(066) 87-010-10 Передзвоніть менi
Переводимо бухгалтерів в ОНЛАЙН!
Перейти до номеру
 • № 52
 • № 50
 • № 49
 • № 48
 • № 47
 • № 46
 • № 45
 • № 44
? За допомогою цієї функції ви зможете швидко перейти до номеру, що вас цікавить
У цьому номері :
 
 • У обране
 • Друк
 • Шрифт
 • Колір фону
 • Коментарі 0
 • В розробці
5/17
Податки та бухгалтерський облік
Податки та бухгалтерський облік
Червень , 2016/№ 51

Експорт в обліку: передоплата та відвантаження частинами

http://tinyurl.com/y4mo7suu
Останнім часом у наших читачів виникає багато запитань, пов’язаних з порядком відображення в обліку «часткових» експортних операцій (коли передоплата від нерезидента надходить та/або відвантаження здійснюється частинами). Ось одне з них. Підприємство отримало від нерезидента передоплату за товар трьома частинами в сумі $3500. Потім було здійснено часткове відвантаження в сумі $2500. Як правильно відобразити таку експортну операцію в обліку? Розбираємося.

Експортна (та й будь-яка інша валютна) операція в обліку має бути відображена не лише у валюті, в якій вона була здійснена, а й у валюті звітності. Цим і обумовлена уся складність її відображення. Як правильно перерахувати передоплату, отриману в іноземній валюті? Чи виникнуть курсові різниці та як правильно їх розрахувати? У якій сумі визнати дохід при відвантаженні? На ці запитання ми зараз і дамо відповідь.

Перераховуємо передоплату у валюту звітності

Про те, як це зробити правильно, розповість п. 5 П(С)БО 21 «Вплив змін валютних курсів», затверджений наказом Мінфіну від 10.08.2000 р. № 193 (ср. 025069200). Він свідчить: операції в інвалюті під час первісного визнання відображаються у валюті звітності шляхом перерахунку суми в інвалюті із застосуванням валютного курсу на початок дня дати здійснення операції (дати визнання активів, зобов’язань, власного капіталу, доходів і витрат). При цьому під валютним курсом розуміється встановлений НБУ курс грошової одиниці України до грошової одиниці іншої країни, який з 31.03.2015 р. установлюється щодня наприкінці робочого дня і діє протягом усього наступного дня. Тому

при отриманні передоплати підприємство перераховує суму коштів, що надійшли, за курсом НБУ, який діє на дату такого надходження

При цьому врахуйте: датою надходження слід вважати день, коли кошти зайшли на розподільний рахунок у банку. Адже вже у цей момент вони вважаються активом підприємства і мають бути обліковані на рахунку 316 «Спеціальні рахунки в іноземній валюті» (детальніше див. «Податки та бухгалтерський облік», 2015, № 84, с. 15).

Рахуємо курсові різниці

Тут важливо пам’ятати, що курсові різниці розраховуються тільки за монетарними статтями на дату здійснення операції, а також на дату балансу. Причому на дату здійснення операції курсові різниці розраховують або на суму цієї операції, або за усією статтею балансу — відповідне рішення підприємство закріплює в обліковій політиці. Що з цього випливає?

Курсові різниці на суму заборгованості перед покупцем, яка утворюється при отриманні передоплати, рахувати не потрібно. Адже така заборгованість є немонетарною статтею. А от грошові кошти в інвалюті, які числяться на рахунках підприємства, — це вже монетарна стаття. А тому курсові різниці на їх залишок потрібно рахувати на кожну дату балансу. На дату здійснення операції курсові різниці на залишок валюти рахують тільки у тому разі, якщо в обліковій політиці підприємства сказано, що на таку дату воно рахує курсові різниці за усією статтею. Якщо ж курсові різниці на дату здійснення операції підприємство розраховує тільки у рамках цієї операції — на залишок валюти цього дня їх не рахують.

Курсові різниці від перерахунку грошових коштів в інвалюті та інших монетарних статей про операційну діяльність відображаються у складі інших операційних доходів/витрат (субрахунок 714 «Дохід від операційної курсової різниці»/субрахунок 945 «Втрати від операційної курсової різниці»).

Урахуйте також: наразі продовжує діяти вимога щодо обов’язкового продажу інвалюти. Щоправда, дещо зменшено частку, що підлягає такому продажу, — сьогодні вона становить 65 % (п. 2 постанови Правління НБУ від 07.06.2016 р. 342 // «Податки та бухгалтерський облік», 2016, № 49, с. 4). Пам’ятайте: додатну різницю між міжбанківським валютним курсом та курсом НБУ, яка утворюється під час такого продажу, підприємство відображає на субрахунку 711 «Дохід від купівлі-продажу іноземної валюти», а від’ємну — на субрахунку 942 «Витрати на купівлю-продаж іноземної валюти». Не плутайте такі різниці з курсовими!

Визначаємо дохід при відвантаженні

Для того щоб дізнатися, як правильно розрахувати суму доходу (у валюті звітності) при відвантаженні, якщо першою подією була передоплата, та ще й перерахована частинами, потрібно зазирнути до п. 6 П(С)БО 21. У ньому сказано: сума авансу (попередньої оплати) в іноземній валюті, одержана від інших осіб у рахунок платежів для поставлення готової продукції, інших активів, виконання робіт і послуг, при включенні до складу доходу звітного періоду перераховується у валюту звітності із застосуванням валютного курсу на початок дня одержання авансу. І далі:

У разі одержання від покупця авансових платежів в інвалюті частинами та відвантаження частинами покупцеві немонетарних активів (робіт, послуг) дохід від реалізації активів (робіт, послуг) визнається за сумою авансових платежів із застосуванням валютних курсів, виходячи з послідовності одержання авансових платежів

Тому перерахувати дохід у такому разі зовсім не складно: потрібно просто послідовно додати суми передоплат в іноземній валюті (поки їх сума не досягне суми відвантаження), а потім додати їх гривневий еквівалент, який було відображено в обліку при надходженні на розподільний рахунок. Цей гривневий еквівалент і буде сумою доходу, яку потрібно відобразити при відвантаженні.

Ось і всі правила. Закріпимо сказане прикладом.

Приклад. Уявімо, що в описаній читачем ситуації передоплата надходила частинами в сумах $500, $1000 та $2000. Це були єдині надходження у звітному періоді, залишку валютних коштів на початок періоду не було. Курсові різниці на дату здійснення операції підприємство розраховує за усією статтею. Часткове відвантаження на суму $2500 було здійснено в наступному звітному періоді.

Експорт: передоплата та відвантаження частинами

з/п

Зміст господарської операції

Бухгалтерський облік

Курс,

грн./$

Сума,

$/грн.

Дт

Кт

Отримання від нерезидента першої частини передоплати ($500)

1

Отримано передоплату на розподільний рахунок

316

681

24,9

$500

12450

2

Перераховано валюту для обов’язкового продажу (65 %)

334

316

24,9

$325

8092,5

3

Перераховано залишок валюти на поточний валютний рахунок

312

316

24,9

$175

4357,5

4

Зараховано грошові кошти на поточний рахунок від продажу валюти. Курс продажу — 24,8

311

334

24,7

8019,7

5

Відображено комісію банку за продаж інвалюти (0,5 %)

92

334

40,3

6

Відображено дохід від продажу валюти (24,8 грн./$ - 24,7 грн./$) х $325

334

711

24,7

32,5

7

Відображено курсову різницю на дату продажу іноземної валюти:

— за рах. 334 (24,7 грн./$ - 24,9 грн./$) х $325

945

334

24,7

65

— за рах. 312 (24,7 грн./$ - 24,9 грн./$) х $175*

945

312

24,7

35

8

Віднесено на фінансовий результат:

— витрати на банківське обслуговування

791

92

40,3

— дохід від продажу валюти

711

791

32,5

— витрати від курсової різниці

791

945

100

Отримання від нерезидента другої частини передоплати ($1000)

1

Отримано передоплату на розподільний рахунок

316

681

25,1

$1000

25100

2

Перераховано валюту для обов’язкового продажу (65 %)

334

316

25,1

$650

16315

3

Перераховано залишок валюти на поточний валютний рахунок

312

316

25,1

$350

8785

4

Відображено курсову різницю на дату здійснення операції (25,1 грн./$ - 24,7 грн./$) х $175*

312

714

25,1

70

5

Зараховано грошові кошти на поточний рахунок від продажу валюти. Курс продажу — 25,0

311

334

25,2

16168,75

6

Відображено комісію банку за продаж інвалюти (0,5 %)

92

334

81,25

7

Відображено витрати від продажу валюти (25,0 грн./$ - 25,2 грн./$) х $650

942

334

25,2

130

8

Відображено курсову різницю на дату продажу іноземної валюти:

— за рах. 334 (25,2 грн./$ - 25,1 грн./$) х $650

334

714

25,2

65

— за рах. 312 (25,2 грн./$ - 25,1 грн./$) х $525*

312

714

25,2

52,5

9

Віднесено на фінансовий результат:

— витрати на банківське обслуговування

791

92

81,25

— витрати від продажу валюти

791

942

130

— дохід від курсової різниці

714

791

187,5

Отримання від нерезидента третьої частини передоплати ($2000)

1

Отримано передоплату на розподільний рахунок

316

681

25,0

$2000

50000

2

Перераховано валюту для обов’язкового продажу (65 %)

334

316

25,0

$1300

32500

3

Перераховано залишок валюти на поточний валютний рахунок

312

316

25,0

$700

17500

4

Відображено курсову різницю на дату здійснення операції (25,0 грн./$ - 25,2 грн./$) х 525*

945

312

25,0

105

5

Зараховано грошові кошти на поточний рахунок від продажу валюти. Курс продажу — 25,2

311

334

25,1

32596,2

6

Відображено комісію банку за продаж інвалюти (0,5 %)

92

334

163,8

7

Відображено дохід від продажу валюти (25,2 грн./$ - 25,1 грн./$) х $1300

334

711

25,1

130

8

Відображено курсову різницю на дату продажу іноземної валюти:

— за рах. 334 (25,1 грн./$ - 25,0 грн./$) х $1300

334

714

25,1

130

— за рах. 312 (25,1 грн./$ - 25,0 грн./$) х $1225*

312

714

25,1

122,5

9

Віднесено на фінансовий результат:

— витрати від курсової різниці

791

945

105

— витрати на банківське обслуговування

791

92

163,8

— дохід від продажу валюти

711

791

130

— дохід від курсової різниці

714

791

252,5

* Ці курсові різниці не визначаються, якщо підприємство на дату здійснення операції рахує їх у межах суми операції.

Відображення курсових різниць на дату балансу

1

Нараховано курсову різницю на дату балансу

(24,8 грн./$ - 25,1 грн./$) х $1225

945

312

24,8

367,5

2

Віднесено на фінансовий результат курсову різницю

791

945

367,5

Якщо підприємство розраховує курсові різниці на дату здійснення операції у межах суми операції, то на дату балансу воно відобразить проводку Дт 945 Кт 312 на суму 262,50 грн. ((24,8 грн./$ х $1225) - 4357,5 - 8785 - 17500).

Оформлення МД, вивезення товару

1

Перераховано плату за митне оформлення товару поза місцем розташування митного органу

377

311

400

2

Нараховано плату за митне оформлення

93

377

400

3

Отримано від брокера послуги з декларування

93

685

600

4

Оплачено послуги митного брокера

685

311

600

5

Нараховано ПЗ з ПДВ на дату фактичного вивезення товару за межі митної території України

702

641/ПДВ

24,9

0*

6

Віднесено на фінансовий результат:

— плату за митне оформлення товару

791

93

400

— послуги митного брокера

791

93

600

* База обкладення ПДВ становить: $2500 х 24,9 грн./$ = 62250 грн.

Відвантаження товару на експорт (передача на складі покупця)

1

Передано товар покупцю ($500 х 24,9 грн./$ + $1000 х 25,1 грн./$ + $1000 х 25,0 грн./$)

362

702

24,8

$2500

62550

2

Списано собівартість реалізованого товару

902

281

40000

3

Здійснено залік заборгованостей

681

362

$2500

62550

4

Віднесено на фінансовий результат:

— дохід від реалізації товару

702

791

62550

— собівартість реалізованого товару

791

902

40000

Зацікавив журнал?
Отримуйте більше статей та спеціальних пропозицій за підпискою
експорт, передоплата, відвантаження додати теги змінити теги
Додайте свої теги до статті
Розділіть мітки комами. Наприклад: бухгалтерія, форма, відсотки, ПДВ, квартальний звіт. Максимальна кількість 10.
або Закрити
Ваша оцінка врахована! Оцініть статтю :
 • Добре
 • Нормально
 • Погано
Поділитися:
Коментарі до статті