Теми статей
Обрати теми

Збільшуємо СК за рахунок нерозподіленого прибутку: як це діє?

Свіриденко Алла, податковий експерт
Друк
Величина статутного капіталу (СК) не є постійною: при дотриманні певних умов його можна збільшити. Звісно ж, збільшення СК складно назвати буденною операцією, але тим важливіше і цікавіше знати, як пройти через цю процедуру та як облікувати її результати. У цій статті ми розповімо про нюанси збільшення СК за рахунок нерозподіленого прибутку. Ну і, звісно, поглянемо, як таке збільшення вплине на бухгалтерський і податковий облік підприємства.

Закон про ТОВ дозволяє збільшувати СК товариства двома способами:

без додаткових вкладів за рахунок нерозподіленого прибутку (ст. 17 Закону про ТОВ);

за рахунок додаткових вкладів учасників та/або третіх осіб (ст. 18 Закону про ТОВ).

Варіант збільшення СК за рахунок додаткових вкладів широко використовувався й до появи нового Закону про ТОВ (про нього ми, звісно ж, розповімо вам, але трохи пізніше). А ось збільшення СК за рахунок нерозподіленого прибутку — це одне з нововведень Закону про ТОВ. Саме про те, як оформити та облікувати «безвкладний» спосіб збільшення СК, давайте з вами й поговоримо.

Правила збільшення СК з нерозподіленого прибутку

Як збільшити СК? Отже, за правилами ч. 1 ст. 17 Закону про ТОВ учасники товариства можуть збільшувати СК без додаткових вкладів за рахунок нерозподіленого прибутку. Причому якщо підприємство використовує цей спосіб «докапіталізації», то склад учасників товариства і співвідношення розмірів їх часток у СК не змінюються (ч. 2 ст. 17 Закону про ТОВ).

Як бачите, у цьому випадку йдеться про збільшення СК саме за рахунок нерозподіленого прибутку. Тобто цей спосіб не передбачає розподілу прибутку підприємства безпосередньо між його учасниками*. При цьому давайте згадаємо, що дивіденди є частиною чистого прибутку товариства, який належить його учасникам, пропорційно розміру їх часток (ч. 1 ст. 26 Закону про ТОВ). Тобто дивіденди — це частина прибутку, який розподіляється між учасниками. Звідси головний висновок:

* На наш погляд, Закон про ТОВ не забороняє проводити реінвестицію дивідендів у класичному розумінні такої операції (див. «Податки та бухгалтерський облік», 2018, № 34, с. 13). Проте в цьому випадку має місце збільшення СК за рахунок додаткових внесків учасників (ст. 18 Закону про ТОВ).

сума нерозподіленого прибутку, яку направляють на збільшення СК на підставі ст. 17 Закону про ТОВ, статусу дивідендів не набуває

Навіть незважаючи на те, що всередині СК її, звісно ж, доведеться розподілити між наявними учасниками пропорційно їх часткам у СК, збільшивши таким чином їх номінальну вартість.

Ще один непрямий аргумент на користь того, що збільшення СК за рахунок нерозподіленого прибутку не тотожне реінвестиції дивідендів, — формулювання ч. 2 ст. 17 Закону про ТОВ. Тут сказано, що збільшення СК без залучення додаткових вкладів не повинне змінювати склад учасників товариства і співвідношення розмірів їх часток. Але при реінвестиції дивідендів такої ситуації виникнути не може в принципі, оскільки вона передбачає нарахування дивідендів наявним учасникам підприємства та їх подальше вкладення назад у справу, тобто до СК. Виходить, відповідне застереження за текстом ст. 17 Закону про ТОВ підтверджує той факт, що законодавці тут мали на увазі зовсім не реінвестицію.

Коли не можна збільшувати СК? Тут діють загальні обмеження зі ст. 16 Закону про ТОВ. Тобто рішення про збільшення СК, у тому числі за рахунок нерозподіленого прибутку, можна приймати при дотриманні таких умов:

(а) усі учасники товариства внесли всі свої вклади в повному обсязі (ч. 1 ст. 16 Закону про ТОВ);

(б) підприємство не (!) володіє часткою у власному СК (ч. 2 ст. 16 Закону про ТОВ). Нагадаємо, що сьогодні законодавство передбачає право підприємства викупляти частку у власному СК з подальшою її реалізацією протягом 1 року з дня придбання (ст. 25 Закону про ТОВ). За наявності викупленої частки збільшити СК ТОВ не можна.

Хто і коли приймає рішення? Зміна розміру СК товариства, а також розподіл його чистого прибутку — це питання, що належать до виключної компетенції загальних зборів учасників товариства (пп. 3 і 12 ч. 2 ст. 30 Закону про ТОВ). Інакше кажучи,

рішення про направлення нерозподіленого прибутку на збільшення СК приймають загальні збори учасників

Для цього потрібно набрати 3/4 голосів усіх учасників товариства, які мають право голосу з відповідних питань (якщо іншу кількість, але не менше більшості, не передбачено в статуті) (ч. 2 і 5 ст. 34 Закону про ТОВ).

Рішення про збільшення СК за рахунок нерозподіленого прибутку оформляють протоколом загальних зборів або рішенням єдиного учасника ТОВ.

Тепер про те, коли може бути винесене відповідне рішення.

Як передбачено ч. 2 ст. 31 Закону про ТОВ питання розподілу чистого прибутку товариства, а також виплати дивідендів та їх розміру обов’язково виносять на порядок денний щорічних загальних зборів. Тобто щонайменше раз на рік загальні збори учасників підприємства повинні зібратися і вирішити долю чистого прибутку підприємства: можна розподілити його і направити на виплату дивідендів, а можна збільшити СК за рахунок нерозподіленого прибутку. Крім того, ніхто не забороняє не робити ні того, ні іншого.

Що стосується строків проведення таких зборів, то їх скликають протягом 6 місяців року, наступного за звітним, якщо інше не встановлене законом (ч. 2 ст. 31 Закону про ТОВ).

Крім того, інша періодичність скликання загальних зборів з тим же порядком денним може бути передбачена в статуті підприємства, воно може бути скликане за ініціативою виконавчого органу товариства (директора) або на вимогу наглядової ради товариства (ч. 1 ст. 31 Закону про ТОВ). Тож за потреби зібрати загальні збори і докапіталізувати підприємство можна не лише за підсумками року, але й у будь-який інший момент.

Чи потрібні зміни до статуту? Інформацію про розмір і порядок формування СК наводити в статуті не обов’язково. Це випливає з положень ч. 5 ст. 11 Закону про ТОВ. Тому якщо такі дані і зазначають, то роблять це виключно на бажання учасників.

Таким чином, якщо ваш статут не містить інформацію про величину СК, то і вносити до нього зміни у зв’язку зі збільшенням СК за рахунок нерозподіленого прибутку не потрібно.

Але зауважте! Розмір СК і розмір частки кожного із засновників (учасників) обов’язково зазначають у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань. Про це говорить п. 15 ч. 2 ст. 9 Закону № 755. А це означає, без держреєстрації збільшення СК не обійтися.

Бухгалтерський облік

Ми з вами вже з’ясували: при збільшенні СК за рахунок нерозподіленого прибутку нарахування дивідендів як таке не відбувається. Тому субрахунок обліку нарахованих дивідендів — 671 «Розрахунки за нарахованими дивідендами» — у цьому випадку використовувати не потрібно. Прибуток у необхідній сумі списують прямо на збільшення СК. Ну і, звісно, про жодні доходи підприємства в цьому випадку не йдеться, оскільки така операція не відповідає умовам їх визнання з п. 5 П(С)БО 15.

Тобто,

збільшення СК за рахунок нерозподіленого прибутку показують записом: Дт 443 «Прибуток, використаний у звітному періоді» — Кт 401 «Статутний капітал»

У кінці року сальдо субрахунку 443 закривають у рахунок зменшення нерозподіленого прибутку в кореспонденції: Дт 441 — Кт 443.

У Звіті про власний капітал (форма № 4) направлення прибутку на збільшення СК показують у рядку 4205 «Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу».

Податок на прибуток

Той факт, що збільшення СК за ст. 17 Закону про ТОВ не супроводжується нарахуванням дивідендів, платникам податку на прибуток обіцяє певні вигоди.

Річ у тому, що підприємства — емітенти корпоративних прав, які виплачують дивіденди на користь власників-юросіб, зобов’язані нараховувати і виплачувати авансовий внесок з податку на прибуток (п. 57.11 ПКУ). У нашому випадку загальні збори учасників приймають рішення про збільшення СК за рахунок нерозподіленого прибутку без нарахування дивідендів. А отже, тут, на відміну від класичної реінвестиції, податкове зобов’язання з податку на прибуток у зв’язку з виплатою дивідендів (просто, дивідендний авансовий внесок) не виникає.

Те ж саме стосується й податку на репатріацію за наявності серед ваших засновників нерезидента. Немає нарахування дивідендів, отже, немає й об’єкта для утримання податку за п.п. «б» п.п. 141.4.1 ПКУ. Та й під інші оподатковувано-прибуткові статті з п.п. 141.4.1 ПКУ нерозподілений прибуток, направлений на збільшення СК, не потрапляє.

До речі, про відсутність податкових зобов’язань з прибутку як у частині дивідендного авансу, так і у частині податку на репатріацію податківці говорили в листі ДФСУ від 02.08.2018 р. № 3368/6/99-99-15-02-01-15/ІПК (ср. ).

ПДВ

З ПДВ-обліком усе абсолютно просто. Операції зі збільшення СК за рахунок нерозподіленого прибутку не є об’єктом оподаткування ПДВ на підставі п.п. 196.1.1 ПКУ.

ПДФО і ВЗ

Об’єктом оподаткування ПДФО є загальний місячний (річний) оподатковуваний дохід, до якого включаються і пасивні доходи, зокрема дивіденди (пп. 163.1.1 і 164.2.8 ПКУ).

Виняток становлять хіба що реінвестовані дивіденди, які при дотриманні умов з п.п. 165.1.18 ПКУ не оподатковують ПДФО. Умови ці такі:

по-перше, таке нарахування жодним чином не змінює пропорцій (часток) участі всіх акціонерів (власників) у СК емітента;

по-друге, у результаті такого нарахування СК емітента збільшується на сукупну номінальну вартість нарахованих дивідендів.

Крім того, доходи зі ст. 163 ПКУ формують базу оподаткування військовим збором (ВЗ) згідно з п.п. 1.2 п. 161 підрозд. 10 розд. ХХ ПКУ.

Що стосується ситуації зі збільшенням СК без додаткових вкладів, зазначимо таке. За ідеєю, направлення нерозподіленого прибутку на збільшення СК не веде до виникнення доходів у фізособи-учасника.

Судіть самі: незважаючи на те, що номінальна вартість частки учасника при збільшенні СК за рахунок нерозподіленого прибутку збільшується, будь-яких вигід від цього фізособа не отримує. Тут у нас ситуація дуже схожа зі звичайною неоподатковуваною за п.п. 165.1.18 ПКУ реінвестицією. І в тому, і в іншому випадку операція не змінює ключовий показник: пропорцію (частку) участі всіх акціонерів (власників) у СК емітента. А отже, жодним чином не впливає на величину дивідендів, які фізособа зможе отримувати в майбутньому (адже вона безпосередньо залежить від відсотка участі в СК, але не від номінальної вартості частки). Саме тому

виникнення доходу слід «прив’язувати» не до моменту збільшення СК, а до моменту реалізації частки учасником (отримання вартості частки при виході з товариства)

Щоправда, на цьому етапі підприємству вже не доведеться морочитися з визначенням оподатковуваного доходу засновника. Адже облік фінансових результатів від операцій з інвестактивами фізособа веде самостійно (п.п. 170.2.1 ПКУ).

Водночас існує небезпека, що податківці наполягатимуть на виникненні в учасника доходу у вигляді збільшення номінальної вартості частки. Включити такий дохід до складу оподатковуваного може допомогти, наприклад, «безрозмірний» п.п. 164.2.20 ПКУ. Саме тому рекомендуємо тим підприємствам, які зважилися на збільшення СК за рахунок нерозподіленого прибутку, попередньо заручитися індивідуальною податковою консультацією з приводу оподаткування такої операції.

Якщо податківці наполягатимуть на тому, що дохід є, а ви не захочете з ними сперечатися, то врахуйте таке.

Такий дохід (різницю між новою і колишньою номінальною вартістю частки) учасник отримує в негрошовій формі. Тому до бази для утримання ПДФО він потрапляє з урахуванням натурального коефіцієнта з п. 164.5 ПКУ. А ось базою для оподаткування ВЗ буде «чиста» сума доходу, без застосування натурального коефіцієнта.

Датою виникнення доходу буде дата реєстрації збільшення СК товариства в держреєстратора. Отже, ПДФО і ВЗ потрібно сплатити до бюджету протягом трьох банківських днів, що настають за днем реєстрації збільшення СК товариства в держреєстратора (п.п. 168.1.4 ПКУ).

Приклад. Прийнято рішення про збільшення СК товариства за рахунок нерозподіленого прибутку в сумі 20000 грн. До складу засновників підприємства входять юридична і фізична особи, частки яких становлять 60 і 40 % (відповідно).

Облік збільшення СК за рахунок нерозподіленого прибутку

№ з/п

Зміст господарської операції

Кореспонденція рахунків

Сума, грн.

Дт

Кт

1

Відображено збільшення СК на підставі рішення загальних зборів учасників і збільшено номінальну вартість частки:

— юрособи (20000 грн. х 60 %)

443

401 / юрособа

12000

— фізособи (20000 грн. х 40 %)

443

401 / фізособа

8000

2

У кінці року суму використаного на збільшення СК прибутку списано за рахунок нерозподіленого прибутку

441

443

20000

На нашу думку, збільшення СК у цьому випадку не спричиняє виникнення доходу фізособи, а тому ПДФО і ВЗ із цієї суми утримувати не потрібно.

висновки

  • При збільшенні СК без додаткових вкладів за рахунок нерозподіленого прибутку склад учасників товариства і співвідношення розмірів їх часток у СК не змінюються.
  • Рішення про направлення нерозподіленого прибутку на збільшення СК приймають загальні збори учасників.
  • Збільшення СК за ст. 17 Закону про ТОВ не супроводжується нарахуванням дивідендів, а отже, дивідендний авансовий внесок з прибутку і податок на репатріацію в цьому випадку не нараховують (не утримують).
  • ПДВ-зобов’язання при збільшенні СК за рахунок нерозподіленого прибутку не нараховують.
App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі