Теми статей
Вибрати теми статей
Сортувати за темами

Правила обчислення земподатку — 2019

Децюра Сергій, податковий експерт
Податки & бухоблік Січень, 2019/№ 05
Друк
Визначившись із тим, хто має платити земподаток у 2019 році, перейдемо до порядку його розрахунку та правил звітування.

Розрахунок земподатку

Механізм розрахунку земельного податку залежить від того, чи проведено нормативну грошову оцінку (НГО) землі.

Якщо НГО земель проведена, то розмір податку розраховується як добуток площі земділянки (у га або кв. м), грошової оцінки одиниці площі, проіндексованої станом на початок року (у грн.), та ставки податку (у %).

Якщо ж НГО земель не проведена, то розмір податку визначають як добуток площі (у кв. м або га) та ставки (у грн. за 1 кв. м або га). При цьому ставка податку визначається опираючись на НГО одиниці площі ріллі по області.

З цього випливає: для того щоб розрахувати земподаток, землевласнику чи землекористувачу потрібно мати вихідні дані для розрахунку.

Площа земельної ділянки. Інформацію про площу землі, що вам належить, можна дізнатися із правовстановлюючих документів на землю (держактів на право власності, витягів з реєстру речових прав, договору купівлі-продажу, міни, дарування, успадкування чи довідки (витягу) про розмір НГО земельної ділянки тощо).

Розмір НГО земділянки. Такі дані можна знайти у довідці (витягу) про розмір НГО земельної ділянки. Цю довідку підприємство може отримати у місцевому органі Держагентства земресурсів України або із електронного сервісу Держземкадастру «Публічна кадастрова карта Укоаїни» (http://map.land.gov.ua/kadastrova-karta).

Звертаємо увагу! Підприємство має обов’язково отримувати довідку з розміром НГО тільки на початку використання земділянки, а також кожного разу коли відбувається перегляд НГО такої землі. Таку довідку воно подає разом з декларацію при першому її поданні (фактичному початку роботи) та при кожній зміні НГО землі. Кожного року цю довідку подавати не потрібно (категорія 112.05 БЗ). Однак іноді місцеві податківці наполягають саме на щорічному її поданні.

Подавати контролерам можна як оригінал довідки (витягу) про розмір НГО, так і її копію

Річ у тому, що в ПКУ жодних вимог до статусу такого документа не передбачено. З цим погоджуються й контролери в категорії 112.05 БЗ.

Якщо не подати довідку (витяг) про розмір НГО разом з декларацією, причому, як у разі подання першої декларації (фактичного початку діяльності як платника плати за землю), так і в разі затвердження нової НГО землі, чи при будь-якому іншому поданні декларації, то відмовити у прийнятті декларації контролери не можуть. З цим погоджуються податківці у категорії 112.05 БЗ. Річ у тому, що така довідка має лише інформаційний характер, а отже, не може вплинути на легітимність поданої вами звітності.

Хоча отримувати таку довідку не заборонено при кожному розрахунку земподатку, тобто кожного року при поданні декларації на наступний рік. У такому випадку підприємству не потрібно самостійного індексувати НГО. Річ у тому, що в довідці з НГО мають бути враховані всі коефіцієнти індексації, на які слід проіндексувати «базову» НГО.

До відома! На сьогодні теоретично дізнатися НГО землі певного населеного пункту можна зазирнувши на сайт ДФСУ у розділ «ДОВІДНИКИ, РЕЄСТРИ, ПЕРЕЛІКИ» — «ДОВІДНИКИ» — «Інформація про нормативну грошову оцінку земель (за даними офіційного веб-сайта Держгеокадастру»)*. На сайті мають оприлюднювати інформацію про НГО земель не пізніше за 15 липня поточного року. При цьому якщо раптом в інформацію, розміщену на сайті, закрадеться помилка, штрафні санкції та пеня до таких платників застосовуватися не повинні (п. 12.5 ПКУ).

* http://sfs.gov.ua/dovidniki--reestri--perelik/dovidniki-/325490.html.

Якщо НГО землі з початком цього року не змінилася (орган місцевого самоврядування встановлені у ПКУ строки, а саме до 15 липня минулого року, не затвердив нову НГО) і підприємство не отримало довідку на початку року, за який звітує (2019 року), то щоб визначити НГО для розрахунку земподатку, слід проіндексувати НГО самостійно.

Правила проведення такої індексації прописано у п. 289.2 ПКУ. За ними розрахований коефіцієнт індексації застосовується, як і раніше, кумулятивно, залежно від дати проведення НГО.

Звернемо увагу лише на те, що за період з 2017 по 2023 рік діють особливі правила застосування коефіцієнтів. Отже, як і в минулому році, потрібно індексувати НГО на спеціальні індекси, визначені у підроз. 6 розд. ХХ ПКУ. За ці роки слід індексувати НГО не на коефіцієнт індексації, що визначить Держстатистики, а на коефіцієнт «1». Тобто

індексація НГО за 2018 рік, як і за 2017 рік, не проводиться

Враховуючи це, щоб розрахувати НГО землі для нарахування земподатку на 2019 рік у підприємств, у яких не відбулося з початку минулого року зміни НГО, достатньо взяти НГО, яка використовувалася при розрахунку податкових зобов’язань на 2018 рік (звісно, за умови, що її було визначено правильно).

Якщо ж НГО змінювалася, то, щоб не помилитися, радимо тримати довідку (витягу) про розмір НГО.

Ставка земподатку. Земельний податок, як і сама плата за землю є місцевим податком. А для них розмір податку визначають органи місцевого самоврядування орієнтуючись на граничні межі, встановлені у ст. 273, 274 та 277 ПКУ (див. табл. нижче)

Граничні межі ставок земельного податку

Категорія земель

Граничний розмір ставок плати за землю на 2019 рік(1)

для власників

для постійних користувачів

І. Земельні ділянки, НГО яких проведена (за 1 га), які віднесені до:

1) сільськогосподарських угідь (рілля, сіножаті, пасовища та багаторічні насадження)

не менше 0,3 % та не більше 1 %

не більше 12 % від НГО

2) земель загального користування

не більше 1 %

3) інших видів земель (незалежно від місцезнаходження)

не більше 3 % від НГО

4) нелісових земель, які використовуються для потреб лісового господарства:

— як сільськогосподарські угіддя (рілля, сіножаті та пасовища та багаторічні насадження)

не більше 1 % від НГО

не більше 12 % від НГО

— як інші земельні ділянки

не більше 3 % від НГО

5) лісових земель

не більше 0,1 % від НГО

ІІ. Земельні ділянки, НГО яких не проведено (за 1 га)

1) сільськогосподарських угідь (рілля, сіножаті, пасовища та багаторічні насадження)

не менше 0,3 % та не більше 5 % НГО одиниці площі ріллі по АР Крим або по області

2) лісових земель

не більше 0,1 % від НГО площі ріллі по АР Крим або по області

3) за земельні ділянки, розташовані за межами населених пунктів або в межах населених пунктів

не більше 5 % від НГО одиниці площі ріллі по АР Крим або по області

(1) Якщо земельні ділянки, надані гірничодобувним підприємствам для видобування корисних копалин та розробки родовищ корисних копалин, податок справляється у розмірі 25 % від ставок, зазначених у таблиці.

Дізнатися конкретний розмір ставки податку для вашої земділянки можна зазирнувши до рішення ваших місцевих органів влади. Щоб відшукати інформацію про чинні на сьогодні рішення про встановлення ставок земподатку, можна також зайшовши на сайт ДФС. На ньому у розділі «Рішення місцевих рад» у розрізі областей містяться рішення органів місцевих рад про становлення ставок місцевих податків.

При цьому якщо раптом в інформацію, розміщену на сайті ДФСУ, закрадеться помилка, то штрафні санкції і пеня до таких платників застосовуватися не повинні (п. 12.5 ПКУ).

Звертаємо увагу! Згідно з п.п. 12.3.4 ПКУ рішення про встановлення місцевих податків та зборів офіційно оприлюднюється відповідним органом місцевого самоврядування до 15 липня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосовування встановлюваних місцевих податків та зборів або змін (плановий період). В іншому разі норми відповідних рішень застосовуються не раніше початку бюджетного періоду, що настає за плановим.

Водночас п. 3 розд. ІІ Закону № 2628, як і в минулих роках, установлено, що у 2019 році норми п.п. 12.3.4 ПКУ не застосовуються до рішень про встановлення місцевих податків і зборів, прийнятих органами місцевого самоврядування.

Тож у 2019 році, як і в попередніх роках, органи місцевого самоврядування можуть приймати рішення про нові ставки земподатку з початку року та до граничних строків подання декларації і при цьому вимагати застосовувати їх заднім числом із 1 січня. Цю проблему ми детально аналізували у «Податки та бухгалтерський облік», 2016, № 10, с. 3. Одначе, змушені констатувати, що у 2019 році у цьому питанні практично нічого не змінилося.

Строки звітування

Звітним періодом із земподатку є календарний рік, який розпочинається 1 січня і закінчується 31 грудня того ж року (для новостворених підприємств та організацій, а також у зв’язку з набуттям права власності та/або користування на нові земельні ділянки може бути меншим від 12 місяців).

Платникам плати за землю (крім фізичних осіб*) надано право вибрати один із двох варіантів подання звітності:

* Фізособам суму податку нараховують податкові органи в податковому повідомленні-рішенні, що надсилається до 1 липня поточного року (п. 286.5 ПКУ), і сплачують вони її протягом 60 днів із дня вручення податкового повідомлення-рішення (п. 287.5 ПКУ).

1) подати декларацію на поточний рік. Це слід зробити не пізніше 20 лютого поточного року до відповідного органу ДФСУ за місцезнаходженням земельної ділянки. У ній зазначається річна сума податку з розбивкою на рівні частки за місяцями (п. 286.2 ПКУ);

2) замість однієї річної декларації на поточний рік можна щомісяця подавати звітну декларацію протягом 20 календарних днів місяця, що настає за звітним (п.п. 286.3 ПКУ).

Тобто як річну, так і першу місячну декларацію за січень (якщо вирішили звітувати щомісячно) у 2019 році потрібно подати не пізніше 20.02.2019 р. Подання декларації на поточний рік звільняє платників плати за землю від обов’язку подання щомісячних декларацій, так само як і подання місячних декларацій звільняє від подання річної.

Сплачувати податкові зобов’язання з плати за землю незалежно від способу подання декларації (щомісяця чи раз на рік) слід за місцезнаходженням земельної ділянки за податковий період, який дорівнює календарному місяцю, щомісяця протягом 30 календарних днів, що настають за останнім календарним днем податкового (звітного) місяця (пп. 287.3 та 287.4 ПКУ).

Розібравшись із правилами нарахування земподатку, перейдемо до заповнення декларації.

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі