Повернення переплати з ПДВ: що з реєстраційним лімітом?

В обраному У обране
Друк
Альошкіна Наталія, податковий експерт
Податки & бухоблік Червень, 2016/№ 47
Хоча система електронного адміністрування (СЕА) ПДВ уже, можна сказати, «з бородою», але, як і раніше, її застосування викликає безліч запитань. Ось одне з тих, що надійшли на «гарячу лінію». Підприємство має переплату з ПДВ. Як позначиться на реєстраційному ліміті повернення такої переплати на поточний рахунок підприємства? Відповідь на нього — у нашій статті.

Після впровадження СЕА ПДВ переплата за цим податком може з’явитися як

(1) «за особовим рахунком», а точніше кажучи — в інтегрованій картці платника податку (ІКПП) при ПДВ-розрахунках з бюджетом, так і

(2) на електронному рахунку ПДВ.

Ці два показники ніяк не пов’язані між собою. Процедура повернення переплати за ПДВ, як і її вплив на розрахунок ліміту реєстрації податкових накладних (далі — регліміт), також відрізняються. Розглянемо усе по черзі.

Почнемо з процедури повернення надміру перерахованих коштів до бюджету, тобто переплати, яка враховується в ІКПП платника.

Переплата за «особовим рахунком»

Як правило, сума такої переплати утворюється у зв’язку зі сплатою зобов’язань за уточнюючими розрахунками («Податки та бухгалтерський облік», 2016, № 28, с. 8). Адже переплатити податок за задекларованими поточними зобов’язаннями складно. По-перше, сплата поточних зобов’язань з ПДВ здійснюється Казначейством тільки через електронний рахунок. По-друге, сума перерахувань чітко відповідає сумі задекларованих зобов’язань, незалежно від наявності переплати в ІКПП (лист ДФСУ від 12.01.2016 р. № 344/6/99-99-19-03-02-15).

Повернення помилково та/або надміру перерахованих коштів до бюджету здійснюється платнику податку на електронний рахунок у порядку, визначеному ст. 43 ПКУ. Про це сказано в п.п. «г» п. 2001.4 ПКУ. Те саме говорить і п. 26 Порядку електронного адміністрування ПДВ, затвердженого постановою КМУ від 16.10.2014 р. 569 (далі — Порядок № 569). Для цього платнику слід подати в довільній формі заяву на повернення переплати, а потім на підставі цієї заяви податківці її повертають. Але зверніть увагу: повертають не на поточний рахунок платника податку, а виключно на рахунок у СЕА ПДВ ( п. 43.4 ПКУ).

Тепер звернемося до самої формули розрахунку реєстраційного ліміту ( п. 2001.3 ПКУ). У її показниках беруть участь (а отже, впливають на розмір регліміту) суми коштів, що пройшли через електронний рахунок. У частині сплати зобов’язань такі кошти повинні включатися до показника ПопРах (загальна сума поповнення рахунка в СЕА).

Повернення переплати з бюджету надходить на електронний рахунок (див. вище). Проте, з відображенням у складі показника ∑ПопРах вийшла неув’язка. Річ у тім, що цей показник включає суми поповнення електронного рахунку тільки з власного поточного рахунку платника ( п. 2001.3 ПКУ).

Отже,

повернення переплати за ПДВ з ІКПП збільшує залишок коштів на електронному рахунку, проте жодним чином не позначиться на реєстраційному ліміті

Тобто, «поповнивши» електронний рахунок коштами з бюджету, платник позбавлений права збільшити на цю суму регліміт.

Повернення переплати з електронного рахунку

Незалежно від джерела надходження, кошти, зараховані на електронний рахунок, можуть бути використані виключно на перерахування до держбюджету та на поточний рахунок або на погашення податкового боргу з ПДВ ( п. 2001.7 ПКУ).

Сума коштів на електронному рахунку, яка перевищує суму податку, задекларовану в звітному періоді до сплати, може бути зарахована за заявою платника, зокрема, на його поточний рахунок ( п. 2001.6 ПКУ).

При цьому перерахування коштів на поточний рахунок можливе тільки за відсутності перевищення суми податку, зазначеної в ПН, складених та зареєстрованих у ЄРПН у відповідному звітному періоді, над сумою ПЗ, задекларованих у податковій звітності (ряд. 1 кол. «Б» декларації з ПДВ) за цей самий звітний період (п. 21 Порядку № 569). Як зазначають контролери у своєму листі від 26.08.2015 р. № 31730/7/99-99-19-03-02-17, за наявності такого перевищення кошти платнику повертатися не будуть незалежно від суми переплати.

Для повернення коштів з електронного рахунку на поточний рахунок необхідно подати у складі податкової декларації за відповідний звітний період додаток Д4 «Заява про повернення суми бюджетного відшкодування та/або суми коштів на рахунку у системі електронного адміністрування податку на додану вартість платника податку, що перевищує суму, яка підлягає перерахуванню до бюджету».

Згідно з п. 21 Порядку № 569 сума регліміту підлягає зменшенню на суму податку, яка відповідно до поданої заяви підлягає перерахуванню на поточний рахунок платника.

Зменшення регліміту здійснюється після того, як додаток Д4 пройде контроль у податківців

Таке зменшення проводять через показник ∑ПопРах — загальної суми поповнення електронного рахунку. Цей показник враховується у формулі наростаючим підсумком з 01.07.2015 р. (а для платників ПДВ, зареєстрованих після 01.07.2015 р., — з дати такої реєстрації) з відповідним знаком «+» або «-» та відображається у рядку 3 Витягу за формою J1401206.

Важливо! На поточний рахунок платника може здійснюватися повернення переплати тільки у межах розміру регліміту.

Приклад. Виходячи з умовних значень Витягу за формою J1401206 (див. далі в таблиці), обчислимо максимальну суму переплати, яку платник має право заявити для повернення на поточний рахунок (у додатку Д4 до декларації).

Припустимо, за результатами звітного періоду за червень 2016 року сума ПДВ до сплати становить 10 тис. грн. На дату подання декларації з ПДВ залишок на електронному рахунку становив 130 тис. грн. Незважаючи на те, що після сплати зобов’язань за червень на електронному рахунку залишається 120 тис. грн. (130 - 10), максимальна сума, яку платник може заявити у складі декларації за червень 2016 року, може становити не більше 83700 грн. (у межах реєстраційного ліміту). У цьому випадку після проходження контролю додатка Д4 реєстраційний ліміт дорівнюватиме нулю.

Показники з Витягу за формою J1401206 після повернення переплати

Показник з Витягу («Реквізит»)

Позначення показника формули

Сума (на момент подання декларації)

Сума (після контролю Д4)

1

2

3

4

5

Сума податку, на яку платник податку має право зареєструвати податкові накладні та/або розрахунки коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних

не є показником формули

83700

У тому числі:

1

Загальна сума податку за отриманими платником податку податковими накладними та розрахунками коригування, зареєстрованими в Реєстрі

∑НаклОтр

2800000

2800000,00

2

Загальна сума податку, сплаченого платником податку безпосередньо або через уповноважену особу під час ввезення товарів на митну територію України

∑Митн

201000

201000,00

3

Загальна сума поповнення електронного рахунку з поточного рахунку платника податку

∑ПопРах

560000

476300, 00 (560000,00 - 83700,00)

4

Загальна сума податку за виданими платником податку податковими накладними та розрахунками коригування, зареєстрованими у Реєстрі

∑НаклВид

3530000

3530000,00

5

Загальна сума податку, заявлена платником податку до бюджетного відшкодування

∑Відшкод

6

Загальна сума перевищення податкових зобов’язань, зазначених платником податку у поданих контролюючому органу податкових деклараціях з податку, суми податку, зазначеної у складених таким платником податкових накладних, зареєстрованих у Реєстрі

∑Перевищ

7

Сума від’ємного значення, на яку збільшується ∑Накл

∑ВЗ*

8

Сума середньомісячного розміру сум податку, задекларованих платником до сплати до бюджету та погашених за останні 12 звітних (податкових) місяців / 4 квартали

∑Овердрафт

52400

52400,00

9

Сума помилково та/або надміру сплачених грошових зобов’язань з податку на додану вартість станом на 1 липня 2015 року

∑Перепл*

300

300,00

* Ці показники не прописані у формулі п. 2001.3 ПКУ, але беруть участь у розрахунку регліміту (Накл), як це передбачено п. 34. Крім того, у формулі бере участь і показник з п. 341 підрозд. 2 розд. ХХ ПКУ (НаклОтрКас).

Зверніть увагу. Відповідні перерахування Казначейство здійснює протягом 5 робочих днів після закінчення граничного строку сплати податкових зобов’язань за поданою декларацією. Припустимо, заяву подано у складі декларації за червень 2016 року. Строк сплати зобов’язань за такою декларацією — 29.07.2016 р. Отже, Казначейство має перерахувати кошти не пізніше 05.08.2016 р. (5-й робочий день після 29 липня). Якщо протягом наступних п’яти робочих днів — не пізніше 12.08.2016 р. (5-й робочий день після 5 серпня) суму переплати з будь-яких причин так і не буде повернуто на поточний рахунок платника, таке зменшення регліміту підлягає сторнуванню (останній абзац п. 21 Порядку № 569).

висновки

  • Повернення переплати ПДВ з «особового рахунку» платника податків збільшує залишок коштів на електронному рахунку платника, проте не дає йому права на збільшення реєстраційного ліміту.
  • На суму повернення переплати з електронного рахунку реєстраційний ліміт зменшується.
  • Повернення переплати з ПДВ на поточний рахунок платника може здійснюватися тільки у межах реєстраційного ліміту.
Оформи передплату та читай все Передплатити журнал

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити
Завантажуйте наш мобільний додаток iFactor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Закрити
icon-block
Заважає реклама?
Ви маєте можливість її відключити!
Бажаєте побачити, як сайт буде виглядати без реклами?
Вимкнути на 10 секунд