Експорт в обліку: передоплата та відвантаження частинами

В обраному У обране
Друк
Ольховик Ольга, податковий експерт
Податки та бухгалтерський облік Червень, 2016/№ 51
Останнім часом у наших читачів виникає багато запитань, пов’язаних з порядком відображення в обліку «часткових» експортних операцій (коли передоплата від нерезидента надходить та/або відвантаження здійснюється частинами). Ось одне з них. Підприємство отримало від нерезидента передоплату за товар трьома частинами в сумі $3500. Потім було здійснено часткове відвантаження в сумі $2500. Як правильно відобразити таку експортну операцію в обліку? Розбираємося.

Експортна (та й будь-яка інша валютна) операція в обліку має бути відображена не лише у валюті, в якій вона була здійснена, а й у валюті звітності. Цим і обумовлена уся складність її відображення. Як правильно перерахувати передоплату, отриману в іноземній валюті? Чи виникнуть курсові різниці та як правильно їх розрахувати? У якій сумі визнати дохід при відвантаженні? На ці запитання ми зараз і дамо відповідь.

Перераховуємо передоплату у валюту звітності

Про те, як це зробити правильно, розповість п. 5 П(С)БО 21 «Вплив змін валютних курсів», затверджений наказом Мінфіну від 10.08.2000 р. № 193 (ср. 025069200). Він свідчить: операції в інвалюті під час первісного визнання відображаються у валюті звітності шляхом перерахунку суми в інвалюті із застосуванням валютного курсу на початок дня дати здійснення операції (дати визнання активів, зобов’язань, власного капіталу, доходів і витрат). При цьому під валютним курсом розуміється встановлений НБУ курс грошової одиниці України до грошової одиниці іншої країни, який з 31.03.2015 р. установлюється щодня наприкінці робочого дня і діє протягом усього наступного дня. Тому

при отриманні передоплати підприємство перераховує суму коштів, що надійшли, за курсом НБУ, який діє на дату такого надходження

При цьому врахуйте: датою надходження слід вважати день, коли кошти зайшли на розподільний рахунок у банку. Адже вже у цей момент вони вважаються активом підприємства і мають бути обліковані на рахунку 316 «Спеціальні рахунки в іноземній валюті» (детальніше див. «Податки та бухгалтерський облік», 2015, № 84, с. 15).

Рахуємо курсові різниці

Тут важливо пам’ятати, що курсові різниці розраховуються тільки за монетарними статтями на дату здійснення операції, а також на дату балансу. Причому на дату здійснення операції курсові різниці розраховують або на суму цієї операції, або за усією статтею балансу — відповідне рішення підприємство закріплює в обліковій політиці. Що з цього випливає?

Курсові різниці на суму заборгованості перед покупцем, яка утворюється при отриманні передоплати, рахувати не потрібно. Адже така заборгованість є немонетарною статтею. А от грошові кошти в інвалюті, які числяться на рахунках підприємства, — це вже монетарна стаття. А тому курсові різниці на їх залишок потрібно рахувати на кожну дату балансу. На дату здійснення операції курсові різниці на залишок валюти рахують тільки у тому разі, якщо в обліковій політиці підприємства сказано, що на таку дату воно рахує курсові різниці за усією статтею. Якщо ж курсові різниці на дату здійснення операції підприємство розраховує тільки у рамках цієї операції — на залишок валюти цього дня їх не рахують.

Курсові різниці від перерахунку грошових коштів в інвалюті та інших монетарних статей про операційну діяльність відображаються у складі інших операційних доходів/витрат (субрахунок 714 «Дохід від операційної курсової різниці»/субрахунок 945 «Втрати від операційної курсової різниці»).

Урахуйте також: наразі продовжує діяти вимога щодо обов’язкового продажу інвалюти. Щоправда, дещо зменшено частку, що підлягає такому продажу, — сьогодні вона становить 65 % (п. 2 постанови Правління НБУ від 07.06.2016 р. 342 // «Податки та бухгалтерський облік», 2016, № 49, с. 4). Пам’ятайте: додатну різницю між міжбанківським валютним курсом та курсом НБУ, яка утворюється під час такого продажу, підприємство відображає на субрахунку 711 «Дохід від купівлі-продажу іноземної валюти», а від’ємну — на субрахунку 942 «Витрати на купівлю-продаж іноземної валюти». Не плутайте такі різниці з курсовими!

Визначаємо дохід при відвантаженні

Для того щоб дізнатися, як правильно розрахувати суму доходу (у валюті звітності) при відвантаженні, якщо першою подією була передоплата, та ще й перерахована частинами, потрібно зазирнути до п. 6 П(С)БО 21. У ньому сказано: сума авансу (попередньої оплати) в іноземній валюті, одержана від інших осіб у рахунок платежів для поставлення готової продукції, інших активів, виконання робіт і послуг, при включенні до складу доходу звітного періоду перераховується у валюту звітності із застосуванням валютного курсу на початок дня одержання авансу. І далі:

У разі одержання від покупця авансових платежів в інвалюті частинами та відвантаження частинами покупцеві немонетарних активів (робіт, послуг) дохід від реалізації активів (робіт, послуг) визнається за сумою авансових платежів із застосуванням валютних курсів, виходячи з послідовності одержання авансових платежів

Тому перерахувати дохід у такому разі зовсім не складно: потрібно просто послідовно додати суми передоплат в іноземній валюті (поки їх сума не досягне суми відвантаження), а потім додати їх гривневий еквівалент, який було відображено в обліку при надходженні на розподільний рахунок. Цей гривневий еквівалент і буде сумою доходу, яку потрібно відобразити при відвантаженні.

Ось і всі правила. Закріпимо сказане прикладом.

Приклад. Уявімо, що в описаній читачем ситуації передоплата надходила частинами в сумах $500, $1000 та $2000. Це були єдині надходження у звітному періоді, залишку валютних коштів на початок періоду не було. Курсові різниці на дату здійснення операції підприємство розраховує за усією статтею. Часткове відвантаження на суму $2500 було здійснено в наступному звітному періоді.

Експорт: передоплата та відвантаження частинами

з/п

Зміст господарської операції

Бухгалтерський облік

Курс,

грн./$

Сума,

$/грн.

Дт

Кт

Отримання від нерезидента першої частини передоплати ($500)

1

Отримано передоплату на розподільний рахунок

316

681

24,9

$500

12450

2

Перераховано валюту для обов’язкового продажу (65 %)

334

316

24,9

$325

8092,5

3

Перераховано залишок валюти на поточний валютний рахунок

312

316

24,9

$175

4357,5

4

Зараховано грошові кошти на поточний рахунок від продажу валюти. Курс продажу — 24,8

311

334

24,7

8019,7

5

Відображено комісію банку за продаж інвалюти (0,5 %)

92

334

40,3

6

Відображено дохід від продажу валюти (24,8 грн./$ - 24,7 грн./$) х $325

334

711

24,7

32,5

7

Відображено курсову різницю на дату продажу іноземної валюти:

— за рах. 334 (24,7 грн./$ - 24,9 грн./$) х $325

945

334

24,7

65

— за рах. 312 (24,7 грн./$ - 24,9 грн./$) х $175*

945

312

24,7

35

8

Віднесено на фінансовий результат:

— витрати на банківське обслуговування

791

92

40,3

— дохід від продажу валюти

711

791

32,5

— витрати від курсової різниці

791

945

100

Отримання від нерезидента другої частини передоплати ($1000)

1

Отримано передоплату на розподільний рахунок

316

681

25,1

$1000

25100

2

Перераховано валюту для обов’язкового продажу (65 %)

334

316

25,1

$650

16315

3

Перераховано залишок валюти на поточний валютний рахунок

312

316

25,1

$350

8785

4

Відображено курсову різницю на дату здійснення операції (25,1 грн./$ - 24,7 грн./$) х $175*

312

714

25,1

70

5

Зараховано грошові кошти на поточний рахунок від продажу валюти. Курс продажу — 25,0

311

334

25,2

16168,75

6

Відображено комісію банку за продаж інвалюти (0,5 %)

92

334

81,25

7

Відображено витрати від продажу валюти (25,0 грн./$ - 25,2 грн./$) х $650

942

334

25,2

130

8

Відображено курсову різницю на дату продажу іноземної валюти:

— за рах. 334 (25,2 грн./$ - 25,1 грн./$) х $650

334

714

25,2

65

— за рах. 312 (25,2 грн./$ - 25,1 грн./$) х $525*

312

714

25,2

52,5

9

Віднесено на фінансовий результат:

— витрати на банківське обслуговування

791

92

81,25

— витрати від продажу валюти

791

942

130

— дохід від курсової різниці

714

791

187,5

Отримання від нерезидента третьої частини передоплати ($2000)

1

Отримано передоплату на розподільний рахунок

316

681

25,0

$2000

50000

2

Перераховано валюту для обов’язкового продажу (65 %)

334

316

25,0

$1300

32500

3

Перераховано залишок валюти на поточний валютний рахунок

312

316

25,0

$700

17500

4

Відображено курсову різницю на дату здійснення операції (25,0 грн./$ - 25,2 грн./$) х 525*

945

312

25,0

105

5

Зараховано грошові кошти на поточний рахунок від продажу валюти. Курс продажу — 25,2

311

334

25,1

32596,2

6

Відображено комісію банку за продаж інвалюти (0,5 %)

92

334

163,8

7

Відображено дохід від продажу валюти (25,2 грн./$ - 25,1 грн./$) х $1300

334

711

25,1

130

8

Відображено курсову різницю на дату продажу іноземної валюти:

— за рах. 334 (25,1 грн./$ - 25,0 грн./$) х $1300

334

714

25,1

130

— за рах. 312 (25,1 грн./$ - 25,0 грн./$) х $1225*

312

714

25,1

122,5

9

Віднесено на фінансовий результат:

— витрати від курсової різниці

791

945

105

— витрати на банківське обслуговування

791

92

163,8

— дохід від продажу валюти

711

791

130

— дохід від курсової різниці

714

791

252,5

* Ці курсові різниці не визначаються, якщо підприємство на дату здійснення операції рахує їх у межах суми операції.

Відображення курсових різниць на дату балансу

1

Нараховано курсову різницю на дату балансу

(24,8 грн./$ - 25,1 грн./$) х $1225

945

312

24,8

367,5

2

Віднесено на фінансовий результат курсову різницю

791

945

367,5

Якщо підприємство розраховує курсові різниці на дату здійснення операції у межах суми операції, то на дату балансу воно відобразить проводку Дт 945 Кт 312 на суму 262,50 грн. ((24,8 грн./$ х $1225) - 4357,5 - 8785 - 17500).

Оформлення МД, вивезення товару

1

Перераховано плату за митне оформлення товару поза місцем розташування митного органу

377

311

400

2

Нараховано плату за митне оформлення

93

377

400

3

Отримано від брокера послуги з декларування

93

685

600

4

Оплачено послуги митного брокера

685

311

600

5

Нараховано ПЗ з ПДВ на дату фактичного вивезення товару за межі митної території України

702

641/ПДВ

24,9

0*

6

Віднесено на фінансовий результат:

— плату за митне оформлення товару

791

93

400

— послуги митного брокера

791

93

600

* База обкладення ПДВ становить: $2500 х 24,9 грн./$ = 62250 грн.

Відвантаження товару на експорт (передача на складі покупця)

1

Передано товар покупцю ($500 х 24,9 грн./$ + $1000 х 25,1 грн./$ + $1000 х 25,0 грн./$)

362

702

24,8

$2500

62550

2

Списано собівартість реалізованого товару

902

281

40000

3

Здійснено залік заборгованостей

681

362

$2500

62550

4

Віднесено на фінансовий результат:

— дохід від реалізації товару

702

791

62550

— собівартість реалізованого товару

791

902

40000

Оформи передплату та читай все Передплатити журнал

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити