Правила подання «підприємницьких» декларацій з ЄП

В обраному У обране
Друк
Нестеренко Максим, податковий експерт
Податки та бухгалтерський облік Січень, 2018/№ 04
Підприємці, як і решта суб’єктів господарювання, повинні звітувати про свою діяльність за допомогою декларацій. Давайте подивимося, як саме вони повинні це робити!

Усі без винятку підприємці-єдиноподатники для звітності про свою діяльність використовують спеціально для них затверджені декларації. Наразі чинні форми декларацій для єдиноподатників груп 1 — 3 затверджено наказом № 578 (із змінами, внесеними наказом № 369). Оновлена форма вперше застосовується підприємцями-єдиноподатниками групи 3 для складання декларації за 9 місяців 2017 року (з 01.10.2017 р.), а підприємцями груп 1 і 2 — для складання декларації за 2017 рік (з 01.01.2018 р.). Про це свідчить консультація із БЗ, підкатегорія 107.08.

Ці форми використовують не тільки для подання звітності за поточні звітні періоди, а й для виправлення помилок, допущених у деклараціях за минулі періоди, коли звітність подавалася за старими формами п. 50.1 ПКУ.

Загальні правила подання декларацій підприємцями груп 1 — 3 наведемо в таблиці.

Звітний (податковий) період

Звітним (податковим) періодом для підприємців-єдиноподатників групи 1 і 2 у загальному випадку є календарний рік, а для групи 3 — квартал (п. 294.1 ПКУ).

Якщо підприємець перейшов із загальної системи, його перший звітний період на єдиному податку починається з 1-го числа місяця, що настає за наступним податковим (звітним) кварталом, в якому суб’єкт зареєстрований платником єдиного податку, і закінчується останнім календарним днем останнього місяця такого періоду (п. 294.3 ПКУ).

А в новоствореного ФОПа, який хоче буде єдиноподатником, перший звітний «єдиноподатковий» період починається (п. 294.4. ПКУ):

— для ФОПів груп 1 і 2 — з 1-го числа місяця, що настає за місяцем, в якому підприємець зареєстрований платником єдиного податку. За умови, що новозареєстрований підприємець подав заяву про обрання спрощеної системи оподаткування до закінчення місяця, в якому відбулася його держреєстрація;

— для ФОпів групи 3 — з 1-го числа місяця, в якому відбулася державна реєстрація. За умови, що новозареєстрований суб’єкт господарювання подав заяву про обрання спрощеної системи оподаткування не пізніше 10 календарних днів з дня держреєстрації.

Крім того, згідно з п. 296.8 ПКУ єдиноподатники для отримання довідки про доходи мають право подати до органу ДФСУ податкову декларацію за інший, ніж квартальний (річний), податковий (звітний) період. Проте подання такої декларації не звільняє єдиноподатника від обов’язку подання податкової декларації у строк, установлений для квартального (річного) податкового (звітного) періоду.

Строк подання декларації

Першо- і другогрупники подають «єдиноподаткову» декларацію протягом 60 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) року (п.п. 49.18.3 і п. 296.2 ПКУ). Зокрема, за 2017 рік першо- і другогрупники звітують не пізніше 01.03.2018 р.

Виняток із цього правила становлять тільки єдиноподатники першої або другої групи, які (1) перевищили протягом року граничний обсяг доходу (для групи 1 — 300 тис. грн., для групи 2 — 1,5 млн грн.) та/або (2) самостійно перейшли на сплату єдиного податку за ставками, установленими для «старшої» групи. У цьому випадку згідно з п.п. 296.5.1 ПКУ декларацію слід подати у строки, встановлені для квартального податкового (звітного) періоду. Подання такої декларації потрібно, аби відділити доходи, отримані в різних групах, або доходи, отримані на спрощеній і на загальній системі оподаткування. У цьому випадку квартальна декларація звільняє єдиноподатників груп 1 і 2 від обов’язку подавати декларацію у строк, установлений для річного періоду.

Фактично декларація подається у «квартальні» строки при будь-які зміні групи протягом року (див. консультацію із БЗ, підкатегорія 107.12). Докладно про це читайте в нашій статті «З групи на групу: «кульбіти» підприємця-єдиноподатника» // «Податки та бухгалтерський облік», 2017, № 99, с. 28. У квартальний строк треба подати декларацію і тоді, коли єдиноподатник першої або другої групи допустив перевищення доходу в IV кварталі звітного року. У цьому випадку, незважаючи на те, що межі звітного періоду збігаються, декларацію слід подати протягом 40 (а не 60) календарних днів після закінчення звітного періоду.

Щодо підприємців третьої групи, то вони подають «єдиноподаткову» декларацію Протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) кварталу (п.п. 49.18.2 і п. 296.3 ПКУ). За IV квартал 2017 р. третьогрупники звітують не пізніше 09.02.2018 р.

Можливість перенесення строку подання декларації

Така можливість передбачена згідно з п. 49.20 ПКУ. Так, якщо останній день строку, встановленого для подання декларації, припадає на вихідний або святковий день, то останнім днем строку вважається операційний (банківський) день, що настає за вихідним або святковим днем.

Куди подається декларація?

Декларація подається до органу ДФСУ за місцем податкової адреси єдиноподатника (п. 296.4 ПКУ). Тобто з урахуванням вимог ст. 45 ПКУ декларація подається до органу ДФСУ за місцем проживання ФОП-єдиноподатника, за яким підприємець береться на облік як платник податків (п. 45.1 ПКУ).

Одиниця виміру при заповненні декларації

Грошові показники в декларації наводять у гривнях з копійками. Про це свідчить власне форми декларації. Більше того, у примітці до декларації ФОП-єдиноподатника додатково зазначено, що одиниця виміру наводиться з двома десятковими знаками після коми.

Інші вимоги до заповнення декларації

Доцільно також згадати про наступні вимоги до заповнення декларації єдиноподатника:

1. У декларації мають бути заповнені всі обов’язкові реквізити, передбачені її формою, з числа перелічених у пп. 48.3 і 48.4 ПКУ. При виявленні порушень у заповненні обов’язкових реквізитів у прийнятті податкової декларації може бути відмовлено (п. 49.11 ПКУ).

2. Декларація заповнюється наростаючим підсумком з початку звітного (податкового) року (п. 296.7 ПКУ).

3. Якщо якийсь рядок декларації не заповнюється у зв’язку з відсутністю показника (суми), то в такому рядку в паперовій декларації проставляється прокреслення. В електронній декларації він залишається незаповненим.

4. Декларація, у тому числі в електронній формі, заповнюється українською мовою (див. лист ДПСУ від 07.03.2012 р. № 8971/К/18-4013).

5. У «єдиноподатковій» декларації підприємці окремо відображають доходи, що оподатковуються за основними та за підвищеними ставками (пп. 296.5.3 і 296.5.4 ПКУ).

6. Фізособи-єдиноподатники заповнюють декларацію, користуючись даними з Книги обліку доходів або Книги обліку доходів і витрат (пп. 296.1.1 та 296.1.2 ПКУ).

Хто підписує декларацію?

Декларацію підписує сам підприємець або його представник (п. 48.5 ПКУ). За наявності печатки підпис скріплюють її відбитком (п. 48.3 ПКУ).

Відповідальність за неподання

Згідно з п. 120.1 ПКУ за неподання або несвоєчасне подання податкової декларації накладається штраф у розмірі:

— 170 грн. за кожне таке неподання або несвоєчасне подання;

— 1020 грн. за кожне таке неподання або несвоєчасне подання, здійснене платником податків, до якого протягом року було застосовано штраф за таке порушення.

Що ж, давайте тепер поглянемо, як безпосередньо заповнюється «єдиноподаткова» декларація підприємця!

Оформи передплату та читай все Передплатити журнал

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити