Теми статей
Обрати теми

Ключові дані РК

Солошенко Людмила, податковий експерт
Податки & бухоблік Січень, 2019/№ 01-02
Друк
З 1 грудня разом з ПН оновили і РК*. Тому зараз детальніше розглянемо зміни, поговоримо про заповнення РК і розберемо, як заповнювати ключові реквізити.

* Про заповнення ПН за новою формою (після наказу Мінфіну від 17.09.2018 р. № 763) див. «Податки та бухгалтерський облік», 2018, № 96.

Заголовна частина РК

Ліва верхня частина РК. Тут неодмінно зазначають, хто реєструє РК: продавець чи покупець (проставляють в потрібному полі відмітку «Х»).

А також (за необхідності) у відведених полях:

— проставляють цифрову код-ознаку зведеності «1», «2», «3» або «4» — при складанні РК до зведених (відповідно: компенсуючих, розподільчих, мінбазних, ритмічних) ПН;

— зазначають про пільговість — записують «Без ПДВ» при складанні РК до пільгових ПН (причому в розділі Б таких РК: у гр. 11 зазначають код ставки «903» і обов’язково заповнюють гр. 12 «Код пільги»; п.п. 3.1.2 листа № 36942);

— дублюють, як і в ПН, той же тип причини («1» — «15») — у тих випадках, коли ПН не видавалася покупцеві (п. 8 Порядку № 1307). Або зі «старих» ПН — «старий» тип причини «16» або «17» (при складанні РК до «старих» ПН, складених з такими типами причини до 01.03.2017 р.; лист № 36942, детальніше див. с. 6).

В особливому випадку — при обнуленні за допомогою РК зареєстрованих «повторних» ПН на одне постачання — складають РК з особливим новим типом причини «20», без проставляння над таким типом причини відмітки «Х» (детальніше про нього див. у статті на с. 21).

Дані про продавця і покупця. Оскільки РК — додаток до ПН (по суті — продовження ПН), у його заголовній частині наводять ті ж дані про продавця і покупця. Тобто найменування, ІПН, податковий номер (або паспортні дані) та номер філії продавця і покупця в РК пишуть такими, як у ПН.

Хоча якщо при складанні ПН неточно зазначили найменування (помилилися в найменуванні), його можна підкоригувати і переписати на правильне, оформивши «порожній» РК. Тобто в заголовній частині РК записати правильні дані, а ось табличну частину (розділи А і Б) не заповнювати (п. 22 Порядку № 1307), детальніше див. статтю на с. 40.

Також нагадаємо, що податковим номером платника податку (новий реквізит ПН/РК) є:

— для юросіб — 8-значний код ЄДРПОУ;

— для фізосіб — 10-значний ідентифікаційний код, тобто реєстраційний номер облікової картки платника податків (а якщо у фізичної особи його немає за релігійними переконаннями, то паспортні дані: серія та номер паспорта).

Причому з 01.01.2019 р. (за Законом України від 23.11.2018 р. № 2628-VIII) у переліку обов’язкових реквізитів ПН/РК (п. 201.1 ПКУ) наведуть лад і «обов’язковими реквізитами» стануть обидва номери — і податковий номер, і ІПН:

— податковий номер — згідно з п.п. «г»;

— ІПН — згідно з новим доданим п.п. «й» (індивідуальний податковий номер).

Нумерація в РК

У РК тепер — аж три види нумерації (з’явилися три окремі графи «№ з/п»):

— порядкова нумерація всіх записів у РК (гр. 1.1);

— порядкова нумерація коригованої позиції (гр. 1.2);

— порядкова нумерація груп коригування (гр. 2.2).

Нумерація рядків (записів) у РК. По-перше, введено суцільну порядкову нумерацію всіх записів у РК. Тепер у кожному РК усі записи (рядки) нумеруємо за порядком, починаючи з «одиниці».

Тобто гр. 1.1 у кожному РК заповнюємо з номера «1» і далі 2, 3, 4 тощо (аналогічно заповненню «порядкової» гр. 1 ПН). «Порядкова» гр. 1.1 РК — загалом, «технічна» — показує, скільки всього записів (рядків) у РК (вона ні на що особливо не впливає, її дані в наступні РК не переносимо). При цьому загальна кількість рядків у РК не може перевищувати «9999» (лист № 36942).

Нумерація коригованих позицій. По-друге, порядкові номери коригованих позицій тепер зазначаємо в гр. 1.2 РК. Тобто в гр. 1.2 РК переносять порядковий номер, під яким коригована позиція значилася в ПН, а якщо потрібно при коригуванні додати нові позиції, то їх у гр. 1.2 нумерують «наступним» порядковим номером, якого не було в ПН (таке правило нумерації нарешті закріпили в п. 23 Порядку № 1307).

Нумерація груп коригування. По-третє (нововведення, що заслуговує на особливу увагу!), «усередині» РК потрібно вести свою порядкову нумерацію груп коригування в гр. 2.2. Що таке «група коригування»? Якщо по-простому, то:

один коригований рядок ПН = одна група коригування

Тобто коригування позиції ПН (і весь блок рядків у РК, пов’язаних з її коригуванням, тобто рядки: «-» або «-»/«+», або «-»/«+», «+» тощо — дивлячись, яким є коригування) і утворюють групу коригування. Тому всім рядкам такого коригування (тобто всьому блоку рядків) присвоюють однаковий порядковий номер, який проставляють по всіх рядках у гр. 2.2 «№ з/п групи коригування» РК.

У гр. 2.2 РК групи коригування нумерують за порядком, починаючи з «1» (як група «1», група «2», група «3» тощо). Так, якщо потрібно, наприклад, одночасно відкоригувати товари А і Б, то при коригуванні товару А в усіх рядках РК у гр. 2.2 зазначимо групу коригування «1», а при коригуванні товару Б в усіх рядках — групу коригування «2». Причому

в кожному РК нумерацію груп у гр. 2.2 розпочинають з номера «1»

І якщо до ПН складатимемо декілька РК, у кожному з них гр. 2.2 заповнюємо з номера «1». А якщо доведеться коригувати позицію з попереднього РК, тягнути з нею заразом і «номер групи» в наступний РК не потрібно, оскільки в кожному РК нумерація груп автономна і розпочинається з номера «1» (БЗ 101.15). По суті, завдання в гр. 2.2 — технічне: «усередині РК» візуально відокремити коригування одного рядка ПН від іншого — для цього вести порядкову нумерацію коригувань усередині РК. При цьому кількість груп коригування в РК не обмежена (не може перевищувати хіба що кількість рядків у РК).

Ще зверніть увагу на таку схожість: в усіх рядках РК, пов’язаних з коригуванням одного рядка ПН (утворюють «групу»), у гр. 2.1 РК буде однаковою причина коригування, а в гр. 2.2 РК — однаковий номер групи коригування. А якщо при коригуванні різних рядків ПН причини коригувань однакові (скажімо, змінюємо одночасно кількість і товару А, і товару Б), то кожне з коригувань (кожного товару) пронумеруємо окремою групою в гр. 2.2 РК (див. приклад у п. 4.5 листа № 36942).

Причини коригування

Код причин коригування. Врахуйте: тепер у РК потрібно кодувати (!) причини коригування. Для цього в гр. 2.1 РК тепер потрібно заносити умовний код причини коригування (а не записувати, як раніше, словами назву причини: «Зміна кількості», «Зміна ціни» тощо).

Умовні коди причин коригування вже визначила й оприлюднила на своєму сайті ДФСУ

Вони розміщені за посиланням http://sfs.gov.ua/dovidniki--reestri--perelik/dovidniki-/357729.html (коди причин з нашими коментарями див. на с. 44).

Причому з 1 грудня перелік причин розширений — включає 11 причин коригування.

Додали 4 нових причини:

— для коригування зведених ПН («201», «202», «203», як і обіцяли податківці, детальніше див. «Податки та бухгалтерський облік», 2018, № 85, с. 4) і

— для обнулення повторних ПН на одне постачання («301»).

А далі перелік причин доповнюватимуть у міру потреби («Вісник. Офіційно про податки», 2018, № 41, с. 15).

В одному РК — декілька причин (з кодами «101» — «104»). Приємна звістка: вийде зменшити кількість РК! Яким чином? Тепер

в одному РК можна зазначати відразу декілька (!) причин коригування, але тільки якщо вони з кодами «101» — «104»,

тобто перебувають у межах «першого типу» причин коригування (п. 4.5 листа № 36942).

Тобто одним РК можна одночасно коригувати:

— зміну ціни («101»);

— зміну кількості («102»);

— повернення товару/передоплати («103»);

— зміну номенклатури («104»).

І розмножувати РК під різні причини, як раніше, не потрібно. У такому разі — при «багатопричинності» — кожне коригування нумерують окремим наступним порядковим номером групи в гр. 2.2 РК (навіть якщо причини коригування однакові).

А ось об’єднувати причини другого (коди «201» — «203») та/або третього (коди «301» — «303») типів (чи сполучати їх з першим типом) в одному РК не можна. Та і, по правді, це коригування різного характеру.

Графа 14 «Сума ПДВ»

У РК (як і в ПН) додали нову графу 14 для відображення суми ПДВ.

ПДВ-графа 14 РК:

заповнюється при коригуванні операцій, оподатковуваних за ставкою 20 % або 7 % (код ставки в гр. 11 відповідно «20», «7»). Щоправда, врахуйте «перехідний» нюанс: у РК до «староформенних» ПН (які були зареєстровані до 01.12.2018 р.), графу 14 у «мінусових» рядках не заповнюють, оскільки її не було в ПН (п. 4.1 листа № 36942, детальніше див. с. 6). Хоча якщо вийде її заповнити і зареєструвати РК — не страшно;

не заповнюється при коригуванні пільгових операцій (код ставки «903») та операцій, оподатковуваних за нульовою ставкою (код ставки «901», «902»). У таких випадках нулі, прочерки та інші знаки або символи в гр. 14 не проставляють.

Значення гр. 14 визначається розрахунково — шляхом множення гр. 13 РК на ставку ПДВ, код якої зазначений у гр. 11 РК.

Графу 14 РК у загальному випадку заповнюють у гривнях з копійками. Проте з урахуванням особливостей здійснення окремих операцій постачання допускається відображення в ній показника з урахуванням арифметичного округлення до 6 знаків після коми включно (п.п. 9 п. 16 Порядку № 1307, п. 3.3 листа № 36942).

Завершальна частина РК

Тут з’явилися нові інформаційні поля — для відображення відомостей:

— про зареєстровану правильну ПН;

— про зареєстрований «зменшуючий» РК, що обнуляє повторну ПН (якщо такий РК уже був зареєстрований до 01.12.2018 р. і встиг обнулити повторну ПН).

Увага (!): ці поля заповнюються тільки в РК з новим типом причини «20». Вони задумані для виправлення (анулювання) повторної(их) помилкової(их) ПН — тобто коли в ЄРПН зареєстровано дві і більше ПН на одне постачання. Детальніше про цю ситуацію див. с. 21. А ось в усіх інших коригувальних РК (з будь-яким не «301»-м кодом причини коригування в гр. 2.1) такі інформаційні поля не заповнюють.

Ну а тепер докладніше поговоримо про те, як заповнювати РК у різних ситуаціях, а почнемо з перехідних моментів.

висновки

  • У РК потрібно вести порядкову нумерацію всіх рядків і груп коригування (одна група коригування = один коригований рядок ПН).
  • У РК потрібно зазначати коди причин коригування, які оприлюднені на сайті ДФСУ в довіднику причин. Усього станом на 1 грудня 2018 року в довіднику 11 причин.
  • В одному РК можна зазначати декілька причин коригування з кодами причин першого типу «101» — «104».
App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі