Овердрафт в обліку

В обраному У обране
Друк
Ольховик Ольга, податковий експерт
Податки та бухгалтерський облік Жовтень, 2016/№ 80
Досить поширеним видом кредиту є овердрафт. Його суть полягає в тому, що банк здійснює платежі з рахунка клієнта понад залишок коштів на ньому в межах заздалегідь визначеної суми. Давайте розберемося, які облікові наслідки чекають підприємство, що отримало такий кредит.

Суть овердрафту

Серед усіх видів кредитування овердрафт стоїть окремо. Однією з його особливостей є те, що при укладенні договору грошові кошти в розмірі встановленої в договорі суми (ліміту овердрафту) клієнту не перераховуються. А тому й сам кредит у цей момент не може вважатися наданим. Загалом запам’ятайте:

факт укладення договору про овердрафт не свідчить про те, що кредит надано

У банку в цей момент виникає тільки зобов’язання надати кредит у межах установленого ліміту в будь-який момент часу протягом строку дії договору. І таке зобов’язання він відображає на своїх позабалансових рахунках (п. 2.1 гл. 2 розд. IV Інструкції № 481). А у клієнта — відповідне право цим кредитом скористатися. Але врахуйте: такому праву ані в балансі, ані поза балансом клієнта місця немає.

Узагалі правову суть овердрафту добре пояснює ч. 1 ст. 1069 ЦКУ, що свідчить: якщо відповідно до договору банківського рахунка банк здійснює платежі з рахунка клієнта, незважаючи на відсутність на ньому грошових коштів, вважається, що банк надав клієнту кредит на відповідну суму з дня здійснення цього платежу. Із цього зрозуміло таке:

1) для того, щоб скористатися своїм правом на овердрафт, клієнту достатньо скласти платіжне доручення на суму, що перевищує залишок коштів на рахунку;

2) надання овердрафту відбувається шляхом кредитування рахунка клієнта. Тобто кредитні грошові кошти, якими клієнт захотів скористатися, на рахунок не перераховуються — їх списують «у мінус» (це підтверджує і п. 2.2 гл. 2 розд. IV Інструкції № 481, згідно з яким банк відображає суму наданих кредитів овердрафт за дебетом рахунків клієнтів, унаслідок чого на цих рахунках виникає дебетовий залишок. А як відомо, те, що в банку дебет, у клієнта — кредит);

3) овердрафт вважається наданим у день формування від’ємного залишку за рахунком.

Урахуйте також: погашення овердрафту теж відбувається автоматично за рахунок поточних надходжень. Тобто жодних спеціальних «погашаючих» перерахувань клієнт не здійснює — усі грошові кошти, що надходять йому на рахунок, автоматично зменшуватимуть від’ємний залишок.

Бухгалтерський облік овердрафту

Як ви вже встигли переконатися, овердрафт — це не що інше, як кредит. Причому з його суті випливає те, що це кредит короткостроковий. Але перерахуванням грошей на поточний рахунок клієнта він не супроводжується. Цим і обумовлено існування двох варіантів відображення овердрафту в бухгалтерському обліку.

Варіант 1. Оскільки овердрафт — короткостроковий кредит, є всі підстави обліковувати суму заборгованості за овердрафтом на рахунку 60 «Короткострокові позики». Адже саме за кредитом цього рахунка відображають суми отриманих кредитів і позик. А за дебетом — суми їх погашення та переведення у довгострокові зобов’язання (у разі відстрочення кредитів (позик)). А тому отримання овердрафту (у сумі від’ємного залишку на кінець дня) можна відображати проводкою: Дт 311 — Кт 601. Тоді при зменшенні від’ємного залишку (за даними на кінець дня) на суму такого зменшення робиться зворотна проводка: Дт 601 — Кт 311. Зверніть увагу: кожен «мінусуючий» або «плюсуючий»платіж цими проводками не супроводжують — їх роблять виходячи з суми від’ємного залишку, що зафіксована у банківській виписці на кінець дня.

Варіант 2. Оскільки надходження позикових грошових коштів на рахунок не відбувається, то відображати суму отриманого овердрафту за дебетом рахунка 311 підстав начебто як і немає. Звідси з’являється другий варіант обліку. Згідно з ним суму отриманого овердрафту на рахунку 60 не відображають, а обліковують за кредитом рахунка 31. Перевагою цього варіанта є те, що дані обліку відповідатимуть виписці банку. До речі, такий підхід рекомендує застосовувати і Мінфін (див. лист від 09.12.2003 р. № 31-04200-30-5/7021). У цьому листі серед іншого зауважено: кредитове сальдо поточного рахунка, що утворюється за кредитом овердрафт, відображається на підставі виписки банку за кредитом рахунка 31 і у статті «Короткострокові кредити банків» розділу IV пасиву Балансу.

Як обліковувати проценти за овердрафтом?

Витрати на виплату процентів за позиками визнають фінансовими витратами ( п. 3 П(С)БО 31). У загальному випадку вони потрапляють до витрат періоду одразу при нарахуванні, що відображається проводкою: Дт 951 — Кт 684. Але якщо овердрафт було отримано з метою створення кваліфікаційного активу*, то фінансові витрати мають бути капіталізовані (уключені до вартості такого активу). У цьому випадку в обліку спочатку відображається проводка: Дт 951 — Кт 684, а потім: Дт 15 (23) — Кт 951. Але пам’ятайте: капіталізувати фінансові витрати повинні не всі. Не здійснюють капіталізацію, а завжди відображають фінансові витрати у витратах періоду ( п. 4 П(С)БО 31):

* Нагадаємо: кваліфікаційним є актив, що потребує суттєвого часу для його створення ( п. 3 П(С)БО 31). А суттєвим вважається період часу, що перевищує три місяці (п. 1.6 розд. I Методрекомендацій № 1300).

— суб’єкти малого підприємництва — юридичні особи;

— представництва іноземних суб’єктів господарської діяльності;

— юридичні особи, які не займаються підприємницькою діяльністю (крім бюджетних установ) (детальніше про капіталізацію див. с. 13).

Приклад. Укладено договір про надання кредиту овердрафт у сумі 1000000 грн. У виписці банку за день відображено такі дані:

— залишок на початок дня — 500 грн.;

— передоплата постачальнику за товар — 90000 грн.;

— оплата від покупця — 50000 грн. (для спрощення прикладу умовимося, що підприємство — неплатник ПДВ).

Наступного дня за рахунком пройшла тільки одна операція — передоплата від покупця в сумі 40000 грн., а також було списано проценти за користування кредитом — 30 грн.

Підприємство використовує варіант обліку з використанням субрахунку 601.

Облік овердрафту

№ з/п

Зміст господарської операції

Бухгалтерський облік

Сума, грн.

Дт

Кт

1

Перераховано передоплату постачальнику

371

311

90000

2

Отримано оплату від покупця

311

361

50000

3

Відображено овердрафт

(500 грн. - 90000 грн. + 50000 грн.)

311

601

39500

4

Отримано передоплату від покупця

311

681

40000

5

Погашено овердрафт

601

311

39500

6

Нараховано проценти за овердрафтом

951

684

30

7

Оплачено проценти за овердрафтом

684

311

30

При використанні варіанта обліку без використання рахунка 601 проводок 3 і 5 не буде. Решта проводок залишаться тими самими. Як бачите, нічого складного в обліку немає.

Оформи передплату та читай все Передплатити журнал

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити