(066) 87-010-10 Передзвоніть менi
Переводимо бухгалтерів в ОНЛАЙН!
 • У обране
 • Друк
 • Шрифт
 • Колір фону
 • Коментарі 0
 • В розробці
3/11
Податки та бухгалтерський облік
Податки та бухгалтерський облік
Березень , 2018/№ 18

Купівля-продаж основних засобів з прив’язкою до інвалюти

http://tinyurl.com/yynpfte6
Правові тонкощі прив’язки договору до інвалюти при купівлі-продажу основних засобів (ОЗ) нічим не відрізняються від постачання товарів на тих же умовах. Хочете подробиць? Тоді переміщайтеся на с. 2 цього номера. А в цій статті ми розберемося з обліком.

Облік у продавця

Бухгалтерський облік. З урахуванням вимог П(С)БО 27 об’єкти ОЗ, стосовно яких прийнято рішення про їх реалізацію, переводять до складу необоротних активів, утримуваних для продажу (на субрахунок 286 «Необоротні активи та групи вибуття, утримувані для продажу») за балансовою (залишковою) вартістю. Після такого переведення з наступного місяця за ними припиняють нараховувати амортизацію.

Доходи від продажу в бухобліку продавець визнає за правилами п. 8 П(С)БО 15. Тобто при одночасному дотриманні таких умов:

— покупцеві передані ризики і вигоди, пов’язані з правом власності на актив;

— продавець надалі не здійснює управління і контролю за реалізованим активом;

— сума доходу може бути достовірно визначена;

— є впевненість, що в результаті операції відбудеться збільшення економічних вигод підприємства, а витрати, пов’язані з цією операцією, можуть бути достовірно визначені.

Найчастіше ці умови виконуються на дату відвантаження об’єкта покупцеві. Тому зазвичай продавець визнає доходи за відвантаженням. При цьому

величину доходу від продажу продавець показує, виходячи з «гривневої» вартості ОЗ, зафіксованої в договорі і первинці

Якщо надалі при оплаті курс змінюється, то різницю, що виникла, в бухгалтерському обліку продавець відносить на інші операційні доходи або на інші операційні витрати (лист Мінфіну від 31.07.2009 р. № 31-34000-10-16/20869).

Тоді в обліку продавець робить такі записи:

а) якщо курс збільшується:

Дт 361 — Кт 719 — на сумову різницю з ПДВ;

Дт 719 — Кт 641/ПДВ — на суму ПДВ;

б) якщо курс зменшується:

Дт 949 — Кт 361 — на сумову різницю без ПДВ;

Дт 643 — Кт 361 — на суму ПДВ;

Дт 643 — Кт 641/ПДВ — на суму ПДВ (методом «сторно») — за фактом реєстрації РК у ЄРПН.

Про всяк випадок повторимо: заборгованість — гривнева і погашатиметься в гривнях (не валютою). Тому курсові різниці (як за заборгованістю у валюті — монетарною статтею) за нею не виникають, її ніяк перераховувати не потрібно.

Податок на прибуток. Жодних «податковоприбуткових» різниць (коригувань) для договорів, «прив’язаних» до валюти, ПКУ не встановлено. При цьому в «податковоприбутковому» обліку об’єктом оподаткування є фінрезультат, визначений у фінзвітності. Тому в його формуванні в продавця на загальних підставах візьмуть участь:

— «реалізаційні» доходи і витрати, що виникають за відвантаженням;

— «інші» доходи/витрати — на різницю, що виникає через коливання курсу.

Щоправда, само собою в такому разі виникнуть «податкові» різниці при продажу ОЗ. Фінрезультат доведеться збільшити на «бухгалтерську» залишкову вартість об’єкта (п. 138.1 ПКУ) і зменшити на «податкову» (п. 138.2 ПКУ) (детальніше про них див. «Податки та бухгалтерський облік», 2017, № 52, с. 13).

ПДВ. Прив’язка договору до інвалюти вимагатиме відповідних коригувань у ПДВ-обліку, оскільки за першою подією (відвантаженням) продавець уже нарахував податкові зобов’язання (ПЗ) і виписав податкову накладну (ПН). Надалі зміна валютного курсу при оплаті призводить до зміни суми компенсації. Тому продавцеві на дату отримання оплати потрібно провести ПЗ-коригування на підставі п. 192.1 ПКУ. Для цього до ПН слід оформити РК на різницю, що виникла у зв’язку зі зміною курсу.

Тепер про покупця.

Облік у покупця

Бухгалтерський облік. ОЗ, що придбаваються, покупець зараховує на баланс за первісною вартістю. Останню при купівлі ОЗ за грошові кошти формують з витрат, перелічених у п. 8 П(С)БО 7.

Врахуйте, що

у цьому випадку

вартістю ОЗ є договірна вартість, за якою вони передаються від продавця покупцеві.

Тобто — вартість ОЗ, виражена в гривнях і зафіксована в договорі та первинці. Тому саме таку гривневу суму покупець обліковує при формуванні первісної вартості об’єкта ОЗ.

Після того, як первісна вартість об’єкта сформована, об’єкт став придатним для корисного використання і зарахований до складу ОЗ, за ним починають нараховувати амортизацію з місяця, наступного за місяцем введення в експлуатацію.

Неважливо, що через прив’язку договору до інвалюти потім сума оплати може відрізнятися. Розрахунки за купівлю — це завершальна операція, наступна подія, що вже не має відношення до формування первісної вартості ОЗ.

Тим паче, що сформована первісна вартість — річ недоторканна і не може змінюватися, за винятком випадків, обумовлених П(С)БО 7. Останній, у свою чергу, допускає, що первісна вартість ОЗ може змінюватися тільки (!) при поліпшеннях, частковій ліквідації, переоцінках, створенні забезпечення (пп. 8, 14, 17 П(С)БО 7). А ось випадку прив’язки договору до інвалюти в цьому списку немає. Тому

змінювати первісну вартість ОЗ «за оплатою» (і коригувати її на різниці через зміну курсу) не слід

До того ж сам Мінфін, як зазначалося, у разі прив’язки договору до інвалюти радив відносити різниці, що виникають, на інші операційні доходи або витрати (лист від 31.07.2009 р. № 31-34000-10-16/20869). Тому змінювати первісну вартість ОЗ потреби немає. І, до речі, доходи/витрати через курс, що змінюється, показуємо відразу в періоді їх виникнення (тобто при оплаті), не чекаючи нарахування амортизації за ОЗ і взагалі ніяк не прив’язуючись до неї.

Податок на прибуток. Жодних «податковоприбуткових» різниць за купівлями, прив’язаними до валюти, у покупця не буде. Хіба що в разі купівлі ОЗ у неприбуткових організацій у покупця може виникати 30 %-ва «збільшуюча» різниця за п.п. 140.5.4 ПКУ (ср. 025069200). З одного боку, вона розраховується від вартості ОЗ, а на рахунок 15 покупець оприбутковує ОЗ без урахування валютної різниці через зростання курсу. З іншого — у договорі оплата за ОЗ розраховується в повній сумі, тобто з урахуванням цієї валютної різниці. Тому, на жаль, при підрахунку такої різниці покупцеві, радше за все, доведеться враховувати і суму, що доплачується продавцеві за ОЗ через зростання валютного курсу.

Ще у високодохідників і малодохідників- добровольців за ОЗ виникатимуть «амортизаційні» різниці, проте вже ніяк не пов’язані з валютою. Але це інша річ (детальніше про «амортизаційні» різниці див. «Податки та бухгалтерський облік», 2017, № 52, с. 10).

Ну і само собою,

у формуванні бухфінрезультату (об’єкта оподаткування) візьмуть участь витрати/доходи, що виникають «за оплатою» через коливання валютного курсу

ПДВ. За першою подією (отриманням ОЗ) у покупця на підставі зареєстрованої продавцем ПН виникне право на податковий кредит (ПК). Надалі зміна валютного курсу при оплаті призводить до зміни суми компенсації. А це підстава для коригування ПДВ за п. 192.1 ПКУ. Тому, зокрема, при зростанні курсу покупець зможе довідобразити ПК на підставі РК, зареєстрованого продавцем.

І для наочності — приклад.

Приклад. На умовах післяплати укладено договір купівлі-продажу обладнання (верстата). Договірна вартість обладнання — 282000 грн. (у тому числі ПДВ — 47000 грн.), що еквівалентно $ 10000 (за курсом НБУ на дату укладення договору 28,20 грн./$, умовно). Згідно з обліковими даними продавця первісна вартість обладнання — 300000 грн., сума зносу — 80000 грн.

За домовленістю сторін оплату продавцеві покупець перераховує поетапно — двома платежами (по 50 %). Курс НБУ на дату кожного з платежів відповідно: 28,44 грн./$ і 28,95 грн./$. На кожну дату оплати вартість перераховується за курсом НБУ, що діє на таку дату, виходячи з частини отриманих грошей. Вартість обладнання (282000 грн.) на дату відвантаження не перераховується. Витрати на доставку обладнання — 3000 грн. (без ПДВ).

У бухобліку сторін операції відобразяться такими записами:

Продаж ОЗ з прив’язкою до інвалюти

з/п

Зміст господарської операції

Бухгалтерський облік

Сума,

грн.

Дт

Кт

У продавця

Відвантаження

1

Переведено обладнання до складу необоротних активів, утримуваних для продажу

286

104

220000

2

Списано суму нарахованого зносу

131

104

80000

3

Відвантажено обладнання покупцеві

377

712

282000

4

Нараховано ПЗ з ПДВ

712

641/ПДВ

47000

5

Списано балансову вартість проданого обладнання

943

286

220000

Оплата

6

Отримано плату за обладнання (перші 50 %),

курс НБУ на дату оплати — 28,44 грн./$

($5000 х 28,44 грн./$ = 142200 грн.)

311

361

142200

7

Довідображено дохід через зростання валютного курсу на дату оплати ($5000 х (28,44 грн./$ - 28,2 грн./$) = 1200 грн.)

361

719

1200

8

Донараховано ПЗ з ПДВ (складено і зареєстровано РК)

719

641/ПДВ

200

9

Отримано плату за обладнання (другі 50 %),

курс НБУ на дату оплати — 28,95 грн./$

($5000 х 28,95 грн./$ = 144750 грн.)

311

361

144750

10

Довідображено дохід через зростання валютного курсу на дату оплати ($5000 х (28,95 грн./$ - 28,2 грн./$) = 3750 грн.)

361

719

3750

11

Донараховано ПЗ з ПДВ (складено і зареєстровано РК)

719

641/ПДВ

625

У покупця

Отримання

1

Отримано обладнання (договірна вартість 282000 грн.,

у тому числі: без ПДВ — 235000 грн., ПДВ — 47000 грн.)

152

631

235000

2

Відображено суму «вхідного» ПДВ, не підтверджену ПН

644/1

631

47000

3

Відображено ПК з ПДВ (продавцем зареєстровано ПН)

641/ПДВ

644/1

47000

4

Включено в первісну вартість обладнання витрати на доставку

152

631

3000

5

Оплачено доставку

631

311

3000

6

Введено обладнання в експлуатацію

104

152

238000

Оплата

7

Перераховано оплату продавцеві (перші 50 %),

курс НБУ на дату оплати — 28,44 грн./$

($5000 х 28,44 грн./$ = 142200 грн.)

631

311

142200

8

Відображено сумову різницю ($5000 х (28,44 грн./$ - 28,2 грн./$) = 1200 грн.), у тому числі:

— сумову різницю без ПДВ (включено у витрати)

949

631

1000

— суму ПДВ (донараховано ПК на підставі РК, зареєстрованого продавцем)

644/1

631

200

641/ПДВ

644/1

200

9

Перераховано оплату продавцеві (другі 50 %),

курс НБУ на дату оплати — 28,95 грн./$

($5000 х 28,95 грн./$ = 144750 грн.)

631

311

144750

10

Відображено сумову різницю ($5000 х (28,95 грн./$ - 28,2 грн./$) = 3750 грн.), у тому числі:

— сумову різницю без ПДВ (включено у витрати)

949

631

3125

— суму ПДВ (донараховано ПК на підставі РК, зареєстрованого продавцем)

644/1

631

625

641/ПДВ

644/1

625

висновки

 • Різниці, що виникають «за оплатою» через зміну курсу НБУ, включаються в інші операційні доходи або витрати.
 • Через різниці, що виникають «за оплатою», змінювати первісну вартість ОЗ покупцеві не потрібно. А покупець продовжує амортизувати первісну вартість, за якою ОЗ були оприбутковані.
 • Прив’язка договору до інвалюти призводить до зміни суми компенсації і потребує проведення коригувань з ПДВ. Для цього продавець складає РК на різницю, яка виникає через зміну курсу. У тому випадку, якщо РК буде зменшуючим, його реєструє покупець.
Зацікавив журнал?
Отримуйте більше статей та спеціальних пропозицій за підпискою
прив’язка до валюти, основні засоби, купівля-продаж, відображення в обліку додати теги змінити теги
Додайте свої теги до статті
Розділіть мітки комами. Наприклад: бухгалтерія, форма, відсотки, ПДВ, квартальний звіт. Максимальна кількість 10.
або Закрити
Ваша оцінка врахована! Оцініть статтю :
 • Добре
 • Нормально
 • Погано
Поділитися:
Коментарі до статті