коментарі до статті
!function(e,t,i){"use strict";"function"==typeof define&&define.amd?define(i):"undefined"!=typeof module&&module.exports?module.exports=i():t.exports?t.exports=i():t[e]=i()}("Fingerprint2",this,function(){"use strict";var e=function(t){if(!(this instanceof e))return new e(t);var i={swfContainerId:"fingerprintjs2",swfPath:"flash/compiled/FontList.swf",detectScreenOrientation:!0,sortPluginsFor:[/palemoon/i],userDefinedFonts:[]};this.options=this.extend(t,i),this.nativeForEach=Array.prototype.forEach,this.nativeMap=Array.prototype.map};return e.prototype={extend:function(e,t){if(null==e)return t;for(var i in e)null!=e[i]&&t[i]!==e[i]&&(t[i]=e[i]);return t},get:function(e){var t=this,i={data:[],push:function(e){var i=e.key,a=e.value;"function"==typeof t.options.preprocessor&&(a=t.options.preprocessor(i,a)),this.data.push({key:i,value:a})}};i=this.userAgentKey(i),i=this.languageKey(i),i=this.colorDepthKey(i),i=this.pixelRatioKey(i),i=this.hardwareConcurrencyKey(i),i=this.screenResolutionKey(i),i=this.availableScreenResolutionKey(i),i=this.timezoneOffsetKey(i),i=this.sessionStorageKey(i),i=this.localStorageKey(i),i=this.indexedDbKey(i),i=this.addBehaviorKey(i),i=this.openDatabaseKey(i),i=this.cpuClassKey(i),i=this.platformKey(i),i=this.doNotTrackKey(i),i=this.pluginsKey(i),i=this.canvasKey(i),i=this.webglKey(i),i=this.adBlockKey(i),i=this.hasLiedLanguagesKey(i),i=this.hasLiedResolutionKey(i),i=this.hasLiedOsKey(i),i=this.hasLiedBrowserKey(i),i=this.touchSupportKey(i),i=this.customEntropyFunction(i),this.fontsKey(i,function(i){var a=[];t.each(i.data,function(e){var t=e.value;"undefined"!=typeof e.value.join&&(t=e.value.join(";")),a.push(t)});var r=t.x64hash128(a.join("~~~"),31);return e(r,i.data)})},customEntropyFunction:function(e){return"function"==typeof this.options.customFunction&&e.push({key:"custom",value:this.options.customFunction()}),e},userAgentKey:function(e){return this.options.excludeUserAgent||e.push({key:"user_agent",value:this.getUserAgent()}),e},getUserAgent:function(){return navigator.userAgent},languageKey:function(e){return this.options.excludeLanguage||e.push({key:"language",value:navigator.language||navigator.userLanguage||navigator.browserLanguage||navigator.systemLanguage||""}),e},colorDepthKey:function(e){return this.options.excludeColorDepth||e.push({key:"color_depth",value:screen.colorDepth||-1}),e},pixelRatioKey:function(e){return this.options.excludePixelRatio||e.push({key:"pixel_ratio",value:this.getPixelRatio()}),e},getPixelRatio:function(){return window.devicePixelRatio||""},screenResolutionKey:function(e){return this.options.excludeScreenResolution?e:this.getScreenResolution(e)},getScreenResolution:function(e){var t;return t=this.options.detectScreenOrientation&&screen.height>screen.width?[screen.height,screen.width]:[screen.width,screen.height],"undefined"!=typeof t&&e.push({key:"resolution",value:t}),e},availableScreenResolutionKey:function(e){return this.options.excludeAvailableScreenResolution?e:this.getAvailableScreenResolution(e)},getAvailableScreenResolution:function(e){var t;return screen.availWidth&&screen.availHeight&&(t=this.options.detectScreenOrientation?screen.availHeight>screen.availWidth?[screen.availHeight,screen.availWidth]:[screen.availWidth,screen.availHeight]:[screen.availHeight,screen.availWidth]),"undefined"!=typeof t&&e.push({key:"available_resolution",value:t}),e},timezoneOffsetKey:function(e){return this.options.excludeTimezoneOffset||e.push({key:"timezone_offset",value:(new Date).getTimezoneOffset()}),e},sessionStorageKey:function(e){return!this.options.excludeSessionStorage&&this.hasSessionStorage()&&e.push({key:"session_storage",value:1}),e},localStorageKey:function(e){return!this.options.excludeSessionStorage&&this.hasLocalStorage()&&e.push({key:"local_storage",value:1}),e},indexedDbKey:function(e){return!this.options.excludeIndexedDB&&this.hasIndexedDB()&&e.push({key:"indexed_db",value:1}),e},addBehaviorKey:function(e){return document.body&&!this.options.excludeAddBehavior&&document.body.addBehavior&&e.push({key:"add_behavior",value:1}),e},openDatabaseKey:function(e){return!this.options.excludeOpenDatabase&&window.openDatabase&&e.push({key:"open_database",value:1}),e},cpuClassKey:function(e){return this.options.excludeCpuClass||e.push({key:"cpu_class",value:this.getNavigatorCpuClass()}),e},platformKey:function(e){return this.options.excludePlatform||e.push({key:"navigator_platform",value:this.getNavigatorPlatform()}),e},doNotTrackKey:function(e){return this.options.excludeDoNotTrack||e.push({key:"do_not_track",value:this.getDoNotTrack()}),e},canvasKey:function(e){return!this.options.excludeCanvas&&this.isCanvasSupported()&&e.push({key:"canvas",value:this.getCanvasFp()}),e},webglKey:function(e){return this.options.excludeWebGL?e:this.isWebGlSupported()?(e.push({key:"webgl",value:this.getWebglFp()}),e):e},adBlockKey:function(e){return this.options.excludeAdBlock||e.push({key:"adblock",value:this.getAdBlock()}),e},hasLiedLanguagesKey:function(e){return this.options.excludeHasLiedLanguages||e.push({key:"has_lied_languages",value:this.getHasLiedLanguages()}),e},hasLiedResolutionKey:function(e){return this.options.excludeHasLiedResolution||e.push({key:"has_lied_resolution",value:this.getHasLiedResolution()}),e},hasLiedOsKey:function(e){return this.options.excludeHasLiedOs||e.push({key:"has_lied_os",value:this.getHasLiedOs()}),e},hasLiedBrowserKey:function(e){return this.options.excludeHasLiedBrowser||e.push({key:"has_lied_browser",value:this.getHasLiedBrowser()}),e},fontsKey:function(e,t){return this.options.excludeJsFonts?this.flashFontsKey(e,t):this.jsFontsKey(e,t)},flashFontsKey:function(e,t){return this.options.excludeFlashFonts?t(e):this.hasSwfObjectLoaded()&&this.hasMinFlashInstalled()?"undefined"==typeof this.options.swfPath?t(e):void this.loadSwfAndDetectFonts(function(i){e.push({key:"swf_fonts",value:i.join(";")}),t(e)}):t(e)},jsFontsKey:function(e,t){var i=this;return setTimeout(function(){var a=["monospace","sans-serif","serif"],r=["Andale Mono","Arial","Arial Black","Arial Hebrew","Arial MT","Arial Narrow","Arial Rounded MT Bold","Arial Unicode MS","Bitstream Vera Sans Mono","Book Antiqua","Bookman Old Style","Calibri","Cambria","Cambria Math","Century","Century Gothic","Century Schoolbook","Comic Sans","Comic Sans MS","Consolas","Courier","Courier New","Garamond","Geneva","Georgia","Helvetica","Helvetica Neue","Impact","Lucida Bright","Lucida Calligraphy","Lucida Console","Lucida Fax","LUCIDA GRANDE","Lucida Handwriting","Lucida Sans","Lucida Sans Typewriter","Lucida Sans Unicode","Microsoft Sans Serif","Monaco","Monotype Corsiva","MS Gothic","MS Outlook","MS PGothic","MS Reference Sans Serif","MS Sans Serif","MS Serif","MYRIAD","MYRIAD PRO","Palatino","Palatino Linotype","Segoe Print","Segoe Script","Segoe UI","Segoe UI Light","Segoe UI Semibold","Segoe UI Symbol","Tahoma","Times","Times New Roman","Times New Roman PS","Trebuchet MS","Verdana","Wingdings","Wingdings 2","Wingdings 3"],n=["Abadi MT Condensed Light","Academy Engraved LET","ADOBE CASLON PRO","Adobe Garamond","ADOBE GARAMOND PRO","Agency FB","Aharoni","Albertus Extra Bold","Albertus Medium","Algerian","Amazone BT","American Typewriter","American Typewriter Condensed","AmerType Md BT","Andalus","Angsana New","AngsanaUPC","Antique Olive","Aparajita","Apple Chancery","Apple Color Emoji","Apple SD Gothic Neo","Arabic Typesetting","ARCHER","ARNO PRO","Arrus BT","Aurora Cn BT","AvantGarde Bk BT","AvantGarde Md BT","AVENIR","Ayuthaya","Bandy","Bangla Sangam MN","Bank Gothic","BankGothic Md BT","Baskerville","Baskerville Old Face","Batang","BatangChe","Bauer Bodoni","Bauhaus 93","Bazooka","Bell MT","Bembo","Benguiat Bk BT","Berlin Sans FB","Berlin Sans FB Demi","Bernard MT Condensed","BernhardFashion BT","BernhardMod BT","Big Caslon","BinnerD","Blackadder ITC","BlairMdITC TT","Bodoni 72","Bodoni 72 Oldstyle","Bodoni 72 Smallcaps","Bodoni MT","Bodoni MT Black","Bodoni MT Condensed","Bodoni MT Poster Compressed","Bookshelf Symbol 7","Boulder","Bradley Hand","Bradley Hand ITC","Bremen Bd BT","Britannic Bold","Broadway","Browallia New","BrowalliaUPC","Brush Script MT","Californian FB","Calisto MT","Calligrapher","Candara","CaslonOpnface BT","Castellar","Centaur","Cezanne","CG Omega","CG Times","Chalkboard","Chalkboard SE","Chalkduster","Charlesworth","Charter Bd BT","Charter BT","Chaucer","ChelthmITC Bk BT","Chiller","Clarendon","Clarendon Condensed","CloisterBlack BT","Cochin","Colonna MT","Constantia","Cooper Black","Copperplate","Copperplate Gothic","Copperplate Gothic Bold","Copperplate Gothic Light","CopperplGoth Bd BT","Corbel","Cordia New","CordiaUPC","Cornerstone","Coronet","Cuckoo","Curlz MT","DaunPenh","Dauphin","David","DB LCD Temp","DELICIOUS","Denmark","DFKai-SB","Didot","DilleniaUPC","DIN","DokChampa","Dotum","DotumChe","Ebrima","Edwardian Script ITC","Elephant","English 111 Vivace BT","Engravers MT","EngraversGothic BT","Eras Bold ITC","Eras Demi ITC","Eras Light ITC","Eras Medium ITC","EucrosiaUPC","Euphemia","Euphemia UCAS","EUROSTILE","Exotc350 Bd BT","FangSong","Felix Titling","Fixedsys","FONTIN","Footlight MT Light","Forte","FrankRuehl","Fransiscan","Freefrm721 Blk BT","FreesiaUPC","Freestyle Script","French Script MT","FrnkGothITC Bk BT","Fruitger","FRUTIGER","Futura","Futura Bk BT","Futura Lt BT","Futura Md BT","Futura ZBlk BT","FuturaBlack BT","Gabriola","Galliard BT","Gautami","Geeza Pro","Geometr231 BT","Geometr231 Hv BT","Geometr231 Lt BT","GeoSlab 703 Lt BT","GeoSlab 703 XBd BT","Gigi","Gill Sans","Gill Sans MT","Gill Sans MT Condensed","Gill Sans MT Ext Condensed Bold","Gill Sans Ultra Bold","Gill Sans Ultra Bold Condensed","Gisha","Gloucester MT Extra Condensed","GOTHAM","GOTHAM BOLD","Goudy Old Style","Goudy Stout","GoudyHandtooled BT","GoudyOLSt BT","Gujarati Sangam MN","Gulim","GulimChe","Gungsuh","GungsuhChe","Gurmukhi MN","Haettenschweiler","Harlow Solid Italic","Harrington","Heather","Heiti SC","Heiti TC","HELV","Herald","High Tower Text","Hiragino Kaku Gothic ProN","Hiragino Mincho ProN","Hoefler Text","Humanst 521 Cn BT","Humanst521 BT","Humanst521 Lt BT","Imprint MT Shadow","Incised901 Bd BT","Incised901 BT","Incised901 Lt BT","INCONSOLATA","Informal Roman","Informal011 BT","INTERSTATE","IrisUPC","Iskoola Pota","JasmineUPC","Jazz LET","Jenson","Jester","Jokerman","Juice ITC","Kabel Bk BT","Kabel Ult BT","Kailasa","KaiTi","Kalinga","Kannada Sangam MN","Kartika","Kaufmann Bd BT","Kaufmann BT","Khmer UI","KodchiangUPC","Kokila","Korinna BT","Kristen ITC","Krungthep","Kunstler Script","Lao UI","Latha","Leelawadee","Letter Gothic","Levenim MT","LilyUPC","Lithograph","Lithograph Light","Long Island","Lydian BT","Magneto","Maiandra GD","Malayalam Sangam MN","Malgun Gothic","Mangal","Marigold","Marion","Marker Felt","Market","Marlett","Matisse ITC","Matura MT Script Capitals","Meiryo","Meiryo UI","Microsoft Himalaya","Microsoft JhengHei","Microsoft New Tai Lue","Microsoft PhagsPa","Microsoft Tai Le","Microsoft Uighur","Microsoft YaHei","Microsoft Yi Baiti","MingLiU","MingLiU_HKSCS","MingLiU_HKSCS-ExtB","MingLiU-ExtB","Minion","Minion Pro","Miriam","Miriam Fixed","Mistral","Modern","Modern No. 20","Mona Lisa Solid ITC TT","Mongolian Baiti","MONO","MoolBoran","Mrs Eaves","MS LineDraw","MS Mincho","MS PMincho","MS Reference Specialty","MS UI Gothic","MT Extra","MUSEO","MV Boli","Nadeem","Narkisim","NEVIS","News Gothic","News GothicMT","NewsGoth BT","Niagara Engraved","Niagara Solid","Noteworthy","NSimSun","Nyala","OCR A Extended","Old Century","Old English Text MT","Onyx","Onyx BT","OPTIMA","Oriya Sangam MN","OSAKA","OzHandicraft BT","Palace Script MT","Papyrus","Parchment","Party LET","Pegasus","Perpetua","Perpetua Titling MT","PetitaBold","Pickwick","Plantagenet Cherokee","Playbill","PMingLiU","PMingLiU-ExtB","Poor Richard","Poster","PosterBodoni BT","PRINCETOWN LET","Pristina","PTBarnum BT","Pythagoras","Raavi","Rage Italic","Ravie","Ribbon131 Bd BT","Rockwell","Rockwell Condensed","Rockwell Extra Bold","Rod","Roman","Sakkal Majalla","Santa Fe LET","Savoye LET","Sceptre","Script","Script MT Bold","SCRIPTINA","Serifa","Serifa BT","Serifa Th BT","ShelleyVolante BT","Sherwood","Shonar Bangla","Showcard Gothic","Shruti","Signboard","SILKSCREEN","SimHei","Simplified Arabic","Simplified Arabic Fixed","SimSun","SimSun-ExtB","Sinhala Sangam MN","Sketch Rockwell","Skia","Small Fonts","Snap ITC","Snell Roundhand","Socket","Souvenir Lt BT","Staccato222 BT","Steamer","Stencil","Storybook","Styllo","Subway","Swis721 BlkEx BT","Swiss911 XCm BT","Sylfaen","Synchro LET","System","Tamil Sangam MN","Technical","Teletype","Telugu Sangam MN","Tempus Sans ITC","Terminal","Thonburi","Traditional Arabic","Trajan","TRAJAN PRO","Tristan","Tubular","Tunga","Tw Cen MT","Tw Cen MT Condensed","Tw Cen MT Condensed Extra Bold","TypoUpright BT","Unicorn","Univers","Univers CE 55 Medium","Univers Condensed","Utsaah","Vagabond","Vani","Vijaya","Viner Hand ITC","VisualUI","Vivaldi","Vladimir Script","Vrinda","Westminster","WHITNEY","Wide Latin","ZapfEllipt BT","ZapfHumnst BT","ZapfHumnst Dm BT","Zapfino","Zurich BlkEx BT","Zurich Ex BT","ZWAdobeF"];i.options.extendedJsFonts&&(r=r.concat(n)),r=r.concat(i.options.userDefinedFonts);var o="mmmmmmmmmmlli",s="72px",l=document.getElementsByTagName("body")[0],h=document.createElement("div"),u=document.createElement("div"),c={},d={},g=function(){var e=document.createElement("span");return e.style.position="absolute",e.style.left="-9999px",e.style.fontSize=s,e.style.lineHeight="normal",e.innerHTML=o,e},p=function(e,t){var i=g();return i.style.fontFamily="'"+e+"',"+t,i},f=function(){for(var e=[],t=0,i=a.length;tt.name?1:e.name=0?"Windows Phone":t.indexOf("win")>=0?"Windows":t.indexOf("android")>=0?"Android":t.indexOf("linux")>=0?"Linux":t.indexOf("iphone")>=0||t.indexOf("ipad")>=0?"iOS":t.indexOf("mac")>=0?"Mac":"Other";var r;if(r="ontouchstart"in window||navigator.maxTouchPoints>0||navigator.msMaxTouchPoints>0,r&&"Windows Phone"!==e&&"Android"!==e&&"iOS"!==e&&"Other"!==e)return!0;if("undefined"!=typeof i){if(i=i.toLowerCase(),i.indexOf("win")>=0&&"Windows"!==e&&"Windows Phone"!==e)return!0;if(i.indexOf("linux")>=0&&"Linux"!==e&&"Android"!==e)return!0;if(i.indexOf("mac")>=0&&"Mac"!==e&&"iOS"!==e)return!0;if(0===i.indexOf("win")&&0===i.indexOf("linux")&&i.indexOf("mac")>=0&&"other"!==e)return!0}return a.indexOf("win")>=0&&"Windows"!==e&&"Windows Phone"!==e||((a.indexOf("linux")>=0||a.indexOf("android")>=0||a.indexOf("pike")>=0)&&"Linux"!==e&&"Android"!==e||((a.indexOf("mac")>=0||a.indexOf("ipad")>=0||a.indexOf("ipod")>=0||a.indexOf("iphone")>=0)&&"Mac"!==e&&"iOS"!==e||(0===a.indexOf("win")&&0===a.indexOf("linux")&&a.indexOf("mac")>=0&&"other"!==e||"undefined"==typeof navigator.plugins&&"Windows"!==e&&"Windows Phone"!==e)))},getHasLiedBrowser:function(){var e,t=navigator.userAgent.toLowerCase(),i=navigator.productSub;if(e=t.indexOf("firefox")>=0?"Firefox":t.indexOf("opera")>=0||t.indexOf("opr")>=0?"Opera":t.indexOf("chrome")>=0?"Chrome":t.indexOf("safari")>=0?"Safari":t.indexOf("trident")>=0?"Internet Explorer":"Other",("Chrome"===e||"Safari"===e||"Opera"===e)&&"20030107"!==i)return!0;var a=eval.toString().length;if(37===a&&"Safari"!==e&&"Firefox"!==e&&"Other"!==e)return!0;if(39===a&&"Internet Explorer"!==e&&"Other"!==e)return!0;if(33===a&&"Chrome"!==e&&"Opera"!==e&&"Other"!==e)return!0;var r;try{throw"a"}catch(n){try{n.toSource(),r=!0}catch(o){r=!1}}return!(!r||"Firefox"===e||"Other"===e)},isCanvasSupported:function(){var e=document.createElement("canvas");return!(!e.getContext||!e.getContext("2d"))},isWebGlSupported:function(){if(!this.isCanvasSupported())return!1;var e,t=document.createElement("canvas");try{e=t.getContext&&(t.getContext("webgl")||t.getContext("experimental-webgl"))}catch(i){e=!1}return!!window.WebGLRenderingContext&&!!e},isIE:function(){return"Microsoft Internet Explorer"===navigator.appName||!("Netscape"!==navigator.appName||!/Trident/.test(navigator.userAgent))},hasSwfObjectLoaded:function(){return"undefined"!=typeof window.swfobject},hasMinFlashInstalled:function(){return swfobject.hasFlashPlayerVersion("9.0.0")},addFlashDivNode:function(){var e=document.createElement("div");e.setAttribute("id",this.options.swfContainerId),document.body.appendChild(e)},loadSwfAndDetectFonts:function(e){var t="___fp_swf_loaded";window[t]=function(t){e(t)};var i=this.options.swfContainerId;this.addFlashDivNode();var a={onReady:t},r={allowScriptAccess:"always",menu:"false"};swfobject.embedSWF(this.options.swfPath,i,"1","1","9.0.0",!1,a,r,{})},getWebglCanvas:function(){var e=document.createElement("canvas"),t=null;try{t=e.getContext("webgl")||e.getContext("experimental-webgl")}catch(i){}return t||(t=null),t},each:function(e,t,i){if(null!==e)if(this.nativeForEach&&e.forEach===this.nativeForEach)e.forEach(t,i);else if(e.length===+e.length){for(var a=0,r=e.length;a>>16,65535&e[0],e[1]>>>16,65535&e[1]],t=[t[0]>>>16,65535&t[0],t[1]>>>16,65535&t[1]];var i=[0,0,0,0];return i[3]+=e[3]+t[3],i[2]+=i[3]>>>16,i[3]&=65535,i[2]+=e[2]+t[2],i[1]+=i[2]>>>16,i[2]&=65535,i[1]+=e[1]+t[1],i[0]+=i[1]>>>16,i[1]&=65535,i[0]+=e[0]+t[0],i[0]&=65535,[i[0]<<16|i[1],i[2]<<16|i[3]]},x64Multiply:function(e,t){e=[e[0]>>>16,65535&e[0],e[1]>>>16,65535&e[1]],t=[t[0]>>>16,65535&t[0],t[1]>>>16,65535&t[1]];var i=[0,0,0,0];return i[3]+=e[3]*t[3],i[2]+=i[3]>>>16,i[3]&=65535,i[2]+=e[2]*t[3],i[1]+=i[2]>>>16,i[2]&=65535,i[2]+=e[3]*t[2],i[1]+=i[2]>>>16,i[2]&=65535,i[1]+=e[1]*t[3],i[0]+=i[1]>>>16,i[1]&=65535,i[1]+=e[2]*t[2],i[0]+=i[1]>>>16,i[1]&=65535,i[1]+=e[3]*t[1],i[0]+=i[1]>>>16,i[1]&=65535,i[0]+=e[0]*t[3]+e[1]*t[2]+e[2]*t[1]+e[3]*t[0],i[0]&=65535,[i[0]<<16|i[1],i[2]<<16|i[3]]},x64Rotl:function(e,t){return t%=64,32===t?[e[1],e[0]]:t<32?[e[0]<>>32-t,e[1]<>>32-t]:(t-=32,[e[1]<>>32-t,e[0]<>>32-t])},x64LeftShift:function(e,t){return t%=64,0===t?e:t<32?[e[0]<>>32-t,e[1]<>>1]),e=this.x64Multiply(e,[4283543511,3981806797]),e=this.x64Xor(e,[0,e[0]>>>1]),e=this.x64Multiply(e,[3301882366,444984403]),e=this.x64Xor(e,[0,e[0]>>>1])},x64hash128:function(e,t){ e=e||"",t=t||0;for(var i=e.length%16,a=e.length-i,r=[0,t],n=[0,t],o=[0,0],s=[0,0],l=[2277735313,289559509],h=[1291169091,658871167],u=0;u>>0).toString(16)).slice(-8)+("00000000"+(r[1]>>>0).toString(16)).slice(-8)+("00000000"+(n[0]>>>0).toString(16)).slice(-8)+("00000000"+(n[1]>>>0).toString(16)).slice(-8)}},e.VERSION="1.5.1",e}); new Fingerprint2().get(function(result, components) { var guid = result; var xhr = new XMLHttpRequest(); var matches = document.cookie.match(new RegExp( "(?:^|; )" + '_facsuid'.replace(/([\.$?*|{}\(\)\[\]\\\/\+^])/g, '\\$1') + "=([^;]*)" )); var userid = matches ? decodeURIComponent(matches[1]) : 0; var body = '_faguid=' + guid + '&_facsuid=' + userid; xhr.open('POST', 'https://analytics.factor.ua/analytics/add', true); xhr.setRequestHeader('Content-Type', 'application/x-www-form-urlencoded'); xhr.send(body); });