Теми статей
Обрати теми

Податкова знижка: як її отримати?

Савченко Олена, налоговый эксперт
Якщо у вас є зарплатний дохід і при цьому ви протягом року понесли певні витрати, які можуть бути включені в податкову знижку, то ви можете повернути частину ПДФО, сплаченого раніше із зарплатних доходів. Про те, як це зробити, читайте далі.

Які витрати потрапляють під знижку

Чаклування з поверненням ПДФО з кишені держави в кишеню платника податків можливе завдяки існуванню податкової знижки. Така знижка надає право при виконанні певних вимог зменшити розмір загального річного оподатковуваного доходу у вигляді заробітної плати на суму передбачених ст. 166 ПКУ витрат.

Перелік цих витрат, суми, в межах яких вони можуть бути включені в знижку, а також документи, що підтверджують той факт, що такі витрати були понесені, дивіться в таблиці.

Витрати, які дозволено включити в податкову знижку за підсумками 2018 року

Види витрат

Обмеження за сумою

Проценти за іпотечним житловим кредитом

(п.п. 166.3.1 ПКУ)

Частина суми процентів, яка розраховується згідно зі ст. 175 ПКУ

Під іпотечним житловим кредитом слід розуміти фінансовий кредит, що надається фізичній особі банківською або іншою фінустановою відповідно до закону на строк не менше п’яти повних календарних років для фінансування витрат, пов’язаних з придбанням квартири (кімнати) або житлового будинку (його частини) або будівництвом житлового будинку (його частини), надаються у власність позичальника, з прийняттям кредитором такого житла (землі, яка знаходиться під таким житловим будинком, у тому числі присадибної ділянки) в заставу (п.п. 14.1.87 ПКУ).

Зверніть увагу, житловий будинок (квартира, кімната), що будується або придбавається, має бути визначений як основне місце проживання. А це буде можливо тільки після завершення будівництва.

Підтвердити право на включення в податкову знижку частини суми процентів за користування іпотечним житловим кредитом можна копіями:

— кредитного договору і нотаріально завіреного договору іпотеки;

— відповідних платіжних документів, в яких чітко визначена сума сплачених процентів за користування іпотечним кредитом і прізвище, ім’я, по батькові платника цих процентів (рахунок з відбитком каси, платіжне доручення банку з відміткою про перерахування коштів);

— паспорта платника податку з відміткою про реєстрацію за місцезнаходженням житлового будинку (квартири, кімнати), за яким оформлено іпотечний житловий кредит. А якщо у вас паспорт з безконтактним електронним носієм, то знадобиться ще й копія довідки про реєстрацію місця проживання, виданої органом реєстрації.

Зверніть увагу, якщо об’єкт іпотеки перебуває в спільній власності подружжя, право включити до складу податкової знижки частину суми процентів за користування іпотечним житловим кредитом має той із подружжя, який є позичальником такого кредиту (БЗ 103.06.01).

Ще один цікавий момент. На думку податківців (див. БЗ 103.06.01), якщо умовами кредитного договору передбачено погашення кредиту шляхом ануїтетних платежів і в платіжному або розрахунковому документі зазначається тільки загальна сума виплат без розбиття на проценти і основну суму боргу, то права на податкову знижку в цьому випадку не буде. Водночас, на наш погляд, у цій ситуації інформацію про суму процентів, яку платник податків повинен був сплатити банку протягом звітного року, можна узяти з графіка платежів. Такий графік є додатком до кредитного договору і його невід’ємною частиною.

Сума коштів, сплачених на користь вітчизняних закладів дошкільної, позашкільної, загальної середньої, професійної (професійно-технічної) та вищої освіти для компенсації вартості здобуття відповідної освіти (п.п. 166.3.3 ПКУ)

Сума освітніх витрат для компенсації вартості здобуття відповідної освіти платника податку, що декларує знижку, та/або члена його сім’ї першого ступеня споріднення

Нововведення! Починаючи з 2018 року в податкову знижку потрапляє сума коштів, сплачених платником податків на користь вітчизняних установ дошкільної, позашкільної, загальної середньої, а також професійної (професійно-технічної) та вищої освіти як плата за здобуття відповідної освіти.

