Доходи і витрати ОСББ

Альошкіна Наталя, податковий експерт
Податки & бухоблік Серпень, 2018/№ 66
В обраному У обране
Друк
Продовжимо обговорення різних аспектів діяльності ОСББ. У цій статті йтиметься про нюанси ОСББ-обліку. Акцент зробимо на основних правилах відображення господарських операцій об’єднання в бухгалтерському обліку.

Загальні «неприбуткові» правила

Ведення бухгалтерського обліку для ОСББ, як для будь-якої іншої неприбуткової організації — юридичної особи, є обов’язковим (ч. 1 ст. 2 Закону про бухоблік). При цьому слід керуватися загальними принципами Закону про бухоблік і правилами, встановленими національними П(С)БО. Водночас для неприбуткових організацій приховані свої «фішки», основні з них перелічимо нижче.

1. Вибір плану рахунків і порядку ведення рахунків бухобліку. Найчастіше ОСББ користуються загальним планом рахунків бухобліку, затвердженим Інструкцією № 291, оскільки для ведення бухобліку і складання фінзвітності потрібна певна міра деталізації облікової інформації. Проте їм дозволено використовувати спрощений план рахунків (Інструкція № 186).

2. Бухоблікові послаблення. Зокрема, якщо «неприбутківець» відповідає критеріям мікропідприємництва (ч. 2 ст. 2 Закону про бухоблік), він може (п. 8 розд. І П(С)БО 25):

— обліковувати необоротні активи тільки за первісною вартістю без урахування зменшення корисності та переоцінки до справедливої вартості;

— не створювати забезпечення наступних витрат і платежів (на виплату наступних відпусток працівникам, виконання гарантійних зобов’язань тощо), а визнавати відповідні витрати в періоді їх фактичного понесення;

— поточну дебіторську заборгованість включати до підсумку балансу за її фактичною сумою.

3. Скорочена фінзвітність. Чинне законодавство встановлює для «неприбутківців» право подавати скорочену за показниками фінансову звітність у складі Балансу і Звіту про фінрезультати (ч. 3 ст. 11 Закону про бухоблік). Проте відповідні зміни Мінфіном до П(С)БО 25, як і раніше, не внесені.

До речі, до 01.01.2018 р. податківці дозволяли «неприбутківцям» складати скорочену фінзвітність (див. 102.23.02 БЗ, що діє до 01.01.2018 року). А ось у нинішньому роз’ясненні (див. чинну 102.23.02 БЗ) фіскали дозволяють подавати скорочену за показниками фінансової звітності тільки «неприбутківцям», які потрапляють під критерії мікропідприємств і малих підприємств. Для інших, що не вписалися до цих критеріїв, пропонують подавати повний комплект фінзвітності (що суперечить Закону про бухоблік, що має пріоритет у цьому питанні).

А тепер акцент зробимо на бухобліку грошових надходжень ОСББ, а також нюансах визнання ними доходів і витрат.

Отримайте і розпорядіться...

Як ми вже говорили (див. с. 9), основні джерела надходжень ОСББ перелічені в ст. 21 Закону про ОСББ. Водночас

порядок сплати, перелік і розміри внесків та платежів співвласників, у тому числі відрахувань до резервного і ремонтного фондів, установлюються загальними зборами відповідно до законодавства та статуту ОСББ

Важливо (!) розпорядження засобами ОСББ здійснюється на підставі кошторису, затвердженого загальними зборами об’єднання (ст. 10 Закону про ОСББ).

Загалом усі надходження на ОСББ залежно від прив’язки до цільового призначення і відображення в обліку можна розподілити на дві групи: (1) цільові та (2) інші надходження.

(1) Цільові надходження. Вони становлять, зазвичай, «левову» частину доходу ОСББ. Такі кошти вносяться під конкретне цільове призначення і не можуть бути вільно перенаправлені на інші цілі без відповідного рішення (наприклад, внески (квартплата), кредити, кошти з бюджету тощо).

У бухобліку цільові надходження ОСББ обліковують на рахунку 48 «Цільове фінансування і цільові надходження». За кредитом цільового рахунка відображають надходження коштів, а за дебетом показують використання сум цільового фінансування, а також визнання їх доходом і повернення невикористаних сум.

(2) Інші надходження. Для таких надходжень характерні такі особливості.

По-перше, такі надходження прямо не прив’язані до конкретного напряму їх використання. Утім, їх також можна вважати цільовими надходженнями з тією лише відмінністю, що вони з однаковим успіхом можуть бути спрямовані і на фінансування витрат на утримання апарату управління ОСББ, і на фінансування витрат на утримання будинку та прибудинкової території тощо.

Тут важливе лише дотримання призначення використання цих коштів на цілі, пов’язані з реалізацією статутних функцій об’єднання

По-друге, вважаємо, такі доходи ОСББ слід відразу відображати на відповідних субпарах рахунків класу 7 «Доходи і результати діяльності», минувши рахунки обліку цільового фінансування.

До інших надходжень можна віднести кошти, отримані від оренди допоміжних приміщень та іншого спільного майна багатоквартирного будинку, від надання житлово-комунальних послуг (ЖК-послуг) мешканцям та інших послуг, а також пасивні доходи: відсотки банку, курсові різниці тощо.

Цільові надходження

Загальні правила відображення коштів цільового фінансування в обліку полягають у такому:

— у момент надходження цільових коштів дохід не визнається (п. 16 П(С)БО 15);

— дохід визнається протягом тих періодів, у яких були визнані витрати, пов’язані з виконанням умов цільового фінансування (п. 17 П(С)БО 15);

— цільове фінансування капітальних інвестицій визнається доходом протягом періоду корисного використання відповідних об’єктів інвестування (основних засобів, нематеріальних активів тощо) пропорційно сумі нарахованої амортизації цих об’єктів (п. 18 П(С)БО 15).

Цікавий момент (!): Законом про ОСББ передбачено, що будь-яке майно (наприклад, канцтовари, господарський інвентар та інше), придбане за рахунок внесків і платежів власників, є спільною власністю останніх (ст. 4 Закону про ОСББ). Отже, суворо кажучи, таке майно об’єднанню не належить. Проте всі придбання, що здійснюються від імені ОСББ, певною мірою перебувають під його контролем, а отже, для цілей бухгалтерського обліку логічно такі придбання відображати на балансі об’єднання. Але зауважте: безпосередньо сам будинок слід обліковувати на позабалансовому рахунку як майно, передане в управління. Адже ні право власності на будинок, ні контроль за ним до об’єднання не переходять (див. лист ДФСУ від 29.12.2016 р. № 28479/6/99-99-15-02-02-15 // «Податки та бухгалтерський облік», 2017, № 5, с. 3). А це означає, що всі витрати, пов’язані з поліпшенням будинку, не можуть акумулюватися на рахунках 10 та 15, а відразу повинні списуватися до витрат через цільовий субрахунок 48 рахунка.

Зверніть увагу:

Оскільки доходи визнаються на рівні витрат і при амортизації основних засобів доходи визнаються на рівні амортизації, то за цільовими надходженнями в обліку ОСББ не може бути прибутку або збитку

Тепер що стосується особливостей обліку деяких цільових надходжень.

Спецфонди. Порядок формування спецфондів прописаний у Порядку № 521. Створюють їх переважно за рахунок внесків власників квартир. Накопичують на спеціальних банківських рахунках і направляють виключно за цільовим призначенням. За рахунок коштів спецфондів можуть покриватися витрати на обладнання будинку засобами обліку, впровадження енергозбережних заходів, обладнання під’їздів місцями охорони, капітальний ремонт будинку та інші заходи, визначені загальними зборами. Рішення про створення спецфондів об’єднання приймається загальними зборами з визначенням очікуваних джерел фінансування цих фондів

Зверніть увагу: Мінбуд рекомендував вести облік резервного фонду ОСББ з використанням рахунка 43 «Резервний капітал» (див. лист від 11.10.2002 р. № 5/3-2226). Проте якщо джерелом коштів є внески співвласників, то в цьому випадку доцільно застосовувати субрахунок 484. Адже на рахунку 43 обліковується резервний фонд, що створюється за рахунок нерозподіленого прибутку (див. Інструкція № 291). А ось прибуток, сформований за рахунок інших надходжень, можливо, у тому числі, спрямований на формування спецфондів, що слід відображати із застосуванням рахунка 43.

Транзитні кошти. Облік коштів, отриманих від мешканців для оплати ЖК-послуг. По суті, ОСББ при цьому виступає транзитною ланкою між мешканцями і підприємствами — постачальниками житлово-комунальних послуг. Тому для обліку таких коштів рахунки обліку доходів і витрат не використовують. Приклади бухгалтерських проведень див. у табл. 1.

Таблиця 1. Бухгалтерський облік цільових надходжень

Зміст господарської операції

Кореспонденція рахунків

Дт

Кт

1. Цільові внески власників

Нараховано внески співвласників

377

4841

Отримано внески від власників квартир

301, 311

377

Використання цільових внесків на поточні витрати

Нараховано заробітну плату адмінперсоналу ОСББ і ЄСВ на їх зарплату

92,

92

661,

651

Відображено інші витрати на утримання і функціонування ОСББ (ПММ, вартість канцтоварів, МШП, оплата вартості послуг сторонніх організацій)

92

20, 22, 631, 685

Визнано дохід від цільового фінансування на рівні понесених витрат

4841

719

Використання цільових внесків на капітальні інвестиції (придбані меблі)

Оприбутковано меблі

15

63

Меблі введено в експлуатацію

10

15

Отримане цільове фінансування віднесено до доходів майбутніх періодів

4841

69

Нараховано амортизацію (щомісячно)

977

131

Визнано дохід від отриманого цільового фінансування (щомісячно)

69

745

Незважаючи на те, що майно не належить ОСББ, воно певною мірою перебуває під його контролем, а тому такі витрати капіталізуються (обліковуються на балансі ОСББ).

Використання цільових внесків на капітальний ремонт будинку

Оплачено роботи підрядника

631

311

Понесено витрати капітального характеру і поліпшення введено в експлуатацію

977

63, 65, 66, 68

Визнано дохід від отриманого цільового фінансування

4841

745

Оскільки ремонтується будинок, який не належить ОСББ (а перебуває тільки в управлінні), витрати на його поліпшення не підлягають капіталізації.

2. Формування спецфондів ОСББ

Відображено заборгованість власників багатоквартирного будинку за вкладами до резервного, ремонтного та іншого спецфондів ОСББ

377

4842

Отримано внески від власників до каси або на поточний рахунок ОСББ

301, 311

377

Враховуючи, що джерелом коштів є внески співвласників, то в цьому випадку застосовуємо 484.

3. Транзитні кошти (отримані від співвласників для оплати комунальних послуг)

Відображено заборгованість співвласників з плати за комунальні послуги

377

4843

Отримано платежі від мешканців

301, 311

377

Оплачено вартість житлово-комунальних послуг

63, 68

311

Відображено використання цільового фінансування

4843

63, 68

Облік отриманих житлово-комунальних пільг

Відображено суму субсидій (пільг), належних деяким мешканцям

377

4843

Відображено заборгованість бюджету за нарахованими пільгами (субсидіями) окремим категоріям громадян

645 (646)

377

Надійшли пільги і субсидії з бюджету

313

4843

Погашено заборгованість бюджету

4843

645 (646)

Інші надходження

Як ми вже сказали, доходи від інших надходжень (оренда, самостійне надання ЖК-послуг мешканцям, пасивні доходи) обходять рахунки цільового призначення і відображаються відразу в доходах ОСББ. Пояснюється це тим, що згідно з п. 19 П(С)БО 15 цільове фінансування для компенсації витрат (збитків), які виникли в підприємства, а також фінансування у вигляді підтримки підприємству без установлення умов його витрачання на виконання в майбутньому певних заходів, визнаються дебіторською заборгованістю з одночасним визнанням доходу.

Так, наприклад, за загальними правилами відображається реалізація ЖК-послуг мешканцям, тобто з використанням субрахунку 703 «Дохід від реалізації робіт і послуг». При цьому собівартість наданих послуг обчислюють з урахуванням вимог П(С)БО 16 і списують одночасно з визнанням доходу від реалізації на субрахунок 903 «Собівартість реалізованих робіт і послуг».

У результаті від здійснення іншої діяльності ОСББ визначає фінансовий результат (прибуток або збиток), а отриманий прибуток направляє на виконання своїх статутних функцій згідно із затвердженим кошторисом

Наведемо в табл. 2 приклад відображення на рахунках бухгалтерського обліку ОСББ найпоширеніших інших надходжень.

Таблиця 2. Бухгалтерський облік інших надходжень

Зміст господарської операції

Кореспонденція рахунків

Дт

Кт

1. Отримання пасивних доходів

Отримано відсотки

311

719

2. Надання майна в оренду

Нараховано орендну плату за здане в оренду майно

377

713

Якщо ОСББ зареєстровано як платник ПДВ, одночасно з відображенням доходу слід нарахувати податкові зобов’язання із цього податку (Дт 713 — Кт 641/ПДВ).

Відображено витрати ОСББ з надання майна в оренду

949

13,63,68

Отримано орендну плату за здане в оренду майно

301, 311

377

3. Облік операцій за поданням ЖК та інших послуг

Відображено дохід від надання послуг

361

703

Списано собівартість наданих послуг

903

23

Відображено суму субсидій (пільг), належних деяким мешканцям

377

484

Відображено заборгованість бюджету за пільгами, нарахованими окремим категоріям мешканців

645

377

Відображено заборгованість бюджету за субсидіями, наданими деяким мешканцям

646

377

Отримано пільги і субсидії з бюджету

311

645, 646

Відображено дохід від цільового фінансування

484

719

4. Нерозподілений прибуток спрямований на формування спецфонду

Сформовано спецфонд за рахунок нерозподіленого прибутку

441

43

Оплачено ремонтні роботи, за рахунок створеного спецфонду

68,63

311

Відображено використання спецфонду

43

68, 63

висновки

  • Для ОСББ, як і для будь-якої неприбуткової організації, наказ про облікову політику є елементом організації бухобліку на підприємстві і в ньому фіксуються, зокрема, обраний порядок ведення рахунків бухобліку.
  • Порядок сплати, перелік і розміри внесків та платежів співвласників установлюються загальними зборами відповідно до статуту ОСББ. А розпорядження коштами ОСББ здійснюється на підставі кошторису, затвердженого загальними зборами об’єднання.
  • У бухобліку ОСББ цільові надходження обліковують на рахунку 48, а доходи від інших надходжень (оренда, самостійне надання ЖК-послуг мешканцям, пасивні доходи) відображаються в доходах ОСББ, минувши рахунки цільового призначення.
Оформи передплату та читай все Передплатити журнал

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити
Завантажуйте наш мобільний додаток iFactor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Закрити
icon-block
Заважає реклама?
Ви маєте можливість її відключити всього за 10 грн
Бажаєте побачити, як сайт буде виглядати без реклами?
Вимкнути на 10 секунд