Зменшуємо статутний капітал ТОВ

В обраному У обране
Друк
Амброзяк Наталя, юрист, Дзюба Наталія, податковий експерт, Савченко Олена, податковий експерт
Податки та бухгалтерський облік Квітень, 2018/№ 34
Статутний капітал товариства, на жаль, може не лише збільшуватися. Учасники ТОВ іноді вимушені прийняти рішення і про його зменшення. Про те, чому і як можна зменшити статутний капітал, читайте в цій статті.

Як зараз

Зменшення статутного капіталу, за загальним правилом, — справа самого товариства. Проте в деяких випадках без таких дій не обійтися. Відповідно, товариство зменшує свій статутний капітал:

1) у добровільному порядку;

2) примусово (тобто такий обов’язок прямо передбачає законодавство).

Найбільший інтерес викликає п. 2 нашого списку. Товариство повинне «урізати» свій статутний капітал у випадках, коли:

а) один з учасників не вніс або не до кінця вніс свій вклад до статутного капіталу в законодавчо встановлені строки. Ідеться про горезвісний рік після держреєстрації товариства (ч. 3 ст. 144 ЦКУ). Причому в такому разі зменшення статутного капіталу — це всього лише один з варіантів розвитку подій;

б) якщо після закінчення другого або кожного подальшого фінансового року вартість чистих активів товариства виявиться меншою за статутний капітал. Звісно, якщо загальні збори учасників не приймуть рішення про здійснення додаткових внесків (ч. 4 ст. 144 ЦКУ);

в) товариство не реалізувало викуплену в його учасника частку (ч. 4 ст. 147 ЦКУ, частина п’ята ст. 53 Закону про госптовариства);

г) вихід учасника з товариства (ст. 148 ЦКУ, ст. 54 Закону про госптовариства). Прямо законодавець не зобов’язує товариство зменшити в цьому випадку статутний капітал. Проте це логічна дія, оскільки при виході з товариства частка нікому не переходить — ні третім особам, ні іншим учасникам, ні самому товариству.

ґ) учасника виключають з ТОВ (ст. 64 Закону про госптовариства);

д) звернення стягнення на частку учасника (ст. 149 ЦКУ, ст. 57 Закону про госптовариства);

е) правонаступники (спадкоємці) відмовляються від вступу до ТОВ або, навпаки, товариство відмовляє таким особам у прийнятті їх до складу своїх учасників (ст. 55 Закону про госптовариства)*.

* Див. детальніше про спадкоємців і правонаступників учасника ТОВ на с. 41 цього номера.

Що потрібно зробити для того, щоб зменшити статутний капітал товариства сьогодні

Порядок дій такий:

1. Перевіряємо, чи можна зменшити товариству статутний капітал. Так, законодавство не передбачає мінімального розміру статутного капіталу для всіх ТОВ. Але в спеціальному законодавстві для товариств, що займаються певними видами діяльності, передбачені свої обмеження.

Наприклад, ТОВ, які займаються торгівлею цінними паперами, можуть здійснювати дилерську діяльність, якщо їх статутний капітал становить не менше 500 тис. грн. Для брокерської діяльності такий поріг — не менше 1 млн грн., а для андерайтингу, або діяльності з управління цінними паперами, — не менше 7 млн грн. (абзац сьомий ч. 1 ст. 17 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» від 23.02.2006 р. № 3480-IV)**.

** Про інші обмеження в розмірі статутного капіталу ТОВ див. у спецвипуску «Податки та бухгалтерський облік», 2015, № 77, с. 6.

2. Проводимо загальні збори учасників товариства, на якому приймаємо рішення про зменшення статутного капіталу і залежно від підстав його зменшення змінюємо склад учасників товариства. Як наслідок, затверджуємо нову редакцію статуту. Рішення оформляємо протоколом загальних зборів.

3. Повідомляємо всіх кредиторів про рішення зменшити статутний капітал товариства. Для цього направляємо кожному з них таке рішення протягом 3 днів з моменту його прийняття. При цьому кредитори мають право вимагати дострокового припинення або виконання відповідних зобов’язань товариства і відшкодування ним збитків.

4. Проводимо державну реєстрацію змін в установчих документах товариства і відомостях про підприємство в ЄДР*.

* Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань.

Також тут нагадаємо, що рішення про зменшення статутного капіталу набирає чинності не відразу, а після закінчення 3 місяців після державної реєстрації й оприлюднення у встановленому законом порядку (ст. 56 Закону про госптовариства).

Як буде

Незмінним залишається те, що зменшення статутного капіталу може відбуватися:

1) добровільно (ч. 1 ст. 19 Закону про ТОВ);

2) у примусовому порядку.

Але підстави для вимушеного зменшення зазнали зміни. Статутний капітал зменшується примусово, якщо:

а) один з учасників не вніс або не до кінця вніс свій вклад до статутного капіталу в додатковий строк, спеціально наданий для цього виконавчим органом. Знову ж таки це всього лише один з варіантів розвитку подій у випадку з простроченням здійснення внеску (див. детальніше на с. 7) (ст. 15 Закону про ТОВ);

б) вартість чистих активів товариства знизилася більш ніж на 50 % порівняно із цим показником станом на кінець попереднього року. При цьому виконавчий орган зобов’язаний скликати загальні збори учасників, які повинні відбутися протягом 60 днів з дня такого зниження. У цьому випадку зменшення статутного капіталу — це лише один з можливих способів вирішення проблеми (причому суму зменшення Закон не встановлює). Також загальні збори можуть запропонувати застосувати інші заходи для поліпшення фінансового стану товариства або ліквідувати товариство (ч. 3 ст. 31 Закону про ТОВ);

в) товариство викуповує частку свого учасника в разі нестворення резервного капіталу в розмірі вартості такої частки. Зверніть увагу: якщо при держреєстрації змін у ЄДР, пов’язаних з викупом частки, ви не подасте довідку про те, що товариство створило резервний капітал, — реєстратор самостійно вноситиме зміни до Реєстру про зменшення статутного капіталу на викуплену частку (ч. 1 ст. 25 Закону про ТОВ, ч. 3 ст. 25 Закону № 755);

г) учасник виключається або виходить з товариства. У цьому випадку реєстратор автоматично, безапеляційно зменшує статутний капітал товариства (ч. 3 ст. 25 Закону № 755);

ґ) спадкоємці (правонаступники) виключаються з товариства (ч. 2 ст. 23, ч. 13 ст. 24 Закону про ТОВ). Реєстратор самостійно вносить інформацію до ЄДР про зменшення статутного капіталу (ч. 3 ст. 25 Закону № 755).

Деякі аксіоми, що існували в практиці, перейшли на сторінки нормативно-правового акта.

Так, наприклад, згідно з ч. 2 ст. 19 Закону про ТОВ

у разі зменшення номінальної вартості часток усіх учасників товариства, співвідношення номінальної вартості їх часток зберігається незмінним

Радше модернізована процедура зменшення статутного капіталу.

Отже, після прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства його виконавчий орган також повинен повідомити про це кредиторам. Але, по-перше, протягом 10 днів після прийняття рішення. По-друге, повинен зробити це письмово. І, по-третє, повідомляти тільки тим кредиторам, чиї вимоги до товариства не забезпечені заставою, гарантією або порукою. При цьому саме рішення розсилатися не повинно.

Далі кредитори протягом 30 днів після отримання подібного повідомлення можуть звернутися до товариства з письмовою вимогою про здійснення протягом 30 днів однієї з таких дій (за вибором товариства):

1) забезпечення виконання зобов’язань шляхом укладення договору забезпечення;

2) дострокове припинення або виконання зобов’язань перед кредитором;

3) укладення іншого договору з кредитором.

Якщо ж товариство жодної із цих дій не вчинить, то кредитори можуть вимагати в судовому порядку припинення або виконання зобов’язань товариством.

І ще один дуже важливий момент. Якщо кредитор не звернувся в цьому випадку до товариства з письмовою вимогою в 30-денний строк, то вважається, що він не вимагає від товариства здійснення дій, про які ми сказали вище, перед таким кредитором (ч. 5 ст. 19 Закону про ТОВ). Як мовиться, хто не встиг, той запізнився.

Розглянемо облік декількох ситуацій «примусового» зменшення СК.

Облік зменшення СК на суму недоздійснених внесків

Облік в емітента. У бухобліку зменшення статутного капіталу емітент показує одночасно зі зменшенням заборгованості учасника за нездійсненим внеском: Дт 401 — Кт 46.

Податкові наслідки щодо зменшення статутного капіталу в підприємства емітента не виникають незалежно від того, є він високодохідником чи малодохідником, а також від того, чи зареєстрований він платником ПДВ.

Облік в інвестора. У бухобліку інвестора зменшується заборгованість перед товариством за здійсненням внеску до його статутного капіталу (Дт 685 — Кт 746 «Інші доходи»).

Розмір інвестицій, відображених на відповідному субрахунку рахунка 14 при формуванні статутного капіталу товариства, також потрібно зменшити (Дт 977 «Інші витрати діяльності» — Кт 14). Але тут будьте уважні.

Зменшення статутного капіталу в такій ситуації не обов’язково призводить до виключення інвестора зі складу учасників (засновників) товариства. У зв’язку із цим в окремих випадках зменшувати балансову вартість фінансової інвестиції, можливо, і не доведеться, оскільки це могло бути зроблено раніше (на дату балансу) відповідно до пп. 8, 9 або 12 П(С)БО 12.

Приклад 1. Зареєстрований статутний капітал ТОВ «Гранд» становить 800000 грн. Частка в статутному капіталі: інвестора 1 — 50 %, інвестора 2 — 40 %, інвестора 3 (юрособи-резидента) — 10 % (80000 грн.). Протягом законодавчо обумовленого строку інвестор 3 вніс тільки 20000 грн.

Загальними зборами учасників прийнято рішення про зменшення статутного капіталу на неоплачену частину частки інвестора 3.

Інвестор 3 обліковує фінансову інвестицію на субрахунку 143 за собівартістю з урахуванням зменшення корисності (п. 9 П(С)БО 12). Балансова вартість фінансової інвестиції на дату зменшення статутного капіталу становить 80000 грн.

Таблиця 1. Облік зменшення СК, якщо учасник не вніс свою частку

№ з/п

Зміст господарської операції

Бухгалтерський облік

Сума, грн.

Дт

Кт

Облік в емітента

1

Сформовано статутний капітал

46

401

800000

2

Здійснено внески учасників до статутного капіталу:

— інвестор 1

311

46

400000

— інвестор 2

311

46

320000

— інвестор 3 (частково)

311

46

20000

3

Зменшено статутний капітал на суму недоздійснених учасником внесків

401

46

60000

Облік в інвестора 3

1

Визнано заборгованість за внеском при формуванні СК і фінансову інвестицію

143

685

80000

2

Здійснено внесок до статутного капіталу (частково)

685

311

20000

3

Списано заборгованість за внеском у зв’язку зі зменшенням СК

685

746

60000

4

Зменшено балансову вартість фінінвестиції

977

143

60000

Викуп власної частки і подальше зменшення СК

Облік в емітента. Вартість викуплених власних часток в учасників з метою їх перепродажу відображається в обліку емітента у складі вилученого капіталу за дебетом субрахунку 452 «Вилучені вклади й паї». Якщо протягом року такі частки не були перепродані, вони анулюються (п. 1, 4 ст. 25 Закону про ТОВ). У зв’язку із цим відбувається зменшення статутного капіталу (Дт 401) і зменшення вилученого капіталу (Кт 452).

Тут також варто зазначити, що згідно з п. 8 П(С)БО 13 частки належать до інструментів власного капіталу.

А витрати на випуск або придбання таких інструментів відображають зменшенням додаткового вкладеного капіталу, а за його відсутності — зменшенням нерозподіленого прибутку (або збільшенням непокритого збитку). Причому до таких витрат згідно з п. 25 П(С)БО 13 відносять лише витрати на оплату послуг сторонніх організацій за операціями, результатом яких є збільшення або зменшення величини власного капіталу підприємства.

У свою чергу, прибуток (збиток) від анулювання інструментів власного капіталу емітент відображає збільшенням (зменшенням) додаткового вкладеного капіталу. Якщо збиток від анулювання часток перевищує суму додаткового вкладеного капіталу, то суму перевищення відображають зменшенням нерозподіленого прибутку (або збільшенням непокритого збитку) (згідно з п. 28 П(С)БО 13).

Для обліку прибутку або збитку від продажу, випуску або анулювання інструментів власного капіталу призначений субрахунок 421 «Емісійний дохід».

Податкові наслідки при викупі власних часток у підприємства емітента не виникають незалежно від того, є він високодохідником чи малодохідником, а також від того, чи зареєстрований він платником ПДВ.

Облік в інвестора. Інвестор операцію продажу частки в статутному капіталі емітенту відображає в загальному порядку купівлі-продажу корпоративних прав (особливості обліку див. на с. 23). Розглянемо приклад.

Приклад 2. ТОВ «Гранд» викупило частку учасника-юрособи (номінальна вартість згідно зі статутом — 320000 грн.), але протягом року так її і не продало. Прийнято рішення про її анулювання і зменшення СК. Розглянемо варіанти, коли частку емітент викупив за: (а) 350000 грн.; (б) 250000 грн. Витрати, пов’язані із цією операцією, склали 1500 грн. (без ПДВ).

Таблиця 2. Облік викупу й анулювання частки учасника в емітента

№ з/п

Зміст господарської операції

Бухгалтерський облік

Сума, грн.

Дт

Кт

Варіант (а)

1

Відображено викуп частки учасника

452

672

350000

2

Перераховано гроші на користь учасника

672

311

350000

3

Відображено витрати, пов’язані зі зменшенням власного капіталу

421*

685, 642

1500

4

Оплачено витрати, пов’язані зі зменшенням статутного капіталу

685, 642

311

1500

5

Зменшено статутний капітал на номінальну вартість анульованої частки

401

452

320000

6

Показано збиток від викупу частки (перевищення викупної вартості частки над її номінальною)

421*

452

30000

Варіант (б)

1

Відображено викуп частки учасника

452

672

250000

2

Сплачено гроші на його користь

672

311

250000

3

Відображено витрати, пов’язані зі зменшенням власного капіталу

421*

685, 642

1500

4

Оплачено витрати, пов’язані зі зменшенням статутного капіталу

685, 642

311

1500

5

Зменшено статутний капітал на викупну вартість анульованої частки

401

452

250000

6

Показано зменшення статутного капіталу на суму різниці між номінальною і викупною вартістю частки

401

421

70000

* Якщо залишку за кредитом субрахунку 421 «Емісійний дохід» недостатньо для покриття різниці, що утворилася, то залишок суми відображають проводкою Дт 441(442) — Кт 452.

Є й варіанти обліку зменшення СК, які так чи інакше пов’язані з виходом учасника(-ів) з товариства. Про це — окремий матеріал на с. 28.

Якщо учасник — фізособа

Які податкові наслідки чекають на учасника-фізособу в разі зменшення капіталу?

Зменшення СК на суму недоздійснених внесків. З погляду ПДФО і ВЗ тут усе спокійно.

Жодного інвестприбутку ніхто з учасників-фізосіб при зменшенні СК на суму недоздійсних внесків не отримує.

Адже інвестприбуток дорівнює додатній різниці між доходом, отриманим платником податку від продажу окремого інвестиційного активу з урахуванням курсової різниці (за наявності), і його вартістю, яка визначається із суми документально підтверджених витрат на придбання такого активу (див. п.п. 170.2.2 ПКУ).

Продажу тут немає. А сума підтверджених витрат не змінилася.

Що стосується можливого перерозподілу часток у СК, то цей факт «зіграє» лише в майбутньому, наприклад, при виплаті дивідендів або при продажу (викупі) їх частки.

Зменшення СК у разі, коли товариство викупляє частку учасника, учасник виходить з товариства. Детальніше про податкові наслідки для учасника в цих випадках ми розглянемо на с.32.

От і розібралися.

Як бачите, нічого складного у зменшенні СК немає.

Навіть за новим Законом про ТОВ.

висновки

  • Згідно із Законом про ТОВ повідомляти про зменшення статутного капіталу потрібно тільки тих кредиторів, чиї вимоги до товариства не забезпечені заставою, гарантією або порукою.
  • У разі виходу або виключення учасника (спадкоємця, правонаступника) реєстратор самостійно вносить до ЄДР інформацію про зменшення статутного капіталу.
  • Облік зменшення статутного капіталу залежить від причини, з якої прийняте таке рішення.
Оформи передплату та читай все Передплатити журнал

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити