Як фіскально «пеняти», у тому числі «на себе» (ДФСУ про розрахунок пені)

В обраному У обране
Друк
Павленко Олексій, податковий експерт
Податки та бухгалтерський облік Жовтень, 2016/№ 85
За матеріалами категорії 138.02 БЗ*

* Див. на сайті ДФСУ (zir.sfs.gov.ua) у розділі «Загальнодоступний інформаційно-довідковий ресурс».

висновок документа


Якщо виходити з наведеного в консультації прикладу нарахування пені при виправленні платником помилки, що призвела до заниження податкових зобов’язань (ПЗ), то пеню слід нараховувати з першого (а не з дев’яносто першого!) дня, що настає за граничним строком сплати ПЗ за період, в якому було занижено ПЗ

Перш ніж читати далі, пропонуємо детально ознайомитися з консультацією фіскалів, що коментується (с. 43 цього номера), про нарахування пені і з наведеними у ній прикладами (особливо — в розділі II). Тим паче, що ця консультація може торкнутися кожного платника, який проводив або проводитиме в податковій звітності виправлення помилок, пов’язаних із заниженням ПЗ.

У консультації наведено три приклади розрахунку пені.

Спочатку звернемо увагу, що в них податківці починають розрахунок пені з останнього дня граничного строку сплати ПЗ (окрім першого прикладу) і закінчують днем, що передує дню фактичної сплати ПЗ. Зауважимо, що такий підхід автори консультації запозичили з прикладів розрахунку пені в наразі вже скасованій Інструкції, затвердженій наказом ДПАУ від 17.12.2010 р. № 953.

Цей підхід не дуже-то стикується з нормами ст. 129 ПКУ, що передбачають для початку нарахування пені та його закінчення зміщення на один день (див. пп. 129.1 і 129.2 ПКУ). Тобто за ПКУ початком обчислення пені має бути день, що настає за граничним строком сплати ПЗ, а закінченням — день фактичної сплати. Утім, такий підхід не вплине на загальну кількість днів прострочення, але інколи може «вплинути» на ставку НБУ і, відповідно, на суму пені.

Перший приклад (наведений у розділі I) — нарахування пені при погашенні податкового боргу є цілком коректним і не викликав у нас запитань. У ньому йшлося про погашення податкового боргу за грошовими зобов’язаннями, самостійно нарахованими платником (за декларацією тощо), але своєчасно не сплаченими. Цей випадок чітко підпадає під п.п. «а» п.п. 129.1.1 ПКУ, і пеня нараховується з 91-го дня, наступного за граничним строком сплати ПЗ.

Другий приклад (приклад 1 розділу ІІ) присвячено нарахуванню пені податковим органом при виявленні ним суми заниження платником ПЗ. Цей випадок підпадає під п.п. «б» п.п. 129.1.1 і п.п. 129.1.2 ПКУ. Останній приписує податківцям нараховувати пеню «за весь період заниження» ПЗ.

У цьому прикладі фіскали зупиняють нарахування пені перед останнім днем граничного строку оплати за податковим повідомленням-рішенням (ППР), але при цьому ніде не зазначено, що оплата за ППР була здійснена платником саме останнього дня граничного строку. Адже в будь-який з десяти днів, відведених ПКУ для сплати таких зобов’язань за ППР, платник може сплатити донараховане ПЗ (і штраф)...

Нагадаємо, що в такій ситуації нарахування пені згідно з п.п. 129.3.1 ПКУ повинно закінчуватися днем зарахування грошей на рахунок казначейства. Тобто останнім днем нарахування пені й тут має бути день фактичної сплати ПЗ, нарахованого за ППР.

Утім, зауважимо, що цей приклад також був «ідейно» запозичений авторами консультації з подібного прикладу у скасованій Інструкції (згадку про неї див. вище), де для цілей закінчення нарахування пені орієнтиром так само був граничний строк сплати ПЗ за ППР, а не на дату фактичної сплати таких ПЗ...

Третій приклад (точніше, приклад 2 в розділі ІІ) цікавий нам найбільше. У ньому йдеться про нарахування пені платником при самостійному виявленні заниження ПЗ у попередніх періодах.

І зауважимо, що, на жаль, цей приклад виконано авторами консультації не на користь платників. У ньому фіскали показують нарахування пені, так само, як і у «своєму» випадку (у прикладі 1 розділу ІІ) — відштовхуючись від граничного строку сплати ПЗ за період, у якому воно було занижене, а не від 90-го дня прострочення його сплати!

До речі, до цієї консультації вони прямо про таку «манеру самонарахування» пені ніде не писали!

Задля справедливості зауважимо, що в «пеневій» ст. 129 ПКУ немає повної однозначності щодо того, як обчислювати пеню в такій ситуації, хоча, мабуть, більше аргументів на користь фіскальної позиції.

Утім, посудіть самі. Підпункт «а» п.п. 129.1.1 ПКУ свідчить про нарахування пені при самостійному нарахуванні ПЗ платником з 91-го дня, що настає за граничним строком сплати ПЗ. І при цьому, зауважимо, що нарахування платником ПЗ при виправленні помилок в уточнюючому розрахунку або в поточній декларації теж є окремим випадком викладеного в цьому підпункті «а». Тобто, ймовірно, ця норма про початок нарахування пені повинна поширюватися і на випадки із «самовиправленням».

Водночас п.п. 129.1.2 ПКУ, що згадує також і випадок нарахування пені платником при виявленні заниження ПЗ, говорить про нарахування пені «за весь період заниження», що якби виключає застосування його «у комплекті» з п.п. «а» п.п. 129.1.1 ПКУ. Проте п.п. 129.1.2 , на відміну від останнього, досі не зазнав у ПКУ жодних змін. І це може підштовхнути до думки, що він просто несе в собі «ретро-норму», і її дух суперечить ліберальним змінам у питаннях нарахування пені, проведеним законодавцями в ПКУ з 01.09.2015 р. (Законом України від 17.07.2015 р. № 655-VIII).

Крім того, зауважимо, що в листі ДФСУ від 05.09.2016 р. № 19175/6/99-99-15-02-02-15 податківці, розглядаючи подібну ситуацію, віддають чомусь пріоритет п.п. «а» п.п. 129.1.1 ПКУ і говорять про «самонарахування» платником пені, починаючи не з першого, а саме з 91-го дня за граничним строком сплати заниженого ПЗ. Таким чином, висновки цього листа перебувають у протиріччі з алгоритмом розрахунку пені у другому прикладі розділу II консультації, що коментується.

Можливо, це стане приводом для сміливого платника, щоб тут вести мову про неоднозначність тлумачення норм і підставу для застосування «правила про конфлікт інтересів» — п. 56.21 п.п. 4.1.4) ПКУ.

Але, як бачимо, фіскали за традицією скомпонували консультацію, не звертаючи уваги на ці не цікаві їм норми...☹ І сперечатися з цим непросто.

Нагадаємо також, що ст. 129 ПКУ містить і спеціальний п. 129.9, що стосується «самовиправлень» згідно з п. 50.1 ПКУ. Він свідчить: якщо внесення змін до податкової звітності проведено платником до закінчення 90-денного строку від граничного терміну сплати ПЗ, то пеня не нараховується**. Проте ця ліберальна норма не проливає світло на запитання, з якого дня (1-го чи 91-го) нараховувати пеню в тих випадках, коли це належить, тобто, коли «самовиправлення» проводиться після закінчення зазначеного 90-денного строку?..

** Про самопокарання (у тому числі самонарахування пені) при виправленні помилок з прикладами відліку цих ліберальних 90 днів читайте в «Податки та бухгалтерський облік», 2016, № 28, с. 9.

Загалом, виважені платники, що проводять виправлення в податковій звітності після закінчення «пенезвільнюючих» 90 днів, після такої консультації «пенятимуть на себе» за весь період прострочення — тобто починаючи з 1-го робочого дня за граничним строком і по дату сплати заниженого ПЗ.

Платники ж упевнені в собі та/або ті, хто вже самовиправлявся, розрахувавши пеню «неправильно» (з 91-го дня), можливо, спробують використовувати наведені вище аргументи і давити на обов’язок застосування фіскалами до такої «пеневої» ситуації «правила про конфлікт інтересів». Шанси на успіх оцінюйте самі...

Оформи передплату та читай все Передплатити журнал

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити