Теми статей
Обрати теми

Компенсація за несвоєчасну виплату зарплати

Боярчук Інесса, Ушакова Лілія, експерти з питань оплати праці
Податки & бухоблік Січень, 2017/№ 07
Друк
Затримка виплати зарплати — це істотний удар по гаманцю будь-якого працівника. Але жодна з причин, що викликали цю затримку, не скасовує обов’язок роботодавця нарахувати та виплатити «постраждалим» працівникам компенсацію втрати частини зарплати, пов’язану з інфляцією. Яким є порядок її нарахування? Читайте у цій статті.

Спершу згадаємо, в які строки потрібно виплачувати заробітну плату найманим працівникам. Відповідь на це запитання містять ст. 115 КЗпП та ст. 24 Закону про оплату праці*. Зарплату необхідно виплачувати:

* Закон України «Про оплату праці» від 24.03.95 р. № 108/95.

по-перше, регулярно не рідше двох разів на місяць через проміжок часу, що не перевищує 16 календарних днів. Виплата заробітної плати мінімум двічі на місяць — це обов’язок, а не право роботодавця. Він підлягає безумовному виконанню незалежно від згоди працівника отримувати заробітну плату один раз на місяць;

по-друге, не пізніше семи днів після закінчення періоду, за який здійснюється виплата. Отже, зарплата за першу половину місяця має бути виплачена не пізніше 22 числа поточного місяця (15 + 7), а за другу половину місяця — не пізніше 7 числа місяця, що настає за місяцем нарахування зарплати;

по-третє, в робочі дні. Якщо день виплати зарплати збігся зі святковим, неробочим або вихідним днем, зарплату виплачуйте напередодні.

Конкретні строки виплати зарплати встановлюють у колективному договорі або окремим нормативним актом роботодавця, погодженим із профкомом (уповноваженим трудовим колективом).

Ці вимоги зобов’язані виконувати всі роботодавці: як юридичні особи, так і фізичні особи — підприємці.

Чи завжди порушення строків виплати зарплати призводить до необхідності нараховувати та виплачувати працівнику компенсацію? Ні!

Роботодавець зобов’язаний нарахувати й виплатити працівникам компенсацію втрати частини зарплати, якщо він затримав її виплату на один календарний місяць або більше

Це прямо зазначено в ст. 34 Закону про оплату праці та ст. 1 Закону про компенсацію**.

** Закон України «Про компенсацію громадянам втрати частини доходів у зв’язку з порушенням строків їх виплати» від 19.10.2000 р. № 2050-III.

Якщо зарплату не отримано вчасно працівником з його вини, то вона компенсації не підлягає

А чи всі виплати, які входять у поняття «зарплата», підлягають компенсації? Запитання цікаве ☺. Розбираємося!

Підлягає-не підлягає

Розібратися із зарплатними виплатами, які підлягають компенсації у зв’язку із затримкою їх виплати, нам допоможуть Закон про компенсацію та Порядок № 159***.

*** Порядок проведення компенсації громадянам втрати частини грошових доходів у зв’язку з порушенням термінів їх виплати, затверджений постановою КМУ від 21.02.2001 р. № 159.

Отже, компенсації підлягають грошові доходи разом із сумою індексації, які одержані в гривнях на території України і не мають разового характеру. Перелік таких доходів наведено в п. 3 Порядку № 159 (ср. ). Серед таких доходів — наша улюблена зарплата.

Заробітна плата — це основна і додаткова заробітна плата, інші заохочувальні та компенсаційні виплати, які за трудовим договором роботодавець виплачує працівнику за виконану ним роботу ( ст. 1 і 2 Закону про оплату праці).

Розширений перелік складових зарплати наведено в Інструкції № 5****. Серед них компенсації підлягають виплати:

**** Інструкція зі статистики зарплати, затверджена наказом Держкомстату від 13.01.2004 р. № 5.

1) що входять до фонду основної заробітної плати (п. 2.1), за винятком, зокрема:

— вартості продукції, виданої працівникам при натуральній формі оплати праці (п.п. 2.1.7);

— оплати праці (включаючи гонорари) працівників, які не перебувають у штаті підприємства (за умови, що розрахунки проводяться підприємством безпосередньо з працівниками), за виконання робіт, наведених у п.п. 2.1.8 Інструкції № 5 (наприклад, за договорами цивільно-правового характеру);

2) що входять до фонду додаткової заробітної плати (п. 2.2), за винятком, зокрема:

— суми компенсації працівникам втрати частини заробітної плати у зв’язку з порушенням термінів її виплати (п.п. 2.2.8);

— вартості безоплатно наданих окремим категоріям працівників відповідно до законодавства вугілля, житла, комунальних послуг, послуг зв’язку (п.п. 2.2.9);

— витрат, пов’язаних з наданням безкоштовного проїзду працівникам залізничного, авіаційного, морського, річкового, автомобільного транспорту та міського електротранспорту (п.п. 2.2.10);

— вартості безкоштовно наданого працівникам форменого одягу, обмундирування, що може використовуватися поза робочим місцем та залишається в особистому постійному користуванні, або сума знижки у разі продажу форменого одягу за зниженими цінами (п.п. 2.2.11);

3) віднесені до інших заохочувальних та компенсаційних виплат (п. 2.3), за винятком доходів, що виплачуються в натуральній формі.

Крім того, компенсації підлягають:

— оплата перших п’яти днів тимчасової непрацездатності за рахунок коштів підприємства;

— допомога по тимчасовій непрацездатності;

— допомога по вагітності та пологах.

Інформацію про необхідність проведення компенсації щодо кожної з виплат, перелічених в Інструкції № 5, можна знайти в «Податки та бухгалтерський облік», 2016, № 52.

Компенсацію за затримку виплати заробітної плати нараховують за рахунок власних коштів роботодавця. Нараховують її один раз — перед виплатою заборгованості із заробітної плати, а виплачують у тому ж місяці, що й заборгованість із заробітної плати за відповідний місяць (п. 5 Порядку № 159).

Проте

компенсацію не нараховують, якщо індекс споживчих цін наростаючим підсумком не перевищує 100 %

Компенсацію за несвоєчасну виплату заробітної плати не індексують.

Як розрахувати

Порядок розрахунку компенсації заробітної плати наведемо у вигляді формули:

img 1

де Ск — сума компенсації;

ЗПчист — сума заробітної плати після вирахування з неї усіх обов’язкових утримань («чиста» заробітна плата), не виплачена в строк не з вини працівника;

Iі — індекс споживчих цін (індекс інфляції) місяця, що настає за місяцем нарахування заробітної плати (поділений на 100);

In — індекс споживчих цін (індекс інфляції) місяця, що передує місяцю виплати заборгованості (поділений на 100).

Як бачите,

у розрахунку суми компенсації бере участь «чиста» сума заробітної плати, що підлягає виплаті на руки працівнику

Щомісячні індекси споживчих цін (індекси інфляції) за період 2003 — 2016 рр. наведемо в табл. 1.

Таблиця 1. Індекси інфляції за 2003 — 2016 рр.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Місяць

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Січень

101,5

101,4

101,7

101,2

100,5

102,9

102,9

101,8

101,0

100,2

100,2

100,2

103,1

100,9

Лютий

101,1

100,4

101,0

101,8

100,6

102,7

101,5

101,9

100,9

100,2

99,9

100,6

105,3

99,6

Березень

101,1

100,4

101,6

99,7

100,2

103,8

101,4

100,9

101,4

100,3

100,0

102,2

110,8

101,0

Квітень

100,7

100,7

100,7

99,6

100,0

103,1

100,9

99,7

101,3

100,0

100,0

103,3

114,0

103,5

Травень

100,0

100,7

100,6

100,5

100,6

101,3

100,5

99,4

100,8

99,7

100,1

103,8

102,2

100,1

Червень

100,1

100,7

100,6

100,1

102,2

100,8

101,1

99,6

100,4

99,7

100,0

101,0

100,4

99,8

Липень

99,9

100,0

100,3

100,9

101,4

99,5

99,9

99,8

98,7

99,8

99,9

100,4

99,0

99,9

Серпень

98,3

99,9

100,0

100,0

100,6

99,9

99,8

101,2

99,6

99,7

99,3

100,8

99,2

99,7

Вересень

100,6

101,3

100,4

102,0

102,2

101,1

100,8

102,9

100,1

100,1

100,0

102,9

102,3

101,8

Жовтень

101,3

102,2

100,9

102,6

102,9

101,7

100,9

100,5

100,0

100,0

100,4

102,4

98,7

102,8

Листопад

101,9

101,6

101,2

101,8

102,2

101,5

101,1

100,3

100,1

99,9

100,2

101,9

102,0

101,8

Грудень

101,5

102,4

100,9

100,9

102,1

102,1

100,9

100,8

100,2

100,2

100,5

103,0

100,7

100,9

Як розрахувати індекс споживчих цін наростаючим підсумком та суму компенсації? Відповісти на це запитання нам допоможе числовий приклад.

Приклад 1. Своєчасно неоплачена заробітна плата за жовтень 2016 року виплачується в січні 2017 року.

Розрахуємо суму компенсації для одного з працівників підприємства, сума «чистої» заробітної плати якого за жовтень 2016 року становить 2898 грн.

Для наочності порядок розрахунку компенсації наведемо в табл. 2.

Таблиця 2. Порядок розрахунку компенсації

№ з/п

Показник

Числове значення

1

Сума «чистої» заробітної плати за жовтень 2016 року

2898 грн.

2

Індекс споживчих цін за період невиплати доходу — визначається шляхом множення місячних індексів споживчих цін (поділених на 100) за період з листопада 2016 року по грудень 2016 року включно: (1,018 х 1,009 х 100)

102,7 %

3

Приріст індексу споживчих цін за період невиплати заробітної плати (ряд. 2 - 100 %)

2,7 %

4

Сума компенсації ((ряд. 1 х ряд. 3) : 100)

78,25 грн.

Не хочете розраховувати приріст індексу споживчих цін за період невиплати заробітної плати? То й не треба!

Для вашої зручності ми щомісяця наводимо таблиці з уже розрахованими величинами приросту індексу споживчих цін (коефіцієнтами компенсації).

Тож якщо вам потрібно визначити суми компенсації за затримку виплати доходів, нарахованих у 2003 — 2016 роках, що виплачуються в січні 2017 року, просто скористайтеся даними табл. 3. І жодних марудних розрахунків вам робити не доведеться.

Як працювати з таблицею? Дуже легко! Дивіться самі.

Таблиця 3. Доходи за 2003 — 2016 рр., виплачені в січні 2017 року: розраховуємо компенсацію

Місяць нарахування зарплати

Приріст індексу споживчих цін за період невиплати доходу, %

2003 рік

2004 рік

2005 рік

2006 рік

2007 рік

2008 рік

2009 рік

2010 рік

2011 рік

2012 рік

2013 рік

2014 рік

2015 рік

2016 рік

Січень

443,5

402,6

346,2

306,4

266,6

207,1

151,1

126,0

108,8

101,3

101,7

100,7

56,2

11,4

Лютий

437,6

400,6

341,8

299,2

264,4

199,0

147,4

121,8

106,9

100,9

101,9

99,5

48,3

11,8

Березень

431,8

398,6

334,8

300,4

263,7

188,1

144,0

119,8

104,1

100,3

101,9

95,2

33,9

10,7

Квітень

428,1

395,2

331,8

302,0

263,7

179,4

141,8

120,4

101,4

100,3

101,9

88,9

17,4

7,0

Травень

428,1

391,7

329,2

300,0

261,5

175,8

140,6

121,8

99,8

100,9

101,7

82,0

14,9

6,8

Червень

427,5

388,3

326,7

299,6

253,7

173,6

138,0

122,7

99,0

101,5

101,7

80,2

14,4

7,1

Липень

428,1

388,3

325,4

296,0

248,8

175,0

138,2

123,1

101,7

101,9

101,9

79,5

15,6

7,2

Серпень

437,2

388,8

325,4

296,0

246,8

175,3

138,7

120,5

102,5

102,5

103,3

78,1

16,5

7,5

Вересень

434,0

382,5

323,7

288,3

239,3

172,3

136,8

114,3

102,3

102,3

103,3

73,1

13,9

5,6

Жовтень

427,1

372,1

319,9

278,4

229,7

167,7

134,7

113,2

102,3

102,3

102,5

69,0

15,4

2,7

Листопад

417,3

364,7

315,0

271,7

222,6

163,8

132,1

112,5

102,1

102,5

102,1

65,9

13,1

0,9

Грудень

409,7

353,8

311,2

268,4

216,0

158,4

130,0

110,9

101,7

102,1

101,1

61,0

12,4

Для розрахунку суми компенсації на перетині рядка з назвою відповідного місяця нарахування невиплаченої зарплати та графи з відповідним роком знаходимо необхідний коефіцієнт компенсації. На нього множимо суму заборгованості із зарплати, яка виплачуватиметься в січні 2017 року. Отриманий результат ділимо на 100 й отримуємо суму компенсації, яка підлягає нарахуванню та виплаті у січні 2017 року.

Важливо! Якщо підприємство затримало виплату зарплати за кілька місяців, то суму компенсації необхідно визначити окремо за кожний місяць та підсумувати ці величини.

Приклад 2. У січні 2017 року працівниці виплачували заборгованість із заробітної плати за вересень 2016 року в сумі 3250 грн. та жовтень 2016 року в тій же сумі.

Приріст індексу споживчих цін за період невиплати доходу, нарахованого за вересень 2016 року, становить 5,6 %, за жовтень 2016 року — 2,7 %.

Розрахуємо суму компенсації при виплаті заборгованості із зарплати у січні 2017 року :

— за вересень — 3250 х 5,6 : 100 = 182 (грн.);

— за жовтень — 3250 х 2,7 : 100 = 87,75 (грн.).

Загальну суму компенсації 269,75 грн. (182 грн. + 87,75 грн.) було виплачено в січні 2017 року.

висновки

  • Розрахунок та нарахування компенсації втрати частини зарплати повинні робити ті роботодавці, які несвоєчасно, із затримкою на один календарний місяць або більше виплачують зарплату своїм працівникам.
  • Компенсацію нараховують один раз безпосередньо перед виплатою заборгованості із заробітної плати.
  • Ми щомісячно наводимо таблиці з розрахованими величинами приросту ІПЦ (коефіцієнтами компенсації). Маючи її під рукою, ви легко зможете визначити суми компенсації за затримку виплати доходів.
App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі