Переведення боргу: загальні питання та правова основа

В обраному У обране
Друк
Наталя Альошкіна, податковий експерт
Податки та бухгалтерський облік Листопад, 2016/№ 92
Як і відступлення права вимоги, переведення боргу пов’язане із заміною сторони в зобов’язанні. При цьому якщо відступлення вимоги — це заміна кредитора, то переведення боргу — заміна боржника. Так, у випадках, коли боржник не може своєчасно погасити свій борг перед кредитором, виходом може стати переведення боргу на третю особу. У цій статті розглянемо загальний порядок здійснення операцій з переведення боргу.

У чому суть переведення боргу?

Договір переведення боргу передбачає заміну боржника в зобов’язанні. Причому саме по собі зобов’язання (як і кредитор у ньому) не змінюється — змінюється тільки боржник. Інакше кажучи, на підставі цього договору у старого боржника зобов’язання припиняються, а новий боржник вступає в зобов’язання і зобов’язаний виконати борг перед кредитором. Безумовно, набагато зручніше в такому разі змінити боржника у грошовому зобов’язанні, а не, наприклад, у товарному, хоча жодних обмежень у формі боргу, що передається, немає.

При переведенні боргу первісний боржник вибуває з відносин з кредитором і його місце як сторони в зобов’язанні займає новий боржник. Це, у свою чергу, означає, що новий боржник у відносинах з кредитором діє у своїх інтересах, виступаючи самостійною стороною договору.

Проілюструємо переведення боргу на прикладі.

Приклад. Підприємство «А» оплатило підприємству «Б» постачання товару (операція 1), проте підприємство «Б» не може виконати зобов’язання з постачання товару у строк. Щоб уникнути штрафних санкцій, підприємство «Б» вирішує перевести борг з постачання товару на підприємство «В» (операція 2) з подальшою грошовою компенсацією (операція 3). Тобто відбувається заміна боржника в зобов’язанні з відвантаження товару. Підприємство «В» виконує зобов’язання (операція 4). Схематично ситуація виглядає так:

Переведення боргу ≠ фінансова послуга

Одразу зауважимо: на відміну від відступлення права вимоги, імовірність визнання договору про переведення боргу фінансовою послугою повністю відсутня.

І пояснюється це просто. Фінансова послуга — це, перш за все, операція з фінансовими активами (п. 5 ч. 1 ст. 1 Закону про фінпослуги), а під фінансовим активом розуміють кошти, цінні папери, боргові зобов’язання і право вимоги боргу, що не належать до цінних паперів (п. 4 ч. 1 ст. 1 Закону про фінпослуги).

Як бачимо, борг, що передається, поняттям фінансового активу не охоплений, а отже, і операції з ним фінпослугою вважатися не можуть.

Вимоги до оформлення договору переведення боргу

З метою оформлення договору переведення боргу необхідно керуватися нормами ст. 520 — 524 ЦКУ, що регулюють правовий порядок заміни боржника в зобов’язанні. Отже, перерахуємо найважливіші моменти, які необхідно враховувати.

1. На відміну від відступлення права вимоги боргу, де відбувається заміна кредитора в зобов’язанні,

переведення боргу допускається тільки з відома кредитора, якщо інше не передбачено законом ( ст. 520 ЦКУ)

Пов’язано це з тим, що для кредитора має величезне значення, хто виконуватиме зобов’язання, адже різні боржники мають різну платоспроможність, сумлінність та інші індивідуальні характеристики, що прямо впливають не тільки на своєчасність, а й на ймовірність погашення боргу.

Причому ст. 520 ЦКУ не містить вказівок щодо того, в якій формі має бути виражена згода кредитора. Важливе тільки підтвердження її наявності.

Тому

згода від кредитора може бути отримана боржником і в усній формі, проте майте на увазі: надалі існуватимуть ризики заперечення кредитора про надання такої згоди

Як правило, згода кредитора оформляється двома способами:

— шляхом підписання тристороннього договору або

— шляхом надання відповідного листа, повідомлення тощо.

З точки зору мінімізації шансів на оскарження правомірності заміни боржника в зобов’язанні, рекомендуємо укладати тристоронній договір про переведення боргу. Таким чином сторони, що підписали договір, автоматично будуть повідомлені про зміну боржника, а також належним чином ознайомлені зі своїми правами, обов’язками і строками виконання зобов’язань.

А ось згода кредитора не потребуватиметься в чітко прописаних законодавством моментах. Зокрема, відповідно до ст. 80 Закону України «Про банки і банківську діяльність», згідно з якою тимчасовий адміністратор вживає заходів, передбачених програмою фінансового оздоровлення банку, у тому числі відступлення вимоги, переведення боргу або реорганізації банку, без повідомлення та отримання згоди акціонерів, боржників, кредиторів (вкладників) банку.

2. Договір переведення боргу, як і договір відступлення права вимоги, укладають у тій самій формі, що й основне зобов’язання ( ст. 521 ЦКУ).

3. Заміна сторін у зобов’язанні (як у разі переведення боргу, так і при відступленні права вимоги) не змінює порядку обчислення та перебігу позовної давності ( ч. 1 ст. 262 ЦКУ). Тобто

заміна сторони в зобов’язанні жодним чином не впливає на позовну давність — не припиняє її перебіг та не перериває її

4. Переведення боргу передбачає перехід від первісного боржника до нового як обов’язків, так і відповідальності за їх невиконання. Новий боржник у зобов’язанні має право висунути проти вимоги кредитора всі заперечення, що ґрунтуються на відносинах між кредитором і первісним боржником ( ст. 522 ЦКУ). Тобто, по суті, для первісного боржника зобов’язання повністю припиняється.

Це є відмінною рисою між переведенням боргу і покладанням виконання зобов’язань на третю особу ( ст. 528 ЦКУ), де третя особа тільки виконує певні дії, але боржником не стає. І якщо третя особа не виконає зобов’язання, то виконувати його доведеться самому боржнику ( п. 2 ст. 528 ЦКУ).

Важливо! На відміну від відступлення права вимоги, перевести можна тільки реально існуючий борг, а не той, що може виникнути в майбутньому.

висновки

  • Переведення боргу — це заміна боржника в зобов’язанні.
  • Переведення боргу допускається тільки з відома кредитора, якщо інше не зазначено в законі.
  • Шляхом укладення договору переведення боргу припиняються зобов’язання первісного боржника.
Оформи передплату та читай все Передплатити журнал

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити