Розрахунки з бюджетом

Податки & бухоблік Серпень, 2019/№ 61
В обраному У обране
Друк

Інформацію про розрахунки за податками, зборами та обов’язковими платежами узагальнюють на рахунку 64 «Розрахунки за податками й платежами». Згідно з Інструкцією № 291 цей рахунок використовують для відображення інформації про розрахунки підприємства за усіма видами платежів до бюджету, включаючи податки з працівників підприємства, та за фінансовими санкціями, що справляються в дохід бюджету. За кредитом рахунка 64 показують нараховані платежі до бюджету, за дебетом — належні до відшкодування з бюджету податки, їх сплату, списання тощо.

Рахунок 64 має такі субрахунки:

— 641 «Розрахунки за податками»;

— 642 «Розрахунки за обов’язковими платежами»;

— 643 «Податкові зобов’язання»;

— 644 «Податковий кредит».

Аналітичний облік за субрахунками 641 і 642 ведуть за видами податків та зборів.

Податки, збори та інші передбачені законодавством обов’язкові платежі в загальному випадку відносять до адміністративних витрат і відображають на однойменному рахунку 92 (п. 18 П(С)БО 16). Проте у випадках, коли податки і збори безпосередньо пов’язані зі збутом продукції, на наш погляд, їх можна відображати у складі витрат на збут (Дт 93). Крім того, коли це можливо, податки і збори включають у виробничу собівартість продукції, робіт, послуг (Дт 23, 91).

Невідшкодовувані підприємству непрямі податки у зв’язку з придбанням (створенням) необоротних активів і запасів згідно з п. 8 П(С)БО 7, п. 11 П(С)БО 8 і п. 9 П(С)БО 9 включають у первісну вартість таких активів.

Для відображення в обліку сум утримань ПДФО і військового збору (ВЗ) використовують:

— субрахунок 641 «Розрахунки за податками». За кредитом цього субрахунку відображають утриманий із суми загального оподатковуваного доходу ПДФО (Дт 661, 663 — Кт 641/ПДФО), за дебетом — його сплату (перерахування) (Дт 641/ПДФО — Кт 311);

— субрахунок 642 «Розрахунки за обов’язковими платежами». За кредитом цього субрахунку відображають утриманий із суми оподатковуваного доходу ВЗ (Дт 661, 663 — Кт 642/ВЗ), за дебетом — його сплату (перерахування) (Дт 642/ВЗ — Кт 311).

Бухгалтерський облік ПДВ

Для бухгалтерського обліку ПДВ призначені такі субрахунки рахунка 64:

— 641 «Розрахунки за податками» (аналітичний рахунок «ПДВ»);

— 643 «Податкові зобов’язання»;

— 644 «Податковий кредит».

У бухобліку суму податкових зобов’язань відображають за кредитом субрахунку 641, а суму податкового кредиту — за дебетом цього субрахунку. Кредитове сальдо на кінець звітного періоду свідчить про наявність зобов’язання перед бюджетом. Погашення зобов’язань показують за дебетом субрахунку 641/ПДВ.

Субрахунки 643 і 644 є допоміжними. Їх використовують, наприклад, у випадках, коли податковий кредит або податкові зобов’язання з ПДВ відображені в податковому обліку в поточному звітному періоді, а отримання товарів, робіт, послуг або їх відвантаження (виконання) відбувається в наступних звітних періодах. Крім того, субрахунок 644 застосовують, якщо підприємство не отримало зареєстровану в ЄРПН податкову накладну. Суми, відображені на субрахунках 643 і 644, не беруть участі при визначенні ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету у звітному періоді.

Для обліку коштів, що знаходяться на рахунку в системі електронного адміністрування ПДВ, відкритому в Казначействі, застосовують субрахунок 315 «Спеціальні рахунки в національній валюті».

Порядок бухобліку сум ПДВ узагальнимо в таблиці (див. с. 22). Але раніше виділимо назви субрахунків, додатково введених Мінфіном, а також запропонованих нами:

644/1 «Податковий кредит не підтверджений»;

644/2 «Податковий кредит відкладений»;

643/1 «Податкові зобов’язання, що підлягають коригуванню»:

— 643/1/1 «ПЗ за п. 198.5 ПКУ»;

— 643/1/2 «ПЗ за п. 199.1 ПКУ»;

643/2 «Податкові зобов’язання: розрахунки коригування без реєстрації».

Типові операції з обліку ПДВ

№ з/п

Зміст господарської операції

Кореспонденція рахунків

Облік ПДВ у постачальника

У разі подальшої оплати

1

Відвантажено ТМЦ (необоротні активи), виконано роботи, надано послуги

361, 377

701, 702, 703, 712

2

Відображено суму податкових зобов’язань з ПДВ

701, 702, 703, 712

641/ПДВ

3

Отримано грошові кошти за реалізовані ТМЦ (необоротні активи), виконані роботи, надані послуги

311

361, 377

У разі передоплати

1

Отримано передоплату

311

681

2

Відображено суму податкових зобов’язань з ПДВ у складі отриманої передоплати

643/ПДВ

641/ПДВ

3

Відвантажено ТМЦ (необоротні активи), виконано роботи, надано послуги

361, 377

701, 702, 703, 712

4

Списано суму раніше відображених податкових зобов’язань з ПДВ

701, 702, 703, 712

643/ПДВ

5

Здійснено залік заборгованостей

681

361, 377

Перевищення мінімальної бази оподаткування ПДВ над договірною вартістю

1

Донараховано податкові зобов’язання до мінімальної бази оподаткування ПДВ згідно з п. 188.1 ПКУ (складено податкову накладну з типом причини «15»)

949

641/ПДВ

Облік ПДВ у покупця

У разі подальшої оплати

1

Отримано активи, підписано акти виконаних робіт, наданих послуг

15, 20, 22, 23, 28, 91, 92, 93, 94

631, 685

2

Відображено не підтверджену податковою накладною суму ПДВ

644/1

631, 685

3

Отримано зареєстровану в ЄРПН податкову накладну, суму ПДВ:

— включено до податкового кредиту поточного періоду

641/ПДВ

644/1

— відкладено на наступний період (до 1095 днів)

644/2*

644/1

— включено до податкового кредиту наступного періоду (до 1095 днів)

641/ПДВ

644/2

* Суми ПДВ за зареєстрованими податковими накладними, але «відкладеними» на наступні періоди (до 1095 календарних днів), має сенс виділити на додатковий субрахунок (припустимо, на субрахунок 644/2) до періоду їх включення у звітність.

4

Списано на витрати суму ПДВ після закінчення граничного строку для реєстрації податкової накладної в ЄРПН (на 1096-й день)

949

644/1

У разі передоплати

1

Перераховано постачальникові передоплату

371

311

2

Відображено не підтверджену податковою накладною суму ПДВ

644/1

644/ПДВ

3

Отримано зареєстровану податкову накладну і відображено у складі податкового кредиту суму ПДВ

641/ПДВ

644/1

4

Отримано від постачальника ТМЦ (необоротні активи), виконані роботи, надані послуги, за якими здійснена передоплата

15, 20, 22, 23, 28, 91, 92, 93, 94

631, 685

5

Списано раніше відображену суму податкового кредиту з ПДВ

644/ПДВ

631, 685

6

Здійснено залік заборгованостей

631, 685

371

Придбання для необ’єктної, неоподатковуваної, пільгової або негоспдіяльності

1

Оприбутковано ТМЦ, необоротні активи, підписано акти виконаних робіт (наданих послуг)

15, 20, 22, 23, 28, 91, 92, 93, 94

631, 685

2

Відображено не підтверджену податковою накладною суму ПДВ

644/1

631, 685

3

Відображено суму податкового кредиту з ПДВ (на підставі зареєстрованої в ЄРПН податкової накладної)

641/ПДВ

644/1

4

Відображено компенсуючі податкові зобов’язання, які будуть нараховані у кінці місяця на підставі зведеної податкової накладної, в складі:

— первісної вартості ТМЦ

20, 22, 28

643/1/1*

— первісної вартості необоротних активів

15

643/1/1

— вартості робіт/послуг

23, 91, 92, 93, 94

643/1/1

5

Нараховано компенсуючі податкові зобов’язання за зведеною податковою накладною

643/1/1

641/ПДВ

* Суми податкових зобов’язань, які будуть нараховані згідно з п. 198.5 ПКУ у кінці місяця за зведеною податковою накладною, повинні брати участь у формуванні первісної вартості активів, призначених для необ’єктної, неоподатковуваної, пільгової або негоспдіяльності. За задумом Мінфіну, реалізувати цю облікову премудрість слід з використанням субрахунку 643/1 «Податкові зобов’язання, що підлягають коригуванню». Для зручності пропонуємо відкрити субрахунок другого порядку 643/1/1 «ПЗ за п. 198.5 ПКУ».

Купили для оподатковуваних операцій — використали в необ’єктних, пільгових і негосподарських операціях

1

Оприбутковано ТМЦ, необоротні активи, підписано акти виконаних робіт (наданих послуг)

15, 20, 22, 23, 28, 91, 92, 93, 94

631, 685

2

Відображено не підтверджену податковою накладною суму ПДВ

644/1

631, 685

3

Відображено суму податкового кредиту з ПДВ (на підставі зареєстрованої в ЄРПН податкової накладної)

641/ПДВ

644/1

4

Включено у витрати компенсуючі податкові зобов’язання

949, 977*

643/1/1

* З п. 1.3 Інструкції № 141 випливає, що суму компенсуючих ПЗ за основними засобами (ОЗ) слід уключати до первісної вартості ОЗ. З таким підходом ми не згодні (див. «Податки та бухгалтерський облік», 2017, № 21, с. 3).

5

Нараховано компенсуючі податкові зобов’язання у кінці місяця за зведеною податковою накладною

643/1/1

641/ПДВ

Купили для неоподатковуваної діяльності — використали в оподатковуваній

1

Оприбутковано ТМЦ, необоротні активи, підписано акти виконаних робіт (наданих послуг)

15, 20, 22, 23, 28, 91, 92, 93, 94

631, 685

2

Відображено не підтверджену податковою накладною суму ПДВ

644/1

631, 685

3

Відображено суму податкового кредиту з ПДВ (на підставі зареєстрованої в ЄРПН податкової накладної)

641/ПДВ

644/1

4

Відображено у складі первісної вартості/витрат компенсуючі податкові зобов’язання, які будуть нараховані у зведеній ПН

20, 22, 23, 28, 15, 91, 92, 93, 94

643/1/1

5

Нараховано компенсуючі податкові зобов’язання у кінці місяця за зведеною податковою накладною

643/1/1

641/ПДВ

6

Зменшено раніше нараховані компенсуючі податкові зобов’язання на підставі розрахунку коригування до зведеної податкової накладної (методом «червоне сторно»)

643/1/1

641/ПДВ*

7

Включено в дохід суму ПДВ

643/1/1

719*

* Мінфін рекомендує зменшення раніше нарахованих компенсуючих ПЗ проводити єдиним записом: Дт 641/ПДВ — Кт 719 (п. 10 Інструкції № 141).

«Часткові» податкові зобов’язання за п. 199.1 ПКУ за «подвійними» придбаннями

1

Отримано «подвійні» запаси/товари/послуги/роботи/необоротні активи

15, 20, 22, 23, 28, 91, 92, 93, 94

631, 685

2

Відображено не підтверджену податковою накладною суму ПДВ

644/1

631, 685

3

Відображено податковий кредит (на підставі зареєстрованої в ЄРПН податкової накладної)

641/ПДВ

644/1

4

Відображено компенсуючі податкові зобов’язання у складі первісної вартості/витрат

15, 20, 22, 23, 28, 91, 92, 93, 94

643/1/2*

5

Нараховано компенсуючі податкові зобов’язання у кінці місяця у зведеній податковій накладній

643/1/2

641/ПДВ

* Суми податкових зобов’язань, які будуть нараховані згідно з п. 199.1 ПКУ у кінці місяця за зведеною податковою накладною, повинні брати участь у формуванні первісної вартості активів «подвійного» призначення (з урахуванням «анти-ЧВ»). Тут Мінфін також радить удатися до додаткового субрахунку 643/1 «Податкові зобов’язання, що підлягають коригуванню». Для зручності пропонуємо відкрити субрахунок другого порядку 643/1/2 «ПЗ за п. 199.1 ПКУ».

Річний перерахунок за п. 199.4 ПКУ

1

Збільшено податкові зобов’язання (якщо значення «анти-ЧВ» за рік збільшилося)

643/1/2

641/ПДВ

949

643/1/2

2

Зменшено податкові зобов’язання (якщо значення «анти-ЧВ» за рік зменшилося)

641/ПДВ

643/1/2*

643/1/2

719

* На нашу думку, потрібно робити проводку Дт 643/1/2 — Кт 641/ПДВ методом «червоне сторно».

Повернення товарів, зміна суми компенсації, повернення авансів

Повернення товарів/зменшення суми компенсації

1

Зменшено податкові зобов’язання у постачальника при поверненні товарів/зменшенні суми компенсації (методом «червоне сторно»)

70, 712

643/2*

643/2

641/ПДВ

2

Зменшено податковий кредит у покупця при поверненні товарів/зменшенні суми компенсації (методом «червоне сторно»)

641/ПДВ

631, 685

Повернення авансів/передоплат

1

Зменшено податкові зобов’язання у постачальника при поверненні передоплати (методом «червоне сторно»)

643/ПДВ

643/2

643/2

641/ПДВ

2

Зменшено податковий кредит у постачальника при поверненні передоплати (методом «червоне сторно»)

641/ПДВ

644/ПДВ

* Рекомендуємо використовувати додатковий субрахунок 643/2 «Податкові зобов’язання: розрахунки коригування без реєстрації», який би враховував розрив у часі між виписуванням розрахунку коригування і фактом його реєстрації в ЄРПН. Мінфін рекомендує робити сторнуючий запис одразу: Дт 70, 712 — Кт 641/ПДВ.

Послуги від нерезидента

1

Нараховано податкові зобов’язання з ПДВ із послуг нерезидента (за першою подією)

644/ПДВ*

641/ПДВ

2

Відображено податковий кредит з ПДВ із послуг нерезидента (на дату складання податкової накладної за такими операціями, за умови її реєстрації в ЄРПН)

641/ПДВ

644/ПДВ

* Підхід Мінфіну не зовсім коректний. На наш погляд, доречніше використовувати субрахунок 643 з подальшим закриттям розрахунків за фактом формування податкового кредиту: Дт 643/ПДВ — Кт 641/ПДВ, Дт 641/ПДВ — Кт 644/ПДВ, Дт 644/ПДВ — Кт 643/ПДВ.

ПДВ при ввезенні товарів

1

Сплачено суму ПДВ на митниці

377

311

2

Відображено податковий кредит на підставі митної декларації

641/ПДВ

377

Цільове фінансування

1

Відображено податковий кредит з ПДВ (на підставі податкової накладної, зареєстрованої в ЄРПН)

641/ПДВ

644/1

2

Нараховано компенсуючі податкові зобов’язання з ПДВ*

48

641/ПДВ

* Тільки у разі придбання за рахунок коштів цільового фінансування товарів, послуг і необоротних активів, не призначених для їх подальшого використання в оподатковуваних операціях у межах госпдіяльності платника податку.

Податкові зобов’язання при ліквідації ОЗ

1

Нараховано податкові зобов’язання з ПДВ

976

641/ПДВ*

* При ліквідації основних засобів за рішенням платника (без розбирання, знищення) ПЗ з ПДВ нараховуємо згідно з п. 189.9 ПКУ. Причому такі ПЗ нараховують незалежно від того, чи був за ОЗ «вхідний» ПДВ. Додатково нараховувати ще і компенсуючі ПЗ на підставі п.п. «г» п. 198.5 ПКУ не потрібно.

ПДВ при псуванні, втратах ТМЦ понад установлені норми і безкоштовних передачах

1

Включено у витрати компенсуючі податкові зобов’язання за товарами/запасами

949 (947)

643/1/1*

2

Нараховано компенсуючі податкові зобов’язання за зведеною податковою накладною

643/1/1

641/ПДВ

* При втратах і витратах матеріальних цінностей, а також інших ресурсів понад установлені норми податкові зобов’язання нараховують згідно з п.п. «г» п. 198.5 ПКУ. Хоча податківці пропонують нараховувати компенсуючі податкові зобов’язання тільки за умови, що особа, винна в наднормативній нестачі, не встановлена. Якщо ж така особа є, то ПДВ, на думку фіскалів, слід нараховувати на суму отриманого відшкодування, розцінюючи його як компенсацію вартості ТМЦ, яких не вистачає, тобто за «загальнопоставочним» п. 188.1 ПКУ (див. БЗ 101.15).

При безкоштовних передачах податківці поки дотримуються нефіскальної позиції (див. БЗ 101.06) про те, що компенсуючі податкові зобов’язання на підставі п. 198.5 ПКУ нараховувати не треба. Проте, враховуючи мінливість позиції податківців, не виключено, що вам доведеться скористатися цим записом.

Облік руху коштів на ПДВ-рахунку

1

Поповнено ПДВ-рахунок грошовими коштами (для сплати за звітний період ПДВ або збільшення регліміту)

315

311

2

Списано з електронного ПДВ-рахунку грошові кошти для сплати податкових зобов’язань за звітною декларацією або збільшуючим уточнюючим розрахунком, а також у рахунок погашення податкового боргу з ПДВ

641/ПДВ

315

3

Повернено грошові кошти на поточний рахунок за заявою (згідно з додатком Д4 до декларації з ПДВ)

311

315

Повернення з бюджету переплати ПДВ за заявою згідно зі ст. 43 ПКУ

1

Надійшли надмірно сплачені податкові зобов’язання з бюджету на ПДВ-рахунок (на підставі заяви згідно зі ст. 43 ПКУ)

315

641/ПДВ

2

Отримано надмірно сплачені кошти з бюджету після закриття ПДВ-рахунку на поточний рахунок екс-платника ПДВ

311

641/ПДВ

3

Отримано помилково перераховані кошти (не через ПДВ-рахунок) з бюджету на поточний рахунок

311

641/ПДВ

Надходження сум бюджетного відшкодування

1

Надійшли платникові суми бюджетного відшкодування ПДВ

311

641/ПДВ

Бухоблік податку на прибуток

Податок на прибуток, що розрахований у податковому обліку і підлягає сплаті до бюджету, відображають у загальному порядку за кредитом субрахунку 641 «Розрахунки за податками» (аналітичний рахунок «Податок на прибуток»). Відповідно сплату податку відображають за дебетом субрахунку 641.

Для обліку витрат з податку на прибуток призначений рахунок 98 «Податок на прибуток». За його дебетом відображають нарахування податку на прибуток, за кредитом — віднесення на фінансові результати з відображенням на рахунку 79. Також за кредитом рахунка 98 відображають доходи з податку на прибуток. На рахунку 98 обліковують витрати (дохід) з податку на прибуток, визначені відповідно до П(С)БО 17.

Малі і мікропідприємства керуються П(С)БО 25 і визнають витрати з податку на прибуток у сумі поточного податку, визначеного за правилами ПКУ. Тобто розрахований відповідно до вимог цього Кодексу податок на прибуток відображають проводкою: Дт 98 — Кт 641/ПНП.

А ось підприємства, які належать до великих або середніх*, зобов’язані визначати витрати (дохід) з податку на прибуток з урахуванням відстрочених податків (ВПА і ВПЗ).

* Які підприємства належать до цих категорій, читайте в «Податки та бухгалтерський облік», 2019, № 7, с. 4.

У загальному випадку витрати (дохід) з податку на прибуток (ВП) розраховують так:

ВП = ПП + ∆ВПЗ - ∆ВПА,

де ПП — поточний податок на прибуток, визначений відповідно до вимог ПКУ;

∆ВПЗ — зміна суми ВПЗ за звітний період, тобто різниця між сальдо за кредитом рахунка 54 на кінець звітного року і сальдо за цим рахунком на початок звітного року;

∆ВПА — зміна суми ВПА за звітний період, тобто різниця між сальдо за дебетом рахунка 17 на кінець звітного року і сальдо за цим рахунком на початок звітного року.

Таким чином, у великих і середніх підприємств поточний податок на прибуток, що підлягає сплаті до бюджету (Кт 641/ПНП), і витрати з податку на прибуток (Дт 98), як правило, не однакові. Такі підприємства нараховують податок на прибуток, розрахований за правилами податкового обліку, за кредитом субрахунку 641 у кореспонденції з дебетом:

рахунка 17 «Відстрочені податкові активи» — якщо податок відображають за рахунок збільшення ВПА;

рахунка 54 «Відстрочені податкові зобов’язання» — якщо податок списують за рахунок зменшення ВПЗ;

рахунка 98 «Податок на прибуток».

Облік податку на прибуток

№ з/п

Зміст господарської операції

Кореспонденція рахунків

Дт

Кт

1

Нараховано поточний податок на прибуток за рахунок збільшення ВПА

17

641/ПНП

2

Нараховано поточний податок на прибуток за рахунок зменшення ВПЗ

54

641/ПНП

3

Відображено витрати з податку на прибуток

98

641/ПНП

4

Перераховано авансовий внесок при виплаті дивідендів

641/Аванс із дивідендів

311

5

Зменшено зобов’язання з податку на прибуток на суму авансового внеску при виплаті дивідендів

641/ПНП

641/Аванс із дивідендів

6

Перераховано податок на прибуток до бюджету

641/ПНП

311

Облік інших податків і зборів

Усі інші податки, крім розглянутих раніше, також відображають на субрахунку 641. До нього відкривають відповідні аналітичні рахунки (наприклад, 641/Акцизний податок).

Для обліку розрахунків за зборами та іншими обов’язковими платежами використовують субрахунок 642. Для кожного збору також відкривають свій аналітичний рахунок.

Облік нарахування і сплати інших податків та зборів

№ з/п

Зміст господарської операції

Кореспонденція рахунків

Сума,

грн.

Дт

Кт

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки

1

Відображено річну суму податку на нерухомість

39

641/Податок на нерухомість

16536

2

Списано на витрати суму податку на нерухомість за квартал (16536 грн. : 4 кв.)

92 (93)

39

4134

3

Перераховано до бюджету суму податку за квартал

641/Податок на нерухомість

311

4134

Плата за землю

1

Відображено річну суму плати за землю

39

641/Плата за землю

24000

2

Списано на витрати місячну суму плати за землю (2400 грн. : 12 міс.)

92 (91, 93)

39

2000

3

Перераховано до бюджету місячну суму плати за землю

641/Плата за землю

311

2000

Транспортний податок

1

Відображено річну суму транспортного податку

39

641/Транспортний податок

25000

2

Списано на витрати суму транспортного податку за квартал (25000 грн. : 4 кв.)

92 (93)

39

6250

3

Перераховано суму транспортного податку за квартал до бюджету

641/Транспортний податок

311

6250

Екологічний податок

1

Нараховано екологічний податок

92 (23, 91)

641/Екологічний податок

10355

2

Сплачено екологічний податок до бюджету

641/Екологічний податок

311

10355

Рентна плата

1

Нараховано рентну плату

92 (23, 91)

641/Рентна плата

2000

2

Сплачено рентну плату до бюджету

641/Рентна плата

311

2000

Збір за місця для паркування транспортних засобів

1

Нараховано збір за місця для паркування транспортних засобів

92

642/Збір за паркування

15045

2

Сплачено збір за паркування до бюджету

642/Збір за паркування

311

15045

«Роздрібний» акцизний податок

1

Реалізовано підакцизну продукцію (товар)

301

701 (702)

25200

2

Нараховано податкові зобов’язання з ПДВ

701 (702)

641/ПДВ

4000

3

Нараховано акцизний податок

701 (702)

641/Акцизний податок

1200

4

Перераховано акцизний податок до бюджету

641/Акцизний податок

311

1200

Туристичний збір

1

Надано послуги тимчасового проживання

361

703

1220,87

2

Нараховано податкові зобов’язання з ПДВ

703

641/ПДВ

200

3

Нараховано туристичний збір

703

642/Турзбір

20,87

4

Перераховано туристичний збір до бюджету

642/Турзбір

311

20,87

Єдиний податок

1

Нараховано єдиний податок

92

641/ЄП

7500

2

Перераховано єдиний податок до бюджету

641/ЄП

311

7500

Податок на доходи нерезидента

1

Нараховано податок на доходи нерезидента (крім виплат за виробництво або розповсюдження реклами)

671 (684, 685)

641/Податок на репатріацію

6000

2

Нараховано податок на виплати нерезиденту за виробництво або розповсюдження реклами

92 (93)

641/Податок на репатріацію

2000

3

Перераховано податок до бюджету (при виплаті доходу нерезиденту)

641/Податок на репатріацію

311

8000

матеріал підготувала Царевська Тетяна, податковий експерт

Оформи передплату та читай все Передплатити журнал

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити
Завантажуйте наш мобільний додаток iFactor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Закрити
icon-block
Заважає реклама?
Ви маєте можливість її відключити!
Бажаєте побачити, як сайт буде виглядати без реклами?
Вимкнути на 10 секунд