Зазначимо, що до закладів дошкільної освіти належать ясла, ясла-садки, дитячий садок, центр розвитку дитини тощо. А до закладів позашкільної освіти належать, зокрема, музичні, художні і спортивні школи.

Закон України від 03.07.2018 р. № 2477-VIII, завдяки якому стало можливим включати в податкову знижку витрати на навчання, сплачені на користь закладів дошкільної, позашкільної, загальної середньої освіти, набув чинності 28.07.2018 р. Судячи з роз’яснення фіскалів у БЗ 103.06.03, в податкову знижку потраплять не всі витрати, понесені у 2018 році на навчання в цих закладах освіти, а тільки та їх частина, яка була понесена після цієї дати.

Врахуйте, що при визначенні права на освітню податкову знижку не мають значення форма власності навчального закладу (державна, приватна, комунальна). Головне, щоб він був вітчизняним.

Не важливо, за який період ви оплачуєте навчання. Наприклад, якщо ви протягом 2018 року оплатили навчання за 2018-2019 рр., то усі ці витрати можна врахувати за підсумками декларування за 2018 рік. Розбивати витрати на періоди 2018/2019 навчального року не треба.

Підтвердити право на освітню податкову знижку можна копіями відповідних платіжних і розрахункових документів (квитанції, фіскальні або товарні чеки, прибуткові касові ордери); договору із закладом освіти (податківці у БЗ 103.06.03 натякають на обов’язкову їх наявність); довідкою про отриману у звітному році зарплату; документами, що підтверджують ступінь споріднення (у разі компенсації вартості здобуття дошкільної, позашкільної, загальної середньої, професійної (професійно-технічної) та вищої освіти члена сім’ї першого ступеня споріднення) і т. п.

Важливо! Якщо ви платите за навчання дитини і декларуєте освітню знижку, в договорі про навчання мають бути зазначені прізвище, ім’я і по батькові особи, яка безпосередньо вчитиметься (дитини). При цьому сам договір має бути укладений між навчальним закладом і особою, яка оплачує навчання (одним з батьків) (103.06.03 БЗ). Платежі за навчання мають бути здійснені безпосередньо тією особою, яка звертається за податковою знижкою.

У своїх роз’ясненнях у 103.06 БЗ податківці висловилися за те, що витрати на навчання в аспірантурі, інтернатурі також потрапляють під податкову знижку.

Сума пожертвувань або благодійних внесків неприбутковим організаціям, які на дату перерахування (передачі) таких коштів і майна відповідали умовам, визначеним п. 133.4 ПКУ (п.п. 166.3.2 ПКУ)

У розмірі, що не перевищує 4 % суми загального оподатковуваного доходу звітного року

Зверніть увагу, на думку податківців, з метою розрахунку витрат, дозволених для включення в податкову знижку, в зменшення оподатковуваного доходу враховують тільки дохід у вигляді заробітної плати, а не сукупний розмір усіх доходів звітного року (БЗ 103.06.02).

Для підтвердження понесених витрат на зазначені цілі платник податків повинен мати договір про пожертву і копію Рішення про внесення установи (організації) в Реєстр неприбуткових установ і організацій.

Сума витрат на сплату страхових платежів (страхових внесків, страхових премій) і пенсійних внесків, сплачених платником податку страховикові-резиденту, недержавному пенсійному фонду, банківській установі за договорами довгострокового страхування життя, недержавного пенсійного забезпечення, за пенсійним контрактом з недержавним пенсійним фондом, а також внески на банківський пенсійний депозитний рахунок, на пенсійні вклади і рахунки учасників фондів банківського управління як такого платника податку, так і членів його сім’ї першого ступеня споріднення (п.п. 166.3.5 ПКУ)

Для платника податків — не більше суми, що дорівнює 2470 грн., у розрахунку за кожен повний або неповний місяць 2018 року, протягом яких діє договір страхування.

Для члена сім’ї першого ступеня споріднення платника податку — не більше 1235 грн., у розрахунку за кожен повний або неповний місяць 2018 року, протягом яких діяв договір страхування

Для підтвердження понесених витрат на зазначені цілі платник податків повинен мати відповідні платіжні і розрахункові документи, копії договорів, які ідентифікують продавця товарів (робіт, послуг) і їх покупця (одержувача). У зазначених документах обов’язково мають бути відображені сума сплачених страхових і пенсійних внесків, дата сплати, прізвище платника, реквізити договору, згідно з яким здійснюється така оплата.

Сума витрат на оплату допоміжних репродуктивних технологій (п.п. 166.3.6 ПКУ)

Не більше 1/3 загальної суми зарплати 2018 року

Правом віднести такі витрати в суму податкової знижки може скористатися і чоловік, незважаючи на те, що послуга була надана його дружині (наприклад, якщо дружина не працює). Для цього треба, щоб такі витрати були сплачені чоловіком, тобто тією ж особою, хто претендує на податкову знижку, і належним чином підтверджені документально.

Сума витрат на оплату вартості держпослуг, пов’язаних з усиновленням дитини, включаючи сплату державного мита (п.п. 166.3.6 ПКУ)

Без обмежень

Сума витрат, сплачених у зв’язку з переобладнанням транспортного засобу з використанням у вигляді палива моторного сумішевого, біоетанолу, біодизеля, стисненого або зрідженого газу, інших видів біопалива (п.п. 166.3.7 ПКУ)

Без обмежень

Документами, що підтверджують право на податкову знижку, будуть: документи про понесені витрати на переобладнання транспортного засобу (чеки, квитанції тощо), сертифікат відповідності транспортного засобу, який було переобладнано, і свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу (техпаспорт).

Суму витрат на будівництво (придбання) доступного житла, визначеного законом, у тому числі на погашення пільгового іпотечного житлового кредиту, наданого на такі цілі, та процентів за ним (п.п. 166.3.8 ПКУ)

Витрати, які особисто понесені фізичною особою на будівництво (придбання) доступного житла і погашення пільгового іпотечного житлового кредиту і процентів за ним

Доступне житло — це житлові будинки (комплекси) і квартири, які вже побудовані або будуються за державної підтримки.

Зверніть увагу: якщо умовами житлового кредиту передбачена повна або часткова компенсація за рахунок бюджетних коштів процентів за таким кредитом, то претендувати на податкову знижку одержувач такого молодіжного кредиту може тільки в частині особисто сплачених ним процентів.

Суму орендної плати за договором оренди житла (квартири, будинку), оформленим згідно із законом, фактично сплачену внутрішньо переміщеними особами, за умови, що така особа та/або члени її сім’ї першого і другого ступеня споріднення: (1) не мають у власності придатної для проживання жилої нерухомості, розташованої за межами тимчасово окупованої території України; (2) не отримують передбачених законом бюджетних виплат для покриття витрат (п.п. 166.3.9 ПКУ)

Не більше 111690 грн. (з розрахунку на календарний рік)

Зверніть увагу, за підсумками декларування за 2018 рік повинна працювати умова про те, що в особи, яка претендує на податкову знижку, та/або членів її сім’ї першого і другого ступеня споріднення немає у власності придатної для проживання жилої нерухомості, розташованої за межами тимчасово окупованої території. І тільки з 2019 року повинно запрацювати послаблення — умова про наявність відповідного житла у членів сім’ї другого ступеня споріднення для отримання податкової знижки ролі відігравати не буде (детальніше див. «Податки та бухгалтерський облік», 2018, № 104-105, с. 19).

Проте податківці, схоже, поширили дію послаблення і на 2018 рік (див. за посиланням http://sfs.gov.ua/deklaruvannya-dohodiv-gromadyan/poryadok-deklaruvannya-dohodiv-gromadya/podatkova-znijka/, а також «Вісник. Офіційно про податки», 2019, № 4, с. 22). Але будьте пильні. Підстав не враховувати другий ступінь споріднення при включенні в знижку таких витрат немає!

Зазначимо також, що Закон України від 06.09.2018 р. № 2530-VIII, яким до ПКУ була додана податкова знижка за витратами на оренду внутрішнім переселенцям, набув чинності 04.10.2018 р. Якщо проводити аналогію з податковою знижкою на навчання (див. вище), виходить, що тільки ті витрати на оренду, які понесені після цієї дати, можна включити до складу податкової знижки за 2018 рік. Щоправда, фіскали із цього приводу ще не висловили свою точку зору. Це питання краще уточнити у своїй податковій.

Вимоги до податкової знижки

Для того, щоб скористатися правом на податкову знижку, повинні виконуватися одночасно три умови. Особа, яке претендує на податкову знижку:

1) є резидентом;

2) у неї є реєстраційний номер облікової картки платника податку (ІПН) або відмітка в паспорті про наявність права здійснювати будь-які платежі за серією і номером паспорта;

3) протягом року вона отримувала доходи у вигляді заробітної плати (пп. 166.4.1 і 166.4.2 ПКУ).

Ще одне правило. Товари (роботи, послуги), вартість яких дозволено включити в податкову знижку, мають бути придбані у звітному році у резидентів — юросіб або фізичних осіб (п.п. 14.1.170 ПКУ). А їх вартість і строк продажу (виконання, надання) — підтверджені відповідними платіжними і розрахунковими документами (квитанціями, фіскальними або товарними чеками тощо).

Оригінали документів для підтвердження податкової знижки не потрібні

Податківцям достатньо пред’явити їх копії. Оригінали зберігайте у себе протягом трьох років.

Зверніть увагу: у тих, хто претендує на податкову знижку, має бути в наявності один важливий документ, який нести в податкову разом із декларацією не треба, але який може вимагати орган ДФСУ. Це Книга обліку доходів і витрат (п.п. «а» п. 176.1 ПКУ). Її форма і порядок ведення затверджені наказом Мінфіну від 23.06.2017 р. № 591 (ср. ).

А тепер головна умова! Після того, як ви застосували окремі обмеження за сумою відповідних видів витрат, дозволених до включення в податкову знижку (див. таблицю), слід врахувати загальне обмеження.

Так, загальна сума витрат, що включається платником податків до складу податкової знижки, не може перевищувати базу оподаткування заробітної плати, нарахованої йому у звітному році (п.п. 166.4.2 ПКУ). Тобто за підсумками звітного року максимальна величина податкової знижки обмежується сумою нарахованої вам зарплати, зменшеної на суму податкової соціальної пільги (за її наявності).

Приємний момент: сума ПДФО, повернена вам із бюджету у зв’язку з реалізацією права на податкову знижку, не включається у ваш оподатковуваний дохід на підставі п.п. 165.1.17 ПКУ.

Важливо! Якщо ви не скористаєтеся правом на нарахування податкової знижки за підсумками звітного податкового року, то таке право на наступні податкові роки не перенесеться.

Організаційні моменти подання декларації

Тим, хто претендує на податкову знижку, треба заповнити розділ V декларації про доходи «Розрахунок суми податку, на яку зменшуються податкові зобов’язання з податку на доходи фізичних осіб у зв’язку з використанням права на податкову знижку…». Жодних додатків до декларації щодо податкової знижки заповнювати не треба!

У рядку 13 ставимо відмітку «Х» біля тієї категорії витрат, яку включаємо в податкову знижку.

У рядку 17 зазначаємо суму ПДФО, на яку зменшуються податкові зобов’язання за цим податком у зв’язку з використанням права на податкову знижку. При цьому значення рядка 17 розраховується як сума рядків декларації: графа 4 рядка 10.1 - (рядок 15 - рядок 16) х ставка ПДФО (18 %).

У розділі VI декларації в рядку 19 наводимо суму ПДФО, на яку зменшуються податкові зобов’язання за цим податком у зв’язку з використанням права на податкову знижку (рядок 17 декларації).

Декларацію про доходи можна подати в паперовому вигляді, поштою або засобами електронного зв’язку, наприклад, через електронний кабінет. Звичайно, якщо у вас є ЕЦП, то подання декларації через електронний кабінет — найзручніший спосіб. Але тут виникає запитання: а як бути з документами, що підтверджують податкову знижку? Чи треба їх окремо подавати в паперовому вигляді? Як із ними взагалі краще вчинити?

Тут немає жодних проблем. На сьогодні через електронний кабінет можна направити податкову декларацію в контролюючий орган разом із копіями первинних документів, у тому числі для використання права на податкову знижку. Для цього платникові податків слід використати режим «Документ довільної форми». Відмітимо, що завантаження документів у довільній формі (копій первинних документів) здійснюється єдиним файлом типу PDF, або PNG, або JPG.

Після перевірки декларації і документів податківці приймають рішення про надання податкової знижки на підставі даних у поданій декларації. Коли чекати надходження коштів? Протягом 60 календарних днів після отримання від вас декларації про доходи (п. 179.8 ПКУ). Ці суми можуть бути на ваш вибір або зараховані на ваш банківський рахунок, або надіслані поштовим переказом за адресою, зазначеною в декларації. Ще варіант: кошти можна зарахувати в рахунок сплати поточних податкових зобов’язань.

А як зрозуміти, чи варта гра свічок? Скільки можна повернути з бюджету? Пропонуємо вам досить простий алгоритм розрахунку податкової знижки на пальцях.

1. Визначаємо базу оподаткування зарплатного доходу (БО):

БО = ЗПрік - ПСП,

де ЗПрік — річна сума нарахованої заробітної плати;

ПСП — річна сума податкової соціальної пільги (якщо до зарплати особи, яка декларує знижку, застосовувалася ПСП).

2. Обчислюємо суму ПДФО, утриману роботодавцем з такої бази оподаткування (ПДФОБО).

Інформацію про загальну суму нарахованої заробітної плати, застосованої до неї ПСП і утриманого з неї ПДФО можна отримати з довідки про доходи, виданої роботодавцем.

3. На підставі підтвердних документів визначаємо суму понесених у звітному податковому році витрат, що включаються в податкову знижку (ПЗ).

4. Розраховуємо суму ПДФО, яка підлягає сплаті до бюджету з урахуванням податкової знижки (ПДФОпз):

ПДФОпз = (БО - ЗП) х 18 % : 100 %.

5. Визначаємо суму податку, на яку буде зменшено податкові зобов’язання у зв’язку з використанням права на податкову знижку (ПДФОзм):

ПДФОзм = ПДФОБО - ПДФОпз.

А тепер для наочності наведемо приклад, як порахувати податкову знижку за навчання.

Приклад. У 2018 році фізособа заплатила за навчання в ліцеї своєї дитини за 2018/2019 навчальний рік 18000 грн. Із довідки, виданої роботодавцем, випливає, що загальна сума заробітної плати фізичної особи за 2018 рік дорівнює 124600 грн. (ПДФО — 22428 грн.). Права на ПСП цього року вона не мала.

База оподаткування в цьому випадку дорівнюватиме річній сумі нарахованої заробітної плати — 124600 грн.

Розрахуємо суму ПДФО, яка підлягає сплаті до бюджету з урахуванням податкової знижки: (124600 грн. - 18000 грн.) х 18 % : 100 % = 19188 грн.

А тепер дізнаємося, яку ж суму фізична особа може повернути з бюджету: 22428 грн. - 19188 грн. = 3240 грн.

Таким чином, сплативши за навчання дитини 18000 грн., фізична особа зможе повернути з бюджету, скориставшись податковою знижкою, 3240 грн.

висновки

  • Скористатися правом на податкову знижку можуть тільки резиденти, які отримували доходи у вигляді заробітної плати.
  • Щоб отримати податкову знижку, треба подати декларацію про доходи і зібрати необхідний пакет документів.
  • Оригінали документів для підтвердження податкової знижки податківцям не потрібні. Їх ви зберігаєте у себе.
App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі