Грант у єдиноподатника групи 2

Алла Свіріденко, податковий експерт
Недержавний благодійний фонд виплатив єдиноподатнику групи 2 грант на створення робочих місць для переселенців. Грант одержано, але виникло безліч запитань. Чи має підприємець право отримувати подібні гранти і чи не загрожує це його перебуванню на спрощеній системі? Чи включається сума гранту до складу доходу єдиноподатника і якщо так, то за якою ставкою оподатковувати такий дохід? Давайте розбиратися разом.

img 1

Грант єдиному податку не перешкода

Перше, що нам з вами належить з’ясувати: чи мав підприємець право на одержання гранту і чи не доведеться тепер покидати спрощену систему оподаткування?

Одразу ж заспокоїмо:

одержання гранту не позбавляє підприємця права перебувати на спрощеній системі оподаткування

Обґрунтуємо свою точку зору.

Нагадаємо, що види діяльності, які не мають права здійснювати єдиноподатники групи 2, перелічено в п. 291.5 ПКУ. При цьому жоден з них не містить прямої заборони на одержання грантів або інших сум грошових коштів на безповоротній основі.

З усього розмаїття заборонених видів діяльності єдине, що так чи інакше може викликати сумніви, — це п.п. 6 п.п. 291.5.1 ПКУ. Він забороняє бути платником єдиного податку групи 2 суб’єктам господарювання, які здійснюють діяльність у сфері фінансового посередництва. Але й це зовсім не наш випадок. Адже згідно з ч. 3 ст. 333 ГКУ фінансовим посередництвом є діяльність, пов’язана з отриманням та перерозподілом фінансових коштів, крім випадків, передбачених законодавством. У нас фізособа — підприємець, яка отримала грант, не здійснює перерозподіл отриманих коштів на поворотній основі. Як правило, такі гранти мають суто цільове призначення і можуть бути витрачені на придбання обладнання, програмного забезпечення, оплату послуг, оренду приміщення, оплату податкових зобов’язань, що виникнуть під час реалізації проекту.

До речі, не можна розцінювати отримання гранту і як надання єдиноподатником послуги благодійній організації (грантодавачу). Це зауваження важливе у світлі обмеження, установленого п.п. 2 п. 291.4 ПКУ, що дозволяє єдинникам групи 2 надавати послуги тільки іншим єдинникам та населенню. Адже за визначенням, наведеним у ч. 1 ст. 901 ЦКУ, за договором про надання послуг одна сторона (виконавець) зобов’язується за завданням іншої сторони (замовника) надати послугу, що споживається у процесі вчинення певної дії, а замовник зобов’язується оплатити виконавцеві зазначену послугу, якщо інше не встановлено договором. У нашому випадку підприємець не надає послуг, що споживаються безпосередньо благодійною організацією. Тут швидше йдеться про пожертву, під якою розуміють дарування нерухомості та рухомих речей, зокрема грошових коштів і цінних паперів, для досягнення обдаровуваними наперед обумовленої мети ( ч. 1 ст. 729 ЦКУ).

Як бачите, ПКУ загалом не проти одержання єдиноподатниками групи 2 грантів або інших сум грошових коштів на безповоротній основі. Єдине, тут потрібно обов’язково пам’ятати про один важливий момент.

ПКУ обмежує кількість найманих працівників, які можуть одночасно перебувати у трудових відносинах з платником єдиного податку групи 2. Так, чисельність працівників єдиноподатника не повинна перевищувати 10 осіб ( п.п. 2 п. 291.4 ПКУ) і це обов’язково потрібно враховувати при створенні нових робочих місць. Адже перевищення встановленої граничної чисельності працівників є підставою для переходу зі спрощеної системи оподаткування на загальну з першого числа місяця, що настає за звітним податковим періодом, у якому відбулося таке перевищення ( п.п. 6 п.п. 298.2.3 ПКУ).

При цьому до розрахунку загальної чисельності не беріть найманих працівників, які перебувають у відпустці у зв’язку з вагітністю та пологами, а також у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею встановленого законодавством віку ( п.п. 291.4.1 ПКУ). Також до розрахунку не включають фізичних осіб, залучених до виконання робіт за цивільно-правовими договорами, якщо такий договір відповідає нормам договору підряду (див. підкатегорію 107.01 БЗ).

Отже, ми з вами з’ясували, що отримання гранту для єдиноподатника не привід терміново переходити на загальну систему оподаткування. Тепер давайте поглянемо, чи є такі суми доходом для цілей єдиного податку.

Дохід/не дохід?

Доходом фізичної особи — платника єдиного податку вважається дохід, одержаний протягом податкового (звітного) періоду у грошовій формі (готівковій або безготівковій), а також матеріальній та нематеріальній формі у вигляді безоплатно отриманих товарів (робіт, послуг). Таке досить «безрозмірне» визначення доходу дає п.п. 1 п. 292.1 ПКУ. Водночас п. 292.11 ПКУ перелічує низку надходжень, які доходом єдинника не є, це, зокрема:

— суми фіндопомоги, наданої на поворотній основі, отриманої та поверненої протягом 12 календарних місяців з дня її отримання ( п.п. 3 п. 292.11 ПКУ), і

— суми коштів цільового призначення, що надійшли від Пенсійного фонду та інших фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування, з бюджетів або державних цільових фондів, у тому числі в межах державних або місцевих програм ( п.п. 4 п. 292.11 ПКУ).

Як бачите, отриману підприємцем — єдиноподатником суму гранту від зарахування до складу підприємницьких доходів не звільняє жодна з перелічених норм ПКУ. Адже сума гранту на створення нових робочих місць для переселенців не підлягає поверненню, як того вимагає п.п. 3 п. 292.11 ПКУ. А наданий він недержавною благодійною організацією, а не з бюджету на виконання державної або місцевої програми, як передбачено «пільговим» п.п. 4 п. 292.11 ПКУ. Виходить, що

сума гранту включається до складу доходу єдиноподатника групи 2

У нашому випадку сума гранту підпадає під визначення безповоротної фінансової допомоги, наведене в п.п. 14.1.257 ПКУ. Нагадаємо: безповоротною фіндопомогою для цілей оподаткування є сума коштів, переданих платнику податків за договором дарування, іншими подібними договорами або без укладення таких договорів.

Тепер щодо ставки. На наш погляд, сума гранту включається до складу підприємницького доходу, що обкладається єдиним податком за ставкою, установленою ПКУ для єдиноподатника відповідної групи (у нашому випадку — групи 2). Як відомо, для єдинників групи 2 встановлено фіксовану ставку податку, що не залежить від отриманого доходу.

Якщо при отриманні гранту ви перевищите граничну суму доходу в розмірі 1500000 грн., установлену п.п. 2 п. 291.4 ПКУ, тоді суму перевищення доведеться оподаткувати за підвищеною ставкою в розмірі 15 %

Підвищену ставку, нагадаємо, застосовують у випадках, перелічених у п. 293.4 ПКУ.

До речі, такий самий алгоритм оподаткування поворотної фінансової допомоги, яку єдиноподатник не повертає протягом 12 календарних місяців (по суті — це безповоротна фіндопомога), податківці рекомендували в консультації, розміщеній у підкатегорії 107.04 БЗ.

Дохід у сумі отриманого гранту підприємець єдиноподатник групи 2 показує у:

— графі 5 «вартість безоплатно отриманих товарів (робіт, послуг), грн., коп.» Книги обліку доходів (для платників єдиного податку першої, другої та третьої груп, які не є платниками податку на додану вартість), затвердженої наказом Мінфіну від 19.06.2015 р. № 579;

— рядку 03 «Обсяг доходу за звітний (податковий) період відповідно до статті 292…» Податкової декларації платника єдиного податку — фізичної особи — підприємця, затвердженої наказом Мінфіну від 19.06.2015 р. № 578.

У свою чергу, сума перевищення доходу понад 1,5 млн грн. потрапить до:

— графи 8 «Дохід, що оподатковується за ставкою 15 %» Книги обліку доходів (з кодом «1» у графі 7 «вид доходу»);

— рядка 04 «Обсяг доходу, що оподаткований за ставкою 15 відсотків (згідно з пунктом 293.4…» Податкової декларації.

До речі, пам’ятайте! Перевищення граничного доходу, установленого ПКУ для єдиноподатника групи 2, буде підставою для переходу ( п.п. 2 п. 293.8 ПКУ):

— до «старшої» групи 3 з календарного кварталу, наступного за кварталом перевищення, або

— на загальну систему оподаткування з 1-го числа місяця, що настає за кварталом перевищення ( п.п. 1 п.п. 298.2.3 ПКУ).

Про всі нюанси здійснення діяльності на спрощеній системі оподаткування ви можете прочитати у спецвипуску «Податки та бухгалтерський облік», 2016, № 24.

висновки

  • ПКУ не забороняє платникам єдиного податку групи 2 отримувати гранти, які для цілей оподаткування розцінюють як безповоротну фінансову допомогу.
  • При створенні нових робочих місць єдиннику групи 2 потрібно пам’ятати, що одночасно перебувати у трудових відносинах з ним можуть не більше 10 найманих працівників.
  • Сума гранту є частиною підприємницького доходу єдиноподатника, яку оподатковують за загальною ставкою, установленою для відповідної групи.
Теги грант
App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі