Додаток 1 (Д1)

В обраному У обране
Друк
Адамович Наталія, податковий експерт, Альошкіна Наталя, податковий експерт, Вишневский Михайло, податковий експерт, Солошенко Людмила, податковий експерт
Податки та бухгалтерський облік Вересень, 2016/№ 70

Згідно з п.п. 8 п. 3 і п.п. 3 п. 4 розд. V Порядку № 21, коригування податкових зобов’язань (ПЗ) відображається, зокрема, в рядку 7 декларації з ПДВ, а коригування податкового кредиту (ПК) — у рядку 12 декларації з ПДВ. Заповнення цих рядків декларації з ПДВ передбачає подання додатка Д1.

Цей додаток заповнюється на підставі РК до ПН у розрізі контрагентів. Подається він у випадках, коли після постачання товарів/послуг здійснюється будь-яка зміна суми компенсації їх вартості ( п. 192.1 ПКУ), уключаючи: наступний за постачанням перегляд цін; перерахунок у випадках повернення товарів/послуг особі, яка їх надала; повернення постачальником суми попередньої оплати товарів/послуг.

Якщо на підставі складеного РК до ПН обсяги постачань товарів/послуг і відповідно сума ПЗ та/або ПК платника податків не змінилися, то підстав для заповнення відповідних рядків податкової декларації з ПДВ і додатка Д1 немає.

Як правило, при поверненнях у роздрібній торгівлі розрахунок коригування до підсумкової ПН продавцем не складається, у таких випадках роздрібний продавець просто зменшує виручку дня на суму повернень, здійснених покупцями, виписуючи в день повернення вже на суму такої зменшеної виручки підсумкову ПН. Зважаючи на таку специфіку «роздрібних» повернень, необхідність у заповненні додатку Д1 також відсутня.

Як ви вже встигли помітити, із січня 2016 року* відповідно до наказу № 21 додаток Д1 істотно спростився. Тепер у ньому тільки дві «трішки схудлі» таблиці, що передбачають відображення коригувань: (1) податкових зобов’язань і (2) податкового кредиту. Зверніть увагу: рядки в розрізі операцій у графах 4–7 таблиці 1 і графах 4–6 таблиці 2 заповнюють у гривнях з копійками, а от уже підсумкові рядки «Усього: рядки...» округлюють до цілих гривень за загальними правилами.

* Наказ № 503 зміни до цього додатка не вносив.

Нагадаємо: із січня 2015 року розрахунок коригування складається також у разі виправлення помилок, допущених при складанні ПН, у тому числі не пов’язаних зі зміною суми компенсації товарів/послуг ( останній абзац п. 192.1 ПКУ). Якщо помилка допущена в реквізитах, або це не сумова помилка (неправильно зазначені номенклатура, код УКТ ЗЕД тощо), тобто сума ПЗ і обсяги постачань товарів/послуг унаслідок виправлення такої помилки не змінюються, то відповідні рядки декларації з ПДВ і додаток Д1 заповнювати не потрібно. Також, якщо ви склали помилкову ПН, відповідно до неї склали і зареєстрували РК, то ані така ПН, ані РК до неї не підлягають відображенню в декларації з ПДВ. На це звертають увагу податківці в консультаціях, розміщених у підкатегорії 101.20 БЗ. А ось якщо продавець неправильно відобразив суму ПЗ і на суму помилки склав «збільшуючий» або «зменшуючий» РК, то відображення такої помилки в декларації з ПДВ залежатиме від характеру помилки, а також від того, в якому періоді РК виписано/зареєстровано в ЄРПН (детальніше про виправлення помилок через РК можна узнати з тематичного номера «Податки та бухгалтерський облік», 2016, № 48, с. 8). Втім існує й альтернативний підхід. Він передбачає, що для зменшення ПЗ/збільшення ПК при виправленні помилки в ПН зовсім немає необхідності реєструвати РК (див. «Податки та бухгалтерський облік», 2016, № 55, с. 5).

Увага спецрежимних підприємств і сільгоспників: при заповненні декларації 0121 — 0123/0130 рядок 7 такої декларації має дорівнювати сумі значень рядків 3 таблиць 1 — 3 (ДС 10) (пп. 8 п. 3 розд. V наказу № 21).

А тепер — детальніше про заповнення таблиць додатка 1 (Д1).

Таблиця 1. Коригування ПЗ згідно зі ст.192 ПКУ

Найменування граф

№ графи

Коментар щодо заповнення

До таблиці 1 порядково в розрізі контрагентів вносимо за цей звітний період коригування будь-які операції постачань: як оподатковуваних ПДВ за ставками 20 %, 7 %, 0 %, у тому числі послуги від нерезидента, так необ’єктні/пільгові обсяги операції (тобто без ПДВ). Результат такого коригування відображається в рядку 7 декларації з ПДВ. Зверніть увагу: у разі «зменшуючого» РК постачальник має право зменшити ПЗ у звітному періоді виписки РК за умови його своєчасної (протягом 15-денного строку) реєстрації отримувачем в ЄРПН. Якщо «зменшуючий» РК зареєстровано в ЄРПН з порушенням строку реєстрації, то постачальник має право зменшити ПЗ у звітному періоді такої запізнілої реєстрації ( п.п. 192.1.1 ПКУ і підкатегорія 101.20 БЗ). Причому зробити він це має право протягом 365 календарних днів з дати складання РК (лист ДФСУ від 16.11.2015 р. № 24356/6/99-99-19-03-02-15). А ось у разі складання «збільшуючого» РК постачальник зобов’язаний збільшити ПЗ у звітному періоді, на який припадає складання РК, незалежно від факту його реєстрації в ЄРПН ( п.п. 192.1.2 ПКУ, п. 17 Порядку № 569 і підкатегорія 101.20 БЗ)

Платник податку — покупець (індивідуальний податковий номер)

2

До цієї графи заносять ІПН покупця з РК (при цьому найменування покупця не вказується)

Період складання податкових накладних, за якими проводяться коригування

3

Більше не вимагається детальних відомостей про податкові документи: дат, номерів ПН і складених до них РК. Наводимо тільки період складання ПН, які коригуємо (відповідно — місяць і рік). Наприклад: «08.2016»

Обсяг постачання (без податку на додану вартість) (+ чи -)

4

Відображаємо відповідно (+ або -) суми коригування обсягів постачання без ПДВ, що оподатковуються за ставками 7 і 20 % за кожним контрагентом. Згідно з п. 199.4 ПКУ, у цій графі (за рядком 600000000000) за підсумками року (декларація за грудень або IV квартал 2016 р.), відображаємо (оформлені за допомогою РК) коригування обсягів постачань при перерахунку суми ПДВ за «подвійними» товарами/послугами, необоротними активами. Відповідно, для перерахунків використовують дані таблиці 2 додатка Д7

Сума податку на додану вартість

(+ чи -)

за основною ставкою

(+/-)

5

Відображаються дані про збільшення («+») або зменшення («-») сум ПДВ за обсягами постачання, що оподатковуються за ставкою 20 %, зазначених у графі 4 в розрізі кожного контрагента

за ставкою 7 % (+/-)

6

Відображаються дані про збільшення («+») або зменшення («-») сум ПДВ за обсягами постачання, що оподатковуються за ставкою 7 %, зазначених у графі 4 в розрізі кожного контрагента

Обсяг постачання, за яким не нараховувався податок на додану вартість (+/-)

7

У цій графі зазначаємо суми коригування обсягів пільгованих, необ’єктних постачань, а також операції з резидентами, оподатковуваних за ставкою 0 %, що також показуються з відповідним знаком (+ або -). Нагадаємо: заборонено до однієї ПН включати оподатковувані та пільгові операції (п. 17 Порядку № 1307). Тому РК за пільговим постачанням складаємо також до окремої пільгової ПН

Інші в розрізі умовних ІПН:

Коригування ПЗ за ПН відображаємо в окремих рядках у розрізі умовних ІПН

100000000000

Відображаємо коригування показників операцій з неплатником ПДВ. Нагадаємо, що зменшення суми ПЗ платника податків — постачальника в разі зміни суми компенсації вартості товарів/послуг, наданих неплатникам ПДВ на дату такого постачання, дозволяється тільки при поверненні раніше поставлених товарів у власність постачальника з наданням отримувачу повної грошової компенсації їх вартості, у тому числі при перегляді цін, пов’язаних з гарантійною заміною товарів або низькоякісних товарів відповідно до закону чи договору ( п. 192.2 ПКУ). Водночас, якщо постачання так і не відбулося, відкоригувати ПЗ за умови повернення передоплати теж можна (див. підкатегорію 101.07 БЗ)

200000000000

Враховуємо коригування показників пільгових постачань особливим неплатникам ПДВ (п. 10 Порядку № 1307)

300000000000

Якщо підлягають коригування експортні операції з нерезидентом

400000000000

Зазначається при коригуванні (п. 12 Порядку № 1307) операцій з видачі натуроплати працівникам і нарахування «компенсуючих» ПЗ з пп. 198.5 і 199.1 ПКУ зі складанням звичайної (не зведеної) ПН

500000000000

Якщо коригуємо ПЗ на суму послуг, що поставляються нерезидентом*, місце постачання яких розташоване на митній території України.

* Раніше (до 01.04.2016 р.) за послугами, отриманими від нерезидентів, проставлявся ІПН «500000000000» — у разі придбання послуг для використання в госпдіяльності, а ІПН «200000000000» — з метою використання в негоспдіяльності. Тому не виключено, що при коригуванні періодів до зазначеної дати податківці попросять зазначати той ІПН, що був вказаний в ПН коригованої операції. Цей момент слід уточнити у своїх фіскалів.

600000000000

Заповнюємо при коригуванні операцій, за якими були складені зведені ПН, для нарахування «компенсуючих» ПЗ згідно з пп. 198.5 і 199.1 ПКУ (п. 11 Порядку № 1307), а також відображаємо результати річного перерахунку згідно з п. 199.4 ПКУ

Усього за звітний період (рядок 7 декларації)

У рядку «Усього за звітний період» відображається загальний підсумок коригування за операціями за графами 4–7. Показник цього рядка переноситься до рядка 7 декларації з ПДВ

Таблиця 2. Коригування ПК згідно зі ст. 192 ПКУ

Найменування граф

№ графи

Коментар щодо заповнення

Операції з придбання з податком на додану вартість, які підлягають оподаткуванню за основною ставкою та ставкою 7 % (рядок 12 декларації)

До цієї таблиці порядково вносяться дані щодо кожного контрагента, розшифровуючи значення рядка коригування 12 декларації з ПДВ. Причому коригуємо тільки (!) ті купівлі, де був «вхідний» ПДВ за ставками 20 або 7 %. Коригування обсягів операцій, що не оподатковуються ПДВ або оподатковуються за ставкою 0 %, у додатку Д1 більше не відображаються. Важливо! Якщо внаслідок коригування обсягів постачання складено «збільшуючий» РК, то покупець має право збільшити «вхідний» ПДВ тільки після реєстрації РК постачальником в ЄРПН ( п.п. 192.1.2 ПКУ). При своєчасній реєстрації (у строки, установлені п. 201.10 ПКУ) покупець має право збільшити ПК у звітному періоді складання РК або в будь-який період протягом 365 календарних днів з дати його складання ( п. 198.6 ПКУ). У разі порушення строків реєстрації РК (на строк не більше ніж 180 календарних днів), покупець збільшує ПК у звітному періоді такої реєстрації, але в межах 365 календарних днів з дати складання РК. Зверніть увагу: якщо пропущено граничний строк реєстрації РК (180 календарних днів), покупець втрачає право на збільшення ПК (див. підкатегорію 101.20 БЗ). У разі складання постачальником РК, що зменшує «вхідний» ПДВ, отримувач товарів/послуг, зобов’язаний зменшити суму ПК за відповідний звітний період на суму податку, зазанчену в такому РК, незалежно від факту його реєстрації в ЄРПН (п. 17 Порядку № 569, лист ДФСУ від 10.02.2016 р. № 2643/6/99-99-19-03-02-15). Більше того, зменшити ПК отримувач зобов’язаний на момент коригуючої події зменшуючого ПК, навіть якщо в такому періоді ПДВ-реєстрація постачальника анульована. У цьому випадку коригування ПК здійснюється на підставі бухгалтерської довідки (див. підкатегорію 101.07 БЗ)

Постачальник (індивідуальний податковий номер)

2

До графи 2 покупець переносить відомості про продавця з отриманого РК (тільки його індивідуальний податковий номер). Якщо коригуються операції постачання послуг нерезидентом, то у графі 2 зазначається умовний ІПН «500000000000*» (п. 12 Порядку № 1307).

* Див. коментар до графи «Інші в розрізі умовних ІПН:...» «500000000000» у таблиці 1.

Період складання податкових накладних, які коригуються

3

У графі 3 відображаємо період складання податкових накладних, інших документів, що дають право на податковий кредит. При цьому зазначається місяць складання, а не конкретна дата

Обсяг постачання (без податку на додану вартість) (+ чи -)

4

Відображаємо коригування обсягів придбань (без ПДВ) відповідно у більший чи менший бік (+ або -) тільки за операціями з «вхідним» ПДВ* за ставками 7 % і 20 % у розрізі контрагентів. Коригування постачань від неплатників ПДВ за «необ’єктними» постачаннями, а також коригування постачань, що оподатковуються за ставкою 0 %, до таблиці 2 не заноситься (див. підкатегорію 101.20 БЗ).

* За винятком коригування «імпортного» ПДВ, для якого вготовані свої рядки 11.1 і 11.2 декларації з ПДВ зі знаком «+» або «-». Оформляється таке коригування не РК, а відповідними документами (лист коригування до ТД і т. д.).

Сума податку на додану вартість

за основною ставкою (+/-)

5

Відображаємо збільшення (+) або зменшення (-) сум ПДВ за операціями придбання, оподатковуваними за ставкою 20 %

за ставкою 7 % (+/-)

6

Відображаємо збільшення (+) або зменшення (-) сум ПДВ за операціями придбання, оподатковуваними за ставкою 7 %

Усього за звітний період, у тому числі:

Зазначається загальна сума коригування за всіма операціями

придбання (будівництво, спорудження, створення) необоротних активів

Рядок є довідковим і заповнюється за умови, що платник податків здійснював такі операції у звітному періоді

усього за основною ставкою та за ставкою 7 % (рядок 12 декларації)

Зазначаємо суму коригування за операціями, що обкладаються податком за ставками 7 і 20 %. Цей рядок фактично дублює підсумковий рядок «Усього за звітний період, у тому числі:», його показник переносимо до ряд. 12 декларації

Оформи передплату та читай все Передплатити журнал

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити