Нові критерії блокування ПН, або Усіх — під «блокувальний» прес!

В обраному У обране
Друк
Павленко Олексій, податковий експерт
Податки та бухгалтерський облік Грудень, 2017/№ 99
Про останні нововведення, що спіткали Критерії № 567*, які тільки загострили ситуацію на «блокувальних фронтах», ви вже знаєте**. Сьогодні поговоримо про них трохи детальніше, у тому числі і про деяку, доки ще недовгу, практику «експлуатації» цих змін у Критеріях.

* Критерії оцінки ступеня ризиків, достатніх для зупинення реєстрації ПН/РК в ЄРПН, затверджені наказом Мінфіну від 13.06.2017 р. № 567.

** Див. «Податки та бухгалтерський облік», 2017, № 93, с. 3.

Спочатку нагадаємо, що наказ Мінфіну від 09.11.2017 р. № 926 (далі — наказ № 926), що вніс останні зміни до Критеріїв № 567, набув чинності з 17 листопада.

Після чого життя платників ПДВ стало ще «веселішим». Лави тих, хто потрапив під «блокувальний» прес системи моніторингу, поповнилися новими представниками, та і старі теж нікуди не поділися.

Новинки в Критеріях № 567: теорія…

«Рихтування» старого критерію. Критерій, наведений в п.п. 1 п. 6 Критеріїв № 567, нагадаємо, складається з трьох «підкритеріїв», тільки при одночасній відповідності яким реєстрація ПН (РК) підлягає зупиненню.

Так от, перший і третій з них залишилися в колишньому виді. Наведемо їх:

перший — обсяг постачання товару/послуги в ПН/РК, яка подана на реєстрацію, у 1,5 раза перевищує різницю між обсягами придбання та обсягами постачання такого товару/послуги з 1 січня 2017 року (всі обсяги — без ПДВ);

третійвідсутність товару/послуги, зазначеного/зазначеної в наданій для реєстрації ПН як товару/послуги, що постачається на постійній основі, в Таблиці даних платника податку.

А другий «підкритерій» — про питому вагу в залишках на «віртуальному складі» так званих ризикових товарів*** — зазнав змін.

*** Їх перелік затверджений наказом ДФСУ від 30.06.2017 р. № 461.

Залишок товарів на «віртуальному складі» визначається в розрізі кодів УКТ ЗЕД і за правилами, за якими розраховується «1,5-на» різниця

І до змін Критеріїв № 567 (наказом № 926) кількість «ризикових» товарів не повинна була перевищувати 75 %.

Після згаданих змін цей підкритерій тепер застосовується до платників диференційовано — залежно від рівня податкового навантаження (значення показника D) — див. у таблиці.

Показник D розраховується як S/T — відношення загальної суми сплачених за останні 12 місяців податків/зборів (окрім суми «ввізного» ПДВ) і ЄСВ (S) до загальної суми постачання товарів/послуг, оподатковуваних за ставками 20 % і 7 %, за останні 12 місяців, вказаної в зареєстрованих ПН/РК (T).

Нову градацію потрапляння під блокування в залежності від податкового навантаження і відсотка «ризикових» товарів в залишках див. в таблиці.

Тобто тепер чим менше податкове навантаження платника ПДВ, тим меншою має бути гранична питома вага «ризикових» товарів у його «віртуальних» залишках і, відповідно — тим більше шансів на блокування його ПН/РК…

Показники для блокування

Податкове навантаження (D)

% «ризикових» товарів у «віртуальних залишках»

більше 0,03

більше 75 %

від 0,02 до 0,03

більше 60 %

від 0,015 до 0,02

більше 50 %

від 0,01 до 0,015

більше 40 %

від 0,005 до 0,01

більше 30 %

до 0,005

більше 20 %

Новий «РК-критерій». Наказом № 926 введений новий блокувальний критерій (п.п. 3 п. 6 Критеріїв № 567).

Згідно з ним теоретично під блокування повинен підпадати РК, в якому передбачається зміна:

вартості товару/послуги більш ніж удвічі (формально — як у більший, так і в менший бік, при цьому, якщо читати цей критерій буквально, при коригуванні в менший бік повинно бути зменшення вартості більш ніж на 50 %, а в більший — більш ніж на 100 %!);

та/або

номенклатури товарів/послуг (під такою мається на увазі: для товарів — коли в коді УКТ ЗЕД змінюються перші чотири цифри; для послуг — коли змінюються перші дві цифри коду згідно з Державним класифікатором продукції та послуг)*.

* Досить зміни хоча би якоїсь однієї з перших (чотирьох — для товарів або двох — для послуг) цифр відповідного коду (УКТ ЗЕД або ДКПП).

Що стосується моніторингу згаданих вище «параметрів» РК, то тут усе залежить від того, яким чином фіскали змінили програмне забезпечення (ПЗ) СЕА під цей новий критерій. Судячи з усього, це було виконано, як завжди, «кривувато», і система працює дуже неадекватно (див. про це нижче).

Відзначимо окремо, що цей «РК-критерій» поширюватиметься

тільки на тих платників, хто підпадає під моніторинг — чиї обороти перевищили 500 тис. грн. (без урахування ПДВ) і хто не відповідає жодній з інших ознак, перерахованих у п. 5 Критеріїв № 567

Окремо відзначимо, що цей критерій стосується тільки тих РК до ПН, які складені саме на платників ПДВ. Тобто РК до ПН, виписаних на неплатників, блокуватися взагалі ніколи не повинні (див. п.п. 1 п. 5 Критеріїв № 567). Не повинні (за логікою) блокуватися і РК на повернення товарів, передоплат і до помилково складених ПН, але — див. нижче…☹

Вважаємо, що навіть при дуже формальному підході при такому формулюванні під блокування не повинні підпадати ті РК, які були складені платником на себе (тобто — ті, що мають в «шапці» «типи причин). Непрямо це випливає з того самого п.п. 1 п. 5 Критеріїв № 567, а також зі здорового глузду, але на практиці… (див. нижче)

Що стосується зміни вартості, то, здавалося б, при такій нормі моніторитися повинна ціна конкретної позиції номенклатури постачання (на предмет її зміни більш ніж удвічі), тобто графа 9 РК. Проте практика поки що це не підтверджує…

Що ж до зміни номенклатури, то механізм моніторингу такої зміни до кінця не зрозумілий. Єдине, що можемо сказати: з цим новим критерієм явно пов’язані недавні зміни в позиції фіскалів відносно оформлення таких операцій.

Нагадаємо, що раніше податківці (у БЗ 101.15) радили зміну номенклатури проводити через один РК і при цьому «порядкову» гр. 1 РК заповнювати двічі за кожним з рядків (тобто і в рядку з «-», і в рядку з «+» вказувати один і той самий номер, що відповідає порядковому номеру рядка з ПН, що коригується). Тепер вони таку консультацію з БЗ прибрали, а в себе на сайті вивісили інформацію**, що при зміні номенклатури треба виписувати аж два РК — один на «мінус» (реєструє покупець), другий, — на «плюс» (реєструє продавець)! Відзначимо лише, що цей механізм фіскали вже реалізували в ПЗ, і тепер, як колись, одним загальним (як правило, «нульовим») РК платникам уже не обійтися. ☹

** Детальніше про це читайте на с. 3.

Формально при блокуванні РК Таблицю платника (додаток до Критеріїв № 567) подавати не треба, але в ряді ситуацій, може, і не завадить її подати.

І ще помітимо: якщо в номенклатурі товар змінюється на послугу або навпаки, то такий РК точно кандидат на блокування (оскільки всі 4 або 2 цифри відповідного коду — УКТ ЗЕД або ДКПП — будуть змінені, а точніше, замінені).

… та практика

По-перше, відзначимо, що зниження питомої ваги у віртуальних «СЕА-залишках» «ризикових» товарів — пропорційно зниженню податкового навантаження значно збільшило кількість «жертв» блокування. І до їх кола потрапили нові платники ПДВ, яких раніше ця біда оминула. Наскільки коректно рахує СЕА цей критерій, сказати важко. Але, оскільки при розрахунку цих залишків «на вході» беруться ціни придбання, а «на виході» — продажні ціни (з урахуванням націнки), то залежно від розміру націнки (збитку) на різні товари коливатиметься і показник питомої ваги «ризикових» товарів у загальних «залишках». Тобто через таку методику розрахунку цілком можуть бути і «без провини винуваті», й ті, кому пощастило…

По-друге, «критерійні» нововведення, поширені на РК, виявилися набагато гірші. ☹ Помітимо, що новий критерій з’явився з тієї причини, що реальні «скрутчики» (яке жахливе слово!) обходили блокування, спочатку виписуючи ПН на «неризиковий» товар (чи на той, що був у них у «залишках»), а потім — змінювали номенклатуру на ту, що потрібна «клієнтові». Але всі «благі наміри» Мінфіну, як завжди, пішли на шкоду чесним платникам.

У тих платників, хто попав під моніторинг (перевищив оборотами з урахуванням ПДВ 600 тис. грн. тощо), почали блокуватися практично будь-які РК «на мінус»

Причому критерій зменшення (збільшення) ціни в 2 рази, схоже, не працює, оскільки є факти блокування «мінусових» РК з набагато меншим ціновим відхиленням.

Під блокування потрапляють і інші РК з тих, які під нього взагалі потрапляти не повинні. Наприклад, блокуються РК на часткове і навіть повне повернення товарів і передоплат, а також РК, виписані до помилкових ПН*. Мабуть, своє ПЗ фіскали налаштували таким чином, що воно розцінює подібні операції як зменшення вартості — до нуля — це більше, ніж в два рази. Відзначимо, що у згаданих («поворотних»/«помилкових») випадках у виписуваному РК просто мінусується вся кількість товарів/послуг, і «цінова» графа 9 РК взагалі не зачіпається. Проте, ПЗ блокує такі «мінусові» РК (мабуть, фіскали налаштували моніторинг не на цю графу, а на суму коригування за конкретною позицією).

* До речі, незрозуміло, як ці РК розблоковувати. Адже, окрім пояснення, ніяких документів не подаси…

Незаконно (див. вище) блокуються також і деякі «мінусові» РК, які платник складає до ПН, виписаних «на себе» (тобто з типами причини, зокрема, «14» та «15»). Мабуть, ПЗ розцінює в таких ПН платника як «покупця» (який, природно, є платником ПДВ). Але, зверніть увагу, при цьому такі РК на плюс чомусь практично не блокуються!..

До речі, механізм «двох РК», запропонований фіскалами для зміни номенклатури (див. вище), може призвести до того, що «плюсовий» РК зареєструється, а «мінусовий» — заблокується. Чи навпаки. Чи — обидва. Як фіскалам буде зручніше. ☹

Ну, і що робити?..

Таким чином, тепер будь-які виправлення «на свою користь» караються блокуванням РК. І бюджет продовжує наповнюватися «чесним» ПДВ (що став податком з обороту за ставкою, іноді не набагато меншою 20 %)!

Що ж робити і як виживати? Зловити фіскалів на тому, що їх ПЗ налагоджено невірно, досить складно. І, проте, скаржтеся на незаконні блокування куди тільки можна (включаючи суд)!

У таких умовах чесним платникам досить складно знайти якісь людські шляхи для безблокувальної роботи. Дехто, щоб уникати зміни номенклатури, стали передоплати замінювати на поворотну фіндопомогу — з випискою ПН за відвантаженням, коли номенклатура вже напевно відома, і взаємозаліком.

Інші замість повернення оформлюють тепер зустрічний продаж, щоб обійтися без РК. Залишають первісні завищені/занижені ціни, змінюючи під них первинку тощо.

Треті… Хоча в будь-якому разі у «скрутчиків» набагато більше рецептів, ніж в інших платників, і начхати їм на всі ці критерії…

Оформи передплату та читай все Передплатити журнал

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити