Теми
Вибрати теми статей
Сортувати за темами

Хто не лінується, а вчиться, тому відпустка знадобиться!

Свіріденко Алла, податковий експерт
Податки & бухоблік Серпень, 2017/№ 70
В обраному У обране
Друк
Незабаром 1 вересня — початок навчального року. Багатьом із нас належить відправити на навчання своїх дітей або онуків, а комусь — і своїх працівників. Останнім у передсвятковій метушні потрібно не забути освіжити в пам’яті КЗпП, а точніше, згадати, які гарантії передбачені трудовим законодавством для працівників, що поєднують роботу і навчання. Серед них — обов’язок роботодавця надавати таким особам додаткові оплачувані відпустки у зв’язку з навчанням. Про те, хто має право на таку відпустку, яка її тривалість, а також про умови й особливості надання навчальної відпустки, зараз і поговоримо.

Ну а почнемо ми з того, що розберемося: кому та у яких випадках підприємство повинне надавати додаткові оплачувані відпустки у зв’язку з навчанням, простіше кажучи — навчальні відпустки?

З’ясувати це нам допоможуть два нормативні документи: КЗпП і Закон про відпустки. Саме в них як додаткові гарантії працівникам, що поєднують роботу з навчанням, передбачено обов’язкове надання їм навчальних відпусток.

Важливо! Залежно від виду освіти, що здобувається працівником, він може претендувати на навчальну відпустку, вид якої вказано в табл. 1.

Таблиця 1. Види навчальних відпусток

№ з/п

Вид навчальної відпустки

Кому надають

Підстава

1

У зв’язку з навчанням у середніх навчальних закладах

Працівникам, які здобувають загальну середню освіту в середніх загальноосвітніх вечірніх (змінних) школах, класах, групах з денною, заочною формами навчання при загальноосвітніх школах

Ст. 211 КЗпП,

ст. 13 Закону про відпустки

2

У зв’язку з навчанням у професійно-технічних навчальних закладах

Працівникам, які успішно навчаються на вечірніх відділеннях професійно-технічних навчальних закладів

Ст. 213 КЗпП,

ст. 14 Закону про відпустки

3

У зв’язку з навчанням у вищих навчальних закладах, навчальних закладах післядипломної освіти й аспірантурі

Працівникам, які успішно навчаються без відриву від виробництва у вищих навчальних закладах з вечірньою і заочною формами навчання

Ст. 216 КЗпП,

ст. 15 Закону про відпустки

4

У зв’язку з профспілковим навчанням

Працівникам, обраним до складу виборних профспілкових органів підприємства, установи, організації, на час профспілкового навчання

ст. 151 Закону про відпустки

Крім того, потрібно враховувати, що разом з КЗпП і Законом про відпустки надання додаткових навчальних відпусток може бути передбачене й іншими нормативними документами.

Наприклад, для працівників, які успішно навчаються на вечірній і заочній формах навчання у вишах усіх рівнів акредитації, у яких навчальний план має свої особливості, додатково до навчальних відпусток зі ст. 15 Закону про відпустки надають також відпустки, тривалість яких установлена постановою КМУ від 28.06.97 р. № 634 (ср. 025069200). Ідеться про студентів творчих професій (музиканти, актори тощо).

З видами навчальних відпусток розібралися. Далі поговоримо про умови надання навчальних відпусток.

Які умови надання навчальних відпусток?

Якщо уважно вивчити вимоги КЗпП і Закону про відпустки, стає зрозуміло, що навчальної відпустки «гідний» далеко не кожен працівник, який навчається. Щоб отримати заповітні дні відпочинку від роботи і повністю зануритися в навчання, умови роботи і навчання вашого співробітника повинні відповідати декільком критеріям (див. табл. 2).

Таблиця 2. Умови надання додаткової оплачуваної навчальної відпустки

№ з/п

Навчальна відпустка

надають

не надають

1

Працівникам, для яких підприємство є основним місцем роботи

Працівникам, які уклали трудовий договір за сумісництвом

Це виходить зі ст. 217 КЗпП, у якій передбачено, що середня заробітна плата за час перебування в навчальній відпустці зберігається за працівником тільки за основним місцем роботи. А ось надання оплачуваних відпусток за місцем роботи за сумісництвом КЗпП не передбачено. Ну а як же бути студентам-сумісникам? Їм залишається на час навчальної відпустки за основним місцем роботи на роботі за сумісництвом брати відпустку «за свій рахунок» на підставі п. 14 ст. 25 Закону про відпустки. Про це говорять і фахівці Мінсоцполітики, наприклад, у листі від 12.09.2016 р. № 1294/13/84-16.

2

Тільки працівникам, які успішно навчаються

Працівникам, які мають низьку успішність, а також для ліквідації академзаборгованості

Це обмеження не стосується навчання в середніх навчальних закладах, а поширюється тільки на навчання в професійно-технічних, вищих навчальних закладах, навчальних закладах післядипломної освіти й аспірантурі.

У своїх роз’ясненнях фахівці Мінсоцполітики не раз указували, що підтверджує успішне навчання працівника, зокрема, відсутність у нього академзаборгованості, видана навчальним закладом Довідка-виклик. А ось вимагати від свого працівника будь-які інші довідки про відсутність за ним академзаборгованості неправомірно (див. листи Мінсоцполітики від 28.12.2013 р. № 563/13/116-13 і від 02.01.2013 р. № 2/13/116-13).

Працівникам з низькою успішністю претендувати на оплачувану навчальну відпустку не доводиться. Їм може бути надана тільки відпустка без збереження заробітної плати.

3

Працівникам, які навчаються без відриву від виробництва (тобто при заочній і вечірній формах навчання)

Працюючим студентам денної форми навчання

Урахуйте: працівники, що навчаються у виші дистанційно, права на оплачувану навчальну відпустку не мають (див. консультацію фахівця Мінпраці в журналі «Вісник податкової служби України», 2008, № 36, с. 41).

4

Навчання здійснюється в навчальному закладі

Навчання здійснюється в закладі, який не відповідає вимогам, що висуваються законодавством до навчальних закладів

Чіткого визначення поняття «навчальний заклад» у Законі № 1060 немає. Проте з норм цього Закону випливає, що навчальними є заклади, які: (1) включені до Державного реєстру навчальних закладів; (2) мають ліцензію, отриману відповідно до Ліцензійних умов здійснення освітньої діяльності навчальних закладів, затверджених постановою КМУ від 30.12.2015 р. № 1187; (3) мають право видачі документа про освіту встановленого зразка; (4) діють згідно з національним законодавством про освіту; (5) пройшли акредитацію відповідно до Положення № 978 (для вищих навчальних закладів). Таким чином, тільки у випадку якщо український навчальний заклад відповідає наведеним вимогам, працівник, що навчається в ньому, має право претендувати на оплачувану навчальну відпустку.

А як бути працівникам, які навчаються за кордоном? На думку Мінсоцполітики, їм також можна надавати оплачувані навчальні відпустки, але за умови, що: навчання здійснюється відповідно до законодавства країни навчання і закінчуватися видачею диплому, еквівалентного диплому українського вищого навчального закладу, тобто такого, який визнається в Україні (див. лист від 28.12.2013 р. № 563/13/116-13 // «Податки та бухгалтерський облік», 2014, № 38, с. 8).

Це загалом і всі умови, при дотриманні яких ви сміливо можете відправляти свого працівника в навчальну відпустку. А ось платність навчання, джерело його фінансування, а також відповідність освіти профілю діяльності роботодавця жодного значення не мають.

Ваш студент за всіма критеріями має право на навчальну відпустку? Тоді наступне запитання, яке може у вас виникнути…

Скільки днів відпустки надати?

Тут усе залежатиме від безлічі чинників:

— навчального закладу, у якому навчається працівник (середній, професійно-технічний або виш);

— форми навчання;

— рівня акредитації навчального закладу;

— курсу навчання;

— підстави, на якій таку відпустку надають.

Так, тривалість відпусток у зв’язку з навчанням у середніх і професійно-технічних навчальних закладах (пп. 1 і 2 табл. 1) вказана в табл. 3.

Таблиця 3. Навчальна відпустка учням та студентам середніх і професійно-технічних навчальних закладів

№ з/п

Підстава для надання відпустки

Тривалість відпустки

Нормативний акт

Навчальна відпустка у зв’язку з навчанням у середніх навчальних закладах

1

На період здачі:

випускних іспитів в основній школі

10 календарних днів

П. 1 ч. 1 ст. 13 Закону про відпустки

випускних іспитів у старшій школі

23 календарні дні

П. 2 ч. 1 ст. 13 Закону про відпустки

Основна школа — школа другого ступеня, яка забезпечує базову загальну середню освіту, а старша школа — школа третього ступеня, яка забезпечує повну загальну середню освіту (ч. 1 ст. 36 Закону України «Про освіту» від 23.05.91 р. № 1060-XII).

перевідних іспитів в основній і старшій школах

від 4 до 6 календарних днів без урахування вихідних

П. 3 ч. 1 ст. 13 Закону про відпустки

Конкретну тривалість навчальної відпустки для складання перевідних іспитів установлюють у колективному або трудовому договорі.

При цьому якщо на період такої відпустки припадуть вихідні дні, то їх при визначенні її тривалості не враховують.

2

На час складання іспитів екстерном:

— за основну школу

21 календарний день

Ч. 2 ст. 13 Закону про відпустки

— за старшу школу

28 календарних днів

Навчальна відпустка у зв’язку з навчанням у професійно-технічних навчальних закладах

3

Для підготовки і складання іспитів

35 календарних днів протягом навчального року

Ст. 14 Закону про відпустки

А ось студентам вишів, а також навчальних закладів післядипломної освіти й аспірантури (див. п. 3 табл. 1) належать такі відпустки (див. табл. 4).

Таблиця 4. Навчальна відпустка студентам вишів, навчальних закладів післядипломної освіти й аспірантури

№ з/п

Підстава для надання відпустки

Курс навчання

Форма навчання

Рівень акредитації навчального закладу

Тривалість навчальної відпустки

1

Настановні заняття, виконання лабораторних робіт, здача заліків та іспитів

I і II

Вечірня

I і II

10 календарних днів

III і IV

20 календарних днів

Заочна

Незалежно

30 календарних днів

III і наступні

Вечірня

I і II

20 календарних днів

III і IV

30 календарних днів

Заочна

Незалежно

40 календарних днів

2

Складання державних іспитів

Незалежно

Вечірня і заочна

Незалежно

30 календарних днів

3

Підготовка і захист дипломного проекту

Незалежно

Вечірня і заочна

I і II

2 місяці

III і IV

4 місяці

Зверніть увагу! Якщо ваш працівник здобуває другу (наступну) вищу освіту за заочною, (вечірньою) формами навчання в навчальних закладах післядипломної освіти і виші, які мають у своєму підпорядкуванні підрозділи післядипломної освіти, тривалість його навчальної відпустки визначатиметься так само, як для осіб, які навчаються на третьому і наступних курсах вишу відповідного рівня акредитації.

4

Підготовка і складання вступних іспитів до аспірантури

10 календарних днів на кожен іспит (один раз на рік)

Пам’ятайте! Особи, які на момент вступу до аспірантури здали всі або декілька кандидатських іспитів, звільнені від відповідних вступних іспитів до аспірантури (п. 36 Положення про підготовку науково-педагогічних та наукових кадрів, затверджене постановою КМУ від 01.03.99 р. № 309).

5

Успішне виконання плану підготовки при навчанні в аспірантурі

30 календарних днів

Ще один вид навчальних відпусток, який не потрапив у наші таблиці, — відпустка у зв’язку з профспілковим навчанням.

Вона, як ви пам’ятаєте, передбачена ст. 151 Закону про відпустки і її тривалість не може перевищувати 6 календарних днів.

Як оформити навчальну відпустку?

Для того щоб відправити свого працівника у навчальну відпустки, вам лише потрібно отримати від нього:

заяву про надання додаткової відпустки у зв’язку з навчанням, а також

довідку-виклик навчального закладу.

Довідку-виклик оформляють у навчальному закладі, у якому навчається працівник*.

* Форми довідок-викликів, що видаються вишами (на сесію (ф. № Н- 4.01), для складання державних іспитів (атестації) (ф. № Н- 4.02), для підготовки і захисту дипломного проекту (роботи) (ф. № Н-4.03)), що чинні на сьогодні, затверджені наказом МОН від 05.07.2016 р. № 782.

У ній обов’язково мають бути вказані такі відомості:

— номер і дата видачі довідки;

— прізвище, ім’я і по батькові студента;

— найменування підприємства, на якому працює студент;

— найменування навчального закладу;

— рівень акредитації вищого навчального закладу (якщо працівник здобуває вищу освіту);

— підстава для надання навчальної відпустки (для здачі заліків та іспитів, для настановного зайняття, державних іспитів, для підготовки і захисту дипломної роботи);

— період, протягом якого студент повинен брати участь у лабораторно-екзаменаційній (екзаменаційній) сесії;

— тривалість навчальної відпустки;

— інформація про успішність працівника.

Довідка-виклик має бути підписана посадовою особою навчального закладу і засвідчена його печаткою.

На підставі довідки-виклику і заяви на підприємстві видають наказ про надання працівнику навчальної відпустки. Про особливості надання такої відпустки поговоримо далі.

Які особливості надання й оплати навчальних відпусток?

Ну і наостанок коротко розповімо про інші особливості надання навчальних відпусток, без яких відправити працівника до такої відпустки і правильно сплатити її не вийде.

1. Тривалість навчальної відпустки встановлюють самі навчальні заклади і зазначають її в довідці-виклику. Причому

роботодавець зобов’язаний відправити працівника до відпустки саме в той період, який указаний у довідці-виклику незалежно від строку безперервної роботи на цьому підприємстві

2. Навчальна відпустка може бути скорочена за заявою працівника.

Окрім того, такі відпустки мають цільове призначення. Тому працівник повинен вийти на роботу наступного дня після досягнення мети, для якої була надана відпустка (після складання останнього іспиту, захисту диплому тощо), з урахуванням можливості виїхати до місця роботи.

3. Якщо ж щорічна відпустка збігається з навчальною відпусткою, то щорічна відпустка має бути перенесена на інший період або за бажанням працівника продовжена (п. 4 ч. 2 ст. 11 Закону про відпустки).

4. Саму навчальну відпустку не можна перенести на інший період, поділити на частини або взяти в рахунок наступного року.

У разі якщо під час навчальної відпустки працівник захворів, таку відпустку на кількість днів хвороби працівника, що збіглася з періодом його навчальної відпустки, не подовжують.

При цьому оплату листка непрацездатності за період перебування в навчальній відпустці не здійснюють (п. 6 ч. 1 ст. 23 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 23.09.99 р. № 1105-XIV).

5. Навчальну відпустку не подовжують на кількість святкових і неробочих днів, що припадають на неї.

Виняток становить відпустка для складання перевідних іспитів в основній і старшій школах, яку надають без урахування вихідних (п. 3 ч. 1 ст. 13 Закону про відпустки). Тобто таку відпустку доведеться продовжити на кількість вихідних днів, що припадають на неї.

6. Грошову компенсацію за невикористані дні навчальної відпустки не виплачують.

Тому якщо працівник-студент не скористався своїм правом на навчальну відпустку, то при звільненні «забрати її грошима» в нього не вийде (див. лист Мінсоцполітики від 19.01.2017 р. № 132/0/101-17/284).

7. Право на навчальну відпустку мають також особи, що перебувають у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку. Проте щоб скористатися цим правом, працівниці потрібно перервати відпустку для догляду за дитиною. Детальніше див. «Податки та бухгалтерський облік», 2017, № 56, с. 13.

8. Оплаті підлягають усі календарні дні навчальної відпустки, у тому числі святкові і неробочі (див. лист Мінпраці від 27.07.2010 р. № 217/13/116-10).

9. Резерв на оплату навчальних відпусток не створюють.

висновки

  • Працівники, які поєднують роботу і навчання на заочній або вечірній формах навчання, мають право на додаткові оплачувані відпустки у зв’язку з навчанням.
  • Тривалість навчальної відпустки залежить від різних чинників: виду навчального закладу, форми навчання, курсу, мети навчальної відпустки тощо.
  • Навчальну відпустку надають на підставі заяви працівника і довідки-виклику, виданої навчальним закладом.
  • Навчальна відпустка може бути скорочена за заявою працівника.
Оформи передплату та читай все Передплатити журнал
stop

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити
App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте сайт Factor Увійдіть та читайте далі безкоштовно