Податковий розрахунок за формою № 1ДФ: доходи та ознаки

Ушакова Лілія, експерт з питань оплати праці
Податковий розрахунок за формою № 1ДФ подають податкові агенти, які протягом звітного кварталу нараховували та виплачували доходи фізособам. За III квартал 2016 року Податковий розрахунок слід подати не пізніше 9 листопада 2016 року.

Усі доходи в розд. I форми № 1ДФ відображають з відповідними їм ознаками. Ці ознаки наведено в додатку до Порядку заповнення та подання податковими агентами Податкового розрахунку…, затвердженого наказом Мінфіну від 13.01.2015 р. № 4. Але щоб вам, шановні читачі, не дошукуватися необхідної ознаки по цьому Порядку, найбільш розповсюджені з них ми навели в таблиці.

Для зручності цю інформацію згруповано за видами доходів, що нараховуються/виплачуються фізичним особам (а не за номерами ознак доходу).

Ознаки доходу у формі № 1ДФ: орієнтуємося легко

№ з/п

Вид виплати

Ознака доходу:

оподатковуваного ПДФО

не оподатковуваного ПДФО

1

Заробітна плата — основна та додаткова зарплата, інші заохочувальні та компенсаційні виплати, що виплачуються згідно з трудовим договором

101

З цією ознакою відображаєте, зокрема, відпускні, оплату перших п’яти днів тимчасової непрацездатності, індексацію, суми, нараховані працівнику за час затримки розрахунку при звільненні.

Зауважте! Якщо ви за заявою працівника перераховуєте частину зарплати на його пенсійний вклад або на рахунок учасника фонду банківського управління, відкриті відповідно до Закону України від 20.04.2000 р. № 1674-III, то таку частину зарплати відображайте в Податковому розрахунку окремо з ознакою доходу «172».

2

Суми виплат і винагород за цивільно-правовими договорами (ЦПД), за винятком виплат, для яких передбачено окремі ознаки доходів (див. таблицю нижче)

102

Із роз’яснень податківців (див. 103.22, 103.25 БЗ) можна зробити висновок, що під ознакою доходу «102» вони хочуть бачити тільки винагороди за виконані роботи/надані послуги за ЦПД. Так, наприклад, дохід від надання в оренду рухомого майна, для якого не передбачено окрему ознаку доходу, вони пропонують відображати з ознакою доходу «127» як інші доходи.

Зверніть увагу! Якщо ви за заявою фізособи перераховуєте виплату за ЦПД на її пенсійний вклад або на рахунок учасника фонду банківського управління, відкриті відповідно до Закону України від 20.04.2000 р. № 1674-III, то відображайте її з ознакою доходу «172».

3

Виплати за рахунок Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності:

— допомога по тимчасовій непрацездатності

101

— допомога по вагітності та пологах ( п.п. 165.1.1 ПКУ)

128

— допомога на поховання ( п.п. 165.1.22 ПКУ)

146

4

Дохід у вигляді вартості путівки на лікування, оздоровлення, відпочинок, що надається безоплатно або зі знижкою (у розмірі такої знижки):

— працівнику його роботодавцем

101

Якщо путівка видається працівнику згідно з колективним або індивідуальним трудовим договором, дохід у вигляді вартості такої путівки підпадає під поняття «Заробітна плата». Адже ця виплата зазначена в п.п. 2.3.4 Інструкції зі статистики заробітної плати, затвердженої наказом Держкомстату від 13.01.2004 р. № 5 (далі — Інструкція № 5).

Але якщо у «трудових документах» вашого підприємства про путівки нічого не зазначено, податківці при перевірці можуть дійти висновку, що для цілей ПКУ вартість путівки, що безоплатно надається (її частини), — це дохід у вигляді додаткового блага (див. п.п. «е» п.п. 164.2.17 ПКУ). У такому разі ознака доходу для додаткового блага — «126».

— фізичній особі суб’єктом господарювання — нероботодавцем

126

— члену профспілки та його дітям віком до 18 років профспілкою

126

156

Не обкладають ПДФО на підставі п.п. 165.1.35 ПКУ і відображають з ознакою доходу «156» вартість путівок (їх частину), наданих профспілкою, при одночасному виконанні трьох умов:

1) путівку надає профспілка, створена відповідно до законодавства України;

2) путівка надається члену профспілки, до якої він сплачує профвнески;

3) путівка призначена для відпочинку, оздоровлення та лікування, у тому числі для реабілітації інвалідів, на території України члена профспілки та його дітей віком до 18 років ( п.п. 165.1.35 ПКУ).

Якщо перелічені умови не виконано, вартість путівки (її частину), сплачену профспілкою, обкладають ПДФО і відображають з ознакою доходу «126» як дохід у вигляді додаткового блага.

Звертаємо увагу тих, хто надає сімейні путівки членам профспілки, до яких включено і вартість оздоровлення «сторонньої» для профспілки особи старше 18 років. У цьому випадку слід визначити, яка частина вартості путівки припадає на таку «сторонню» особу і, збільшивши її на «натуральний» коефіцієнт, утримати ПДФО (і ВЗ). Оподатковувану частину вартості сімейної путівки відобразіть у формі № 1ДФ з податковим номером «сторонньої» особи з ознакою доходу «126» (див. лист ДПСУ від 01.02.2012 р. № 1959/6/17-1115).

5

Матеріальна допомога:

— що має систематичний характер

101

Така матдопомога входить до фонду оплати праці у складі інших заохочувальних та компенсаційних виплат згідно з п.п. 2.3.3 Інструкції № 5.

— нецільова благодійна допомога, у тому числі матеріальна

126

169

Не обкладаєте ПДФО ( п.п. 170.7.3 ПКУ) і відображаєте з ознакою доходу «169», якщо допомогу надано резидентом України і її сума сукупно за 2016 рік не перевищує 1930 грн. Якщо розмір допомоги, що надається у 2016 році, перевищить зазначену межу, то суму перевищення обкладайте ПДФО і відображайте з ознакою доходу «126».

— допомога на лікування та медичне обслуговування платника податків, що надається благодійною організацією або його роботодавцем

126

143

Суму такої допомоги не обкладайте ПДФО, якщо одночасно виконуються такі вимоги ( п.п. 165.1.19 ПКУ):

1) допомогу надає благодійна організація або роботодавець працівника на його лікування або медичне обслуговування;

2) є документи, що підтверджують вартість лікування/медичного обслуговування.

Якщо ці вимоги не дотримані, допомогу на лікування та медичне обслуговування платника податків обкладайте ПДФО і відображайте з ознакою доходу «126» як дохід у вигляді додаткового блага.

Детально див. у «Податки та бухгалтерський облік», 2016, № 44, с. 27.

— цільова благодійна допомога на лікування

126

169

Не обкладайте ПДФО, якщо одночасно виконуються такі вимоги ( п.п. «а» п.п. 170.7.4 ПКУ):

1) благодійник — резидент України;

2) допомога перераховується безпосередньо закладу охорони здоров’я для компенсації вартості платних послуг лікування, у тому числі для придбання ліків;

3) отримувач допомоги — платник податку або члени його сім’ї першого ступеня споріднення — його батьки, дружина або чоловік, діти, у тому числі усиновлені ( п.п. 14.1.263 ПКУ);

4) допомога надається в розмірах, що не перекриваються виплатами з фонду загальнообов’язкового державного соціального медичного страхування (з моменту введення системи загальнообов’язкового державного соціального медичного страхування);

5) допомога не надається на цілі, щодо яких установлено пряму заборону п.п. «а» п.п. 170.7.4 ПКУ;

6) отримувач допомоги документально підтвердив необхідність отримання платних медичних послуг.

Якщо хоча б одна з наведених умов не виконана, суму допомоги обкладайте ПДФО і відображайте з ознакою доходу «126».

— цільова благодійна допомога на реабілітацію

126

169

Таку допомогу, надану на підставі п.п. 170.7.4 ПКУ, не включайте до оподатковуваного доходу отримувача і відображайте з ознакою доходу «169», якщо щодо неї було виконано такі умови:

1) благодійник — резидент України;

2) допомога надається безпосередньо протезно-ортопедичним підприємствам, реабілітаційним установам для компенсації вартості платних реабілітаційних послуг, технічних та інших засобів реабілітації;

3) отримувач допомоги — інвалід або його дитина-інвалід;

4) допомога надається в розмірах, що не перекриваються виплатами з бюджетів і фонду загальнообов’язкового державного соціального медичного страхування (з моменту введення системи загальнообов’язкового державного соціального медичного страхування);

5) отримувач допомоги документально підтвердив необхідність отримання платних реабілітаційних послуг, технічних та інших засобів реабілітації.

Якщо хоча б одна з перелічених умов не виконана, допомогу обкладайте ПДФО і відображайте з ознакою доходу «126».

— допомога на поховання померлого працівника, що надається його роботодавцем

126

146

Не включайте до оподатковуваного доходу і відображайте з ознакою доходу «146» кошти або вартість майна (послуг), що надаються як допомога на поховання померлого платника податку його роботодавцем за останнім місцем роботи (у тому числі перед виходом на пенсію) такого платника податків у розмірі, що не перевищує у 2016 році 3860 грн.

Якщо сума наданої допомоги на поховання перевищила зазначений розмір, то суму перевищення обкладайте ПДФО і відображайте з ознакою доходу «126».

— допомога на поховання родича працівника, що надається роботодавцем такого працівника

126

— допомога на поховання, що надається платнику податків профспілкою ( п.п. «а» п.п. 165.1.22 ПКУ)

146

Майте на увазі, розмір такої неоподатковуваної допомоги від профспілки не обмежений. Причому надана вона може бути як на поховання члена профспілки, так і на поховання члена його сім’ї.

6

Вихідна допомога, що виплачується роботодавцем при звільненні працівників

127

Для цілей обкладення ПДФО вихідна допомога, що виплачується в разі звільнення працівника, уключається до складу оподатковуваного доходу у складі інших оподатковуваних доходів (див. п.п. 164.2.20 ПКУ, лист ДПАУ від 09.03.2011 р. № 4628/6/17-0715). Тому її суму відображайте з ознакою доходу «127».

7

Суми надміру витрачених і своєчасно не повернених грошових коштів, що були видані працівнику на відрядження або під звіт ( п.п. 164.2.11 ПКУ)

118

8

Навчання. Підвищення кваліфікації:

— плата за навчання, а саме за підготовку, перепідготовку фізичної особи

126

145

Суму, сплачену суб’єктом господарювання за підготовку (перепідготовку) фізособи (як працівника, так і непрацівника), не обкладайте ПДФО на підставі п.п. 165.1.21 ПКУ і відображайте з ознакою доходу «145», якщо:

1) оплату за підготовку (перепідготовку) здійснено вітчизняному вищому або професійно-технічному навчальному закладу;

2) з фізособою укладено письмовий договір (контракт) про відпрацювання у суб’єкта господарювання, який оплатив його навчання (підготовку, перепідготовку), після закінчення навчального закладу і отримання спеціальності (кваліфікації) не менше трьох років;

3) сума оплати за навчання з розрахунку на місяць не перевищує у 2016 році 1930 грн.

Водночас, вартість навчання працівника обкладайте як додаткове благо і відображайте в Податковому розрахунку з ознакою доходу «126», якщо:

1) не виконується хоча б одна з трьох наведених вище умов. Причому якщо не виконуються перші дві умови, оподаткуванню підлягає вся сума оплати за навчання. Якщо ж виконано перші дві умови, але при цьому сума оплати за навчання працівника перевищує у 2016 році 1930 грн. за кожен повний або неповний місяць навчання, ПДФО обкладайте тільки суму перевищення;

2) фізособа припинила трудові відносини з роботодавцем протягом свого навчання або до закінчення третього календарного року з року, в якому завершується таке навчання. Виняток становлять випадки, коли між суб’єктом господарювання і фізособою передбачено обов’язок останньої відшкодувати вартість навчання при звільненні;

3) сума витрат на навчання працівника відшкодовується такому працівнику на підставі підтвердних документів.

— плата за перепідготовку працівника, проведення якої обумовлене вимогами законодавства ( п.п. 165.1.37 ПКУ)

158

— витрати роботодавця на підвищення кваліфікації працівником

126

158

Не обкладайте ПДФО ( п.п. 165.1.37 ПКУ) і відображайте з ознакою доходу «158», якщо підвищення кваліфікації відбувається відповідно до вимог законодавства. Інакше витрати на підвищення кваліфікації перетворяться для працівника на додаткове благо (ознака доходу — «126»).

9

Дарунки:

у натуральній формі

101 (126)

160

Не обкладайте ПДФО і відображайте з ознакою доходу «160» негрошові дарунки, якщо їх вартість у 2016 році не перевищує з розрахунку на місяць 689 грн. ( п.п. 165.1.39 ПКУ).

А якщо вартість такого дарунка перевищить неоподатковувану межу? Тоді сума перевищення з урахуванням «натурального» коефіцієнта підлягає обкладенню ПДФО (і ВЗ). Причому, на нашу думку, якщо дарунок надають працівнику підприємства і можливість такого надання передбачено «трудовими» документами підприємства, то оподатковуваний негрошовий дарунок (його частина) буде для працівника зарплатою (див. п.п. 2.3.2 Інструкції № 5). У Податковому розрахунку дарунок-зарплату відображайте з ознакою доходу «101».

Якщо ж дарування відбувається за договором дарування, тобто в межах цивільно-правових відносин, сторонами якого виступають фізична особа та юридична особа, то вартість дарунка, що підлягає обкладенню ПДФО, уключайте до доходу фізичної особи у вигляді додаткового блага і відображайте з ознакою доходу «126».

у грошовій формі

101 (126)

Грошовий дарунок працівнику підприємства обкладайте ПДФО і відображайте з ознакою доходу «101» (див. п.п. 2.3.2 Інструкції № 5).

Грошовий дарунок непрацівнику підприємства відображайте з ознакою доходу «126».

10

Виплати та відшкодування, що здійснюються профспілкою своїм членам (крім зарплати або інших виплат та відшкодувань за ЦПД)

126

167

Не включайте до оподатковуваного доходу і відображайте з ознакою доходу «167», якщо одночасно виконано такі умови ( п.п. 165.1.47 ПКУ):

1) сукупний розмір таких виплат і відшкодувань, що здійснюються члену профспілки, за 2016 рік не перевищує 1930 грн.;

2) виплати здійснюються в розмірах і на цілі, установлені загальними зборами членів профспілки.

Якщо розмір допомоги, що надається у 2016 році, перевищить зазначену межу, то суму перевищення обкладайте ПДФО і відображайте з ознакою доходу «126».

11

Аліменти (за винятком виплати аліментів нерезидентом, якщо інше не встановлено міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких дана ВР України)

140

Важливо! У формі № 1ДФ «аліментний» дохід відображайте з податковим номером отримувача аліментів.

12

Дивіденди:

— у вигляді акцій (часток, паїв), що не змінюють пропорцій (часток) участі у статутному фонді ( п.п. 165.1.18 ПКУ)

142

за акціями або іншими корпоративними правами, що мають статус привілейованих або інший статус, що передбачає виплату фіксованого розміру дивідендів або суми більше суми виплат, розрахованої на будь-яку іншу акцію (корпоративне право), емітовану таким платником податку ( п.п. 170.5.3 ПКУ)

101

крім перелічених вище ( п.п. 164.2.8 ПКУ)

109

13

Дохід від надання майна в оренду (суборенду):

— дохід від надання нерухомості в оренду (суборенду), житловий найм (піднайм)

106

— дохід від здавання в оренду (суборенду) земельної ділянки сільськогосподарського призначення, земельної частки (паю)

106

— дохід від надання в оренду рухомого майна

127

14

Дохід від продажу (обміну) майна:

— дохід від продажу (обміну) нерухомого майна

104

104

Не обкладають ПДФО дохід, отриманий платником податків від продажу (обміну) не частіше одного разу протягом звітного податкового року житлового будинку, квартири або їх частини, кімнати, садового (дачного) будинку (включаючи земельну ділянку, на якій розташовані такі об’єкти, а також господарчо-побутові споруди та будівлі, розташовані на такій земельній ділянці), а також земельної ділянки, що не перевищує норми безоплатної передачі, визначеної ст. 121 ЗКУ залежно від її призначення, і за умови, що таке майно перебувало у власності платника податків більше трьох років або було успадковано ним.

— дохід від продажу земельних ділянок, отриманих у власність у процесі приватизації

161

Не включайте до складу оподатковуваного доходу платника податку і відображайте з ознакою доходу «161» суму доходу, отриманого ним у результаті відчуження земельних ділянок сільськогосподарського призначення, земельних часток (паїв) за нормами безоплатної передачі, визначених ст. 121 ЗКУ залежно від їх призначення, безпосередньо отриманих ним у власність у процесі приватизації ( п.п. 165.1.40 ПКУ).

— дохід від продажу (обміну) рухомого майна

105

105

15

Роялті ( п.п. 164.2.3 ПКУ)

103

16

Фінансова допомога:

— суми поворотної фіндопомоги, що надається суб’єктом господарювання фізособі або повертається фізособі суб’єктом господарювання

107 (126)

153

На підставі п.п. 165.1.31 ПКУ не включайте до оподатковуваного доходу платника податку і відображайте з ознакою доходу «153» основну суму поворотної фінансової допомоги, яку він:

— надав іншим особам і її повертають йому;

— отримав від інших осіб.

Причому якщо поворотну фіндопомогу надає фізична особа підприємству, то підприємство показує її суму в тому звітному кварталі, в якому вона була повернена фізособі.

Якщо поворотну фіндопомогу надає підприємство фізособі, то всю її суму показуйте в тому звітному кварталі, в якому була видана така фіндопомога.

Але в разі неповернення фізичною особою суми позики та визнання її доходом податковий агент відображає таку суму з ознакою доходу «107» (якщо минув строк позовної давності) або з ознакою «126» (якщо борг анульовано за самостійним рішенням кредитора, а фізособа належним чином проінформована про анулювання боргу). У цих випадках сплату ПДФО з таких доходів фізична особа здійснює самостійно на підставі даних річної декларації про майновий стан та доходи ( п.п. 164.2.7 ПКУ, п.п. «д» п.п. 164.2.17 ПКУ).

— суми безповоротної фінансової допомоги непрацівнику

126

17

Вартість харчування, що надається працівникам за рахунок коштів роботодавця

101

136

Якщо забезпечувати працівників безоплатним харчуванням зобов’язує роботодавця чинне законодавство, то вартість такого харчування в межах заходів щодо охорони праці та в межах норм і переліків, установлених нормативно-правовими актами, не обкладайте ПДФО на підставі п.п. 165.1.9 ПКУ і відображайте в Податковому розрахунку з ознакою доходу «136».

Якщо роботодавець забезпечує працівників безоплатним харчуванням з власної ініціативи, то його вартість включатиметься до складу оподатковуваного доходу працівника. На нашу думку, вартість такого оподатковуваного харчування з урахуванням «натурального» коефіцієнта слід відображати в Податковому розрахунку за формою № 1ДФ у складі зарплати з ознакою доходу «101». Адже згідно з п.п. 2.3.4 Інструкції № 5 оплата або дотації на харчування працівників, у тому числі в їдальнях, буфетах, профілакторіях, уключаються до фонду оплати праці у складі інших заохочувальних та компенсаційних виплат. Крім того, можливість оплати харчування працівників, як правило, застерігається в колективному договорі підприємства або в індивідуальних трудових договорах (у розділі «Оплата праці»). А це дає можливість стверджувати, що такі виплати здійснюються у зв’язку з відносинами трудового найму. Якщо ж у колективному або трудовому договорі така інформація не міститься, то є ймовірність, що податківці при перевірці наполягатимуть на визнанні такого добровільного харчування додатковим благом (ознака доходу «126»).

Важливо! Якщо витрати роботодавця на харчування працівників персоніфікувати неможливо, наприклад, якщо харчування працівників організовано за системою «шведського столу», його вартість не може розглядатися як об’єкт обкладення ПДФО. Таке харчування у формі № 1ДФ не показуйте.

18

Вартість спеціального (форменого) одягу, що надається роботодавцем

126

136

Вартість спецодягу не обкладайте ПДФО на підставі п.п. 165.1.9 ПКУ і відображайте з ознакою доходу «136», якщо:

1) спецодяг видаєте працівнику підприємства відповідно до Закону України «Про охорону праці» від 14.10.92 р. № 2694-XII, а також порядку, переліку та граничних строків його використання;

2) спецодяг повертається на склад підприємства після закінчення строку носіння, при отриманні нового замість зношеного (що став непридатним, зіпсований, зник з місця зберігання не з вини працівника), при звільненні працівника.

Вартість спецодягу, отриманого працівником понад норми, передбачені законодавством, з урахуванням «натурального» коефіцієнта включайте до оподатковуваного доходу працівника і відображайте в Податковому розрахунку за формою № 1ДФ з ознакою доходу «126» як дохід у вигляді додаткового блага. Також додатковим благом для працівника буде вартість спецодягу, спецвзуття, обмундирування, засобів індивідуального захисту, не повернених працівником при звільненні (не відшкодованих ним при проведенні остаточного розрахунку), за умови, що граничний строк використання такого майна не настав.

Детальніше читайте в «Податки та бухгалтерський облік», 2016, № 71, с. 15, № 73, с. 10.

19

Сума майнового внеску платника податків до статутного фонду юридичної особи — емітента корпоративних прав в обмін на такі корпоративні права

178

Якщо внесок унесено грошовими коштами, відображати його суму в Податковому розрахунку не потрібно, оскільки в цьому випадку мова може йти тільки про придбання корпоративних прав фізичною особою.

20

Дохід, отриманий від операцій з повернення коштів (майна, майнових прав), заздалегідь унесених фізичною особою до статутного фонду юридичної особи — емітента корпоративних прав

112

Зауважте, до продажу інвестиційного активу прирівнюється, зокрема, повернення платнику податків грошових коштів або майна (майнових прав), заздалегідь унесених ним до статутного капіталу емітента корпоративних прав, у разі виходу такого платника податку із числа засновників (учасників) такого емітента або ліквідації такого емітента ( п.п. 170.2.2 ПКУ).

При цьому, незважаючи на те що облік загального фінансового результату операцій з інвестиційними активами ведеться платником податків самостійно, юридична особа — емітент корпоративних прав зобов’язана відобразити в Податковому розрахунку суму доходу, отриманого платником податків від операцій з повернення коштів (майна, майнових прав), заздалегідь унесених фізичною особою до його статутного фонду.

21

Виплати фізичним особам — підприємцям

ознака доходу

157

Важливо! Якщо дохід, що виплачується фізособі, не пов’язаний з її підприємницькою діяльністю, або через будь-які причини така особа не надала документи, що підтверджують «підприємницький статус», оподатковуйте виплачуваний їй дохід за загальними правилами, установленими ПКУ для звичайних фізосіб, з відображенням у формі № 1ДФ з відповідною ознакою.

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі