Теми статей
Обрати теми

Дивіденди для нерезидента: що врахувати при виплаті

Свіриденко Алла, податковий експерт
Одним з найпоширеніших способів іноземного інвестування в економіку України є набуття корпоративних прав компанією, зареєстрованою відповідно до законодавства України. У свою чергу, підприємство — емітент корпоративних прав виплачує «інвесторові-інтуристу» дивіденди. Давайте з’ясуємо, які правила й обмеження повинне брати до уваги підприємство, яке виплачує дивіденди іноземному інвесторові.

Валютні обмеження

Наше законодавство загалом гарантує іноземним інвесторам безперешкодний і негайний переказ за кордон їх прибутків, доходів та інших коштів в іноземній валюті, отриманих на законних підставах у результаті здійснення іноземних інвестицій (ст. 12 Закону України «Про режим іноземного інвестування» від 19.03.96 р. № 93/96-ВР). Дозволяють використовувати інвалюту для виплати дивідендів іноземним інвесторам також ч. 2 ст. 5 Закону про валюту і пп. 2 і 3 п. 27 Положення № 2.

Тож нічого поганого в нарахуванні й виплаті валютних дивідендів немає. Єдиною перешкодою для перерахування валюти на рахунки нерезидентів з метою виплати «свіжих» дивідендів до 07.02.2019 р. був абзац перший п.п. 19 п. 6 постанови Правління НБУ «Про врегулювання ситуації на грошово-кредитному та валютному ринках України» від 13.12.2016 р. № 410. Саме тут було встановлено пряму заборону на перерахування іноземної валюти з метою повернення дивідендів іноземному інвестору за 2018 рік. Проте це обмеження не поширювалося на перерахування за кордон дивідендів за корпоративними правами/акціями за період до 2017 року (включно).

Але 07.02.2019 р. набуло чинності нове Положення № 5 разом зі змінами в нього, внесеними постановою Правління НБУ від 06.02.2019 р. № 35. І сьогодні Нацбанк дозволяє купувати/перераховувати інвалюту/гривні з метою повернення за кордон дивідендів іноземному інвесторові (п. 93 Положення № 5), але тільки при дотриманні таких умов:

(1) дивіденди виплачують за корпоративними правами/акціями за період до 2018 року (включно);

(2) купівлю/перерахування інвалюти/гривні з метою повернення за кордон дивідендів здійснює емітент корпоративних прав/акцій, за якими виплачуються дивіденди, або депозитарна установа, що обслуговує рахунок іноземного інвестора в цінних паперах, або безпосередньо іноземний інвестор;

(3) протягом календарного місяця така особа здійснює купівлю/перерахування інвалюти/гривні з метою повернення за кордон дивідендів у межах загальної суми, яка не може перевищувати 7000000 євро (еквівалент цієї суми в іншій іноземній валюті/гривні за офіційним курсом гривні до іноземних валют, установленим НБУ на дату здійснення відповідної операції);

(4) купівлю/перерахування інвалюти/гривні здійснюють через один уповноважений банк (за вибором особи, що здійснює такі операції).

Крім того, потрібно брати до уваги п.п. 1 п. 71 розд. VI Положення № 5.

Він забороняє підприємствам для купівлі інвалюти з метою виплати дивідендів використовувати суму в гривнях, яка перевищує суму дивідендів, що належать інвесторові згідно з рішенням емітента в гривнях

А також установлює, що перерахунок зобов’язань перед учасниками з гривні в іноземну валюту у разі перерахування власної інвалюти з метою виплати дивідендів здійснюється за офіційним курсом НБУ на дату здійснення операції (тобто перерахування валюти).

Тому рекомендуємо спочатку в рішенні про виплату дивідендів установлювати належну нерезиденту-інвесторові суму тільки (!) в гривнях і не перераховувати її у валюту за курсом на дату рішення. А ось уже на дату виплати дивідендів перерахуєте нараховану суму в гривнях в іноземну валюту за курсом НБУ, встановленим на цю дату. Тоді коливання курсу інвалюти не призведе до розбіжності між розміром дивідендів у гривнях, зафіксованим у рішенні, і сумою в гривнях, яка відповідає валютному еквіваленту дивідендів за новим курсом на дату виплати. Так само діяти пропонував і НБУ в листі від 26.11.2018 р. № 40-0006/63031.

Податок на доходи нерезидентів

Підприємства-прибутківці, які нараховують і виплачують дивіденди своїм іноземним інвесторам (юрособам) на загальних підставах, сплачують дивідендний авансовий внесок (пп. 57.11.2 і 57.11.5 ПКУ). При цьому керуються вони вже описаними нами правилами (див. с. 6).

Крім того, виплата дивідендів юрособі-нерезиденту — привід утримати з їх суми податок на доходи нерезидентів (так званий податок на репатріацію) на підставі п.п. «б» п.п. 141.4.1 ПКУ*. Нагадаємо основні правила утримання цього податку:

* Якщо інше передбачене положеннями діючих міжнародних договорів України з країнами резиденції осіб, на користь яких здійснюються виплати дивідендів.

(а) податок утримують за рахунок доходу нерезидента. А ось сплачувати податок на репатріацію за власний рахунок резидентові не можна (п.п. 141.4.9 ПКУ, 102.18 БЗ);

(б) перераховують податок до бюджету під час виплати доходу нерезиденту (п.п. 141.4.2 ПКУ). Строки сплати податку з нарахованих, але ще не виплачених доходів ПКУ не встановлює. До речі, якщо дивіденди «живими» грошима не виплачують, а направляють на збільшення статутного капіталу, тоді податок на репатріацію потрібно сплатити на дату прийняття рішення про реінвестицію;

(в) якщо ви виплачуєте дивіденди в інвалюті, то при розрахунку суми податку потрібно орієнтуватися на офіційний курс НБУ на дату виплати дивідендів (див. лист ДФСУ від 17.07.2018 р. № 3143/6/99-99-15-02-02-15/ІПК, 102.18 БЗ);

(г) податок утримують за ставкою 15 %, якщо інше не передбачене положеннями міжнародних договорів (п.п. 141.4.2 ПКУ).

Про порядок відображення податку на репатріацію в декларації з податку на прибуток ми розповідали в «Податки та бухгалтерський облік», 2019, № 9, с. 41.

І врахуйте: на відміну від дивідендного авансу податок на репатріацію утримують і єдиноподатники (п. 297.5 ПКУ). Їм також доведеться подавати декларацію з податку на прибуток і розрахунок суми цього податку (див. лист ДФСУ від 30.07.2018 р. № 3314/6/99-99-15-02-02-15/ІПК).

З доходів фізичних осіб-нерезидентів з джерелом їх походження з України податок на репатріацію за правилами п. 141.4 ПКУ не утримують

Про це податківці нагадали в листах ДФСУ від 02.01.2019 р. № 6/6/99-99-13-02-03-15/ІПК, від 25.09.2018 р. № 4153/6/99-99-13-02-03-15/ІПК, категорії 102.18 БЗ.

ПДФО, ВЗ і ЄСВ

Фізособа-нерезидент, яка одержує доходи з джерелом їх походження в Україні, є платником податку згідно з п.п. 162.1.2 ПКУ.

У загальному випадку дивіденди, що нараховуються фізособам-нерезидентам, оподатковуємо ПДФО і ВЗ за тими ж правилами і ставками, що й дивіденди, нараховані фізособам-резидентам (див. п.п. 170.10.1 ПКУ, а також статтю на с. 9).

Єдиний виняток із цього правила — резиденти тих країн, з якими Україна уклала договори про уникнення подвійного оподаткування. Якщо між Україною і країною, резидентом якої є одержувач доходів, укладена двостороння Конвенція і в ній прописані інші правила, ніж ті, що передбачені ПКУ, то податковий агент застосовує правила міжнародного договору (п. 3.2, ст. 103 ПКУ).

Про міжнародні договори ми з вами поговоримо нижче. Тут же звернемо вашу увагу на такий нюанс. Згідно з п. 164.4 ПКУ при нарахуванні (отриманні) доходів, одержаних у вигляді валютних цінностей, такі доходи перераховуються в гривні за валютним курсом НБУ, що діяв на момент нарахування (отримання) таких доходів. Проте врахуйте, що дивіденди остаточно оподатковуються податковим агентом при їх нарахуванні. Це прямо зазначено в п.п. 170.5.4 ПКУ.

Міжнародний договір

Отже, при виплаті дивідендів нерезиденту їх суму зменшує податок на доходи нерезидента (у вигляді або податку на репатріацію — для юросіб, або ПДФО — для фізосіб). Крім того, дивіденди напевно потраплять під оподаткування в країні їх одержувача. У наявності подвійне оподаткування таких доходів, уникнути якого якраз і покликані міжнародні договори про уникнення подвійного оподаткування. Перелік держав, з якими Україна уклала такі договори, станом на 01.01.2018 р. наведений у листі ДФСУ від 02.01.2018 р. № 78/7/99-99-01-02-02-17 (ср. ).

Правила міжнародного договору можуть передбачати (п. 103.1 ПКУ):

(1) звільнення доходів, отриманих в Україні, від оподаткування;

(2) зменшення ставки податку;

(3) повернення різниці між сплаченою сумою податку і сумою, яку нерезиденту необхідно сплатити відповідно до міжнародного договору України.

Врахуйте! Для того, щоб скористатися перевагами норм міжнародного договору, нерезидент повинен (п. 103.2 ПКУ):

— бути бенефіціарним (фактичним) одержувачем (власником) доходу і

— надати довідку, яка підтверджує, що він є резидентом країни, з якою укладено міжнародний договір.

У свою чергу,

якщо нерезидент відповідної довідки не надав, тоді дивіденди нерезидента оподатковують за описаними нами раніше правилами, встановленими ПКУ*

* До речі, цим нюансом можна скористатися в тому випадку, якщо міжнародний договір передбачає ставку вище, ніж ПКУ. Відсутність довідки дозволяє застосовувати українські, нижчі, ставки для оподаткування дивідендів при їх виплаті. Щоправда, у себе нерезиденту доплатити різницю все ж доведеться.

Довідку видає уповноважений на це офіційний орган країни, резидентом якої є одержувач дивідендів і з якою укладений міжнародний договір. При цьому така довідка має бути:

(а) легалізована (у відповідній дипломатичній установі або шляхом проставляння апостиля (що мається на увазі під легалізацією, див. у категорії 102.18 БЗ);

(б) перекладена українською мовою. Податківці наполягають на необхідності нотаріального посвідчення перекладу (якщо нотаріус знає мову, з якої перекладена довідка) або підпису перекладача (якщо нотаріус не володіє іноземною мовою) (див. категорію 102.18 БЗ).

Ну і нарешті, якщо ваше підприємство скористалося пільговими умовами оподаткування дивідендів на користь юросіб-нерезидентів, не забудьте подати податківцям Звіт про суми податкових пільг (код пільги 11020025 згідно з Довідником № 91/2 інших податкових пільг станом на 01.01.2019 р.).

Бухгалтерський облік

У принципі бухгалтерський облік операцій з нарахування і виплати дивідендів засновникам-нерезидентам практично не відрізняється від обліку таких операцій з резидентами. Утім деякі відмінності все ж є і пов’язані вони, звичайно ж, із тим, що дивіденди «інтуристам» можна виплачувати в інвалюті.

Як обліковують нарахування і виплату дивідендів інвесторам-нерезидентам, покажемо на прикладі.

Приклад. Підприємство 30.01.2019 р. нарахувало дивіденди засновникам-нерезидентам за 2018 рік у сумі 140000 грн., у тому числі:

засновникові-юрособіу сумі 112000 грн.;

засновникові-фізособіу сумі 28000 грн.

З країною нерезидентів укладено міжнародний договір, але вони не підтвердили свій нерезидентський статус довідками, тому виплачувані їм дивіденди оподатковують за українськими правилами в порядку, передбаченому ПКУ.

Дивіденди засновникам підприємство перераховує в іноземній валюті (у доларах США) на інвестиційний рахунок нерезидента, відкритий в українському банку. Дивіденди виплачено 15.02.2019 р. Офіційний курс НБУ на дату виплати дивідендів — 28,5 грн./$ (умовно).

Облік дивідендів, нарахованих іноземним інвесторам

№ з/п

Зміст господарської операції

Кореспонденція рахунків

Сума, $/грн.

Дт

Кт

30.01.2019 р. (на дату нарахування дивідендів)

1

Нараховано дивіденди засновникам-нерезидентам:

— засновникові-юрособі

443

671/грн./ю

112000

— засновникові-фізособі

443

671/грн./ф

28000

2

Утримано і перераховано до бюджету з «нерезидентських» дивідендів на користь фізособи*:

— ПДФО з дивідендів фізичної особи

(28000 грн. х 5 %)

671/грн./ф

641/ПДФО

1400

641/ПДФО

311

1400

— ВЗ з дивідендів фізособи

(28000 грн. х 1,5 %)

671/грн./ф

642/ВЗ

420

642/ВЗ

311

420

* Після утримання податків дивіденди фізособі фактично підлягають виплаті в сумі 26180 грн. (28000 грн. - 1400 грн. - 420 грн.).

15.02.2019 р. (на дату виплати дивідендів)

3

Перераховано до бюджету дивідендний аванс

(112000 грн. х 18 %)

641/АВ

311

20160

При розрахунку суми дивідендного авансового внеску враховують фактично нараховану суму дивідендів (тобто ще не зменшену на величину податку на доходи нерезидентів).

На момент сплати авансового внеску податкове зобов’язання з податку на прибуток за 2018 рік ще не погашене, тому авансовий внесок платимо з усієї суми дивідендів, а не тільки із суми перевищення.

4

Утримано і сплачено податок на доходи нерезидента

(112000 грн. х 15 %)

671/грн./ю

641/ПДН

16800

641/ПДН

311

16800

5

Відображено переведення гривневої заборгованості перед учасниками в іноземну валюту:

— засновникові-юрособі

((112000 грн. - 16800 грн.) : 28,5 грн./$)

671/грн./ю

671/$/ю

$3340,35

95200

— засновникові-фізособі

(26180 грн. : 28,5 грн./$)

671/грн./ф

671/$/ф

$918,60

26180

6

Виплачено дивіденди засновникам-нерезидентам:

— засновникові-юрособі

($3340,35 х 28,5 грн./$)

671/$/ю

312

$3340,35

95200

— засновникові-фізособі

($918,60 х 28,5 грн./$)

671/$/ф

312

$918,60

26180

7

Використано частину прибутку на виплату дивідендів

441

443

140000

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі