Теми статей
Вибрати теми статей
Сортувати за темами

Уточнюємо плату за землю: теоретичні аспекти

Децюра Сергій, податковий експерт
Податки & бухоблік Листопад, 2018/№ 88
Друк
Через те що звітувати з плати за землю можна як за минулий місяць, так і на рік вперед, у власників чи орендарів землі завжди виникають проблеми з порядком уточнення даних, відображених у таких деклараціях. Щоб при вирішенні таких проблем ви не ламали голову сьогодні, нагадаємо основні правила уточнення звітності з плати за землю.

Причини уточнення плати за землю

Щоб зрозуміти правила коригування плати на землю, слід пам’ятати, що платники цього місцевого податку можуть обрати на вибір один із способів подання звітності (ст. 286 ПКУ):

1) подати одну річну декларацію (п. 286.2 ПКУ);

2) замість однієї річної декларації на поточний рік можна щомісяця подавати звітну місячну декларацію (п. 286.3 ПКУ).

Пригадати правила звітування можна у «Податки та бухгалтерський облік», 2018, № 12, с. 10 та 20.

Більшість платників плати за землю подають одну річну податкову декларацію. Подання місячної декларації — це екзотика. Тому й акцент в матеріалі будемо робити на уточненні саме річних декларацій.

Враховуючи це, платники плати за землю

мають уточнити розмір нарахованого податку в річній декларації не тільки при допущенні помилок при розрахунку податку, а й у випадку зміни інформації про об’єкти оподаткування протягом року

Зокрема, доводиться:

— донараховувати податок за новопридбані землі чи за новоукладеними договорами оренди, а також у випадку зміни (зазвичай збільшення) НГО цих земель чи ставок податку, у разі якщо зміни відбулися в середині року.

Увага! Зміна НГО посеред року може відбутися тільки в тому випадку, коли органи місцевого самоврядування передбачать це в рішенні, яке прийняте відповідно до вимог п. 271.2 ПКУ. Тобто прийняте до 15 липня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосування нової НГО із зазначенням конкретної дати початку дії нової оцінки;

— знімати нарахований на початку року податок через продаж землі чи у зв’язку з розірванням договору оренди.

Правила уточнення

Щоб відобразити правильні дані у декларації з плати за землю, якщо власник або землекористувач уже подавав таку декларацію (чи місячну чи річну), доведеться використовувати загальний механізм виправлення помилок, що прописаний у ст. 50 ПКУ.

Згідно з ним виправити помилки, допущені у декларації:

1) граничний строк подання якої минув, можна двома способами:

а) подати уточнюючий розрахунок і відобразити в ньому результат помилки: завищення чи заниження зобов’язань. Якщо за результатами уточнення було виявлено заниження зобов’язань, доведеться сплатити суму недоплати, а якщо воно стосується періодів, за які минув строк сплати, то й штраф у розмірі 3 % від такої суми. Сплачувати суму недоплати і штраф слід до подання такого уточнюючого розрахунку;

б) відобразити суму переплати чи недоплати, що виникла у результаті виправлення у складі декларації з цього податку, що подається за податковий період, наступний за періодом, у якому виявлено факт заниження чи завищення податкового зобов’язання. Якщо в результаті виправлення помилки було донараховано податок, то на цю суму слід збільшити загальну суми грошового зобов’язання і заплатити до бюджету за відповідний період. Крім того, якщо заниження стосується періодів, за які минув строк сплати, то доведеться нарахувати і сплати разом із податковим зобов’язанням штраф у розмірі 5 % від такої суми.

Виправляти помилки в такий спосіб слід:

— з урахуванням строків давності, визначених ст. 102 ПКУ (1095 днів);

— до початку перевірки контролюючим органом періоду, що уточнюється.

Крім того, у разі самостійного виявлення платником податків заниження податкового зобов’язання необхідно нарахувати пеню згідно з п.п. 129.1.3 ПКУ.

Відповідно до цих вимог нараховується пеня після закінчення 90 календарних днів, наступних за останнім днем граничного строку сплати податкового зобов’язання на суму заниження за періоди, строк сплати за які минув (п.п. 129.1.3 ПКУ).

Розмір пені визначається з розрахунку 100 % річних облікової ставки НБУ, діючої на кожний день заниження (абз. 2 п. 129.4 ПКУ).

Увага! Коли йдеться про виправлення помилок з плати за землю, допущених у річних деклараціях з плати за землю, то із двох вищезгаданих варіантів виправлення можна скористатися тільки першим — подати уточнюючу декларацію.

Виправляти помилку через звітну декларацію платник при декларуванні зобов’язань у річній декларації не може

Сама форма декларації для цього не пристосована. З цим погоджуються і фіскали у категорії 112.05 БЗ.

Водночас якщо звітуєте щомісця, то є право вибору: виправити дані через уточнюючий розрахунок чи у звітній декларації. На це з початку 2017 року вказують фіскали у категорії 112.05 БЗ. Але вони переконані, що виправити помилку при розрахунку плати за землю у звітній щомісячній декларації можна тільки за минулі податкові періоди поточного року. Саме для цих випадків у ряд. 7 розділу ІІІ декларації і міститься згадка про нарахування самоштрафу в розмірі 5 %.

Виправляти помилки, допущені у щомісячних деклараціях минулих років, через звітну декларацію не можна. У цьому випадку підійде тільки варіант із уточнюючою декларацією;

2) граничний строк подання якої ще не закінчився. Щоб виправити помилку у такій декларації, платник податків має подати нову звітну декларацію з виправленими показниками до закінчення граничного строку подання декларації за такий звітний період. При виправленні помилок цим способом до суб’єктів господарювання жодні штрафні санкції не застосовуються.

Розібравшись із тим, як саме можна виправляти допущені погрішності у декларації з плати за землі, перейдемо до правил їх використання.

Особливості уточнення плати за землю

Виправити допущенні помилки у річній звітності з плати за землю можна лише шляхом подання уточнюючої декларації. Подають таку декларації за формою, що діє на момент виправлення помилки (п. 50.1 ПКУ).

При цьому якщо ви подаєте уточнюючу декларацію через придбання (нововідведення) земельної ділянки або за новоукладеними договорами оренди, а також у разі зміни протягом року об’єкта та/або бази оподаткування, то робити це слід протягом 20 календарних днів місяця, що настає за місяцем, у якому відбулися такі зміни (п. 286.4 ПКУ).

При виправленні помилки робити уточнення слід в тому періоді, коли їх виявлено.

В одній уточнюючій декларації можна

виправити помилку, допущену тільки в одній раніше поданій декларації, тобто за кожен звітний рік, у якому допущено помилку, слід подавати окрему уточнюючу декларацію (категорія 112.05 БЗ)

При цьому в одній уточнюючій декларації можна уточнити помилки, які вплинули як на минулі, так і на майбутні періоди відповідного року (категорія 112.05 БЗ).

До відома! Від того, на які періоди вплинула помилка, яка призвела до заниження податкових зобов’язань, буде залежати необхідність нарахування самоштрафу і пені. Так, якщо заниження відбулося в минулих періодах, то самоштрафу, а інколи, й пені не уникнути.

Нагадаємо, розмежування на минулі і майбутні періоди відбувається за таким принципом:

— якщо граничний строк для сплати податкових зобов’язань за певний місяць минув (30 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного місяця), то вважаємо такий період минулим;

— якщо строк сплати плати за землю за такий місяць ще не закінчився, то вважаємо, що це майбутній звітний період.

Річ у тому, що при поданні річної декларації з плати за землю

податкові зобов’язання стають погодженими в місячні строки (після граничної дати сплати місячної суми податку), а не після закінчення граничного строку подання річної декларації (категорія 112.05 БЗ)

Тобто з декларації, поданої на початку року, суми розрахованого податку переносяться до особового рахунка платника податку не відразу в повному обсязі, а щомісячно після закінчення строків сплати податку за відповідний місяць року.

До помилок, які впливають і на минулі, і на майбутні періоди, можна віднести помилки, здійснені через неуважність у поточному році, тобто викликані людським фактором, які виявлені в середині року (наприклад, зазначили неправильні розмір НГО чи ставку податку про розрахунку податку на початку року). У цьому випадку при донарахуванні податку за минулі періоди нараховується самоштраф і, коли потрібно (минуло 90 днів), пеня, а за майбутні — ні.

До помилок, які впливають на розрахунок податку за майбутні періоди, відносять зміну інформації про об’єкт оподаткування в середині року (наприклад, придбання нової землі, зміна посеред року даних про НГО і ставки тощо). У цьому випадку ні про штраф, ні про пеню говорити не доводиться.

До помилок, які вплинули лише на минулі періоди, відносять усі помилки, які допущені в минулих роках. І от тут, коли виправляють помилку, що призвела до донарахування податку, доведеться нарахувати і самоштраф, і, якщо потрібно, пеню.

Усі ці помилки можна виправити єдиним способом — подати уточнюючий розрахунок.

Алгоритм заповнення уточнюючої декларації

Щоб сьогодні виправити помилки, допущені у річній декларації, слід узяти декларацію, затверджену наказом Мінфіну від 16.06.2015 р. № 560 (у редакції наказу Мінфіну від 23.01.2017 р. № 9). Порядку заповнення цієї форми не існує. А отже, при її заповненні доведеться користуватися тільки поясненнями до окремих показників цієї форми та роз’ясненнями фіскалів.

Розглянемо правила заповнення такої уточнюючої декларації.

На заповненні шапки уточнюючої декларації детально зупинятися не будемо, бо вона заповнюється за тими ж правилами, що і звітна, за винятком того, що у ряд. 1 слід зазначити:

— у полі «Порядковий номер за рік за видом декларації» номер, який дорівнює послідовно наростаючій кількості поданих відповідних декларацій. При цьому декларації з позначкою «земельний податок» нумеруються окремо від декларацій з позначкою «орендна плата» й окремо проводиться нумерація за типом декларацій («Звітна», «Нова звітна», «Уточнююча»);

— позначку «Х» в полі 03 «Уточнююча», а також навпроти того виду плати за землю (земельний податок чи орендна плата), з якого ви подаєте уточнюючу декларацію;

— у полі «за 20__ рік» зазначають рік, за який виправляється помилка;

— у полі «з урахуванням уточнень з» дату (число та місяць арабськими цифрами, а для чисел з однієї цифри в першому полі проставляється «0»), починаючи з якої відбувається уточнення даних (наприклад, дату отримання права власності (користування)) на нову земділянку, дату початку періоду, в якому була допущена помилка, тощо.

Усі інші графи шапки заповнюємо як і в річній декларації.

Потім потрібно правильно без помилок та з урахуванням нових факторів, що впливають на розмір податку, нарахувати податкові зобов’язання з певної складової плати за землю щодо всіх наявних земельних ділянок. Для цього слід правильно заповнити або розділ І «Розрахунок суми земельного податку», або розділ ІІ «Розрахунок суми орендної плати» декларації, дивлячись, яку складову плати за землю уточнюєте.

Далі переходите до заповнення розділу ІІІ. У ньому відбувається безпосереднє виправлення помилок. Правила заповнення цього розділу покажемо в таблиці нижче.

Правила заповнення розділу ІІІ уточнюючої декларації з плати за землю

Номер рядка

Правила заповнення

3

Відображаєте правильно розрахований розмір плати за землю. Дані для його заповнення берете із графи 17 розділу І чи графи 12 розділу ІІ. У цьому рядку у графі 3 зазначають загальну суму нарахованого податку щодо всіх земельних ділянок за рік, а в графах 4 — 15 — у розрізі місяців

4

Зазначаєте раніше задекларовані суми плати за землю, в яких закралася помилка. Для заповнення цього рядка інформацію переносяться із ряд. 3 декларації, дані якої уточнюються.

У випадку коли за звітний рік дані вже уточнювалися, то берете дані із ряд. 3 останньої уточнюючої декларації, в якій уточнювалися дані того ж звітного року (щоб раніше виправлені помилки не задвоїлись) (категорія 112.05 БЗ).

До ряд. 4 переносите помилково задекларовані податкові зобов’язання для порівняння їх із правильно нарахованими (ряд. 3) і визначення переплати чи недоплати

5

Відображаються дані про суму нарахованого до збільшення податкового зобов’язання (додатне значення між даними ряд. 3 - ряд. 4) за всі звітні періоди року — і минулі, і майбутні.

Ряд. 5 заповнюють лише в тому випадку, якщо помилка призвела до заниження податкових зобов’язань (дані ряд. 3 перевищують дані ряд. 4). Якщо ж у результаті порівняння виявиться, що помилка призвела до завищення податкових зобов’язань (дані ряд. 3 менші за дані ряд. 4), то суб’єкт господарювання має заповнити ряд. 6, а цей рядок лишити порожнім

6

Відображаються дані про нараховані до зменшення податкові зобов’язання (додатне значення різниці показників ряд. 4 і 3), тобто реальну суму завищення податкових зобов’язань за всі періоди року (як минулі, так і майбутні)

7

Нараховується штраф у розмірі 3 % від суми заниження, що виникла у зв’язку з виправлення помилки, яка зазначена у ряд. 5. Штраф нараховують тільки за донарахований податок за минулі періоди (місяці)

8

Нараховується пеня за несвоєчасну сплату донарахованого податку за минулі періоди і тільки після закінчення 90 календарних днів. Деталі шукайте вище.

Увага! Якщо допущена помилка призвела не до заниження, а до завищення податкових зобов’язань, тобто буде заповнено ряд. 6 уточнюючої декларації, то заповнювати ряд. 7 та 8 не потрібною, оскільки при завищенні податкових зобов’язань ані штраф, ані пеня не нараховуються

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі