Теми статей
Обрати теми

Розслідуємо нещасний випадок по-новому

Кравченко Дар’я, експерт з оплати праці
Усі нещасні випадки, профзахворювання та аварії, які сталися з працівниками, підлягають розслідуванню роботодавцем. Процедуру, відповідно до якої нещасні випадки кваліфікують і розслідують як пов’язані з виробництвом, з 1 липня регламентуватиме новий Порядок № 3371. На які зміни передусім варто звернути увагу, розповімо в сьогоднішній статті.

1 Затверджений постановою КМУ від 17.04.2019 р. № 337.

Порядок № 337 (як і його попередник — Порядок № 12322) передбачає порядок розслідування:

2 Затверджений постановою КМУ від 30.11.2011 р. № 1232.

— нещасних випадків (НВ) та/або гострих професійних захворювань (отруєнь) (ГПЗ);

— причин виникнення хронічних професійних захворювань (отруєнь);

— аварій на виробництві.

Розпочнемо з нещасних випадків. У Порядку № 337 з’явилося нове поняття — прихований НВ на виробництві. Це НВ, про який роботодавець, потерпілий або працівник, який його виявив, не повідомив у встановлений термін відповідні органи і установи, та/або НВ, розслідування якого не проведене комісією підприємства. Та і самі поняття НВ і ГПЗ прописані детальніше, ніж у старому Порядку № 1232.

Важливо! У Порядку № 337 тепер зазначений строк давності для розслідування НВ/ГПЗ. Він складає три роки з дня настання НВ/ГПЗ. І тільки у разі, якщо факт настання НВ/ГПЗ на виробництві встановлений в судовому порядку, розслідування має бути проведене незалежно від дати настання НВ/ГПЗ (п. 9 Порядку № 337).

НВ і ГПЗ: порядок дій

Візьміть до відома: і НВ (у тому числі прихований), і ГПЗ підлягають розслідуванню в обов’язковому порядку. З цією метою проводять або звичайне, або спеціальне розслідування. Кожне з них складається з двох етапів: (а) попереднього; (б) самого розслідування НВ/ГПЗ.

Попередні дії. На цьому етапі роботодавець, дізнавшись про подію, зобов’язаний повідомити про неї компетентним органам.

Увага! Повідомити про те, що сталося, треба у тому числі територіальний орган Держпраці (замість установи державної санітарно-епідеміологічної служби).

Причому у роботодавця тепер є дві години (а не одна година, як раніше) для того, щоб направити Повідомлення про НВ (додаток 2 до Порядку № 337) засобами зв’язку. Подати Повідомлення на паперовому носії слід не пізніше наступного робочого дня.

Проводимо розслідування. Для проведення звичайного розслідування на підприємстві створюється комісія (п. 13 Порядку № 337). Зверніть увагу:

у разі настання ГПЗ до складу комісії тепер необхідно включати лікаря з гігієни праці територіального органу Держпраці

Якщо НВ/ГПЗ сталися з працівником ФОП або підприємства, на якому недостатньо працівників для створення комісії, в неї входять (п. 17 Порядку № 337):

1) представники: підприємства або ФОП (голова комісії); робочого органу ФСС; профспілки або територіального профоб’єднання за місцем настання НВ; місцевої держадміністрації або органу місцевого самоврядування; підприємства, на території (об’єкті, ділянці) якого сталися НВ/ГПЗ;

2) лікар з гігієни праці територіального органу Держпраці (у разі виявлення ГПЗ);

3) представники органів Держпродспоживслужби, ДСНС (у разі потреби і за відповідним погодженням).

Новим Порядком № 337 продовжено терміни проведення розслідування НВ/ГПЗ до п’яти робочих днів3 (з дня утворення комісії) (п. 30 Порядку № 337). Раніше цей термін складав три робочі дні.

3 Цей термін може бути і продовжений (якщо треба провести лабораторні дослідження, експертизу, випробування для встановлення обставин і причин НВ/ГПЗ).

Важливо! Порядок № 337 розширив коло дій, які комісія виконує в ході розслідування. Серед «новеньких» — проведення засідання комісією з розслідування. Підсумком такого засідання є протокол (новий додаток 4 до Порядку № 337).

Одне із завдань, які стоять перед комісією, — визначити, чи пов’язані НВ/ГПЗ з виробництвом4!

4 Встановити цей факт важливо для оплати тимчасової непрацездатності і для інших виплат.

Обставини, за якими НВ/ГПЗ визнаються пов’язаними із виробництвом, наведені в п. 52 Порядку № 337. Тепер їх 26 (замість 19-ти). До них додані, у тому числі:

— отримання травм або смерті під час виконання трудових (посадових) обов’язків у стані алкогольного, токсичного або наркотичного сп’яніння, якщо потерпілий не був відсторонений від виконання робіт;

— виконання ФОП виду робіт, зазначеного в документах обов’язкової звітності, виконання робіт особами, які працюють на умовах цивільно-правового договору, незалежними професіоналами, членами фермерського господарства за обставин, коли НВ/ГПЗ вважаються пов’язаними з виробництвом;

— виконання робіт особою, фактично допущеною до роботи без оформлення трудового договору (контракту), у разі підтвердження факту перебування потерпілого в трудових відносинах з роботодавцем5 за обставин, коли НВ/ГПЗ вважаються пов’язаними з виробництвом.

5 Встановлюється посадовими особами Держпраці або її територіального органу або в судовому порядку (п. 38 Порядку № 337).

Новинка! Рішення про визнання НВ пов’язаними або не пов’язаними з виробництвом комісія визначає шляхом голосування простою більшістю голосів (!). У разі рівності голосів членів комісії голос голови комісії є вирішальним.

За підсумками розслідування комісія складає акти за формою Н-1 (додаток 11 до Порядку № 337). Їх кількість визначає сама комісія.

Акт за формою Н-5 (акт проведення розслідування НВ) скасований

Якщо НВ/ГПЗ був визнаний пов’язаним із виробництвом, акт за формою Н-1 позначають буквою «П» (Н-1/П), якщо не пов’язаним з виробництвом — буквами «НП» (Н-1/НП).

Після закінчення розслідування роботодавець формує матеріали розслідування, тиражує їх і надсилає компетентним органам (п. 45 Порядку № 337).

Увага! До складу таких органів наразі входять (п. 47 Порядку № 337):

— територіальний орган Держпраці за місцем настання НВ;

— врач-профпатолог за місцезнаходженням підприємства, їх об’єктів, на яких сталося ГПЗ;

— робочий орган ФСС за місцем реєстрації підприємства;

— орган поліції (у разі настання НВ, які призвели до тяжких або смертельних наслідків, смерті працівника при виконанні ним трудових (посадових) обов’язків);

— інші підприємства, представники яких брали участь у проведенні розслідування (у разі потреби).

Потерпілому, членам його сім’ї або уповноваженій ними особі роботодавець направляє акт за формою Н-1 разом з документами, зазначеними в п. 12 приміток до акта.

Новинка! Протягом двох (!) робочих днів (а не п’яти, як раніше) після затвердження актів за формою Н-1 роботодавець повинен видати наказ про вжиття запропонованих комісією заходів із запобігання виникненню таких НВ і надати його органам і установам, представники яких брали участь у розслідуванні.

Нюанси спецрозслідування

В окремих випадках (наприклад, при настанні НВ із смертельним результатом, групових НВ тощо) проводиться спеціальне розслідування НВ/ГПЗ (п. 10 Порядку № 337).

Увага! Порядок № 337 додав нові підстави для проведення спецрозслідування. Серед них НВ:

— з особами, які працюють на умовах цивільно-правового договору, на інших підставах, передбачених законом, ФОП, незалежними професіоналами, членами фермерського господарства;

— з особами, фактично допущеними до роботи без оформлення трудового договору (контракту);

— факт настання яких установлений у судовому порядку, а підприємство (установа, організація), на якому вони сталися, ліквідоване без правонаступника.

Крім того, тепер спецрозслідуванню підлягають також ГПЗ (отруєння), які призвели до тяжких або смертельних наслідків.

Важливо! При настанні перелічених вище випадків роботодавець, дізнавшись про те, що сталося, повідомляє компетентні органи, відправивши їм Повідомлення про НВ (як при звичайному розслідуванні). При цьому додатково оповіщає:

— місцеву держадміністрацію або орган місцевого самоврядування (у разі відсутності уповноваженого органу або наглядової ради підприємства);

— орган галузевої профспілки вищого рівня (у разі його відсутності — територіальне профоб’єднання);

— орган поліції (у разі настання НВ/ГПЗ, які призвели до тяжких або смертельних наслідків, смерті працівника при виконанні ним трудових обов’язків).

Новинка! У Повідомленні про НВ, що надається територіальному органу Держпраці, роботодавець зазначає кандидатури представників підприємства для включення їх до складу спеціальної комісії.

Адже, як і раніше, комісію із спецрозслідування утворює Держпраці та/або її територіальний орган (а не роботодавець) (п. 14 Порядку № 337). Перелік обов’язків комісії наведений у п. 33 Порядку № 337.

Попереджаємо: у ньому є зміни.

До обов’язків спецкомісії тепер входить вивчення документів, що дозволяють відстежити походження нехарчової продукції,

при використанні (експлуатації) якої сталися НВ і подання таких документів в орган державного ринкового нагляду (у разі проведення спеціального розслідування).

Увага! Роботодавець може провести розслідування (у звичайному порядку) лише за письмовим дорученням територіального органу Держпраці, наданим йому протягом наступного робочого дня після отримання органом Держпраці Повідомлення про НВ (п. 10 Порядку № 337). Якщо такого доручення немає — роботодавець залишається на других ролях:

а) входить до складу спецкомісії в особі керівника (фахівця) служби охорони праці підприємства або посадової особи, на якого роботодавцем покладено виконання функцій з охорони праці (п. 15 Порядку № 337);

б) протягом трьох робочих днів після формування матеріалів розслідування розсилає їх особам, перерахованим у п. 47 Порядку № 337 (як при звичайному розслідуванні). І додатково:

— Держпраці;

— до Національного НДІ промислової безпеки і охорони праці.

Спецрозслідування проводиться протягом 15 робочих днів (а не 10, як раніше) (п. 31 Порядку № 337). Але цей строк може бути продовжений.

Новинка! У разі продовження строку розслідування і за умови, що НВ визнається пов’язаним із виробництвом, спецкомісія протягом 10 робочих днів після продовження строку може скласти і підписати тимчасові акти за формою Н-1 на потерпілого для здійснення страхових виплат (п. 37 Порядку № 337).

Примірник затвердженого тимчасового акта за формою Н-1 (з позначкою «Тимчасовий») роботодавець зобов’язаний направити потерпілим (членам їх сімей або уповноваженим ними особам), робочому органу ФСС і залучити до матеріалів розслідування.

Після завершення спецрозслідування комісія складе вже звичайний акт за формою Н-1 і поставить в розділі 8 такого акта відмітку про скасування тимчасового акта і втрату ним сили.

У разі настання групових НВ/ГПЗ акти за формою Н-1 складають на кожного потерпілого.

«Хронічний» порядок

У порядку розслідування хронічних професійних захворювань (отруєнь) (ХПЗ) теж чимало нововведень.

Враховуючи те, що головна роль у розслідуванні ХПЗ належить територіальному органу Держпраці, деякі з них зобов’язаний знати і роботодавець. Ось вони.

1. Санітарно-гігієнічні характеристики умов праці (новий додаток 16 до Порядку № 337) складає лікар з гігієни праці територіального органу Держпраці за фактичним місцезнаходженням підприємства, де працює хворий:

— з метою визначити зв’язок ХПЗ з дією шкідливих і небезпечних факторів виробничого середовища, тяжкості і напруженості трудового процесу;

— на підставі документів, наданих роботодавцем комісії з розслідування.

Потім один із примірників цього документа територіальний орган Держпраці направляє на підприємство (п. 85 Порядку № 337).

Увага! Санітарно-гігієнічна характеристика може бути використана протягом п’яти років, якщо умови праці працівника за цей час не змінилися, що підтверджується довідкою роботодавця (особи) або відповідного територіального органу Держпраці (п. 86 Порядку № 337).

2. Термін дії Повідомлення про ХПЗ за формою П-3 обмежений 6 місяцями з моменту встановлення діагнозу ХПЗ у працівника.

3. Акт за формою П-4 (акт розслідування причин виникнення ХПЗ — додаток 21 до Порядку № 337) отримує і підприємство, яке зберігає його 45 років.

4. Про вжиття запропонованих комісією заходів із запобігання виникненню ХПЗ роботодавець повинен тепер письмово інформувати:

територіальний орган Держпраці;

— і робочий орган ФСС.

Інші положення порядку проведення розслідувань ХПЗ не змінилися.

Відповідальність+

За порушення законів та інших нормативно-правових актів про охорону праці винні особи притягуються до дисциплінарної, адміністративної, матеріальної, кримінальної відповідальності6 (ст. 44 Закону України «Про охорону праці» від 14.10.92 р. № 2694-XI).

6 Подробиці — у спецвипуску «Податки та бухгалтерський облік», 2017, № 40.

Новинка! У Порядку № 337 тепер ідеться про відповідальність:

— для осіб, що проводили розслідування НВ, причин виникнення ХПЗ, аварій, за своєчасність і об’єктивність розслідування НВ/ГПЗ, обґрунтованість прийнятих рішень і виконання інших обов’язків, визначених Порядком № 337;

— для осіб, які порушують або не виконують вимоги Порядку № 337, створюють перешкоди розслідуванню або надають неправдиві свідчення.

висновки

  • Порядком № 337 введено строк давності для розслідування нещасних випадків на виробництві та гострих професійних захворювань (отруєнь). Він становить три роки з дня настання зазначених випадків.
  • Продовжено строки проведення розслідування нещасних випадків і гострих професійних захворювань (отруєнь) до 5 робочих днів, а спеціального розслідування — до 15 робочих днів.
  • За результатами розслідування комісія тепер складатиме акт за однією формою — за формою Н-1. Акт за формою Н-5 скасовано.
App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі