Прискорена амортизація: як, щоб «не зарубали»?

Ольховик Ольга, податковий експерт
Податки & бухоблік Липень, 2019/№ 58
В обраному У обране
Друк
Уже понад два роки платники податку на прибуток можуть амортизувати основні засоби (ОЗ) четвертої групи прискореним методом — з використанням мінімально допустимого строку 2 роки. Таке право їм надає п. 43 підрозд. 4 розд. ХХ ПКУ. Але незважаючи на поважний вік цієї норми, порядок її застосування досі викликає у наших читачів немало запитань. Давайте розберемося, що і як.

Згідно з п. 43 підрозд. 4 розд. ХХ ПКУ (далі просто — п. 43) платники податку на прибуток під час розрахунку амортизації за прямолінійним методом ОЗ четвертої групи можуть використовувати починаючи з 01.01.2017 р. мінімально допустимий строк амортизації 2 роки, якщо виконується сукупність таких умов:

— витрати на їх придбання понесені (нараховані) після 01.01.2017 р.;

— об’єкт ОЗ не був введений в експлуатацію і не використовувався на території України;

— об’єкт введений в експлуатацію в межах одного з податкових (звітних) періодів починаючи з 01.01.2017 р. і до 31.12.2019 р.;

— у межах строку прискореної амортизації об’єкт використовується у власній госпдіяльності, не продається і не надається в оренду іншим особам (за винятком платників, основним видом діяльності яких є послуги з надання в оренду майна).

Звісно, ця «прискорююча» норма актуальна лише для тих ОЗ четвертої групи, мінімальний строк експлуатації яких згідно з п. 138.3 ПКУ становить 5 років. Тобто для інших машин і обладнання. Сюди не входять електронно-обчислювальні машини, інші машини для автоматичної обробки інформації, пов’язані з ними засоби прочитування або друку інформації, комп’ютерні програми (окрім програм, витрати на придбання яких визнаються роялті, та/або програм, що визнаються нематеріальним активом), інші інформаційні системи, комутатори, маршрутизатори, модулі, модеми, джерела безперебійного живлення та засоби їх підключення до телекомунікаційних мереж, телефони (у тому числі стільникові), мікрофони і рації, мінімальний строк експлуатації яких і так (згідно з п. 138.3 ПКУ) становить 2 роки.

А тепер поговоримо конкретніше про деякі з умов, які мають бути дотримані для безболісного застосування п. 43.

Метод амортизації — прямолінійний

Як ви вже встигли помітити, метод прискореної амортизації — лише прямолінійний. Чи означає це, що застосовувати п. 43 можна тільки у тому випадку, якщо підприємство амортизує ОЗ четвертої групи з використанням саме прямолінійного методу (у тому числі й у бухгалтерському обліку)?

Ні,

прямолінійним методом підприємство повинне амортизувати тільки ті ОЗ четвертої групи, щодо яких прийнято рішення про прискорену амортизацію

І лише в податковому обліку. У бухгалтерському обліку такі ОЗ цілком можуть амортизуватися й іншим методом. Тобто:

по-перше, підприємство має повне право до об’єктів однієї групи ОЗ застосовувати різні методи нарахування амортизації. Податківці, до речі, це підтверджують. У листі № 732* вони говорять, що підприємство має право застосовувати прямолінійний метод лише до частини об’єктів ОЗ групи 4, яка відповідає критеріям з п. 43;

* Лист ДФСУ від 20.06.2017 р. № 732/ІПК/28-10-01-03-11.

по-друге, підприємство може амортизувати один і той же об’єкт ОЗ в податковому обліку одним методом, а в бухгалтерському — іншим. Відповідність не потрібна. Інша річ, що на практиці підприємства часто використовують один і той же метод (і строк) і для податкової, і для бухгалтерської амортизації, з метою спрощення податковоприбуткового обліку (уникнення коригувань).

Строк амортизації — 2 роки

Мінімально допустимий строк прискореної амортизації згідно з п. 432 роки.

Чи може підприємство застосовувати цей мінімальний дворічний строк до ОЗ, якщо в бухгалтерському обліку строк їх використання більший (припустимо, три, чотири роки)?

Чи у такому разі треба орієнтуватися на бухгалтерський строк?

Підприємство може застосовувати мінімально допустимий строк, установлений у п. 43, у тому числі й до тих ОЗ, бухгалтерський строк використання яких більший

Адже п.п. 138.3.3 ПКУ, що наказує використати для розрахунку податкової амортизації більший з двох строків — ПКУшний або бухобліковий — у разі застосування прискореної амортизації не діє. Про це прямо сказано в п. 43.

Підтверджують такий підхід і податківці (див. листи ДФСУ від 29.01.2019 р. № 305/6/99-99-15-02-02-15/ІПК, від 20.02.2018 р. № 698/6/99-99-15-02-02-15/ІПК). У них сказано: платник податку має право застосовувати в податковому обліку мінімальний строк амортизації (два роки) для ОЗ 4 групи незалежно від строків використання таких ОЗ, установлених у бухгалтерському обліку. Звісно, за умови, що виконуються всі умови, перераховані в п. 43.

А чи може підприємство застосувати в податковому обліку більший строк (ті ж три або чотири роки)?

На наш погляд, може (незалежно від строку використання ОЗ у бухгалтерському обліку). Раз у п. 43 йдеться про мінімально допустимий строк, то підприємство має право проамортизувати ОЗ і не настільки прискорено.

Витрати на придбання

Застосовувати прискорену амортизацію можна лише щодо тих ОЗ, витрати на придбання яких понесені (нараховані) після 01.01.2017 р. Який період вважати періодом понесення витрат — період, в якому вони були нараховані, або період, в якому сталася оплата?

Формально в нормі йдеться саме про період нарахування витрат. А нараховуються вони тільки після того, як ОЗ введено в експлуатацію — періодично в сумі амортизаційних відрахувань. Проте податківці стверджують, що орієнтуватися тут треба на період, в якому витрати були оплачені. Причому, на їхню думку, право нарахування прискореної амортизації не настає, навіть якщо до 01.01.2017 р. була сплачена хоча б частина вартості ОЗ (листи ДФСУ від 24.07.2018 р. № 3248/6/99-99-15-02-02-15/ІПК, від 23.05.2018 р. № 2285/6/99-99-15-02-02-15/ІПК).

Зверніть увагу: до витрат на придбання ОЗ податківці відносять не лише суму, перераховану постачальникові, а всі витрати, що включаються до первісної вартості ОЗ, перераховані в п. 8 П(С)БО 7 «Основні засоби».

А якщо якась частина з цих витрат досі не оплачена? Чи можна нараховувати прискорену амортизацію в такому разі?

Податківці цілком можуть заявити: раз витрати (чи їх частина) ще не оплачені, то й права на прискорену амортизацію у підприємства доки немає.

Використання ОЗ, продаж, ліквідація

ОЗ, щодо якого застосовується прискорена амортизація, у межах строку прискореної амортизації має використовуватися у власній госпдіяльності. Ані продати, ані надати в оренду (якщо тільки оренда — не основний вид діяльності підприємства) його не можна. Тут важливо відзначити, що:

1) будь-яке вибуття (а не тільки продаж) об’єкта ОЗ до закінчення 2-річного строку прискореної амортизації вважається порушенням. Ліквідація, безоплатна передача, внесення до статутного капіталу, крадіжка — з настанням будь-якої з цих подій подальше використання об’єкта у власній госпдіяльності стає неможливим (див. лист № 732);

2) обмеження напрямів використання ОЗ встановлене тільки на строк прискореної амортизації. Після того як ОЗ прискорено замортизували, його можна спокійно продати, здати в оренду, ліквідувати. Тут вже жодного порушення не буде;

3) призупинення фізичного використання ОЗ у зв’язку з реконструкцією, модернізацією, дообладнанням, консервацією порушенням теж не вважається. Перерахунок амортизації у такому разі здійснювати не потрібно (див. лист № 732).

Якщо все ж порушили

Згідно з п. 43 у звітному (податковому) періоді, в якому мав місце факт невикористання ОЗ у власній госпдіяльності або його продаж, платник податку зобов’язаний:

— збільшити фінрезультат до оподаткування на суму нарахованої амортизації за прискореним методом;

— зменшити фінрезультат на суму амортизації, розрахованої з урахуванням строків з п. 138.3 ПКУ.

Перерахувати прискорену амортизацію на звичайну доведеться за увесь період починаючи з дати введення об’єкта ОЗ в експлуатацію. Отримані різниці відображають в додатку РІ до декларації:

— у ряд. 4.1.17 — збільшуючу різницю на суму нарахованої прискореної амортизації;

— у ряд. 4.2.16 — зменшуючу різницю на суму податкової амортизації, нарахованої за звичайними правилами.

Зверніть увагу: ці рядки платник заповнює в декларації за період, в якому мав місце факт невикористання об’єкта в господарській діяльності. Уточнювати попередні періоди не потрібно. Жодні штрафи для такого випадку не передбачені.

Зовсім інша річ, якщо порушена будь-яка інша «прискорена» умова. Припустимо, ОЗ раніше використовувався на території України. А підприємство придбало його вже б/в, ввело в експлуатацію після 01.01.2017 р. і застосувало прискорену амортизацію. У такому разі теж доведеться перерахувати амортизацію за увесь період (з використанням п’ятирічного строку або строку, встановленого у бухобліку, — якщо він більше п’яти років). Але

відображати результат перерахунку потрібно буде не в додатку РІ (його ряд. 4.1.17, 4.1.16) до декларації за період, в якому було виявлено порушення, а шляхом виправлення помилки в сумі нарахованої амортизації

Тобто у такому разі доведеться уточнити кожен з періодів, в якому амортизація була розрахована прискорено (шляхом подання уточненки або в додатку ВП) (детальніше про виправлення амортизаційних помилок див. у «Податки та бухгалтерський облік», 2019, № 26, с. 23). Крім того, оскільки правильна сума амортизації буде менше, доведеться нарахувати й самоштраф (у розмірі 3 або 5 %).

Нагадаємо: якщо помилку вирішите виправляти шляхом подання уточненок, разом з уточнюючою декларацією доведеться подавати й уточнюючі додатки. Суму прискореної амортизації в додатку АМ відображають у рядку А4.12. У результаті перерахунку значення за цим рядком у вас зменшиться на суму прискореної амортизації, а значення ряд. А4 збільшиться на суму амортизації, розрахованої за звичайними правилами. Загальна сума нарахованої амортизації за ряд. А17 зменшиться. Ця зменшена сума переїде й у ряд. 1.2.1 АМ уточнюючого додатка РІ.

висновки

  • Право підприємства застосовувати прискорену амортизацію не залежить ані від строків, ані від методу амортизації, встановлених для конкретного ОЗ у бухгалтерському обліку.
  • Обмеження напрямів використання ОЗ встановлене тільки на строк прискореної амортизації.
  • У періоді, в якому стався факт невикористання ОЗ у власній госпдіяльності, платник зобов’язаний здійснити коригування, передбачені п. 43. Якщо ж порушена будь-яка з інших умов, доведеться виправляти помилки, яких припустилися.
Оформи передплату та читай все Передплатити журнал

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити
App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Спасибі, що ви читаєте сайт Factor Увійдіть, щоб продовжити читання