Використовуємо імпортні зразки: що в ПДВ-обліку?

Адамович Наталія, податковий експерт
Податки & бухоблік Червень, 2017/№ 45
В обраному У обране
Друк
Підприємство в окремій митній декларації задекларувало безоплатне ввезення рекламних товарів (зразків), а сплачений на митниці ПДВ у тому самому періоді включило до податкового кредиту. Чи потрібно складати податкові накладні і нараховувати компенсуючі податкові зобов’язання, якщо отриманий рекламний товар підприємство планує: 1) безоплатно роздавати в межах рекламної акції, що проводиться; 2) продавати як звичайний товар? Давайте розглянемо обидві ситуації.

З 01.01.2017 р. доданий до п. 198.1 ПКУ п.п. «ґ» беззастережно дозволяє відносити до складу ПК суми ПДВ, сплачені при ввезенні товарів та/або необоротних активів на митну територію України. І вже абсолютно не важливо, має місце операція з придбання або безоплатного отримання імпортних товарів/необоротних активів.

Сплачений на митниці ПДВ за ввезення безоплатних товарів у будь-якому разі повинен потрапляти до податкового кредиту

І підприємство вчинило правильно, уключивши «імпортний» ПК до декларації з ПДВ за той період, в якому відбулися сплата ПДВ і оформлення митної декларації. Єдине — перевірте, щоб ваш податковий кредит стояв у рядку 11.1 декларації з ПДВ.

Судячи з поставлених запитань платника перш за все цікавить доля відображеного у складі податкового кредиту «вхідного» ПДВ. Тут усе залежить від напряму використання товарів. Використовуватимете не в госпдіяльності/у необ’єктних або звільнених від оподаткування ПДВ операціях — доведеться нараховувати компенсуючі ПЗ з ПДВ (п. 198.5 ПКУ). Використовуватимете в господарській діяльності/оподатковуваних операціях, то нараховувати компенсуючі ПЗ не знадобиться.

А тепер все по черзі.

Зразки для рекламної акції

Компенсуючі ПЗ. Мета проведення будь-якої рекламної акції (ст. 1 Закону України «Про рекламу» від 03.07.96 р. № 270/96-ВР) — це перш за все популяризація підприємства, розповсюдження інформації про товари, привернення уваги невизначеного кола осіб до своєї господарської діяльності. Отже, за своєю суттю безоплатна роздача зразків товару в межах рекламної акції спрямована на отримання доходу від реалізації товарів у майбутньому, а не в момент такого безоплатного постачання. Тобто це витрати, спрямовані на збільшення збуту продукції (збільшення доходу в майбутньому), що цілком відповідає визначенню «господарська діяльність».

Адже господарська діяльність — діяльність особи, спрямована, перш за все, на отримання доходу (п.п. 14.1.36 ПКУ). Тому

при безоплатному розповсюдженні зразків товарів під час рекламної акції компенсуючі ПЗ з ПДВ згідно з п. 198.5 ПКУ нараховувати не потрібно

Тобто компенсувати податковими зобов’язаннями відображений у складі податкового кредиту «імпортний» ПДВ вам не потрібно*, якщо, звичайно, рекламна акція не з приводу пільгованого товару.

* До речі, згідно з останньою версією «від фіскалів» і для нерекламної безоплатної роздачі не треба нараховувати ПЗ згідно з п. 198.5 ПКУ, якщо сама роздача супроводжується нарахуванням ПЗ згідно з п. 188.1 ПКУ (див. «Податки та бухгалтерський облік», 2017, № 33, с. 2).

Погоджуються з цим і податківці (див. листи ДФСУ від 19.04.2016 р. № 8819/6/99-99-19-03-02-15 і від 27.04.2016 р. № 9532/6/99-99-15-03-02-15).

Ну а щоб зв’язок із госпдіяльністю був очевидним і не викликав сумнівів у контролерів, потрібно належним чином документально оформити проведення рекламної акції (детальніше про оформлення див. «Податки та бухгалтерський облік», 2016, № 62, с. 8).

Безоплатно-поставні ПЗ. Безоплатне розповсюдження акційних товарів під час рекламної акції є постачанням товарів у розумінні п.п. 14.1.191 ПКУ. А отже, такі операції оподатковуються ПДВ на загальних підставах. Причому (!) з урахуванням того, що база оподаткування ПДВ для придбаних товарів має бути не нижче за ціну придбання (абзац другий п. 188.1 ПКУ).

Отже, при роздачі акційного товару вам доведеться скласти дві ПН:

- одну — на договірну (нульову) вартість, а

- другу ПН (у тому числі зведену) — на суму «мінбази». На це звертають увагу і податківці (див. БЗ 101.17).

1. Постачальна «нульова» ПН. Скласти її слід на дату виникнення податкових зобов’язань з ПДВ, тобто на дату відвантаження/безкоштовної передачі товару, що бере участь у рекламній акції (абзац «б» п. 187.1, п. 201.1 ПКУ). Як її скласти, див. далі у табл. 1.

Таблиця 1. Складаємо постачальну «нульову» ПН

Платнику ПДВ

Неплатнику ПДВ

Усі реквізити в шапці ПН заповнюємо у звичайному порядку — вносимо свої дані і дані платника ПДВ, що обдаровується рекламним товаром

Якщо безоплатна роздача зразків здійснюється в роздрібній торгівлі з випискою підсумкової податкової накладної, то безоплатно розданий товар з нульовою вартістю не слід ураховувати в такій підсумковій накладній. На акційне постачання неплатнику ПДВ слід скласти окрему ПН. Для цього в шапці ПН помітьте: тип причини «02», а в даних отримувача зазначте «неплатник» і поставте умовний ІПН «100000000000» (п. 12 Порядку заповнення податкової накладної, затвердженого наказом Мінфіну від 31.12.2015 р. № 1307, далі — Порядок № 1307)

Розділ А. У гр. I, II, III, V цього розділу зазначають «0», решту граф не заповнюють.

Розділ Б. У гр. 2 цього розділу потрібно зазначити номенклатуру рекламних товарів — зразків, що передаються безоплатно. Нагадаємо, номенклатура товару повинна відповідати тій, що значиться в документах на ввезення (безоплатне отримання) акційних товарів-зразків (див. БЗ 101.17). Ураховуючи, що в рекламній акції бере (безоплатно передається) участь імпортний товар, то у графі 3.1 обов’язково (!) зазначте 10-значний код УКТ ЗЕД рекламних зразків (за орієнтир візьміть гр. 33 МД на їх ввезення) і додатково в гр. 3.2 «Ознака імпортованого товару» проставте позначку «Х» (п.п. 2 п. 16 Порядку № 1307).

У гр. 7, 10 також доведеться поставити «0». У гр. 8 проставте код ставки «20»

Увага! Про реєстрацію (нереєстрацію) в ЄРПН постачальної «нульової» ПН, складеної на договірну (нульову) вартість розданого за рекламною акцією товару, можна не хвилюватися.

Штрафів, передбачених пп. 1201.1 і 1201.2 ПКУ, зважаючи на відсутність у ній суми ПДВ, не буде

Та й платнику податків — отримувачу безоплатного акційного товару така податкова накладна, власне, без потреби (хіба що для інформації про код товару).

2. Зведена ПН на «мінбазу». Скласти таку ПН потрібно не пізніше останнього дня місяця, в якому проведено рекламну акцію (роздано зразки товарів).

Така ПН покупцю не надсилається, тому

не забудьте в шапці ПН у верхньому лівому полі поставити позначку «Х» про те, що це зведена ПН,

а також зазначити, що вона «Не підлягає наданню отримувачу (покупцю) з причини», і вказати тип причини «15».

У полях, відведених для отримувача, зазначте свої дані: найменування та ІПН (п. 15 Порядку № 1307).

У розділі Б у гр. 2 перелічіть номенклатуру розданих за акцією зразків товарів. При цьому не забудьте в цій самій графі після номенклатурного списку зазначити «перевищення бази оподаткування, визначеної відповідно до ст. 188 ПКУ, над фактичною ціною постачання».

Графи 3.1, 3.2, 3.3, 4, 5, 11 у цій ПН заповнювати не треба (п.п. 9 п. 16 Порядку № 1307).

Решту граф заповніть у загальному порядку. Єдине — при заповненні гр. 7 зазначте розраховану суму перевищення мінбази над фактичною ціною постачання. У вас вона повинна відповідати ціні придбання ввезених зразків товару.

Проте у нас особливий випадок — зразки товарів отримано від нерезидента безоплатно, тобто ввезено не за договором купівлі продажу. У рахунку-проформі може бути зазначена їх вартість хіба що виключно для митних формальностей.

ПКУ не містить жодних рекомендацій для визначення такої мінімальної бази, як ціна придбання (у тому числі й безоплатного отримання).

На нашу думку, за мінбазу при постачанні безоплатно отриманих товарів слід приймати їх первісну вартість, що включає виключно витрати, супутні такому безоплатному отриманню (наприклад, ТЗВ, ввізний митний збір, вартість експедиторських послуг тощо). Ну а якщо супутніх витрат не було, тоді мінбаза дорівнює нулю.

Водночас, якщо дотримуватися ліберального роз’яснення податківців (див. БЗ 101.06) про те, що для визначенні ціни придбання імпортного товару за орієнтир беремо контрактну вартість, тоді виходить

оскільки вартість увезених зразків дорівнює нулю, то відповідно й мінбаза за безоплатно отриманими зразками також повинна дорівнювати нулю

Щоправда, тим, хто не бажає ризикувати, радимо все ж заручитися індивідуальною консультацією від контролерів у частині мінбази за безоплатно ввезеними зразками. Як варіант, можна прийняти за неї митну вартість безоплатно ввезених зразків, задекларовану у гр. 45 (47) митної декларації.

Увага! Тоді за «мінбазівською» ПН обійти штраф за її несвоєчасну реєстрацію вже не вийде.

Зразки на продаж

Якщо ви плануєте подальший продаж безоплатно отриманих зразків, то щодо «господарності» їх подальшого використання сумнівів не виникає.

У такому разі про нарахування компенсуючих податкових зобов'язань з ПДВ згідно з п. 198.5 ПКУ не може бути й мови.

При постачанні імпортних товарів-зразків на дату виникнення податкових зобов'язань вам слід скласти «звичайну» ПН на поставку* (абзац «б» п. 187.1, п. 201.1 ПКУ). Як скласти таку ПН, див. далі у табл. 2.

* Що стосується порівняння продажної ціни з мінбазою, то і для цього продажного випадку актуальні всі висновки попереднього підрозділу статті.

Таблиця 2. Складаємо поставну ПН

Платнику ПДВ

Неплатнику ПДВ

Усі реквізити в шапці ПН заповнюємо у звичайному порядку — вносимо свої дані і дані платника ПДВ — покупця товару

Якщо ви продаєте товари вроздріб з випискою підсумкової ПН, то в ній можна врахувати і продаж імпортних товарів-зразків. Нагадаємо, у підсумковій ПН ставиться позначка «Х» і тип причини «11», а в даних отримувача зазначте «Неплатник» і поставте умовний ІПН «100000000000» (п. 12 Порядку № 1307)

Розділ А. Заповнюють гр. I, II, III, V цього розділу, решту граф не заповнюють.

Розділ Б. У гр. 2 зазначте номенклатуру імпортних товарів-зразків*, що продаються. У графі 3.1 поставте 10-значний код УКТ ЗЕД (за орієнтир візьміть дані гр. 33 МД на їх ввезення) і зробіть позначку «Х» у гр. 3.2 (п.п. 2 п. 16 Порядку № 1307). Решту граф цього розділу заповнюйте в загальному порядку

Розділ Б. У графі 2 підсумкової ПН податківці вимагають формувати товари за групами, що відповідають коду товару згідно з УКТ ЗЕД (див. БЗ 101.16). Отже, імпортні зразки, що продаються, у гр. 2 не забудьте згрупувати окремо і помітити їх у графі 3.1 10-значним кодом УКТ ЗЕД (за орієнтир візьміть дані гр. 33 МД на їх ввезення), а також позначкою «Х» у гр. 3.2 (п.п. 2 п. 16 Порядку № 1307).

Графи 4, 5, 6 та 7 не заповнюйте. Решту граф цього розділу заповнюйте в загальному порядку

* Нагадаємо, номенклатура товару повинна відповідати тій, що значиться в документах на ввезення (безоплатне отримання) акційних товарів-зразків (див. БЗ 101.16).

Увага! Як за звичайною, так і за підсумковою ПН обійти штраф за її несвоєчасну реєстрацію не вийде. Тож не зволікайте з реєстрацією ПН, складених на продаж імпортних зразків.

висновки

  • Заплативши на митниці ПДВ за безоплатно ввезений товар, платник має право врахувати його суму у складі податкового кредиту.
  • Якщо ви використовуєте безоплатно ввезений товар у рекламній акції, складіть дві поставні ПН: першу — на договірну (нульову) вартість, другу — на суму «мінбази». ПН на компенсуючі ПЗ згідно з п. 198.5 не складайте.
  • Продаючи безоплатно отриманий товар у звичайному режимі, складіть ПН на договірну вартість. ПН на компенсуючі ПЗ згідно з п. 198.5 не складайте.
Оформи передплату та читай все Передплатити журнал

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити
Завантажуйте наш мобільний додаток iFactor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Закрити
icon-block
Заважає реклама?
Ви маєте можливість її відключити всього за 10 грн
Бажаєте побачити, як сайт буде виглядати без реклами?
Вимкнути на 10 секунд