Трудовий договір і ЦПД: відмітні ознаки

В обраному У обране
Друк
Податки та бухгалтерський облік Листопад, 2016/№ 88
Ознаки, які дозволяють відрізнити ЦПД від трудового, ви можете знайти в листі Мінпраці від 26.12.2003 р. № 06/1-4/200, у консультації фахівця Держпраці, опублікованій у газеті «Урядовий кур’єр», 2013, № 236, с. 7, а також на с. 3 цього номера. Для наочності наведемо ці ознаки в таблиці нижче.

Трудовий договір і ЦПД: шукаємо відмінності

Критерії

Трудовий договір

Цивільно-правові договори

договір підряду

договір про надання послуг

I. Регулювання відносин

Норма правового акта, що регулює правовідносини

Трудове законодавство, зокрема КЗпП, Закон про оплату праці, Закон про відпустки тощо

Ст. 837 ЦКУ

Ст. 901 ЦКУ

Вид правовідносин

Трудові

Цивільно-правові

Де відображають взаємні права та обов’язки сторін

У трудовому договорі, колективному договорі та посадовій інструкції

У договорі про виконання робіт (договорі підряду)

У договорі про надання послуг

Хто виконує роботи

Працівник

Підрядник (виконавець)

Виконавець

На користь кого виконуються роботи

Роботодавця

Замовника

Тривалість правовідносин

Безстрокові, строкові (на визначений строк, установлений за погодженням сторін, або на час виконання певної роботи), на умовах контракту

Установлюють у договорі залежно від обсягів роботи

Установлюють у договорі залежно від виду та обсягів послуг

Припинення правовідносин

За підставами, передбаченими КЗпП, іншими нормативно-правовими актами

Припиняються на загальних підставах, передбачених ЦКУ

II. Суть договору

Вид договору

Трудовий договір

Договір підряду

Договір про надання послуг

Предмет договору

Процес праці

Як сама робота (виготовлення, обробка, переробка, лагодження речі або виконання іншої роботи), так і її результат, який передається замовнику

Послуга, що споживається у процесі здійснення певної дії або здійснення певної діяльності

Мета договору

Організація та регулювання процесу трудової діяльності

Отримання матеріального результату

Отримання послуги одноразового або періодичного характеру

Форма договору

Усна або письмова. У випадках, передбачених ст. 24 КЗпП, — тільки письмова

Письмова ( ст. 208 ЦКУ)

III. Оформлення відносин

Документальне оформлення початку та закінчення правовідносин

Заяви про прийняття на роботу та звільнення*;

трудовий договір або трудовий контракт;

накази роботодавця про прийняття на роботу і звільнення

Договір підряду; кошторис (за необхідності);

акти виконаних робіт

Договір про надання послуг;

акти наданих послуг**

* За необхідності.

** Необхідності складати акти наданих послуг законодавством прямо не передбачено, але на практиці сторони дуже часто їх використовують.

Повідомлення податківців про прийняття особи на роботу

Так

Ні

Документальне оформлення виконаних обов’язків за договором

Наряд на відрядну роботу, рапорт про виробіток, Табель обліку використання робочого часу тощо

Акт виконаних робіт

Акти наданих послуг (за бажанням)

IV. Організація трудової діяльності

Належність особи, яка виконує роботи за договором, до штату підприємства. Трудова книжка

Працівника приймають на посаду, передбачену штатним розписом, для виконання певної роботи (функцій) за конкретною професією, посадою;

ведуть трудову книжку (крім сумісників)

Підрядник (виконавець) не входить до штату підприємства; трудову книжку не ведуть

Правила внутрішнього розпорядку

Працівник додержує правил внутрішнього трудового розпорядку (гл. X КЗпП)

Підрядник (виконавець) не додержує правил внутрішнього трудового розпорядку і самостійно організовує свою роботу

Строк випробування при прийнятті на роботу

Може бути встановлений за погодженням сторін, крім випадків, перелічених у ч. 3 ст. 26 КЗпП

Законодавством не передбачено

Умови праці, необхідні для виконання роботи

Необхідні умови праці забезпечує роботодавець

Підрядник (виконавець) самостійно забезпечує умови праці

Можливість залучати інших осіб до виконання зобов’язань за договором

Працівник не може доручати виконання своїх посадових обов’язків іншій особі. Він несе особисту відповідальність за виконану ним роботу (за винятком випадків, передбачених законодавством)

Підрядник має право, якщо інше не передбачено договором, залучити до виконання роботи інших осіб (субпідрядників), залишаючись відповідальним перед замовником за результат їх роботи

Виконавець повинен надати послугу особисто. Але у випадках, установлених договором, він має право доручити виконання іншій особі. При цьому виконавець залишається відповідальним у повному обсязі перед замовником за порушення договору

Необхідність отримувати дозвіл на працевлаштування іноземця

Так*

Ні

* За винятком випадків, перелічених у ч. 6 Закону про зайнятість.

Можливість направлення особи у відрядження

Так

Ні

Надання особі оплачуваних та неоплачуваних відпусток

Так

Ні

Право особи на оплату лікарняних, отримання «соцстрахівських» допомог

Так

На місцях Фонди соцстраху відмовляють у виплаті допомоги*

* Особи, які виконують роботи (надають послуги) за ЦПД, є застрахованими особами в «непрацездатному» Фонді ( ч. 2 ст. 1 Закону № 1105). Проте на місцях Фонд відмовляє їм у виплаті допомог. Чому? Основна мета допомоги — компенсувати втрату зарплати (доходу) застрахованої особи при настанні страхового випадку. Але у випадку із ЦПД, як правило, такої втрати не відбувається. Якщо роботи виконано (послуги надано), винагорода буде виплачена в повному обсязі. Якщо ж через хворобу договір буде розірвано, то і сплати ЄСВ не буде.

V. Порядок та умови оплати праці

Вид виплат за договором

Основна, додаткова зарплата, а також інші заохочувальні та компенсаційні виплати, що виплачуються у зв’язку з відносинами трудового найму

Винагорода за виконану роботу (надану послугу)

Розмір виплат за договором

Розмір оплати праці за виконану роботу встановлюється у штатному розписі, трудовому договорі, інших нормативних актах роботодавця*. Праця працівників оплачується в розмірі не нижче за законодавчо встановлений мінімальний розмір ( ст. 95 КЗпП)

Розмір винагороди встановлюється за угодою сторін і закріплюється в договорі. Обмеження щодо розміру плати законодавством не передбачено.

Підряднику (виконавцю) можуть бути компенсовані його витрати у зв’язку з виконанням договору (наприклад, на матеріали), якщо це передбачено договором

* Форми та системи оплати праці, норми праці, розцінки, тарифні сітки, ставки, схеми посадових окладів, умови введення та розміри надбавок, доплат, премій, винагород та інших заохочувальних, компенсаційних і гарантійних виплат підприємства встановлюють самостійно в колективному договорі з дотриманням норм і гарантій, передбачених законодавством, генеральною та галузевими (регіональними) угодами.

Строки виплат

Заробітна плата виплачується не рідше 2 разів на місяць через проміжок часу, що не перевищує 16 календарних днів, і не пізніше 7 днів після закінчення періоду, за який здійснюється виплата ( ст. 115 КЗпП)

Винагорода виплачується за результатами виконання робіт, якщо в договорі не прописано авансову оплату роботи ( ч. 1 ст. 854 ЦКУ). Підрядник може вимагати виплату авансу тільки у випадку та в розмірі, що передбачені договором

Винагорода виплачується у строки, установлені договором ( ч. 1 ст. 903 ЦКУ)

Можливість застосовувати ПСП

Так

Ні

Вимога про ЄСВ з МЗП

Застосовується

Застосовується, якщо ЦПД укладено з основним працівником підприємства.

Якщо договір укладено із сумісником або непрацівником підприємства — ЄСВ нараховують на фактичну базу нарахування*

* Роз’яснення фахівця ДФСУ з цього питання див. у «Податки та бухгалтерський облік», 2016, № 13, с. 40.

Рахунки бухобліку, на яких відображаються розрахунки

66 «Розрахунки за виплатами працівникам»

63 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками», 685 «Розрахунки з іншими кредиторами»

VI. Відповідальність

Відповідальність особи в разі заподіяння шкоди підприємству

Працівник несе матеріальну і дисциплінарну відповідальність за заподіяну роботодавцю шкоду згідно з КЗпП

Підрядник (виконавець) несе цивільно-правову відповідальність:

— матеріальну (у повному розмірі заподіяної шкоди);

— моральну (у розмірі, установленому рішенням суду)

Оформи передплату та читай все Передплатити журнал

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити