Податкова соціальна пільга

В обраному У обране
Друк
Ушакова Лілія, експерт з питань оплати праці
Податки та бухгалтерський облік Січень, 2018/№ 07
Ні для кого не секрет, що після значного «відриву» розміру мінімальної заробітної плати від прожиткового мінімуму для працездатних осіб багато працівників втратили право на податкову соціальну пільгу. Але є й такі, хто цим правом користується і зараз. Можливо, ви також один з цих щасливців. Тож давайте освіжімо в пам’яті головні ПСП-моменти.

Податкова соціальна пільга (далі — ПСП) — це сума, на яку може бути зменшений загальний місячний оподатковуваний дохід працівника, отриманий від одного роботодавця у вигляді заробітної плати.

Перелік пільг та категорії осіб, які мають право на такі ПСП, наведено у п. 169.1 ПКУ. Ви з ними мали змогу ознайомитись у «Податки та бухгалтерський облік», 2018, № 3, с. 23.

Умовно всі ці ПСП можна розділити на два види:

1) ПСП «на себе» (див. п.п. 169.1.1, пп. «в» — «е» п.п. 169.1.3, пп. «а» — «г» п.п. 169.1.4 ПКУ);

2) ПСП «на дітей» (п.п. 169.1.2, пп. «а» і «б» п.п. 169.1.3 ПКУ).

Залежно від категорії, до якої відноситься працівник, він може претендувати на пільгу у звичайному, підвищеному або максимальному розмірі. «Розмірну сітку» ПСП представлено в табл. 1.

Таблиця 1. Розміри ПСП у 2018 році

Вид ПСП (норма ПКУ)

Розмір ПСП у 2018 році

Ознака ПСП

Звичайна ПСП «на себе» (п.п. 169.1.1 ПКУ)

881,00 грн.

01

Звичайна ПСП «на дітей» (п.п. 169.1.2 ПКУ)

881,00 грн. х кількість дітей у віці до 18 років

04

Підвищена ПСП «на дітей» (пп. «а» і «б» п.п. 169.1.3 ПКУ)

1321,50 грн. х кількість дітей у віці до 18 років

02

Підвищена ПСП «на себе» (пп. «в» — «е» п.п. 169.1.3 ПКУ)

1321,50 грн.

02

Максимальна ПСП «на себе» (п.п. «а» — «ґ» п.п. 169.1.4 ПКУ)

1762,00 грн.

03

Важливо! Щоб скористатися правом на пільгу, потрібно, щоб були виконані ПСП-вимоги. Поговоримо про них детальніше далі.

ПСП-вимоги

Почнемо з вимог щодо доходу.

Вимога 1. Пільгу застосовують виключно до доходу у виді заробітної плати*. Нема зарплати — нема й пільги. Саме тому ПСП не можна застосовувати до:

* Про доходи, які слід відносити до заробітної плати для цілей ПКУ, спеціаліст ДФСУ розповідав у «Податки та бухгалтерський облік», 2017, № 97, с. 26.

— винагороди за ЦПД, дивідендів, роялті, інших доходів, що виплачуються податковими агентами;

— підприємницького доходу, а також доходу від іншої незалежної професійної діяльності. Але! Якщо у вас є працівник, який одночасно є підприємцем (незалежним професіоналом), то до його зарплати ПСП застосовуйте на загальних підставах (звичайно, якщо щодо нього виконуються інші озвучені тут вимоги).

Але! Пільга не застосовується до зарплати працівника, яку він протягом звітного податкового місяця отримує одночасно з доходами у вигляді стипендії, грошового чи майнового (речового) забезпечення учнів, студентів, аспірантів, ординаторів, ад’юнктів, військовослужбовців, що виплачуються з бюджету.

Тобто, якщо ваш працівник у вільний від роботи час навчається у виші й отримує стипендію з бюджету, то він права на ПСП за місцем роботи не має.

На цій же підставі не можна застосовувати ПСП до заробітної плати, яка зберігається роботодавцем за працівниками:

— призваними на строкову військову службу, військову службу за призовом осіб офіцерського складу, військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період;

— прийнятими на військову службу за контрактом.

Вимога 2. ПСП застосовують до нарахованої загальної суми зарплати за місяць. Тому при виплаті зарплати авансом (зарплата за першу половину місяця, відпускні за частину місяця, що виплачуються до нарахування зарплати за такий місяць, тощо) ПДФО утримуємо із загальної суми, без зменшення на суму ПСП.

Вимога 3. ПСП застосовують за умови, що нарахована за місяць зарплата працівника не перевищує граничний розмір доходу, що дає право на таку пільгу (див. табл. 2).

Таблиця 2. Граничний розмір доходу, що дає право на ПСП

Вид ПСП

Граничний розмір доходу, що дає право на ПСП

ПСП «на себе» (п.п. 169.1.1, пп. «в» — «е» п.п. 169.1.3, пп. «а» — «г» п.п. 169.1.4 ПКУ)

2470,00 грн.

ПСП «на дітей» (п.п. 169.1.2, пп. «а» і «б» п.п. 169.1.3 ПКУ)

Для одного з батьків — 2470,00 грн. х кількість дітей віком до 18 років;

для іншого* — 2470,00 грн.

* Звертаємо увагу: незважаючи на те, що граничний розмір доходу, що дає право на застосування ПСП, для кожного з батьків визначається по-різному, право на отримання ПСП «на дітей» у розрахунку на кожну дитину віком до 18 років зберігається в обох батьків.

Рішення про те, хто з батьків скористається правом на визначення граничного розміру зарплати кратно кількості дітей, батьки дитини (дітей) приймають самостійно виходячи з рівня зарплат обох батьків.

Важливо! Для цілей порівняння з граничним розміром доходу, що дає право на ПСП, «перехідні» відпускні та лікарняні відносять до місяців, за які їх нараховано (абзац третій п.п. 169.4.1 ПКУ). Далі розподілені суми відпускних і лікарняних за кожен місяць (у сукупності із зарплатою за такі місяці, якщо її нараховано) порівнюють з граничним розміром.

Тепер поговоримо про вимогу щодо місця застосування ПСП.

Вимога 4. Пільгу застосовують тільки за одним місцем нарахування (виплати) зарплати (п.п. 169.2.1 НКУ).

Тобто, якщо працівник має двох роботодавців (у одного працює за основним місцем роботи, а в іншого — за місцем роботи сумісництвом (зовнішнє сумісництво)), то він має право самостійно визначити, у якого роботодавця до його доходу буде застосовуватися ПСП.

Вимога 5. Для застосування ПСП працівник подає роботодавцю заяву про самостійне обрання місця застосування ПСП (далі — заява на ПСП). Якщо працівник претендує на пільгу «на дітей» або на ПСП «на себе» у підвищеному чи максимальному розмірі, то разом із заявою подає документи, що підтверджують право на таку ПСП.

До речі, заява подається у довільній формі. Її текст може бути таким: «Прошу застосовувати до нарахованого мені доходу у вигляді заробітної плати податкову соціальну пільгу в розмірі, визначеному в підпункті (норма ПКУ) пункту 169.1 статті 169 Податкового кодексу України від 02.12.2010 р. № 2755-VI (далі — ПКУ).

Для застосування податкової соціальної пільги надаю такі документи: (назва документа та його реквізити).

Мені відомо, що згідно з підпунктом 169.2.1 пункту 169.2 статті 169 ПКУ податкова соціальна пільга застосовується виключно за одним місцем нарахування (виплати) місячного доходу у вигляді заробітної плати».

Зауважте: той із батьків (опікунів, піклувальників), який скористався правом на збільшення граничного розміру доходу кратно кількості дітей, повинен зазначити в заяві про застосування ПСП, що чоловік (дружина) при отриманні ПСП за місцем своєї роботи не користується таким правом. Жодних довідок з місця роботи чоловіка (дружини) надавати не потрібно.

Перелік документів, які підтверджують право на ПСП, установлений Порядком № 1227*. Ви можете ознайомитися з ним у «Податки та бухгалтерський облік», 2017, № 58, с. 61.

* Порядок подання документів для застосування ПСП, затверджений постановою КМУ від 29.12.2010 р. № 1227.

Вимога 6. За загальним правилом, ПСП не підсумовуються! Тобто працівник не може скористатися одночасно і пільгою «на себе», і пільгою «на дітей».

Якщо ж працівник має право на застосування ПСП за двома і більше підставами, то до його заробітної плати застосовується одна ПСП за підставою, що передбачає її найбільший розмір.

Виняток із цього правила установлено п.п. 169.3.1 ПКУ тільки для осіб, які утримують двох і більше дітей віком до 18 років, у тому числі дитину з інвалідністю (дітей з інвалідністю). У цьому випадку на дитину з інвалідністю (дітей з інвалідністю) надається підвищена ПСП, на іншу дитину (дітей) — звичайна ПСП.

Строки застосування ПСП

Як ми вже зазначали, право на пільгу виникає у працівника із дня подання роботодавцю заяви на ПСП та підтвердних документів (за необхідності).

Але застосовується ПСП роботодавцем до нарахованої заробітної плати за місяць, в якому було подано заяву про застосування ПСП (а за необхідності й підтвердні документи), незалежно від дати її (їх) подання в цьому місяці.

При цьому заява може бути датована будь-яким числом місяця — пільгу застосовуємо до всієї нарахованої заробітної плати за місяць (а не за відпрацьовані дні після подання заяви).

Надають пільгу з урахуванням останнього місячного податкового періоду, в якому працівник (п.п. 169.3.4 ПКУ):

помер;

— оголошується судом померлим;

— визнається судом безвісно відсутнім;

— втрачає статус резидента;

був звільнений з місця роботи.

Працівнику, який має право на застосування ПСП «на дітей», пільгу надають до кінця року, в якому дитина досягає 18 років, а в разі смерті дитини до досягнення зазначеного віку — до кінця року, на який припадає її смерть**.

** За умови, що зарплата працівника не перевищить граничного розміру доходу.

У загальному випадку ПСП припиняють застосовувати з місяця, в якому:

— працівник подав заяву про відмову від застосування ПСП;

— порушено порядок застосування ПСП.

Особам, зазначеним у пп. «в» — «е» п.п. 169.1.3 ПКУ, ПСП не надається з місяця, наступного за місяцем, в якому вони втрачають «спецстатус».

Право на ПСП «на дітей» працівник втрачає з місяця, на який припадає одна з таких подій:

— його позбавляють батьківських прав;

— він відмовляється від дитини чи передає її на державне утримання, у тому числі до закладу для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, незалежно від того, береться плата за таке утримання чи ні;

— дитина стає курсантом на умовах її повного утримання.

Із загальними питаннями розібралися. Пропонуємо вам пробігтися конкретними ситуаціями.

Пробіжка по ситуаціях

Теорія — то добре. Але на практиці часто виникають ПСП-запитання, на які доволі важко знайти пряму відповідь у ПКУ. Тому в табл. 3 ми зібрали ті з них, які найчастіше звучать на нашій «Гарячій лінії».

Таблиця 3. Експрес-відповіді на ПСП-запитання

Запитання

Відповідь

Чи потрібно працівникам щорічно оновлювати заяви на ПСП і подавати підтвердні документи?

Ні. Щорічне подання заяви про застосування ПСП, якщо підстава для її застосування залишається незмінною, ПКУ не передбачено. Отже, якщо в період дії ПКУ працівник уже подавав заяву про застосування ПСП цьому роботодавцю, та у 2018 році в нього не виникло право на ПСП за іншою підставою, відмінною від тієї, що була вказана в такій заяві, то такий працівник не повинен подавати у 2018 році нову заяву на ПСП. Що стосується підтвердних документів, то тут все залежить від строку їх дії

Чи має право на ПСП працівник, який є пенсіонером і отримує пенсію?

Так, працівник, який одночасно із заробітною платою отримує дохід у вигляді пенсії з Пенсійного фонду, має право на ПСП, якщо щодо нього будуть виконані наведені вище вимоги і подана роботодавцю заява на ПСП. Заборони тут немає

На яку ПСП має право працівник – інвалід III групи?

На жаль, інваліди III групи як окрема пільгова категорія в ПКУ не зазначені. Отже, вони мають право на ПСП на загальних підставах

Чи має право на ПСП «на дитину» у підвищеному розмірі розведена жінка, яка проживає з чоловіком у цивільному шлюбі?

Розведена жінка, яка має дитину віком до 18 років, має право на ПСП «на дитину» у підвищеному розмірі (у 2018 році — 1321,50 грн., п.п. «а» п.п. 169.1.3 ПКУ), якщо щодо неї виконані зазначені вище вимоги. Річ у тім, що для цілей застосування ПСП одинокою матір’ю вважається особа, яка на момент застосування роботодавцем пільги, визначеної п.п. «а» п.п. 169.1.3 ПКУ, маючи дітей віком до 18 років, не перебуває у шлюбі, зареєстрованому згідно із законом (п. 5 Порядку № 1227). Факт проживання у цивільному шлюбі тут значення не має

Чи має право на ПСП «на себе» працівник за місцем роботи за сумісництвом, якщо його зарплата за основним місцем роботи складає 10000 грн., а за місцем роботи за сумісництвом — 2000 грн.?

Працювати на умовах сумісництва працівник може у того ж роботодавця, у якого працює за основним місцем роботи (внутрішнє сумісництво), або в іншого роботодавця (зовнішнє сумісництво). Будучи внутрішнім сумісником, працівник отримує зарплату за виконану роботу за основним місцем роботи та за сумісництвом від одного роботодавця. Тому при визначенні права такого працівника на ПСП з граничним розміром доходу слід порівнювати загальний (сукупний) дохід, нарахований йому цим роботодавцем за основним місцем роботи та за місцем роботи за внутрішнім сумісництвом. Таким чином, якщо працівник, про якого йдеться у запитанні — внутрішній сумісник, то він права на ПСП «на себе» не матиме, адже сукупний його дохід дорівнюватиме 12000 грн.

Якщо ж працівник є зовнішнім сумісником, тобто отримує дохід від різних роботодавців, то за умови, що він не користується ПСП за основним місцем роботи, він має право подати заяву про застосування ПСП та підтвердні документи (за необхідності) за місцем роботи за сумісництвом. У такому разі з граничним розміром доходу, що дає право на застосування ПСП, необхідно буде порівнювати не загальну суму зарплати, що отримується цим працівником від різних роботодавців, а зарплату, нараховану роботодавцем за місцем застосування ПСП (2000 грн.)

Чи потрібно для працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу, розраховувати суму ПСП пропорційно їх зайнятості?

Встановлення працівнику неповного робочого часу жодним чином не вплине на порядок застосування ПСП.

Працівник матиме право на застосування ПСП за умови, що його зарплата за місяць, нарахована пропорційно зайнятості, не перевищує граничного розміру доходу, що дає право на застосування ПСП (див. табл. 2).

ПСП до його доходу застосовується в повній сумі, незалежно від зайнятості працівника (тобто розрахунок суми ПСП пропорційно зайнятості працівника не проводиться)

На яку ПСП мають право працівники, які за участь в АТО отримали статус «учасника бойових дій»?

Такі працівники мають право на ПСП на загальних підставах. Як окрема пільгова категорія в ПКУ вони не виділені

Чи застосовується ПСП до заробітної плати нерезидента?

Вважаємо, що ні. Такий висновок випливає з положень п.п. 169.3.4 ПКУ. В ньому зазначено, що ПСП надається з урахуванням останнього місячного податкового періоду, в якому платник податків, зокрема, втрачає статус резидента. Тобто особи, які втратили статус резидента України, а також працівники-нерезиденти права на ПСП не мають

Чи має право на ПСП на двох дітей працівник, якщо одна дитина його рідна, а інша — дружини і ним не всиновлена?

Ні, такий працівник не має права на ПСП на двох дітей у розмірі, встановленому в п.п. 169.1.2 НКУ.

Ця пільга надається платнику податку, який утримує двох чи більше дітей віком до 18 років. Оскільки чоловік не усиновив дитину дружини від першого шлюбу, у нього не виникає обов’язку щодо її утримання

Чи застосовується ПСП при визначенні бази обкладення ВЗ?

Ні, військовий збір утримується з нарахованої суми заробітної плати. Зменшувати її на суму ПСП для цілей визначення бази обкладення ВЗ не можна!

Даєш приклад!

Дійсно, ну як можна розглядати оподаткування заробітної плати без прикладів?! Це ж час, витрачений даремно!

Тому давайте розберемо цікаву ситуацію, в якій ПСП вирішив скористатися батько двох дітей віком до 18 років. І ось що із цього вийшло.

Приклад. Працівник підприємства був прийнятий на роботу у грудні 2017 року.

Оплата праці — погодинна (годинна тарифна ставка — 30,00 грн.). Норма робочого часу на січень 2018 року — 168 годин, на лютий — 160 годин.

15 січня 2018 року він подав заяву на ПСП у розмірі, установленому п.п. 169.1.2 ПКУ (як особа, яка утримує двох дітей віком до 18 років, розмір ПСП — 1762,00 грн. (881,00 грн. х 2 дітей)) з визначенням граничного розміру доходу кратно кількості дітей (граничний розмір доходу — 4940,00 грн. (2470,00 грн. х 2 дітей)), і документи, що підтверджують його право на ПСП у зазначеному розмірі.

Відповідно до свідоцтва про народження старшої дитини 20 лютого 2018 року їй виповниться 18 років.

Заробітна плата працівника за січень (5040,00 грн. (30,00 грн. х 168 год.)) перевищує граничний розмір доходу, що дає право на ПСП на двох дітей (4940,00 грн.). Тому до січневої зарплати ПСП не застосовуємо.

Отже, «на руки» працівник отримає зарплату за січень у сумі:

5040,00 грн. - 5040,00 грн. х 18 % : 100 % - 5040,00 грн. х 1,5 % : 100 % = 4057,20 грн.,

де 18 % та 1,5 % — ставки ПДФО та ВЗ відповідно.

Переходимо до лютневої зарплати. Її сума (4800,00 грн. (30,00 грн. х 160 год.)) не перевищує граничного розміру доходу, до дає право на ПСП на двох дітей (4940,00 грн.). Тому в базу обкладення ПДФО така зарплата увійде зменшеною на суму ПСП (1762,00 грн.).

Розрахуємо суму зарплати за лютий, яка буде виплачена працівникові «на руки»:

4800,00 грн. - (4800,00 грн. - 1762,00 грн.) х 18 % : 100 % - 4800,00 х 1,5 % : 100 % = 4181,16 грн.

І нехай вас не бентежить, що у лютому 2018 року старшій дитині працівника виповнилось 18 років. Підпунктом 169.3.3 ПКУ визначено, що ПСП «на дітей» надається до кінця року, в якому дитині виповнилося 18 років. Отже, до кінця 2018 року цей працівник матиме право на ПСП на двох дітей у цього роботодавця, якщо, звичайно, його заробітна плата за звітний місяць не перевищить граничного розміру доходу, що дає право на застосування ПСП.

А якщо працівник вирішить змінити місце роботи у 2018 році після того, як дитині виповниться 18 років? Тоді він втратить право на ПСП на дітей. Чому? Пам’ятайте: для того, щоб скористатися пільгою, працівнику необхідно надати роботодавцю заяву на застосування ПСП і документи, що підтверджують таке право.

Право на пільгу «на дітей» підкріплюється, зокрема, копією свідоцтва про народження або документом, що підтверджує вік дитини (п.п. 1 п. 5 Порядку № 1227).

На момент подання заяви за новим місцем роботи такий документ свідчитиме, що дитині працівника вже виповнилося 18 років, тому права на ПСП «на дітей» у нього не буде.

ПСП і форма № 1ДФ

Застосовуючи ПСП до заробітної плати працівника, роботодавець зобов’язаний відобразити цей факт у Податковому розрахунку за формою № 1ДФ. Яким чином?

За рядком із заробітною платою, нарахованою (виплаченою) працівнику у звітному кварталі, проставити у графі 8 розд. I форми № 1ДФ ознаку цієї ПСП (див. табл. 1).

А як бути, якщо в різних місяцях звітного кварталу до заробітної плати працівника застосовувалися пільги з різними ознаками? Наприклад, у січні працівник мав право на ПСП «на себе» (ознака «01»), а у лютому у нього народилося двоє дітей і він подав заяву і підтвердні документи на ПСП «на дітей» (ознака 04). На такого працівника в Податковому розрахунку за 1 квартал 2018 року заповнюємо два рядки із зарплатою, у кожному з яких у графі 8 указуємо ознаку пільги, що відповідає нарахованій зарплаті.

Ще одна ситуація, що дуже поширена на практиці, — ПСП не в усіх місяцях. Припустимо, що в одному з місяців звітного кварталу заробітна плата, нарахована працівнику, перевищила граничний розмір доходу, що надає право на ПСП (як у прикладі вище). В результаті у двох місяцях звітного кварталу до заробітної плати працівника застосовувалась пільга, а у третьому — ні.

У такому випадку, незважаючи на те, що пільга застосовувалася до зарплати працівника не в усіх місяцях звітного кварталу, в Податковому розрахунку на цього працівника заповнюємо один рядок із зарплатою, із зазначенням в графі 8 інформації про ознаку ПСП, що застосовувалася в будь-якому з місяців звітного кварталу.

Як бачите, все доволі просто.

Підіб’ємо підсумки.

висновки

  • У 2018 році працівник має право на ПСП «на себе», якщо сума нарахованої йому зарплати за місяць не перевищує 2470 грн.
  • Граничний розмір доходу, що дає право на ПСП «на дітей», для одного із подружжя визначається кратно кількості дітей, а для іншого — на загальних підставах.
  • ПСП застосовується до місячного доходу, незалежно від дати подання заяви на застосування ПСП в цьому місяці.
Оформи передплату та читай все Передплатити журнал

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити