Теми
Вибрати теми статей
Сортувати за темами

Реінвестиція дивідендів та її облік

Нестеренко Максим, податковий експерт
Податки & бухоблік Березень, 2017/№ 18
В обраному У обране
Друк
Особливим випадком обліку дивідендів є ситуація, коли дивіденди, виплачені засновнику (або учаснику), останнім реінвестуються, тобто спрямовуються на збільшення статутного капіталу підприємства. Давайте подивимося, як це обліковується!

Що таке реінвестиція дивідендів?

Згідно з п.п. «в» п.п. 14.1.81 ПКУ, реінвестиціями вважаються господарські операції, що передбачають здійснення капітальних або фінансових інвестицій за рахунок прибутку, отриманого від інвестиційних операцій. Враховуючи це, реінвестицією дивідендів є господарська операція, яка передбачає здійснення інвестицій за рахунок прибутку у вигляді дивідендів, отриманих від інвестиційних операцій (див. лист ДФСУ від 06.10.2016 р. № 21690/6/99-99-15-02-02-15)*.

* Зверніть увагу: у зазначеному листі податківці доходять висновку, що реінвестиція дивідендів не звільняє їх від оподаткування податком на репатріацію.

Інакше кажучи, реінвестиція — це спосіб використання доходів, отриманих у вигляді дивідендів, шляхом їх подальшого інвестування в той самий об’єкт. Здійснити реінвестицію дивідендів можуть тільки ті підприємства, які за результатами діяльності мають прибуток.

У випадку реінвестиції нараховані дивіденди можуть в подальшому бути спрямовані на збільшення статутного капіталу підприємства. Тобто статутний капітал поповнюється за рахунок нарахованих, але не виплачених дивідендів. Самі учасники не отримують дивідендів, замість цього відбувається збільшення їх частки в товаристві. При цьому якщо усі інвестори ухвалюють рішення про реінвестицію дивідендів, відсоткове співвідношення часток учасників у статутному капіталі залишається тим самим, а вартість їх збільшується у зв’язку зі збільшенням статутного капіталу. А от якщо хтось із інвесторів хоче отримати свої дивіденди — частки інвесторів зміняться. Та ж сама ситуація відбувається у тому випадку, якщо серед інвесторів є фізособи або нерезиденти.

Зверніть увагу:

реінвестиція дивідендів змінює структуру власного капіталу, а залучення додаткових внесків спричинює його збільшення

Одним із джерел збільшення статутного капіталу акціонерного товариства є прибуток або його частина (реінвестиція дивідендів у тому числі). Згідно з п. 5 розд. ІІ Порядку № 822** таке збільшення статутного фонду акціонерного товариства може бути здійснено виключно шляхом збільшення номінальної вартості акцій. Що стосується товариства з обмеженою відповідальністю, то при збільшенні статутного капіталу за рахунок реінвестованих дивідендів, нарахованих учасникам, збільшується сума вкладу кожного учасника до статутного капіталу.

** Порядок збільшення (зменшення) статутного капіталу публічного або приватного акціонерного товариства, затверджений рішенням Нацкомісії з цінних паперів та фондового ринку від 14.05.2013 р. № 822.

Облік реінвестицій у емітента

У бухгалтерському обліку реінвестиція дивідендів відображається шляхом заліку заборгованості підприємства перед засновниками (учасниками) і заборгованості власників (учасників) перед підприємством зі збільшення статутного капіталу. Це відображається проводкою Дт 671 — Кт 46.

На бухоблікових доходах підприємства, яке виплачує дивіденди, реінвестиція цих дивідендів ніяк не позначається. Адже зростання капіталу відбувається за рахунок внесків учасників, які доходом ніколи не визнаються ( п. 5 П(С)БО 15).

Тепер про податковоприбутковий облік. Реінвестиція дивідендів не відображається на податковоприбуткових доходах. Якщо дивіденди реінвестує юрособа, правила оподаткування таких дивідендів нічим не відрізняються від звичайної виплати дивідендів. Тобто на суму дивідендів нараховується авансовий внесок в порядку, передбаченому п.п. 57.11.2 ПКУ. Наразі у ПКУ немає норми, яка б звільняла від авансового внеску реінвестицію дивідендів юридичною особою (колишній п.п. 153.3.5 ПКУ).

Тож навіть за умови реінвестиції дивідендів юрособою-нерезидентом емітент корпоративних прав повинен нараховувати «дивідендний» авансовий внесок

А от якщо дивіденди реінвестує фізична особа, ситуація інша. По-перше, на суму нарахованих фізособі дивідендів «дивідендний» авансовий внесок не нараховується ( п.п. 57.11.3 ПКУ). По-друге, реінвестовані фізособою дивіденди звільняються від оподаткування ПДФО за умови, що такі дивіденди: (1) нараховуються на користь фізособи у вигляді акцій (часток, паїв), емітованих юрособою-резидентом, що нараховує такі дивіденди; (2) жодним чином не змінюють пропорцій (часток) участі всіх акціонерів (власників) у статутному фонді емітента; (3) збільшують статутний фонд емітента на сукупну номінальну вартість нарахованих дивідендів ( п.п. 165.1.18 ПКУ). Навіть податковим агентом інвестора при реінвестиції дивідендів емітент корпоративних прав не є ( п.п. 170.5.1 ПКУ).

Якщо ж зазначені у п.п. 165.1.18 ПКУ вимоги не виконуються, утримати ПДФО таки доведеться. Докладніше про це читайте у статті на с. 19 сьогоднішнього номера.

А от військовий збір з таких дивідендів доведеться сплатити за будь-яких умов.

На завершення зазначимо, що операції з реінвестиції дивідендів не є об’єктом оподаткування ПДВ відповідно до п.п. 196.1.1 ПКУ.

Облік реінвестицій у інвестора

Якщо облік фінансових інвестицій підприємство веде на субрахунку 142 або 143 (тобто не за методом участі в капіталі), то у бухобліку інвестора нараховані дивіденди включають до складу фінансових доходів: Дт 373 «Розрахунки за нарахованими доходами» — Кт 731 «Дивіденди отримані».

А от якщо підприємство обліковує фінансові інвестиції за методом участі в капіталі (субрахунок 141), ситуація інша. У цьому випадку на кожну дату балансу балансову вартість фінансових інвестицій збільшують (зменшують) на суму, що є часткою інвестора в чистому прибутку (збитку) об’єкта інвестування за звітний період, зі включенням цієї суми до складу доходу (втрат) від участі в капіталі. Одночасно балансову вартість фінансових інвестицій зменшують на суму визнаних дивідендів від об’єкта інвестування ( п. 12 П(С)БО 12): Дт 373 — Кт 141. Тобто в цьому випадку нараховані дивіденди до складу доходу (фактично повторно) не потрапляють, а тільки зменшують балансову вартість фінансових інвестицій.

При цьому, оскільки надалі нараховані дивіденди не виплачуються, а реінвестуються, дебіторську заборгованість, що утворилася, погашають одночасно з оприбуткуванням фінансової інвестиції. При цьому на номінальну вартість додатково отриманої частки у статутному капіталі роблять проводку: Дт 14 — Кт 373.

У податковоприбутковому обліку орієнтуємося на бухоблікові правила ( п.п. 134.1.1 ПКУ). При цьому інвестори-високодохідники та добровольці-малодохідники можуть зменшити свій фінрезультат на суму нарахованих доходів:

— від участі у капіталі інших платників податку на прибуток — платників єдиного податку гр. 4;

— у вигляді дивідендів від платників податку на прибуток та платників єдиного податку ( п.п. 140.4.1 ПКУ).

Докладно про цю різницю читайте у статті на с. 16 сьогоднішнього номера. Винятком із зазначеного правила є дивіденди, отримані від інститутів спільного інвестування та осіб, прибуток яких звільнений від оподаткування згідно з ПКУ. Суми таких дивідендів фінрезультат до оподаткування не зменшують. Наостанок — наш традиційний приклад.

Приклад. Загальними зборами акціонерів приватного акціонерного товариства (платника податку на прибуток) прийнято рішення про нарахування дивідендів за підсумками 2016 року в сумі 70000 грн. та направлення таких дивідендів на збільшення статутного капіталу товариства. Об’єкт оподаткування податком на прибуток товариства за 2016 р. — 50000 грн.

Акціонерами є юридична особа — резидент України (платник податку на прибуток) з часткою у статутному капіталі 80 % і фізична особа — резидент України з часткою у статутному капіталі 20 %. Прийнято рішення повністю реінвестувати отримані дивіденди.

Облік реінвестиції дивідендів

№ з/п

Зміст операції

Бухгалтерський облік

Сума,

грн.

Дт

Кт

Облік у емітента

1

Відображено заборгованість перед учасниками з виплати дивідендів (нараховано дивіденди):

— юридичній особі

— фізичній особі

443

443

671

671

56000

14000

2

Сплачено авансовий внесок при виплаті дивідендів юридичним особам (56000 грн. - 50000 х 18 %: 100 % = 1080 грн.)*

641/АВ

311

1080

3

Утримано військовий збір з дивідендів, нарахованих фізичній особі (14000 х 1,5 % : 100 % = 210)

671

642/ВЗ

210

4

Утримано ПДФО з дивідендів, нарахованих фізичній особі (14000 х 5 % : 100 % = 700)**

671

641/ПДФО

700

5

Спрямовано дивіденди на збільшення статутного капіталу

671

46

69090

6

Зареєстровано зміни до статуту товариства у зв’язку зі збільшенням статутного капіталу

46

401

69090

7

У кінці року списано використаний прибуток

441

443

70000

Облік у інвестора-юрособи

1

Нараховано дохід у момент прийняття рішення про виплату дивідендів

373

731

56000

2

Відображено реінвестицію дивідендів

143

373

56000

3

Списано дохід на фінрезультат

731

792

56000

* Зверніть увагу: податківці доволі ліберально поставилися до ситуації. На їхню думку, суму авансового внеску слід розраховувати винятково із суми перевищення над об’єктом оподаткування дивідендів, нарахованих юрособі (а не усіх дивідендів, нарахованих до виплати) (див. «Вісник. Право знати все про податки і збори», 2016, № 26-27, с. 11). Тобто у нашому випадку суму авансового внеску слід розраховувати виходячи з 6000 грн. (56000 - 50000).

** Оскільки умови п.п. 165.1.18 ПКУ не виконуються, ПДФО нараховується. Військовий збір нараховується безвідносно до виконання цих умов. Однак слід врахувати, що податківці наполягають на тому, що в разі надання негрошового доходу ВЗ слід розраховувати від його «чистої» вартості (див., зокрема, листи ДФСУ від 20.11.2015 р. № 24759/6/99-99-17-02-01-15 і від 08.06.2016 р. № 12626/ 6/99-99-13-02-03-15, а також консультацію в підкатегорії 103.25 БЗ і в «Податки та бухгалтерський облік», 2016, № 97 , с. 39), а саму його суму вносити одержувачем доходу. Якщо підприємство буде діяти в такому фарватері, то і ПДФО платити не потрібно.

Ну ось, як бачите, нічого складного. Не забувайте, що реінвестиція прибутку — один із засадничих принципів капіталізму і запорука успішного функціонування підприємства у довгостроковій перспективі.

висновки

  • Реінвестиція дивідендів — це спрямування їх на збільшення статутного капіталу підприємства.
  • Якщо фізична особа реінвестує дивіденди згідно з п.п. 165.1.18 ПКУ, такі дивіденди звільняються від оподаткування ПДФО.
Оформи передплату та читай все Передплатити журнал
stop

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити
App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте сайт Factor Увійдіть та читайте далі безкоштовно