Теми статей
Обрати теми

Форма № 4 «Звіт про власний капітал»

Вороная Наталія, експерт з кадрових і податкових питань, Чернишова Наталія, експерт з кадрових і податкових питань
Податки & бухоблік Грудень, 2019/№ 101
Друк
Форма № 4 призначена для надання користувачам фінзвітності інформації про зміни у складі власного капіталу підприємства протягом звітного періоду. Її заповнюють на підставі форм № 1 і № 2, а також даних синтетичного й аналітичного обліку.

Зверніть увагу: в графах Звіту про власний капітал підприємства відображають тільки ті складові власного капіталу, які наведено в Балансі.

Для забезпечення порівняльного аналізу інформації до річного Звіту про власний капітал додають Звіт про власний капітал за попередній рік (п. 5.3 Методрекомендацій № 433). У складанні форми № 4 вам допоможе табл. 5.1.

Таблиця 5.1. Заповнення Звіту про власний капітал

Найменування статті

Код рядка

№ графи

Дані для заповнення

Залишок на початок року

4000

3

Сальдо на 01.01.2019 р. за Кт рах. 40

4

Сальдо на 01.01.2019 р. за Кт рах. 41

5

Сальдо на 01.01.2019 р. за Кт рах. 42

6

Сальдо на 01.01.2019 р. за Кт рах. 43

7

Сальдо на 01.01.2019 р. за Кт субрах. 441 (або за Дт субрах. 442)

8

Сальдо на 01.01.2019 р. за Дт рах. 46

9

Сальдо на 01.01.2019 р. за Дт рах. 45

10

(Гр. 3 + гр. 4 + гр. 5 + гр. 6 ± гр. 7 - гр. 8 - гр. 9) ряд. 4000 форми № 4

Відображають суму власного капіталу на початок року. Збиток (гр. 7), неоплачений і вилучений капітал (гр. 8 і гр. 9) наводять у дужках і віднімають при визначенні показника гр. 10 ряд. 4000 форми № 4. Показники, відображені в гр. 3 — 10 ряд. 4000 форми № 4, повинні відповідати показникам, наведеним у гр. 3 — 10 ряд. 4300 форми № 4 за 2018 рік, а також у ряд. 1400 — 1495 гр. 4 форми № 1 на 31.12.2018 р.

Коригування:

Зміна облікової політики

4005

3 — 6, 8, 9

Обороти за рах. 40, 41, 42, 43, 46, 45 (у частині змін облікової політики)

7

Обороти за Дт субрах. 441, 442 з Кт рахунків класів 1 — 6 або за Дт рахунків класів 1 — 6 з Кт субрах. 441, 442 (у частині змін облікової політики)

Суми коригувань за Дт рах. 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46 відображають у дужках і віднімають при визначенні показника гр. 10 ряд. 4005 форми № 4.

Виправлення помилок

4010

7

Обороти за Дт субрах. 441, 442 з Кт рахунків класів 1 — 6 або за Дт рахунків класів 1 — 6 з Кт субрах. 441, 442 (у частині виправлення помилок)

3 — 6, 8, 9

Обороти за рах. 40, 41, 42, 43, 46, 45 (у частині виправлення помилок)

Суми коригувань за Дт рах. 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46 наводять у дужках і віднімають при визначенні показника гр. 10 ряд. 4010 форми № 4.

Інші зміни

4090

3 — 10

Заповнюють аналогічно ряд. 4005 і 4010 форми № 4

Відображають суми коригувань, що не ввійшли до ряд. 4005 і 4010.

Скоригований залишок на початок року

4095

3 — 10

Ряд. 4000 ± ряд. 4005 ± ряд. 4010 ± ряд. 4090 форми № 4

Наводять залишок власного капіталу на початок 2019 року після внесення коригувань. Суму збитку (гр. 7), вилучений і неоплачений капітал (гр. 9 і гр. 8) зазначають у дужках.

Гр. 3 — 10 ряд. 4095 форми № 4 = ряд. 1400 — 1495 гр. 3 форми № 1 на 31.12.2019 р.

Чистий прибуток (збиток) за звітний період

4100

7

Ряд. 2350 (або ряд. 2355) гр. 3 форми № 2

Суму збитку (ряд. 2355 гр. 3 форми № 2) наводять у дужках (віднімають).

Інший сукупний дохід за звітний період

4110

4

Обороти за Кт рах. 41 мінус обороти за Дт рах. 41

5

Обороти за Кт субрах. 423, 424, 425 мінус обороти за Дт субрах. 423, 424, 425 (крім змін капіталу за рахунок операцій з власниками)

Відображають інший сукупний дохід після оподаткування, наведений у розділі II форми № 2. Від’ємний результат наводять у дужках.

Ряд. 4110 гр. 10 форми № 4 = ряд. 2460 гр. 3 форми № 2.

Додатковий рядок (Дооцінка (уцінка) необоротних активів)

4111

4

Обороти за Кт субрах. 411 і 412 мінус обороти за Дт субрах. 411 і 412

У тому числі з ряд. 4110 форми № 4. Від’ємний результат наводять у дужках. Не включають у розрахунок показника ряд. 4295.

Додатковий рядок (Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів)

4112

4

Обороти за Кт субрах. 413 мінус обороти за Дт субрах. 413

У тому числі з ряд. 4110 форми № 4. Від’ємний результат наводять у дужках. Не включають у розрахунок показника ряд. 4295.

Додатковий рядок (Накопичені курсові різниці)

4113

5

Обороти за Кт субрах. 423 мінус обороти за Дт субрах. 423

У тому числі з ряд. 4110 форми № 4. Від’ємний результат наводять у дужках. Не включають у розрахунок показника ряд. 4295.

Додатковий рядок (Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств)

4114

4

Обороти за Кт рах. 41 мінус обороти за Дт рах. 41 (у частині частки іншого сукупного доходу асоційованих, дочірніх і спільних підприємств)

5

Обороти за Кт рах. 42 мінус обороти за Дт рах. 42 (у частині частки іншого сукупного доходу асоційованих, дочірніх і спільних підприємств)

У тому числі з ряд. 4110 форми № 4. Від’ємний результат наводять у дужках. Не включають у розрахунок показника ряд. 4295.

Додатковий рядок (Інший сукупний дохід)

4116

4

Обороти за Кт субрах. 414 мінус обороти за Дт субрах. 414

5

Обороти за Кт субрах. 424, 425 мінус обороти за Дт субрах. 424, 425 (крім змін капіталу за рахунок операцій з власниками)

Наприклад, сюди включають вартість безоплатно отриманих необоротних активів.

У тому числі з ряд. 4110 форми № 4. Від’ємний результат наводять у дужках. Не включають у розрахунок показника ряд. 4295.

Розподіл прибутку:

Виплати власникам (дивіденди)

4200

7

Обороти за Дт субрах. 443 з Кт субрах. 671 (крім держдивідендів)

Суму в гр. 7 наводять у дужках (віднімають).

Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу

4205

3, 7

Обороти за Дт субрах. 443 з Кт рах. 40

Відображають спрямування нерозподіленого прибутку на збільшення статутного, пайового та іншого зареєстрованого капіталу. Суму наводять одночасно в гр. 3 і гр. 7 ряд. 4205 форми № 4. Зменшення нерозподіленого прибутку в гр. 7 показують у дужках (віднімають).

Відрахування до резервного капіталу

4210

6, 7

Оборот за Дт субрах. 443 з Кт рах. 43

Відображають спрямування нерозподіленого прибутку на збільшення резервного капіталу. Суму наводять одночасно в гр. 6 і гр. 7 ряд. 4210 форми № 4. Зменшення нерозподіленого прибутку в гр. 7 приводять у дужках (віднімають).

Додатковий рядок (Сума чистого прибутку, що належна до бюджету відповідно до законодавства)

4215

7

Оборот за Дт субрах. 443 з Кт субрах. 671 (у частині держдивідендів)

Зменшення нерозподіленого прибутку в гр. 7 наводять у дужках (віднімають).

Додатковий рядок (Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів)

4220

5, 7

Оборот за Дт субрах. 443 з Кт субрах. 426

Відображають формування спеціальних фондів держпідприємств за рахунок чистого прибутку. Зменшення нерозподіленого прибутку в гр. 7 наводять у дужках (віднімають).

Додатковий рядок (Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення)

4225

7

Оборот за Дт субрах. 443 з Кт рах. 66

Відображають використання чистого прибутку на виплату матеріальних заохочень працівникам державних (комунальних) підприємств. Зменшення нерозподіленого прибутку в гр. 7 наводять у дужках (віднімають).

Внески учасників:

Внески до капіталу

4240

3, 8

Оборот за Дт рах. 46 з Кт рах. 40

5, 8

Оборот за Дт рах. 46 з Кт субрах. 421

Відображають збільшення зареєстрованого капіталу за рахунок внесків учасників. Суму неоплаченого капіталу в гр. 8 наводять у дужках (віднімають).

Погашення заборгованості з капіталу

4245

8

Оборот за Кт рах. 46

Відображають погашену учасниками заборгованість з внесків до капіталу.

Вилучення капіталу:

Викуп акцій (часток)

4260

9

Оборот за Дт рах. 45 з Кт рах. 30, 31 і субрах. 672

Відображають фактичну собівартість викуплених власних акцій (часток). Суму наводять у дужках (віднімають).

Перепродаж викуплених акцій (часток)

4265

9

Оборот за Дт рах. 30, 31, субрах. 377 з Кт рах. 45

5, 9

Оборот за Дт субрах. 421 з Кт рах. 45

7, 9

Оборот за Дт рах. 44 з Кт рах. 45

5

Оборот за Дт рах. 30, 31, субрах. 377 з Кт субрах. 421

У цьому рядку відображають виручку від перепродажу викуплених акцій (часток), збиток від продажу акцій (часток), що покривається за рахунок емісійного доходу або нерозподіленого прибутку, а також прибуток (емісійний дохід) від перепродажу раніше викуплених акцій (часток). Обороти за Дт рах. 44 (гр. 7) і субрах. 421 (гр. 5) наводять у дужках (віднімають).

Анулювання викуплених акцій (часток)

4270

3, 9

Оборот за Дт рах. 40 з Кт рах. 45

5, 9

Оборот за Дт субрах. 421 з Кт рах. 45

7, 9

Оборот за Дт рах. 44 з Кт рах. 45

3, 5

Оборот за Дт рах. 40 з Кт субрах. 421

У цьому рядку відображають зменшення статутного капіталу на номінальну вартість викуплених і анульованих власних акцій (часток), збиток від анулювання акцій (часток), що покривається за рахунок емісійного доходу або нерозподіленого прибутку, а також прибуток (емісійний дохід) від анулювання раніше викуплених акцій (часток).

Обороти за Дт рах. 40 (гр. 3), 44 (гр. 7) і субрах. 421 (гр. 5) наводять у дужках (віднімають).

Вилучення частки в капіталі

4275

9

Оборот за Дт рах. 45 з Кт субрах. 672

3, 9

Оборот за Дт рах. 40 з Кт рах. 45

3, 8

Оборот за Дт рах. 40 з Кт рах. 46

5, 9

Оборот за Дт субрах. 421 з Кт рах. 45

7, 9

Оборот за Дт рах. 44 з Кт рах. 45

3, 5

Оборот за Дт рах. 40 з Кт субрах. 421

Відображають інформацію про вилучення капіталу власниками при виході зі складу учасників. Обороти за Дт рах. 40 (гр. 3), 44 (гр. 7), 45 (гр. 9) і субрах. 421 (гр. 5) наводять у дужках (віднімають).

Додатковий рядок (Зменшення номінальної вартості акцій)

4280

3, 5, 7

Оборот за Дт рах. 40 з Кт субрах. 425, 442, 672

Суму в гр. 3 наводять у дужках (віднімають).

Інші зміни в капіталі

4290

3, 5, 6, 7

Оборот за Дт рах. 40, 42, 43 з Кт субрах. 442

5

Оборот за Дт рахунків активів з Кт субрах. 422

6

Оборот за Дт рах. 43 з Кт субрах. 671

7

Оборот за Дт субрах. 443 з Кт субрах. 672

5, 8

Обороти за Дт рах. 46 з Кт субрах. 425 і за Дт субрах. 425 з Кт рах. 46

Показують інші зміни в капіталі, не відображені в інших рядках форми № 4, зокрема:

— списання невідшкодованих збитків;

— додаткові внески засновників підприємств (окрім акціонерних товариств) до капіталу, що перевищують їх частку в статутному капіталі, без прийняття рішення про збільшення статутного капіталу і реєстрації такого рішення в держреєстратора;

— виплату дивідендів за привілейованими акціями за рахунок резервного капіталу;

— нарахування власникам товариств доходу, відмінного від дивідендів (при користуванні майновими та земельними паями тощо);

— курсові різниці за заборгованістю з внесків засновників до статутного капіталу в іноземній валюті (див. лист Мінфіну від 19.11.2013 р. № 31-08410-07-16/33606).

Обороти за Дт рах. 40 (гр. 3), 42 (гр. 5), 43 (гр. 6), 44 (гр. 7) і 46 (гр. 8) наводять у дужках (віднімають).

Разом змін у капіталі

4295

3 — 10

Алгебраїчна сума ряд. 4100 — 4290 гр. 3 — 10 форми № 4 відповідно (з урахуванням додаткових рядків, крім ряд. 4111 — 4116)

Залишок на кінець року

4300

3 — 10

Алгебраїчна сума ряд. 4095 і 4295 гр. 3 — 10 форми № 4 відповідно

Гр. 3 — 10 ряд. 4300 форми № 4 = ряд. 1400 — 1495 гр. 4 форми № 1 на 31.12.2019 р.

Гр. 10 ряд. 4000 — 4300 форми № 4 дорівнює алгебраїчній сумі гр. 3 — 9 за ряд. 4000 — 4300 форми № 4 відповідно.

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі