Теми статей
Обрати теми

Розрахунок сільгоспчастки: від рядка до рядка

Анатолій Бобро, податковий експерт
Безперечно, частка сільгосптоваровиробництва (умовимось надалі називати її також і скорочено, як зазвичай на практиці, — сільгоспчастка), а вірніше її 75-відсотковий розмір, слугує сільгосппідприємству за своєрідну перепустку до кола платників сільгоспЄП.

Розглянемо порядок її визначення за формою Розрахунку частки сільськогосподарського товаровиробництва (далі — Розрахунок) у форматі «від рядка до рядка».

Але перш ніж висвітлювати рядки Розрахунку, доречно нагадати відповідні кодексні норми щодо визначення поняття. Сільгоспчастка — це питома вага доходу сільгосптоваровиробника, отриманого від реалізації сільгосппродукції власного виробництва та продуктів її переробки, у загальній сумі його доходу, що враховується під час визначення права такого товаровиробника на реєстрацію як платника податку ( п.п. 14.1.262 ПКУ).

Увага! У порядку застосування сільгоспЄП розмір сільгоспчастки, що визначається за попередній податковий (звітний) рік, може дорівнювати або перевищувати 75 %, але не може бути меншим ( п.п. 4 п. 291.4 ПКУ). В противному разі можливі наслідки, передбачені п.п. 298.8.4 ПКУ (на цьому не зупиняємось, про це окрема розмова на с. 31).

Склад доходів сільгосптоваровиробника, отриманих від реалізації сільгосппродукції власного виробництва та продуктів її переробки (на практиці їх зазвичай та доречно називають сільгоспдоходами), регламентовано п.п. 298.8.3 ПКУ.

До них відносяться доходи, отримані від продукції:

— рослинництва, що вироблена (вирощена) на угіддях, які належать сільгосптоваровиробнику на праві власності або надані йому в користування;

— рибництва, виловленої (зібраної), розведеної, вирощеної у внутрішніх водоймах (озерах, ставках і водосховищах);

— рослинництва на закритому ґрунті;

— тваринництва і птахівництва.

До сільгоспдоходів включаються також доходи, отримані від реалізації:

— продуктів переробки власновиробленої продукції рослинництва (у тому числі на закритому ґрунті), рибництва, тваринництва і птахівництва на власних підприємствах або орендованих виробничих потужностях;

— сільгосппродукції, що вироблена із сировини власного виробництва на давальницьких умовах, незалежно від територіального розміщення переробного підприємства.

До таких доходів не включаються доходи від реалізації підакцизних товарів, за винятком виноматеріалів виноградних (коди згідно з УКТ ЗЕД 2204 29 — 2204 30), вироблених на підприємствах первинного виноробства для підприємств вторинного виноробства, які використовують такі виноматеріали для виробництва готової продукції.

Доходи від надання послуг до складу сільгоспдоходів за загальним правилом не включаються. Виняток передбачено для сільгосппідприємств-новачків, вірніше сказати, — лише реорганізованих новачків та певних супутніх послуг. Більш детально про види таких послуг поговоримо далі при висвітленні порядку заповнення рядків Розрахунку.

Відзначимо, що його форма доволі проста та зрозуміла, до того ж містить пояснення щодо джерела інформації для визначення показників за кожним рядком. Розрахунок складається за даними бухгалтерського обліку. Загальновідомо, що в бухобліку господарські операції відображаються відповідно до Плану рахунків № 291 та Інструкції № 291 про його застосування. Або відповідно до спрощеного Плану рахунків № 186 — якщо підприємство веде облік за спрощеною формою.

Пам’ятайте! Розрахунок складається у гривнях з двома десятковими знаками, тобто у гривнях з копійками.

РОЗРАХУНОК

частки сільськогосподарського товаровиробництва за 20_16_ рік

(гривень (з двома десятковими знаками))

№ з/п

Назва показника

Джерело інформації

1

Сума доходу сільськогосподарського товаровиробника, отриманого від реалізації сільськогосподарської продукції власного виробництва, продуктів її переробки (крім підакцизних товарів, за винятком виноматеріалів виноградних (коди згідно з УКТ ЗЕД 2204 29 — 2204 30), вироблених на підприємствах первинного виноробства для підприємств вторинного виноробства, які використовують такі виноматеріали для виробництва готової продукції) та від надання супутніх послуг

Розрахунково:

р. 1.1 + р. 1.2 + р. 1.3 + р. 1.4 + + р. 1.5 + р. 1.6 + р. 1.7 + р. 1.8

Пам’ятайте: кредитові обороти субрахунків, які використовують для визначення показників за рядками 1.1 — 1.8 (з узагальненням їх у рядку 1), приймаються в розрахунок без ПДВ

1.1

Доходи, отримані від реалізації продукції рослинництва, що вироблена (вирощена) на угіддях, які належать сільськогосподарському товаровиробнику на праві власності або надані йому в користування, а також від реалізації продукції рослинництва на закритому ґрунті

Кредитові обороти за субрахунком

701 «Дохід від реалізації готової продукції», аналітичні рахунки продукції рослинництва (без ПДВ) та кредитові обороти за субрахунком

712 «Дохід від реалізації інших оборотних активів», аналітичні рахунки реалізації довгострокових біологічних активів рослинництва (без ПДВ), що обліковуються за первісною вартістю

Як і в попередні роки, акцентуємо увагу на дотриманні норм «земельного» законодавства. Дохід, отриманий від реалізації врожаю, який зібрано на угіддях, що не належать сільгосппідприємству на праві власності або праві користування (наприклад, придбано посіви як незавершене виробництво з метою збирання врожаю та його реалізації), не включають до складу сільгоспдоходу. Тобто такий дохід не вважають отриманим від реалізації сільгосппродукції власного виробництва і в рядку 1.1 Розрахунку не відображають. До такого висновку приходимо також з поняття сільгосппродукції за визначенням п.п. 14.1.234 ПКУ

1.2

Доходи, отримані від реалізації продукції тваринництва і птахівництва

Кредитові обороти за субрахунком

701 «Дохід від реалізації готової продукції», аналітичні рахунки продукції тваринництва (без ПДВ) та кредитові обороти за субрахунком

712 «Дохід від реалізації інших оборотних активів», аналітичні рахунки реалізації довгострокових біологічних активів тваринництва (без ПДВ), що обліковуються за первісною вартістю

Доходи, отримані від реалізації продукції тваринництва і птахівництва, закупленої зі сторони, не вважаються сільгоспдоходами. Слід бути обережними в питанні визнання сільгоспдоходів у випадках відгодівлі підприємством великої рогатої худоби (ВРХ), птиці та свиней, якщо молодняк

не вирощений самостійно, а придбаний. За часів ФСП ще можна було знайти роз’яснення (БЗ 513.02 (втратило чинність з 01.01.2015 р.) та давній лист Мінагрополітики від 22.07.2014 р. № 37-14-2-15/10950 з лояльним висновком залежно від віку молодняку. На жаль, за часів нинішнього сільгоспЄП — цілковите мовчання. Хочеться вірити, що податківці та агровідомство будуть послідовними, проте радимо все ж не ризикувати.

На нашу думку, в цьому ж рядку 1.2 мають відображатися і доходи селекційних центрів, підприємств (об’єднань) з племінної справи у тваринництві від реалізації вітчизняним підприємствам для осіменіння маточного поголів’я тварин племінних (генетичних) ресурсів, придбаних в інших селекційних центрах, на підприємствах (в об’єднаннях) із племінної справи у тваринництві ( п.п. 291.4.2 ПКУ)

1.3

Доходи, отримані від реалізації продукції рибництва, виловленої (зібраної), розведеної, вирощеної у внутрішніх водоймах (озерах, ставках і водосховищах)

Кредитові обороти за субрахунком

701 «Дохід від реалізації готової продукції», аналітичні рахунки продукції рибництва (без ПДВ)

1.4

Доходи, отримані від реалізації продуктів переробки продукції рослинництва та рибництва, що вироблені на власних підприємствах або на орендованих виробничих потужностях

Кредитові обороти за субрахунком

701 «Дохід від реалізації готової продукції», аналітичні рахунки реалізації продуктів переробки (крім підакцизних товарів, за винятком виноматеріалів виноградних (коди згідно з УКТ ЗЕД 2204 29 — 2204 30), вироблених на підприємствах первинного виноробства для підприємств вторинного виноробства, які використовують такі виноматеріали для виробництва готової продукції) (без ПДВ)

1.5

Доходи, отримані від реалізації продуктів переробки продукції рослинництва на закритому ґрунті, що вироблені на власних підприємствах або орендованих виробничих потужностях

1.6

Доходи, отримані від реалізації продуктів переробки продукції тваринництва і птахівництва, що вироблені на власних підприємствах або орендованих виробничих потужностях

1.7

Доходи, отримані від реалізації сільськогосподарської продукції, що вироблена із сировини власного виробництва на давальницьких умовах, незалежно від територіального розміщення переробного підприємства

У рядках 1.4 — 1.7 відображають доходи, отримані від реалізації продуктів переробки відповідної сільгосппродукції власного виробництва:

— на власних або орендованих виробничих потужностях (рядки 1.4 — 1.6);

— на давальницьких умовах, незалежно від територіального розміщення переробного підприємства (рядок 1.7).

Повторюємо: продукти, в тому числі й «давальницького» походження, мають бути з сировини власного виробництва.

При визначенні показника за рядком 1.4 до складу сільгоспдоходів, крім іншого, слід включати доходи підприємств первинного виноробства, отримані від реалізації виноматеріалів за кодами згідно з УКТ ЗЕД 2204 29 — 2204 30 підприємствам вторинного виноробства, які використовують ці виноматеріали для виробництва готової продукції. Доходи від реалізації інших підакцизних товарів до Розрахунку не включають.

Пам’ятайте про низку умов, яким операції з виноматеріалами мають відповідати згідно з п.п. 291.51.2 ПКУ, щоб потрапити до складу сільгоспдоходів. Так, виноматеріали мають бути:

1) виноградні;

2) вироблені на підприємствах первинного виноробства;

3) реалізовані підприємствам вторинного виноробства, які, у свою чергу, повинні використовувати такі виноматеріали для виробництва готової продукції.

З метою запобігання можливих непорозумінь з фіскальними органами сільгосппідприємствам — постачальникам виноматеріалів не зайвим буде підстрахуватися внесенням у договір з підприємствами вторинного виноробства запису щодо використання покупцями виноматеріалів у зазначених цілях.

Цілком зрозуміло, що підприємства, які здійснюють виключно переробку винограду на виноматеріали та мають лише один статус підприємства первинного виноробства без статусу сільськогосподарського (тобто не вирощують, а тільки переробляють придбаний виноград), не можуть бути платниками сільгоспЄП

1.8

Доходи, отримані протягом останнього податкового (звітного) періоду від надання супутніх послуг*

Кредитові обороти за субрахунком 703 «Дохід від реалізації робіт і послуг» (відповідно до переліку супутніх послуг, зазначених у підпункті 298.8.3 пункту 298.8 статті 298 глави 1 розділу XIV Податкового кодексу України) (без ПДВ)

Рядок 1.8* заповнюють лише ті сільгосппідприємства, які утворені шляхом злиття, приєднання, перетворення, поділу або виділення. У рік такого утворення (тобто фактично разово) вони мають право включити до Розрахунку сільгоспчастки доходи від надання супутніх послуг ( абзаци шостий— десятий п.п. 298.8.3 ПКУ).

А саме послуг, які надаються покупцю сільгосппідприємством — виробником сільгосппродукції (з моменту набуття права власності на таку продукцію за договором до дати її фактичної передачі покупцю):

— із збирання врожаю, його брикетування, складування, пакування та підготовки продукції до збуту (сушіння, обрізування, сортування, очистки, розмелювання, дезінфекції (за наявності ліцензії), силосування, охолодження);

— з догляду за худобою і птицею;

— із зберігання сільгосппродукції;

— з відгодівлі та забою свійської худоби і птиці.

* У примітках до Розрахунку помилково згадується рядок 1.6. Насправді, звичайно ж, мова про рядок 1.8.

2

Загальна сума доходу сільськогосподарського товаровиробника

Кредитові обороти за субрахунками:

791 «Результат операційної діяльності»;

792 «Результат фінансових операцій»;

793 «Результат іншої звичайної діяльності»;

794 «Результат надзвичайних подій»

Насамперед уточнюємо: на сьогодні згідно з Інструкцією № 291 субрахунок 793 має назву «Результат іншої діяльності», а субрахунок 794 виключено.

Дохід визнають відповідно до п. 5 П(С)БО 15. До загальної суми доходу включають також відсотки за депозитом та безповоротну фінансову допомогу, оскільки вони відповідають критеріям визнання доходу. На цьому наголошували фіскали в БЗ 108.02.06, що була чинною до 01.01.2017 р. І хоча оновлення БЗ ще не відбулося, скоріше за все позиція контролерів залишиться незмінною.

А ось поворотна фінансова допомога не включається до загальної суми доходу, оскільки не відбувається збільшення суми власного капіталу, звичайно, за умови, що вона буде повернута.

Пам’ятайте! За рядком 2 слід відображати суму кредитових оборотів за рахунком 79 лише в кореспонденції з дебетом рахунків обліку доходів (70, 71, 72, 73, 74). Сума збитків, що отримана за звітний період та списується проводкою Дт 44 — Кт 79, до рядка 2 Розрахунку не включається, оскільки ця облікова процедура не відображає суму, яка відповідала б критеріям визнання доходу

3

Величина, на яку зменшують загальну суму доходу сільськогосподарського товаровиробника

Розрахунково:

р. 3.1 + р. 3.2 + р. 3.3 + р. 3.4 + + р. 3.5 + р. 3.6

3.1

Сума одержаних з державного бюджету коштів фінансової підтримки

Кредитові обороти за рахунком 48 «Цільове фінансування і цільові надходження» (відповідні субрахунки), якщо підприємство веде облік за спрощеною формою, то кредитові обороти за рахунком 47 «Забезпечення майбутніх витрат і платежів» (відповідні субрахунки) та кредитові обороти за субрахунком 719 «Інші доходи від операційної діяльності», на якому обліковуються суми ПДВ, які залишаються у розпорядженні суб’єктів спеціального режиму оподаткування, встановленого статтею 209 розділу V Податкового кодексу України

Отримане цільове фінансування (тут у першу чергу маємо на увазі сільгоспПДВ, що залишається в розпорядженні аграріїв за результатами 2016 року — останнього року чинності ст. 209 ПКУ) визнається доходом протягом тих періодів, в яких були зазнані витрати, пов’язані з виконанням умов цільового фінансування ( п. 17 П(С)БО 15).

Крім того, ще два принципових зауваження.

Перше: використання цільового фінансування сільгосппідприємства наразі відображають за кредитом субрахунку 718 «Дохід від безоплатно одержаних оборотних активів», а не як зазначено в формі — 719 «Інші доходи від операційної діяльності» (п.п. 15.2 Інструкції № 141). Тому у рядку 3.1 вказують обороти за дебетом рахунку 48 у кореспонденції з кредитом субрахунку 718.

Друге: вважаємо, що у графі 3 «Джерело інформації» по рядку 3.1 Розрахунку допущено помилку. Як ми розуміємо, там потрібно вказувати саме дебетові (а не кредитові) обороти за рахунком 48 у кореспонденції із кредитом субрахунку 718. Адже саме такі суми вплинули на дохід, що коригується

3.2

Сума доходу, отримана від продажу іноземної валюти, яка направлена на розвиток сільськогосподарського виробництва

Кредитові обороти за субрахунком

711 «Дохід від купівлі-продажу іноземної валюти» в частині продажу іноземної валюти, що спрямовується на розвиток сільськогосподарського виробництва (закупівля насіння, поголів’я худоби, сільськогосподарської техніки тощо)

3.3

Сума доходу від первісного визнання та від зміни вартості біологічних активів і сільськогосподарської продукції, які обліковуються за справедливою вартістю

Кредитові обороти за субрахунком

710 «Дохід від первісного визнання та від зміни вартості активів, які обліковуються за справедливою вартістю»

3.4

Сума доходу, отримана від реалізації основних засобів, які перебували на балансі підприємства більше 24 місяців до місяця, в якому здійснюється їх продаж

Кредитові обороти за субрахунком

712 «Дохід від реалізації інших оборотних активів» в частині реалізації основних засобів, які перебували на балансі підприємства більше 24 місяців до місяця, в якому здійснюється їх продаж*

При заповненні цього рядка необхідно звернути увагу на примітку (зноску) до Розрахунку щодо графи 3 форми. (*Дохід не коригується на суму перевищення ціни реалізації (без ПДВ) над залишковою вартістю основних засобів.)

Тобто тут наводимо обороти за кредитом субрахунку 712 (без ПДВ) у частині реалізації об’єктів, які були у складі основних засобів більше 24 місяців

3.5

Сума доходу від списаної кредиторської заборгованості, що виникла в ході операційного циклу по закінченні строку позовної давності

Кредитові обороти за субрахунком

717 «Дохід від списання кредиторської заборгованості»

3.6

Сума доходу від курсової різниці за зобов’язаннями по кредитах (позиках), відсотках в іноземній валюті

Кредитові обороти за субрахунком 744 «Дохід від неопераційної курсової різниці»

4

Скоригований дохід сільськогосподарського товаровиробника

Розрахунково:

р. 2 - р. 3

5

Частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік, %

Розрахунково:

р. 1 / р. 4 х 100

Формула визначення показника за рядком 5 наведена у самій формі. Тільки пам’ятайте: у визначенні розміру сільгоспчастки використовується не загальна, а скоригована сума доходу

Тож, як бачимо, все доволі просто. Впевнені, що з нашими додатковими роз’ясненнями складання Розрахунку темних п’ятен в цьому питанні у вас не залишиться.

висновки

  • Розрахунок сільгоспчастки для цілей сільгоспЄП проводиться за формою, затвердженою наказом № 772.
  • Розрахунок складається за даними бухгалтерського обліку.
  • Право на застосування сільгоспЄП сільгосппідприємство має за умови дотримання розміру сільгоспчастки не менше 75 %.
App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі