Курсові різниці: облік та оподаткування у посередника

В обраному У обране
Друк
Ольховик Ольга, податковий експерт
Податки та бухгалтерський облік Травень, 2016/№ 41
Підприємство здійснює експорт товарів, отриманих за посередницькими договорами. Після надходження оплати від нерезидента воно самостійно утримує свою «посередницьку» винагороду, а залишок перераховує резиденту — продавцю/комітенту. При здійсненні цих операцій виникають курсові різниці. Як правильно відобразити такі різниці в обліку? Чи впливають вони на оподаткування підприємства-посередника? Такі запитання виникли в одного з наших читачів, який зателефонував на «гарячу лінію». Думаємо, що відповіді на них будуть цікаві всім, хто пов’язаний з посередницькими операціями у ЗЕД.

Спершу давайте пригадаємо, що таке курсові різниці.

Згідно з п. 4 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 21 «Вплив змін валютних курсів», затвердженого наказом Мінфіну від 10.08.2000 р. № 193 (далі — П(С)БО 21), курсова різниця — різниця між оцінками однакової кількості одиниць іноземної валюти при різних валютних курсах. При цьому валютний курс — установлений НБУ курс грошової одиниці України до грошової одиниці іншої країни. Тому перше, що слід урахувати: курсовою згідно з П(С)БО є різниця між курсами НБУ.

Коли рахують курсові різниці і як їх відобразити в обліку підприємства-посередника? Про це поговоримо далі.

«Посередницькі» курсові різниці в обліку

Курсові різниці розраховують тільки за монетарними статтями на дату балансу, а також на дату здійснення операції в межах суми такої операції або за всією статтею (згідно з обліковою політикою) ( п. 8 П(С)БО 21).

Тому в підприємства-посередника, як і в будь-якого іншого підприємства, що має справу з валютними операціями, за наявності монетарної заборгованості та/або залишку грошових коштів в іноземній валюті виникає необхідність розрахунку курсових різниць. Проте слід урахувати: курсові різниці у посередника виникають щодо заборгованості за чужі товари і щодо чужих грошових коштів, а тому

до виникнення доходів/витрат не призводять, а тільки змінюють гривневий еквівалент його заборгованості перед продавцем/комітентом таких товарів

Доходи і витрати від продажу валюти (якщо умовами договору передбачено, що посередник здійснює її продаж) також відносяться на розрахунки з продавцем/комітентом.

Тепер з приводу утримання посередником своєї винагороди з валютної виручки. У такому разі зауважте: щоб використати іноземну валюту як засіб платежу згідно з п.п. «г» п. 4 ст. 5 Декрету КМУ «Про систему валютного регулювання та валютного контролю» від 19.02.93 р. № 15-93, необхідна індивідуальна ліцензія. А утримання із суми отриманої валюти посередницької винагороди якраз таким її використанням і є. Тому якщо в підприємства-посередника відсутня ліцензія на здійснення валютних операцій, без продажу отриманої валюти йому не обійтися.

Тільки із суми гривень, що надійшла від продажу валюти, підприємство-посередник, що не має ліцензії на здійснення валютних операцій, має право утримати свою посередницьку винагороду

Причому, здійснення такого продажу має бути передбачене умовами посередницького договору.

А ось перерахування іноземної валюти резидентам — комітентам/продавцям, за дорученням яких здійснено продаж товарів нерезиденту, наявності ліцензії не вимагає (див. лист ДПАУ від 21.12.2009 р. № 28396/7/22-5017, лист НБУ від 02.06.2000 р. № 28-110/1941-3601).

Нагадаємо також: «транзитні» валютні кошти, що надійшли резиденту за посередницькими договорами, які мають бути у подальшому перераховані їх власникам, не підлягають обов’язковому 75 % продажу. Такий продаж здійснить уповноважений банк, в якому відкрито рахунок власника валютних коштів, при їх надходженні (абзац п’ятнадцятий п. 2 постанови Правління НБУ від 03.03.2016 р. № 140).

Розглянемо на прикладі порядок відображення експорту комісійного товару в обліку підприємства-посередника.

Приклад. Резидент-комісіонер реалізував нерезиденту партію комісійного товару вартістю 500000 грн. Його винагорода за умовами договору комісії становить 5 % від суми отриманих від реалізації грошових коштів, перерахованих за курсом НБУ на дату надходження на поточний рахунок комісіонера. Винагороду утримує комісіонер самостійно. Усі витрати, пов’язані з митним оформленням товару, комісіонер несе за свій рахунок.

Курсові різниці в обліку посередника

1

2

3

4

5

6

№ з/п

Зміст господарської операції

Бухгалтерський облік

Курс НБУ, грн./$

Сума, $/грн.

Дт

Кт

1

2

3

4

5

6

Отримання і продаж товару

1

Отримано товари від комітента

024

500000

2

Перераховано плату за митне оформлення

377

311

2000

3

Нараховано плату за митне оформлення

93

377

2000

4

Отримано послуги митного брокера

93

685

3000

5

Оплачено послуги митного брокера

685

311

3000

6

Відвантажено товар покупцю-нерезиденту

362

702

25,0

$20000

500000

7

Списано собівартість реалізованого товару

024

500000

8

Відображено заборгованість перед комітентом

704

685

25,0

$20000

500000

9

Відображено курсову різницю (КР) на дату балансу ((25,5 грн./$ - 25,0 грн./$) х $20000)

362

685

25,5

10000

Отримання оплати та утримання посередницької винагороди

1

Отримано оплату за товар від нерезидента на розподільчий рахунок

316

362

26,0

$20000

520000

2

Відображено КР на дату отримання оплати (26,0 грн./$ - 25,5 грн./$) х $20000

362

685

26,0

10000

3

Зараховано валюту на поточний рахунок

312

316

26,0

$20000

520000

4

Нараховано комісійну винагороду (520000 х 5 %)

361

703

26000

5

Нараховано податкові зобов’язання з ПДВ

703

641/ПДВ

4333,33

6

Перераховано валюту на продаж

334

312

26,2

$1000
26200

7

Відображено КР на дату здійснення операції (КР на дату здійснення операції розраховуються в межах господарської операції) (26,2 грн./$ - 26,0 грн./$) х $1000

312

685

26,2

200

8

Відображено грошові кошти, зараховані від продажу валюти. Курс продажу — 26,5

311

334

26,3

26367,5

9

Віднесено комісію банку за продаж валюти (0,5 %) на взаєморозрахунки з комітентом

685

334

26,3

132,5

10

Відображено КР на дату здійснення операції (26,3 грн./$ - 26,2 грн./$) х $1000

334

685

26,3

100

11

Віднесено результат від продажу валюти на взаєморозрахунки з комітентом

334

685

26,3

200

12

Відображено залік заборгованостей на суму комісійної винагороди

685

361

26000

Перерахування коштів комітенту

1

Перераховано виручку комітенту

у валюті

685

312

26,5

$19000

503500

у гривні

685

311

367,50

2

Відображено КР на дату здійснення операції (26,5 грн./$ - 26,0 грн./$) х $19000

312

685

26,5

9500

Оподаткування курсових різниць

Орієнтиром для визначення об’єкта оподаткування з податку на прибуток є бухгалтерський фінансовий результат ( п.п. 134.1.1 ПКУ). А, як ми вже з’ясували, «посередницькі» курсові різниці на нього не впливають. Нормами ПКУ коригування фінансового результату на суму курсових різниць також не передбачено (лист ДФСУ від 04.03.2016 р. № 4921/6/99-99-19-02-02-15). Тому курсові різниці на об’єкт обкладення податком на прибуток підприємства-посередника не впливають.

Якщо посередник — платник єдиного податку, доходом за договорами комісії, доручення, агентськими договорами для нього є сума отриманої винагороди повіреного (агента) ( п. 292.4 ПКУ). Тому на об’єкт обкладення єдиним податком «посередницькі» курсові різниці, як, утім, і різниці від продажу чужої валюти, також не впливають. Щоправда, тут потрібно пам’ятати про те, що в загальному випадку податківці висловлюються за оподаткування курсових різниць у єдиноподатників-юросіб (див. БЗ 108.01.02). Цілком можливо, що такої самої позиції вони дотримуватимуться і щодо «посередницьких» курсових різниць. На наш погляд, такий підхід і в загальному випадку неправомірний (детальніше див. «Податки та бухгалтерський облік», 2016, № 16, с. 15), а щодо посередницьких курсових різниць — тим більше.

До речі, нагадаємо: взаємозалік єдиноподатникам заборонений. Тому утримувати винагороду самостійно таким комісіонерам не можна.

висновки

  • «Посередницькі» курсові різниці до виникнення доходів/витрат у підприємства-посередника не призводять, а тільки змінюють гривневий еквівалент його заборгованості перед продавцем/комітентом.
  • Якщо ліцензія на здійснення валютних операцій у підприємства — посередника відсутня, воно має право утримати суму своєї винагороди тільки у гривні.
  • «Посередницькі» курсові різниці в оподаткуванні підприємства-посередника, буде він платником податку на прибуток, чи платником єдиного податку, участі не беруть.
Оформи передплату та читай все Передплатити журнал

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити