Повернення товарів у ЗЕД

Свіриденко Алла, податковий експерт
Податки & бухоблік Травень, 2018/№ 35-36
В обраному У обране
Друк
Рано чи пізно кожен суб’єкт ЗЕД може зіткнутися з малоприємною ситуацією: ввезені/вивезені товари підлягають поверненню продавцеві. Ввезений імпортний товар, що не «прижився», можна повернути постачальникові-нерезиденту в митному режимі експорту або реекспорту. У свою чергу, ваш товар може повернутися додому від покупця-нерезидента в митному режимі імпорту або реімпорту. Про імпорт/експорт ми сьогодні говорили вже достатньо. А зараз давайте розберемо правила обліку ввезення/вивезення товарів, що повертаються, в режимі реімпорту/реекспорту.

Повернення товару нерезидентом

Товари, раніше вивезені в режимі експорту, які повертаються підприємству-експортерові у зв’язку з невиконанням (неналежним виконанням) умов ЗЕД-договору або за іншими обставинами, що перешкоджають його виконанню, поміщають у митний режим реімпорту (п. 3 ч. 2 ст. 78 МКУ).

Мито. Як передбачено ст. 81 МКУ, при поміщенні товарів у митний режим реімпорту згідно з п. 3 ч. 2 ст. 78 МКУ суми вивізного мита, сплачені при експорті товарів, повертають особам, які їх сплатили, або їх правонаступникам, у порядку, передбаченому МКУ. Крім того, товари, що ввозяться в режимі реімпорту, звільнені від сплати ввізного мита (п. 1 ч. 1 ст. 283 МКУ).

Бухгалтерський облік. При відвантаженні товарів на експорт підприємство відображає «експортний» дохід за вже відомими вам правилами (див. c. 20). У свою чергу, після повернення товарів нерезидентом вам належить відкоригувати суму цього доходу записом Дт 704 «Вирахування з доходу»Кт 362 «Розрахунки з іноземними покупцями».

І, звичайно, нікуди не подітися від курсових різниць, які ми рахуватимемо за монетарною заборгованістю за правилами пп. 7 та 8 П(С)БО 21. У бухобліку ці курсові різниці відображають за Кт 714 (при виникненні доходу) або Дт 945 (при виникненні витрат).

Податок на прибуток. При розрахунку податку на прибуток слід керуватися правилами бухобліку, і жодних коригувань на податкові різниці для цього випадку ПКУ не передбачає.

ПДВ. Як зазначено в п. 206.3 ПКУ, ввезення товарів у митному режимі реімпорту звільняється від оподаткування, окрім операцій ввезення відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 78 МКУ, які обкладаються ПДВ за основною ставкою 20 % (7 %). Іншими словами,

операції з ввезення повернених нерезидентом товарів у режимі реімпорту обкладають ПДВ за ставкою 20 % (7 %)

Ну а далі працюють уже відомі вам «імпортні» правила:

— датою виникнення ПЗ з ПДВ є дата подання митної декларації для митного оформлення (п. 187.8 ПКУ). При цьому з метою нарахування «ввізного» ПДВ базу оподаткування перераховують у гривні за курсом НБУ на дату подання МД (пп. 190.1 і 391.1 ПКУ);

— право на імпортний ПК виникає на дату сплати імпортних ПДВ-зобов’язань (абзац четвертий п. 198.2 ПКУ).

Про те, що платники податків мають право на ПК у разі реімпорту товарів за п. 3 ч. 2 ст. 78 МКУ, говорять у своїх роз’ясненнях і податківці (див. листи ДФСУ від 29.12.2017 р. № 3236/6/99-99-15-03-02-15/ІПК і від 04.02.2016 р. № 2364/6/99-99-19-03-02-15, категорія 101.23 БЗ).

Якщо надалі ви використовуватимете реімпортовані товари у своїй госпдіяльності, тоді відображений таким чином ПК «залишиться при вас». Інакше сформований ПК доведеться компенсувати нарахуванням ПДВ-зобов’язань за п. 198.5 ПКУ (див. ті ж листи ДФСУ від 29.12.2017 р. № 3236/6/99-99-15-03-02-15/ІПК і від 04.02.2016 р. № 2364/6/99-99-19-03-02-15).

Приклад 1. Підприємство в березні 2018 року відвантажило на експорт товари вартістю $10000. У результаті невідповідності якості товару умовам договору покупець-нерезидент у квітні 2018 року повертає товари продавцеві.

Офіційний курс НБУ на дату:

оформлення МД — 26,3 грн./$ (тут і далі — курс умовний);

— відвантаження товарів на експорт — 26,4 грн./$;

балансу26,5 грн./$;

прийняття рішення про повернення товарів (підписання відповідної угоди)26,1 грн./$;

оформлення ввізної МД і оприбуткування товару26,2 грн./$.

Таблиця 1. Обліковуємо повернення товарів нерезидентом у режимі реімпорту

№ з/п

Зміст господарської операції

Кореспонденція рахунків

Курс НБУ, грн./$

Сума, $/грн.

Дт

Кт

Відображення доходу від експортної операції

1

Відвантажено товар на експорт

26,4 грн./$ х $10000

362

702

26,4

$10000

264000

2

Списано собівартість реалізованих товарів

902

281

200000

Перерахунок дебіторської заборгованості на дату балансу (31.03.2018 р.)

1

Відображено курсову різницю на дату балансу (31.03.2018 р.)

(26,5 грн./$ - 26,4 грн./$) х $10000

362

714

26,5

1000

Повернення товару нерезидентом

1

Відображено курсову різницю при переведенні монетарної заборгованості в немонетарну

(26,1 грн./$ - 26,5 грн./$) х $10000

945

362

26,1

4000

2

Сплачено ввізний імпортний ПДВ

(26,2 грн./$ х $10000) х 20 %

377

311

26,2

52400

3

Повернено товари нерезидентом

26,4 грн./$ х $10000

704

362

26,2

$10000

264000

4

Відображено сумову різницю за заборгованістю

(26,4 грн./$ - 26,1 грн./$) х $10000

362

719

3000

5

Ввізний ПДВ включено до складу ПК

641/ПДВ

377

52400

Повернений товар буде використано у госпдіяльності підприємства, а тому компенсуючі ПДВ-зобов’язання не нараховуємо.

6

Відкориговано собівартість реалізованого товару (методом «сторно»)

902

281

200000

Повернення товарів нерезиденту

Для повернення нерезиденту ввезених раніше товарів можна використати митний режим реекспорту. Таке право нам надає п. 5 ч. 1 ст. 86 МКУ.

Мито. У разі вивезення раніше імпортованих товарів у митному режимі реекспорту на підставі п. 5 ч. 1 ст. 86 МКУ суми ввізного мита, сплачені при ввезенні товарів, повертають особам, які їх сплатили, або їх правонаступникам (ст. 89 МКУ).

Крім того, товари, поміщені в митний режим реекспорту, звільнені від сплати вивізного мита (п. 2 ч. 1 ст. 283 МКУ).

Бухгалтерський облік. При отриманні товарів від нерезидента в обліку виникає монетарна кредиторська заборгованість, за якою належить розраховувати курсові різниці за правилами пп. 7 та 8 П(С)БО 21 до моменту перерахування оплати або до розірвання ЗЕД-договору. Додатна курсова різниця потрапляє в Кт 714, а від’ємну враховуємо за Дт 945.

Після прийняття рішення про повернення товарів заборгованість перед нерезидентом перетворюється на немонетарну і курсові різниці за нею на дату погашення (тобто на дату повернення товарів) не перераховують.

Податок на прибуток. У податковоприбутковому обліку жодних сюрпризів. На чільному місці в нас стоїть бухоблік, і саме за правилами бухобліку ми визначатимемо фінансовий результат для розрахунку податку на прибуток.

Виняток становлять випадки придбання імпортних товарів в «особливих» нерезидентів з Переліку № 1045 і Переліку № 480 (див. с. 8). При придбанні товарів, необоротних активів, робіт (послуг) у таких нерезидентів фінрезультат високодохідникам потрібно збільшувати на 30 % вартості таких активів (послуг) (п.п. 140.5.4 ПКУ). Причому проводити таке коригування потрібно вже в періоді придбання активів (оприбуткування і зарахування на баланс), не чекаючи включення їх вартості до складу витрат (див. листи ДФСУ від 17.12.2015 р. № 27017/6/99-99-19-02-02-15 і від 04.01.2017 р. № 29/6/99-99-15-02-02-15).

Виходить: у разі придбання товарів в «особливих» нерезидентів ви вже при їх оприбуткуванні повинні були збільшити бухфінрезультат (а отже, базу для розрахунку податку на прибуток) на 30 % вартості таких товарів. Тому вважаємо, що при поверненні товарів її потрібно прибрати.

Як це зробити?

На наш погляд, можна поставити цю суму зі знаком «-» у рядок 3.1.7 додатка РІ до декларації. А щоб у податківців не виникало зайвих запитань, рекомендуємо скористатися п. 46.4 ПКУ і додати до декларації пояснення походження мінуса в додатку РІ.

ПДВ. Стаття 89 МКУ свідчить, що ПДВ при реекспорті стягують відповідно до вимог ПКУ. Отже, що ж із цього приводу «думає» ПКУ?

Як передбачено п.п. «б» п.п. 195.1.1 ПКУ і п. 206.5 ПКУ операції з вивезення товарів за межі митної території України в митному режимі реекспорту, якщо товари поміщені в такий режим відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 86 МКУ, оподатковують ПДВ за ставкою 0 %. Виходить:

у нашому конкретному випадку повернення товарів за п. 5 ч. 1 ст. 86 МКУ операції з реекспорту оподатковують ПДВ за ставкою 0 %

Зверніть увагу! Оскільки операції реекспорту раніше імпортованих товарів оподатковують ПДВ за нульовою ставкою, то коригувати «вхідний» ПК з ПДВ, сформований при ввезенні таких товарів, не потрібно. Тобто норми «компенсуючого» п. 198.5 ПКУ тут не застосовують*. На щастя, податківці роз’яснюють так само (див. листи Офісу великих платників податків ДФС від 14.06.2017 р. № 628/ІПК/28-10-01-03-11 і від 27.10.2016 р. № 23233/6/99-99-15-03-02-15 тощо). Те ж саме стосується і випадків реекспорту бракованих товарів.

* Детальніше про застосування/незастосування п. 198.5 ПКУ у разі повернення товарів нерезиденту ми розповідали в «Податки та бухгалтерський облік», 2016, № 16, с. 42.

Приклад 2. Підприємство в березні 2018 року ввезло на митну територію України імпортний товар загальною вартістю $20000. Проте у зв’язку з тим, що підприємство так і не змогло знайти кошти для оплати товару в строк, ЗЕД-договір був розірваний, а товар реекспортований на підставі п. 5 ч. 1 ст. 86 МКУ.

При ввезенні товарів підприємство понесло такі витрати:

— ввізне мито (5 %) — 26400 грн.;

— ПДВ — 110880 грн.

Офіційний курс НБУ на дату:

— оформлення ввізної МД — 26,4 грн./$ (тут і далі курс — умовний);

— оприбуткування товару — 26,5 грн./$;

— балансу, на яку прийнято рішення про повернення товарів, — 26,3 грн./$;

— реекспорту (оформлення вивізної МД) — 25,9 грн./$.

Витрати на транспортування товарів по території України склали 3600 грн. (без ПДВ).

Таблиця 2. Обліковуємо повернення товарів нерезиденту в режимі реекспорту

№ з/п

Зміст господарської операції

Кореспонденція рахунків

Курс НБУ, грн./$

Сума, $/грн.

Дт

Кт

Митне оформлення імпортного товару

1

Сплачено митні платежі:

— ввізне мито

$20000 х 26,4 грн./$ х 5 %

377

311

26,4

26400

— ввізний імпортний ПДВ

($20000 х 26,4 грн./$ + 26400) х 20 %

377

311

26,4

110880

Оприбуткування імпортного товару

1

Оприбутковано ввезені товари $20000 х 26,5 грн./$

281

632

26,5

$20000

530000

2

Ввізне мито включено до первісної вартості товарів

281

377

26400

3

Ввізний ПДВ включено до складу ПК

641/ПДВ

377

110880

4

Включено в первісну вартість товарів транспортні витрати

281

631

3600

5

Оплачено вартість транспортних послуг

631

311

3600

Перерахунок кредиторської заборгованості на дату балансу (31.03.2018 р.)

1

Відображено курсову різницю на дату балансу, на яку прийнято рішення про повернення товарів

(26,3 грн./$ - 26,5 грн./$) х $20000

632

714

26,3

4000

Повернення товару нерезиденту

1

Повернено товар нерезиденту

26,5 грн./$ х $20000

632

281

25,9

$20000

530000

Після того, як ви прийняли рішення про повернення товарів, заборгованість перед нерезидентом з монетарної стала немонетарною, тому при погашенні такої заборгованості курсові різниці ми не розраховуємо, а для розрахунку суми заборгованості використовуємо курс на дату прийняття рішення про повернення товарів 26,3 грн./$.

2

Віднесено до складу витрат сумову різницю за заборгованістю (26,5 грн./$ - 26,3 грн./$) х $20000

949

632

4000

3

Відображено мито, що підлягає поверненню

377

281

26400

4

Віднесено до складу витрат витрати на транспортування

949

281

3600

висновки

  • Повернення товару нерезидентом (ввезення) може здійснюватися в митному режимі реімпорту, а товару нерезидентові (вивезення) — у митному режимі реекспорту.
  • Податковоприбутковий облік реімпорту/реекспорту товарів ведуть за бухгалтерськими правилами.
  • У ПДВ-обліку платники податків мають право на ПК у разі реімпорту товарів. Крім того, не потрібно коригувати «вхідний» ПК з ПДВ, сформований при ввезенні товарів, повернених постачальникові-нерезиденту в режимі реекспорту.
Оформи передплату та читай все Передплатити журнал

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити
Завантажуйте наш мобільний додаток iFactor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Закрити
icon-block
Заважає реклама?
Ви маєте можливість її відключити всього за 10 грн
Бажаєте побачити, як сайт буде виглядати без реклами?
Вимкнути на 10 секунд