Теми
Вибрати теми статей
Сортувати за темами

Форма № 5 «Примітки до річної фінансової звітності» (ч. 2)

редактор Вороная Наталія, податковий експерт Чернишова Наталія
Податки & бухоблік Січень, 2017/№ 06
В обраному У обране
Друк

Розділ VIII «Запаси». У цьому розділі деталізують інформацію про балансову вартість запасів підприємства на кінець звітного року (показники ряд. 1100 гр. 4 форми № 1), а також наводять відомості про їх переоцінку протягом року. Крім того, тут відображають дані про вартість поточних біологічних активів, що значаться на балансі підприємства станом на 31.12.2016 р. (ряд. 1110 гр. 4 форми № 1). Відповідність рядків цього розділу регістрам бухгалтерського обліку представимо в табл. 6.9.

Таблиця 6.9. Заповнення розділу «Запаси» форми № 5

1

2

3

4

5

Найменування показника

Код рядка

Балансова вартість на кінець року

Переоцінка за рік

збільшення чистої вартості реалізації

уцінка

VIII. Запаси

Сировина і матеріали

800

Сальдо на 31.12.2016 р. за Дт субрах. 201, 206, 209

Обороти за Дт субрах. 201, 209 з Кт субрах. 719

Обороти за Дт субрах. 946 з Кт субрах. 201, 209

Купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби

810

Сальдо на 31.12.2016 р. за Дт субрах. 202

Обороти за Дт субрах. 202 з Кт субрах. 719

Обороти за Дт субрах. 946 з Кт субрах. 202

Паливо

820

Сальдо на 31.12.2016 р. за Дт субрах. 203

Обороти за Дт субрах. 203 з Кт субрах. 719

Обороти за Дт субрах. 946 з Кт субрах. 203

Тара і тарні матеріали

830

Сальдо на 31.12.2016 р. за Дт субрах. 204

Обороти за Дт субрах. 204 з Кт субрах. 719

Обороти за Дт субрах. 946 з Кт субрах. 204

Будівельні матеріали

840

Сальдо на 31.12.2016 р. за Дт субрах. 205

Обороти за Дт субрах. 205 з Кт субрах. 719

Обороти за Дт субрах. 946 з Кт субрах. 205

Запасні частини

850

Сальдо на 31.12.2016 р. за Дт субрах. 207

Обороти за Дт субрах. 207 з Кт субрах. 719

Обороти за Дт субрах. 946 з Кт субрах. 207

Матеріали сільськогосподарського призначення

860

Сальдо на 31.12.2016 р. за Дт субрах. 208

Обороти за Дт субрах. 208 з Кт субрах. 719

Обороти за Дт субрах. 946 з Кт субрах. 208

Поточні біологічні активи

870

Сальдо на 31.12.2016 р. за Дт рах. 21

Обороти за Дт рах. 21 з Кт субрах. 710, 719

Обороти за Дт субрах. 940, 946 з Кт рах. 21

Перевірка. Показник ряд. 870 гр. 3 форми № 5 повинен відповідати ряд. 1110 гр. 4 форми № 1 на 31.12.2016 р.

Малоцінні та швидкозношувані предмети

880

Сальдо на 31.12.2016 р. за Дт рах. 22

Обороти за Дт рах. 22 з Кт субрах. 719

Обороти за Дт субрах. 946 з Кт рах. 22

Перевірка. Сума (ряд. 800 + ряд. 810 + ряд. 820 + ряд. 830 + ряд. 840 + ряд. 850 + ряд. 860 + ряд. 880) гр. 3 форми № 5 повинна відповідати показнику ряд. 1101 гр. 4 форми № 1 на 31.12.2016 р.

Незавершене виробництво

890

Сальдо на 31.12.2016 р. за Дт рах. 23, 25

Обороти за Дт рах. 23, 25 з Кт субрах. 719

Обороти за Дт субрах. 946 з Кт рах. 23, 25

Перевірка. Показник ряд. 890 гр. 3 форми № 5 повинен відповідати значенню ряд. 1102 гр. 4 форми № 1 на 31.12.2016 р.

Готова продукція

900

Сальдо на 31.12.2016 р. за Дт рах. 26, 27

Обороти за Дт рах. 26, 27 з Кт субрах. 719

Обороти за Дт субрах. 946 з Кт рах. 26, 27

Перевірка. Показник ряд. 900 гр. 3 форми № 5 повинен відповідати значенню ряд. 1103 гр. 4 форми № 1 на 31.12.2016 р.

Товари

910

Сальдо на 31.12.2016 р. за Дт рах. 28 (за винятком сальдо за Дт субрах. 286)

Обороти за Дт рах. 28 (за винятком субрах. 286) з Кт субрах. 719

Обороти за Дт субрах. 946 з Кт рах. 28 (за винятком субрах. 286)

Перевірка. Показник ряд. 910 гр. 3 форми № 5 повинен відповідати значенню ряд. 1104 гр. 4 форми № 1 на 31.12.2016 р.

Разом

920

Ряд. 920 гр. 3 — 5 = (ряд. 800 + ряд. 810 + ряд. 820 + ряд. 830 + ряд. 840 + ряд. 850 + ряд. 860 + ряд. 870 + ряд. 880 + ряд. 890 + ряд. 900 + ряд. 910) гр. 3 — 5 форми № 5

Перевірка. Значення (ряд. 920 - ряд. 870) гр. 3 форми № 5 дорівнює показнику ряд. 1100 гр. 4 форми № 1 на 31.12.2016 р.

Зверніть увагу: інформацію про необоротні активи та групи вибуття, утримувані для продажу, у ряд. 800 — 910 розділу VIII «Запаси» форми № 5 не відображають. Проте вартість таких активів на кінець звітного періоду (сальдо за Дт субрах. 286 на 31.12.2016 р.) зазначають під таблицею в ряд. 926 форми № 5.

Розділ IX «Дебіторська заборгованість». У цьому розділі наводять інформацію за трьома групами дебіторської заборгованості залежно від строків її непогашення (див. табл. 6.10).

Таблиця 6.10. Заповнення розділу «Дебіторська заборгованість» форми № 5

Найменування показника

Код рядка

Всього на кінець року

у тому числі за строками непогашення

до 12 місяців

від 12 до 18 місяців

від 18 до 36 місяців

IX. Дебіторська заборгованість

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги

940

Сальдо на 31.12.2016 р.

за Дт рах. 36

Аналітичні дані сальдо на 31.12.2016 р. за Дт рах. 36 залежно від строку прострочення погашення заборгованості

Перевірка. Значення ряд. 940 гр. 3 форми № 5 дорівнює показнику ряд. 1125 гр. 4 форми № 1 на 31.12.2016 р.

Інша поточна дебіторська заборгованість

950

Сальдо на 31.12.2016 р. за Дт субрах. 372, 374, 375, 376, 377, 378, 685, рах. 65, 66 тощо, на яких значиться поточна дебіторська заборгованість

Аналітичні дані сальдо на 31.12.2016 р. за Дт субрах. 372, 374, 375, 376, 377, 378, 685, рах. 65, 66 тощо залежно від строку прострочення погашення такої заборгованості

Розділ X «Нестачі і втрати від псування цінностей». У розділі Х розкривають інформацію, що відображається за дебетом субрах. 947 «Нестачі і втрати від псування цінностей». Детальніше про заповнення цього розділу — у табл. 6.11 на с. 81.

Таблиця 6.11. Заповнення розділу «Нестачі і втрати від псування цінностей» форми № 5

Найменування показника

Код рядка

Сума

X. Нестачі і втрати від псування цінностей

Виявлено (списано) за рік нестач і втрат

960

Відображають суми нестач і втрат від псування цінностей, понесених протягом звітного року (річний оборот за Дт субрах. 947 з Кт рах. 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 33)

Визнано заборгованістю винних осіб у звітному році

970

Відображають суми нестач і втрат, за якими у звітному році встановлено винних осіб (річний оборот за Дт субрах. 375 з Кт субрах. 716)

Сума нестач і втрат, остаточне рішення щодо винуватців за якими на кінець року не прийнято (позабалансовий рахунок 072)

980

Відображають суми нестач і втрат, за якими винних осіб не встановлено. Облік таких сум ведуть на позабалансовому субрах. 072. Таким чином, до цього рядка включають сальдо за Дт субрах. 072 на 31.12.2016 р.

Розділ XI «Будівельні контракти». Цей розділ заповнюють підрядні будівельні організації. Як це правильно зробити, а також дані яких рахунків і субрахунків при цьому потрібно використовувати, ви дізнаєтеся з табл. 6.12.

Таблиця 6.12. Заповнення розділу «Будівельні контракти» форми № 5

Найменування показника

Код рядка

Сума

XI. Будівельні контракти

Дохід за будівельними контрактами

за звітний рік

1110

Наводять визнаний за рік дохід за будівельними контрактами. Тобто тут показують річний оборот за Дт субрах. 238 «Завершені етапи за незавершеними будівельними контрактами» з Кт субрах. 239 «Проміжні рахунки»

Нагадаємо: згідно з п. 18 П(С)БО 18 дохід за будівельними контрактами відображають за Дт рах. 36 з Кт субрах. 703 і одночасно за Дт субрах. 238 з Кт субрах. 239 (без урахування ПДВ).

Заборгованість на кінець звітного року:

валова замовників

1120

Тут показують додатний результат різниці між сальдо за Дт субрах. 238 і за Кт субрах. 239 на 31.12.2016 р.

Валова заборгованість замовників — це сума перевищення витрат підрядника і визнаного ним прибутку (за вирахуванням визнаних збитків) над сумою проміжних рахунків (без непрямих податків) на дату балансу з початку виконання будівельного контракту. У бухгалтерському обліку коригування проміжних рахунків у такому разі відображають проводкою: Дт рах. 36 — Кт субрах. 239 методом «червоне сторно». Приклад визначення валової заборгованості замовників наведено в додатку до П(С)БО 18.

валова замовникам

1130

У цьому рядку показують додатний результат різниці між сальдо за Кт субрах. 239 і за Дт субрах. 238 на 31.12.2016 р.

Валова заборгованість замовникам — це сума перевищення проміжних рахунків (без непрямих податків) над витратами підрядника і визнаним ним прибутком (за вирахуванням визнаних збитків) на дату балансу з початку виконання будівельного контракту. У бухгалтерському обліку коригування проміжних рахунків у цьому випадку відображають проводкою: Дт рах. 36 — Кт субрах. 239. Приклад визначення валової заборгованості замовникам наведено в додатку до П(С)БО 18.

з авансів отриманих

1140

Відображають інформацію про «незакриті» суми авансів, отриманих для фінансування витрат за будівельним контрактом (сальдо за Кт субрах. 681 станом на 31.12.2016 р.)

Сума затриманих коштів на кінець року

1150

Зазначають суму проміжних рахунків, що не оплачується підряднику до виконання умов, передбачених будівельним контрактом для виплати таких сум, або до усунення дефектів

Вартість виконаних субпідрядниками робіт за незавершеними будівельними контрактами

1160

Розкривають інформацію за незавершеними будівельними контрактами про суми робіт, що визнані виконаними субпідрядниками, тобто «закриті» актами. Вартість таких робіт відображають записом за Дт субрах. 230 «Витрати за будівельним контрактом» з Кт рах. 63

Розділ XII «Податок на прибуток». Дані розділу ХII розшифровують інформацію про порядок формування залишку на рахунках обліку відстрочених податкових активів (рах. 17) і відстрочених податкових зобов’язань (рах. 54). Алгоритм заповнення цього розділу форми № 5 представлено вашій увазі в табл. 6.13.

Таблиця 6.13. Заповнення розділу «Податок на прибуток» форми № 5

Найменування показника

Код рядка

Сума

XII. Податок на прибуток

Поточний податок на прибуток

1210

Відображають суму податку, визначену згідно з податковим законодавством

На наш погляд, у цьому рядку потрібно відображати також суму податку на прибуток, не сплачену до бюджету внаслідок звільнення від оподаткування. Нагадаємо: у бухгалтерському обліку її показують записом за Дт рах. 98 «Податок на прибуток» з Кт субрах. 481 «Кошти, вивільнені від оподаткування».

Перевірка. Показник ряд. 1210 гр. 3 форми № 5 повинен відповідати сумі (ряд. 1241 + ряд. 1251) гр. 3 форми № 5.

Відстрочені податкові активи:

на початок звітного року

1220

Сальдо на 01.01.2016 р. за Дт рах. 17

Перевірка. Додатний результат різниці (ряд. 1220 - ряд. 1230) гр. 3 форми № 5 повинен відповідати показнику ряд. 1045 гр. 3 форми № 1 на 31.12.2016 р.

на кінець звітного року

1225

Сальдо на 31.12.2016 р. за Дт рах. 17

Перевірка. Додатний результат різниці (ряд. 1225 - ряд. 1235) гр. 3 форми № 5 повинен відповідати показнику ряд. 1045 гр. 4 форми № 1 на 31.12.2016 р.

Показник ряд. 1225 гр. 3 форми № 5 повинен відповідати значенню (ряд. 1220 - (+) ряд. 1242 - (+) ряд. 1252) гр. 3 форми № 5.

Відстрочені податкові зобов’язання:

на початок звітного року

1230

Сальдо на 01.01.2016 р. за Кт рах. 54

Перевірка. Додатний результат різниці (ряд. 1230 - ряд. 1220) гр. 3 форми № 5 повинен відповідати показнику ряд. 1500 гр. 3 форми № 1 на 31.12.2016 р.

на кінець звітного року

1235

Сальдо на 31.12.2016 р. за Кт рах. 54

Перевірка. Додатний результат різниці (ряд. 1235 - ряд. 1225) гр. 3 форми № 5 повинен відповідати показнику ряд. 1500 гр. 4 форми № 1 на 31.12.2016 р.

Показник ряд. 1235 гр. 3 форми № 5 повинен відповідати значенню (ряд. 1230 + (-) ряд. 1243 + (-) ряд. 1253) гр. 3 форми № 5.

Включено до Звіту про фінансові результати — усього

1240

Наводять суму витрат (доходу) з податку на прибуток, уключену до ряд. 2300 гр. 3 форми № 2.

Дохід від податку на прибуток показують у дужках

Перевірка. Показник ряд. 1240 гр. 3 форми № 5 повинен відповідати значенню (ряд. 1241 + (-) ряд. 1242 + (-) ряд. 1243) гр. 3 форми № 5.

у тому числі:

поточний податок на прибуток

1241

Відображають поточний податок на прибуток, крім податку на прибуток, нарахованого за рахунок зменшення власного капіталу підприємства

зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів

1242

Показують зменшення (списання) або збільшення (появу) ВПА. Наприклад, збільшення (поява) цього показника може відображатися записом: Дт рах. 17 — Кт субрах. 641/Розрахунки з податку на прибуток, рах. 98. У разі зменшення ВПА роблять проводку Дт рах. 98 — Кт рах. 17.

Збільшення показника ВПА за ряд. 1242 наводять у дужках (віднімають)

збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов’язань

1243

Наводять зміни ВПЗ за рік, крім тих, що відображені за рахунок власного капіталу. Збільшення (появу) ВПЗ показують записом: Дт рах. 98 — Кт рах. 54, а зменшення — Дт рах. 54 — Кт рах. 98, субрах. 641/Розрахунки з податку на прибуток.

Зменшення показника ВПЗ у ряд. 1243 показують у дужках (віднімають)

Відображено у складі власного капіталу — усього

1250

Відображають результат дій (ряд. 1251 + (-) ряд. 1252 + (-) ряд. 1253) гр. 3 форми № 5

у тому числі:

поточний податок на прибуток

1251

Показують поточний податок на прибуток, нарахований за рахунок зменшення власного капіталу підприємства згідно з вимогами п. 4 П(С)БО 17

зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів

1252

збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов’язань

1253

Заповнюють у разі відображення змін ВПЗ за рахунок власного капіталу підприємства ( п. 4 П(С)БО 17).

Зменшення показника ВПЗ наводять у дужках (віднімають)

Перевірка. (Ряд. 1210 - (ряд. 1225 - ряд. 1220) + (ряд. 1235 - ряд. 1230)) гр. 3 форми № 5 = (ряд. 1250 + (-) ряд. 1240) гр. 3 форми № 5.

Розділ XIII «Використання амортизаційних відрахувань». Цей розділ заповнюють на підставі даних про обороти за позабалансовим рах. 09 «Амортизаційні відрахування» (див. табл. 6.14).

Таблиця 6.14. Заповнення розділу ХIII форми № 5

Найменування показника

Код рядка

Сума

XIII. Використання амортизаційних відрахувань

Нараховано за звітний рік

1300

Річний оборот за Дт позабалансового рах. 09

Перевірка. Показник ряд. 1300 гр. 3 форми № 5 повинен відповідати сумі (ряд. 080 + ряд. 260) гр. 10 і ряд. 1430 гр. 8 форми № 5.

Використано за рік — усього

1310

Аналітичні дані про річні обороти за Дт субрах. 151, 152, 153, 154, 155. Крім того, у цьому рядку необхідно врахувати вартість будівельних матеріалів, призначених забудовником для будівництва об’єктів ОЗ, які з якихось причин не були включені до капітальних інвестиції (див. лист Мінфіну від 17.11.2003 р. № 31-04200-04-5/5570).

У ряд. 1310 гр. 3 форми № 5 не показують капітальні інвестиції, здійснені за рахунок бюджетних коштів і коштів цільового фінансування, а також вартість необоротних активів, унесених до статутного капіталу підприємства та отриманих безоплатно.

Ряд. 1310 гр. 3 форми № 5 = (ряд. 1311 + ряд. 1312 + ряд. 1314 + ряд. 1315 + ряд. 1316 + ряд. 1317) гр. 3 форми № 5

Зауважте: сума, зазначена в ряд. 1310 форми № 5, може перевищувати суму, відображену в ряд. 1300. Пояснюється це тим, що в попередні роки капітальні інвестиції могли бути менше нарахованої за ці періоди амортизації. При цьому врахуйте: сума використаних амортизаційних відрахувань не може бути більше суми амортизації, накопиченої за Дт рах. 09. Тобто сальдо за Кт рах. 09 виникнути не повинно.

в тому числі на:

будівництво об’єктів

1311

Аналітичні дані про річний оборот за Дт субрах. 151, а також вартість будівельних матеріалів, використаних для будівництва, але не включених до капітальних інвестицій.

У цьому рядку не відображають капінвестиції за рахунок позикових коштів, бюджетних коштів, цільового фінансування, а також вартість необоротних активів, отриманих безоплатно або як внесок до статутного капіталу

придбання (виготовлення) та поліпшення основних засобів

1312

Аналітичні дані про річний оборот за Дт субрах. 152, а також вартість будівельних матеріалів, використаних для виготовлення та поліпшення ОЗ, але не включених до капітальних інвестицій.

Тут не показують капінвестиції за рахунок позикових коштів, бюджетних коштів, цільового фінансування, а також вартість ОЗ, отриманих безоплатно або як внесок до статутного капіталу

з них машини та обладнання

1313

Аналітичні дані про річний оборот за Дт субрах. 152 у частині вартості машин та обладнання.

Сюди не включають капінвестиції за рахунок позикових коштів, бюджетних коштів, цільового фінансування, а також вартість ОЗ, отриманих безоплатно або як внесок до статутного капіталу.

У тому числі з ряд. 1312. Показник не бере участі в розрахунку значення ряд. 1310

придбання (створення) нематеріальних активів

1314

Аналітичні дані про річний оборот за Дт субрах. 154. Тут не відображають капінвестиції за рахунок позикових коштів, бюджетних коштів, цільового фінансування, а також вартість нематеріальних активів, отриманих безоплатно або як внесок до статутного капіталу

погашення отриманих на капітальні інвестиції позик

1315

Тут наводять відомості про погашені протягом року кредити та позики, отримані для будівництва, виготовлення або придбання необоротних активів

Вписуваний рядок (Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів)

1316

Аналітичні дані про річний оборот за Дт субрах. 153. Сюди не включають капінвестиції за рахунок позикових коштів, бюджетних коштів, цільового фінансування, а також вартість ІНМА, отриманих безоплатно або як внесок до статутного капіталу

Вписуваний рядок (Придбання (вирощування) довгострокових біологічних активів)

1317

Аналітичні дані про річний оборот за Дт субрах. 155. Тут не показують капінвестиції за рахунок позикових коштів, бюджетних коштів, цільового фінансування, а також вартість довгострокових біологічних активів, отриманих безоплатно або як внесок до статутного капіталу

Розділ XIV «Біологічні активи». Його заповнюють підприємства, що здійснюють сільськогосподарську діяльність і ведуть облік біологічних активів відповідно до П(С)БО 30.

У розділі XIV Приміток до річної фінансової звітності розкривають інформацію про первісну (справедливу) вартість та амортизацію біологічних активів на початок року, зміну їх вартості протягом року, а також розраховують їх вартість та амортизацію на кінець року. Тобто тут розшифровують інформацію, наведену в ряд. 1020 — 1022 і ряд. 1110 форми № 1.

Порядок заповнення розділу XIV форми № 5 наведено в табл. 6.15.

Таблиця 6.15. Заповнення розділу «Біологічні активи» форми № 5

Найменування графи

№ графи

Порядок заповнення

XIV. Біологічні активи

Обліковуються за первісною вартістю

Залишок на початок року

первісна вартість

3

Довгострокові біологічні активи

У гр. 3 ряд. 1410 — 1415 форми № 5 відображають первісну вартість довгострокових біологічних активів, що обліковуються за первісною вартістю, станом на 01.01.2016 р. Сальдо за Дт субрах. 162, 164, 166 на 01.01.2016 р.

Вартісні показники за довгостроковими біологічними активами у гр. 3 розділу ХIV «Біологічні активи» форми № 5 і в наступних графах наводять загальною сумою (ряд. 1410) і в тому числі в розрізі таких груп:

ряд. 1411 — робоча худоба;

ряд. 1412 — продуктивна худоба;

ряд. 1413 — багаторічні насадження;

ряд. 1415 — інші довгострокові біологічні активи.

Ряд. 1414 призначено для груп довгострокових біологічних активів, не зазначених в інших рядках.

Ряд. 1410 = ряд. 1411 + ряд. 1412 + ряд. 1413 + ряд. 1414 + ряд. 1415.

Перевірка. Показник ряд. 1410 гр. 3 форми № 5 повинен відповідати показнику ряд. 1021 гр. 3 форми № 1 на 31.12.2016 р.

Поточні біологічні активи

У гр. 3 ряд. 1420 — 1424 форми № 5 відображають первісну вартість поточних біологічних активів, що обліковуються за первісною вартістю, станом на 01.01.2016 р. Сальдо за Дт субрах. 213 на 01.01.2016 р.

Вартісні показники за поточними біологічними активами у гр. 3 розділу ХIV «Біологічні активи» форми № 5 і в наступних графах наводять загальною сумою (ряд. 1420) і в тому числі в розрізі таких груп:

ряд. 1421 — тварини на вирощуванні та відгодівлі;

ряд. 1422 — біологічні активи у стані біологічних перетворень (крім тварин на вирощуванні та відгодівлі);

ряд. 1424 — інші поточні біологічні активи.

Ряд. 1423 призначено для не зазначених вище груп поточних біологічних активів.

Ряд. 1420 = ряд. 1421 + ряд. 1422 + ряд. 1423 + ряд. 1424.

Перевірка. Показник (гр. 3 + гр. 13) ряд. 1420 форми № 5 повинен відповідати показнику ряд. 1110 гр. 3 форми № 1 на 31.12.2016 р.

накопичена амортизація

4

Довгострокові біологічні активи

У гр. 4 ряд. 1410 — 1415 форми № 5 відображають суму накопиченої амортизації довгострокових біологічних активів, що обліковуються за первісною вартістю, станом на 01.01.2016 р. Сальдо за Кт субрах. 134 на 01.01.2016 р.

Перевірка. Показник ряд. 1410 гр. 4 форми № 5 повинен відповідати показнику ряд. 1022 гр. 3 форми № 1 на 31.12.2016 р.

Надійшло за рік

5

Довгострокові біологічні активи

У гр. 5 ряд. 1410 — 1415 форми № 5 відображають первісну вартість довгострокових біологічних активів, що надійшли протягом звітного року (у результаті придбання, створення, безоплатного надання, отримання як внесок до статутного капіталу тощо), які обліковуються за первісною вартістю. Річні обороти за Дт субрах. 162, 164, 166 з Кт субрах. 155, 424, рах. 46, 48, 69.

У цій самій графі відображають оборотне переведення до складу довгострокових біологічних активів об’єктів, що раніше обліковувалися у складі необоротних активів, утримуваних для продажу: обороти за Дт субрах. 162, 164, 166 з Кт субрах. 286

Поточні біологічні активи

У гр. 5 ряд. 1420 — 1424 форми № 5 відображають первісну вартість поточних біологічних активів тваринництва, що надійшли протягом звітного року (у результаті придбання, створення, безоплатного надання, отримання як внесок до статутного капіталу тощо), які обліковуються за первісною вартістю згідно з П(С)БО 9.

Річні обороти за Дт субрах. 213 з Кт рах. 23, 37, 46, 48, 63, 68 і субрах. 718, 719

Вибуло за рік

первісна вартість

6

Довгострокові біологічні активи

У гр. 6 ряд. 1410 — 1415 форми № 5 відображають первісну вартість довгострокових біологічних активів, що вибули протягом звітного року (у результаті їх ліквідації, списання, загибелі, безоплатної передачі, переведення до складу необоротних активів, утримуваних для продажу, тощо), які обліковуються за первісною вартістю. Річні обороти за Дт субрах. 134, 286, 377, 976 з Кт субрах. 162, 164, 166. У цій самій графі відображають переведення довгострокових біологічних активів із групи активів, що обліковуються за первісною вартістю, до групи активів, що обліковуються за справедливою вартістю: оборот за Дт субрах. 134, 161, 163, 165, 949 з Кт субрах. 162, 164, 166

Поточні біологічні активи

У гр. 6 ряд. 1420 — 1424 форми № 5 відображають первісну вартість поточних біологічних активів, які вибули протягом звітного року, що обліковуються за первісною вартістю. Таке вибуття відбувається в результаті їх продажу, списання, безоплатної передачі, переведення до складу довгострокових біологічних активів, переведення з поточних біологічних активів, що обліковуються за первісною вартістю, до групи активів, що обліковуються за справедливою вартістю тощо. Річні обороти за Дт субрах. 155, 212, 377, 901, 947, 949 з Кт субрах. 213

накопичена амортизація

7

Довгострокові біологічні активи

У гр. 7 ряд. 1410 — 1415 форми № 5 відображають списання суми накопиченої амортизації довгострокових біологічних активів, які вибули протягом року, що обліковуються за первісною вартістю. Тут же відображають списання накопиченої амортизації в разі переведення довгострокових біологічних активів, що обліковуються за первісною вартістю, до групи активів, які обліковуються за справедливою вартістю. Річний оборот за Дт субрах. 134 з Кт субрах. 162, 164

Нараховано амортизації за рік

8

Довгострокові біологічні активи

У гр. 8 ряд. 1410 — 1415 форми № 5 відображають суму нарахованої протягом року амортизації довгострокових біологічних активів, що обліковуються за первісною вартістю на субрах. 162 і 164. Річний оборот за Дт рах. 23 з Кт субрах. 134 (за Дт рах. 83 з Кт субрах. 134 — для підприємств, що використовують рахунки класу 8)

Втрати від зменшення корисності

9

Довгострокові біологічні активи

У гр. 9 ряд. 1410 — 1415 форми № 5 відображають суму втрат від зменшення корисності довгострокових біологічних активів, що обліковуються за первісною вартістю. Річний оборот за Дт субрах. 972 з Кт субрах. 134

Поточні біологічні активи

На наш погляд, у ряд. 1420 — 1424 гр. 9 форми № 5 слід відображати суму уцінки поточних біологічних активів, що обліковуються за первісною вартістю: річний оборот за Дт субрах. 946 з Кт субрах. 213

Вигоди від відновлення корисності

10

Довгострокові біологічні активи

У гр. 10 ряд. 1410 — 1415 форми № 5 відображають вигоди від відновлення корисності довгострокових біологічних активів, що обліковуються за первісною вартістю. Річний оборот за Дт субрах. 134 з Кт субрах. 742

Поточні біологічні активи

На нашу думку, у ряд. 1420 — 1424 гр. 10 форми № 5 показують суму збільшення чистої вартості реалізації поточних біологічних активів, що обліковуються за первісною вартістю, у межах проведеної раніше уцінки: аналітичні дані обороту за Дт субрах. 213 з Кт субрах. 719

Залишок на кінець року

первісна вартість

11

Довгострокові біологічні активи

Гр. 11 ряд. 1410 — 1415 = (гр. 3 + гр. 5 - гр. 6) ряд. 1410 — 1415

Перевірка. Показник ряд. 1410 гр. 11 форми № 5 повинен відповідати показнику ряд. 1021 гр. 4 форми № 1 на 31.12.2016 р.

Показник ряд. 1410 гр. 11 форми № 5 повинен відповідати сальдо за Дт субрах. 162, 164, 166 на 31.12.2016 р.

Поточні біологічні активи

Гр. 11 ряд. 1420 — 1424 = (гр. 3 + гр. 5 - гр. 6 - гр. 9 + гр. 10) ряд. 1420 — 1424

Перевірка. Показник ряд. 1420 гр. 11 форми № 5 повинен відповідати сальдо за Дт субрах. 213 на 31.12.2016 р. Значення (гр. 11 + гр. 17) ряд. 1420 форми № 5 повинно відповідати показнику ряд. 1110 гр. 4 форми № 1 на 31.12.2016 р.

накопичена амортизація

12

Довгострокові біологічні активи

Гр. 12 ряд. 1410 — 1415 = (гр. 4 - гр. 7 + гр. 8 + гр. 9 - гр. 10) ряд. 1410 — 1415

Перевірка. Показник ряд. 1410 гр. 12 форми № 5 повинен відповідати показнику ряд. 1022 гр. 4 форми № 1 на 31.12.2016 р.

Показник ряд. 1410 гр. 12 форми № 5 повинен відповідати сальдо за Кт субрах. 134 на 31.12.2016 р.

Обліковуються за справедливою вартістю

Залишок на початок року

13

Довгострокові біологічні активи

У гр. 13 ряд. 1410 — 1415 форми № 5 відображають справедливу вартість довгострокових біологічних активів, що обліковуються за справедливою вартістю, станом на 01.01.2016 р. Сальдо за Дт субрах. 161, 163, 165 на 01.01.2016 р.

Перевірка. Показник ряд. 1410 гр. 13 форми № 5 дорівнює (ряд. 1020 + ряд. 1022 - ряд. 1021) гр. 3 форми № 1 на 31.12.2016 р.

Поточні біологічні активи

У гр. 13 ряд. 1420 — 1424 форми № 5 відображають справедливу вартість поточних біологічних активів, що обліковуються за справедливою вартістю, станом на 01.01.2016 р. Сальдо за Дт субрах. 211, 212 на 01.01.2016 р.

Перевірка. Значення (гр. 13 + гр. 3) ряд. 1420 форми № 5 повинно відповідати показнику ряд. 1110 гр. 3 форми № 1 на 31.12.2016 р.

Надійшло за рік

14

Довгострокові біологічні активи

У гр. 14 ряд. 1410 — 1415 форми № 5 відображають справедливу вартість довгострокових біологічних активів, що надійшли (створені) протягом звітного року, які обліковуються за справедливою вартістю. Річні обороти за Дт субрах. 161, 163, 165 з Кт субрах. 155, 162, 164, 166, 424, 746, рах. 46, 48, 69. У цій самій графі відображають зворотне переведення до складу довгострокових біологічних активів об’єктів, що раніше обліковувалися у складі необоротних активів, утримуваних для продажу: обороти за Дт субрах. 161, 163, 165 з Кт субрах. 286

Поточні біологічні активи

У гр. 14 ряд. 1420 — 1424 форми № 5 відображають справедливу вартість поточних біологічних активів тваринництва і рослинництва, що надійшли (створені) протягом звітного року. Річні обороти за Дт субрах. 211, 212 з Кт рах. 23, 37, 46, 48, 63, 68, субрах. 213, 718, 719

Зміни вартості за рік

15

Довгострокові біологічні активи

У гр. 15 ряд. 1410 — 1415 форми № 5 відображають зміни вартості довгострокових біологічних активів, що відбулися протягом року у зв’язку зі збільшенням або зменшенням їх справедливої вартості на дату балансу (у розрізі окремих груп довгострокових біологічних активів):

збільшення — обороти за Дт субрах. 161, 163, 165 з Кт субрах. 710;

зменшення — обороти за Дт субрах. 940 з Кт субрах. 161, 163, 165. Зменшення вартості зазначають у дужках (віднімають)

Поточні біологічні активи

У гр. 15 ряд. 1420 — 1424 форми № 5 відображають зміни вартості поточних біологічних активів, що відбулися протягом року у зв’язку зі збільшенням або зменшенням їх справедливої вартості на дату балансу:

збільшення — обороти за Дт субрах. 211, 212 з Кт субрах. 710;

зменшення — обороти за Дт субрах. 940 з Кт субрах. 211, 212. Зменшення вартості зазначають у дужках (віднімають)

Вибуло за рік

16

Довгострокові біологічні активи

У гр. 16 ряд. 1410 — 1415 форми № 5 відображають справедливу вартість довгострокових біологічних активів, що вибули протягом звітного року (у результаті їх ліквідації, безоплатної передачі, переведення до складу необоротних активів, утримуваних для продажу, тощо), які обліковуються за справедливою вартістю. Річні обороти за Дт субрах. 286, 377, 976 з Кт субрах. 161, 163, 165

Поточні біологічні активи

У гр. 16 ряд. 1420 — 1424 форми № 5 відображають справедливу вартість поточних біологічних активів, що вибули протягом звітного року (у результаті їх продажу, списання, безоплатної передачі, переведення до складу довгострокових біологічних активів тощо), які обліковуються за справедливою вартістю. Річні обороти за Дт субрах. 155, 377, 901, 947, 949 і рах. 23 з Кт субрах. 211, 212

Залишок на кінець року

17

Довгострокові біологічні активи

Гр. 17 ряд. 1410 — 1415 = (гр. 13 + гр. 14 + (-) гр. 15 - гр. 16) ряд. 1410 — 1415

Перевірка. Показник ряд. 1410 гр. 17 форми № 5 повинен дорівнювати (ряд. 1020 + ряд. 1022 - ряд. 1021) гр. 4 форми № 1 на 31.12.2016 р.

Показник ряд. 1410 гр. 17 форми № 5 повинен відповідати сальдо за Дт субрах. 161, 163, 165 на 31.12.2016 р.

Поточні біологічні активи

Гр. 17 ряд. 1420 — 1424 = (гр. 13 + гр. 14 + (-) гр. 15 - гр. 16) ряд. 1420 — 1424

Перевірка. Показник ряд. 1420 гр. 17 форми № 5 повинен відповідати сальдо за Дт субрах. 211, 212 на 31.12.2016 р.

Значення (гр. 11 + гр. 17) ряд. 1420 форми № 5 повинно відповідати показнику ряд. 1110 гр. 4 форми № 1 на 31.12.2016 р.

Ряд. 1430 гр. 3 — 17 форми № 5 = (ряд. 1410 + ряд. 1420) гр. 3 — 17 форми № 5.

Розділ ХV «Фінансові результати від первісного визнання та реалізації сільськогосподарської продукції та додаткових біологічних активів». Цей розділ заповнюють сільгосппідприємства та підприємства інших галузей, що здійснюють сільськогосподарську діяльність. Які дані при цьому використовують, див. у табл. 6.16.

Таблиця 6.16. Заповнення розділу ХV форми № 5

Найменування графи

№ графи

Порядок заповнення

ХV. Фінансові результати від первісного визнання та реалізації сільськогосподарської продукції та додаткових біологічних активів

Вартість первісного визнання

3

У гр. 3 ряд. 1510 — 1519, 1530 — 1539 форми № 5 відображають вартість первісного визнання сільськогосподарської продукції та додаткових біологічних активів рослинництва, тваринництва та рибництва в розрізі окремих видів продукції (активів). Річний оборот за Дт рах. 21 і 27 з Кт рах. 23

Ряд. 1500 гр. 3 — 11 форми № 5 = (ряд. 1510 + ряд. 1513 + ряд. 1514 + ряд. 1515 + ряд. 1516 + ряд. 1517 + ряд. 1518 + ряд. 1519) гр. 3 — 11 форми № 5.

Ряд. 1520 гр. 3 — 11 форми № 5 = (ряд. 1530 + ряд. 1533 + ряд. 1534 + ряд. 1535 + ряд. 1536 + ряд. 1537 + ряд. 1538 + ряд. 1539) гр. 3 — 11 форми № 5.

Ряд. 1540 гр. 3 — 11 форми № 5 = (ряд. 1500 + ряд. 1520) гр. 3 — 11 форми № 5.

Витрати, пов’язані з біологічними перетвореннями

4

У гр. 4 ряд. 1510 — 1519, 1530 — 1539 форми № 5 відображають суму витрат, пов’язаних з біологічними перетвореннями, у розрізі окремих видів сільгосппродукції та додаткових біологічних активів. Річний оборот за Дт рах. 23 з Кт рах. 13, 20, 21, 22, 23, 27, 63, 65, 66, 68, 91

Перевірка. (Гр. 3 - гр. 4) ряд. 1500, 1520 і 1540 форми № 5 = (гр. 5 - гр. 6) ряд. 1500, 1520 і 1540 форми № 5 відповідно.

Результат від первісного визнання

дохід

5

У гр. 5 ряд. 1510 — 1519, 1530 — 1539 форми № 5 відображають у розрізі окремих видів продукції (активів) перевищення справедливої вартості визнання сільгосппродукції та додаткових біологічних активів (гр. 3) над сумою понесених витрат, пов’язаних з їх біологічними перетвореннями (гр. 4). Тут наводять аналітичні дані обороту за Дт рах. 23 з Кт субрах. 710.

Гр. 5 ряд. 1510 — 1519, 1530 — 1539 = (гр. 3 - гр. 4) ряд. 1510 — 1519, 1530 — 1539, якщо гр. 3 > гр. 4

Перевірка. Показник ряд. 1540 гр. 5 форми № 5 повинен відповідати показнику ряд. 2122 гр. 3 форми № 2 за звітний період.

витрати

6

У гр. 6 ряд. 1510 — 1519, 1530 — 1539 форми № 5 у розрізі окремих видів продукції (активів) відображають перевищення суми понесених витрат, пов’язаних з біологічними перетвореннями (гр. 4), над справедливою вартістю визнання сільгосппродукції та додаткових біологічних активів (гр. 3). Тут наводять аналітичні дані обороту за Дт субрах. 940 з Кт рах. 23.

Гр. 6 ряд. 1510 — 1519, 1530 — 1539 = (гр. 4 - гр. 3) ряд. 1510 — 1519, 1530 — 1539, якщо гр. 3 < гр. 4

Перевірка. Показник ряд. 1540 гр. 6 форми № 5 повинен відповідати показнику ряд. 2182 гр. 3 форми № 2 за звітний період.

Уцінка

7

У гр. 7 ряд. 1510 — 1519, 1530 — 1539 форми № 5 відображають зміну вартості сільгосппродукції та додаткових біологічних активів на дату балансу. Тут наводять аналітичні дані річного обороту за Дт субрах. 946 з Кт рах. 21, 27.

На нашу думку, значення гр. 7 має бути зменшене на суму дооцінки сільгосппродукції та додаткових біологічних активів (у межах проведеної раніше уцінки): обороти за Дт рах. 21, 27 з Кт субрах. 719

Зверніть увагу: якщо уцінка відбулась у попередньому році, а дооцінка — у звітному, то можлива ситуація, при якій у гр. 7 буде відображено суму не уцінки, а дооцінки, що повинна збільшити значення гр. 11.

Виручка від реалізації

8

У гр. 8 ряд. 1510 — 1519, 1530 — 1539 форми № 5 відображають суму виручки (доходу) від реалізації сільгосппродукції та додаткових біологічних активів (за мінусом непрямих податків). Тут наводять аналітичні дані річного обороту за Дт субрах. 701 з Кт субрах. 791

Собівартість реалізації

9

У гр. 9 ряд. 1510 — 1519, 1530 — 1539 форми № 5 відображають собівартість реалізованої сільгосппродукції та додаткових біологічних активів, за якою вони обліковуються на дату реалізації. Тут наводять аналітичні дані річного обороту за Дт субрах. 791 з Кт субрах. 901

Фінансовий результат (прибуток +, збиток -) від

реалізації

10

У гр. 10 ряд. 1500 — 1540 форми № 5 відображають фінансовий результат від реалізації. Його визначають шляхом зіставлення отриманого доходу від реалізації сільгосппродукції та додаткових біологічних активів (без урахування непрямих податків) і собівартості їх реалізації.

Гр. 10 ряд. 1500 — 1540 = (гр. 8 - гр. 9) ряд. 1500 — 1540.

Збиток від реалізації наводять у дужках і віднімають при визначенні показника гр. 11

первісного визнання та реалізації

11

Гр. 11 ряд. 1500 — 1540 = (гр. 5 - гр. 6 - (+) гр. 7 + (-) гр. 10) ряд. 1500 — 1540

Оформи передплату та читай все Передплатити журнал
stop

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити
App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте сайт Factor Увійдіть та читайте далі безкоштовно