Теми статей
Обрати теми

Обираємо РРО

Вороная Наталія, експерт з кадрових і податкових питань, Нестеренко Максим, податковий експерт, Чернишова Наталія, експерт з кадрових і податкових питань
Основні вимоги, що висуваються до використовуваного РРО, такі:
1) модель має бути включена до Державного реєстру РРО (далі — Держреєстр);
2) модель повинна забезпечувати передачу контрольно-звітної інформації органу ДФСУ в електронному вигляді;
3) модель повинна відповідати встановленим фіскальним і технічним вимогам;
4) обрана модель повинна відповідати сфері, де її використовуватимуть;
5) строк служби РРО не сплив;
6) РРО має бути зареєстрований, опломбований і переведений у фіскальний режим роботи (про це див. на с. 23).
Розглянемо ці вимоги по порядку.

Наявність моделі РРО в Держреєстрі

Стаття 12 Закону про РРО дозволяє використовувати на території України тільки ті РРО вітчизняного й іноземного виробництва, які включені до Держреєстру. У свою чергу, Держреєстр є переліком моделей РРО та їх модифікацій, які (ст. 2 Закону про РРО):

— мають документ, який підтверджує, що вони відповідають вимогам діючих державних технічних регламентів і стандартів згідно із Законом № 124;

— відповідають вимогам нормативних актів України;

— дозволені для застосування у відповідній сфері.

У Держреєстрі обов’язково містяться такі відомості про РРО (п. 2 Положення № 1315):

— назва;

— версія внутрішнього програмного забезпечення;

— найменування і місцезнаходження заявника і виробника;

— строк первинної реєстрації в органах ДФС;

— дата і номер рішення про включення до Держреєстру;

— сфера застосування.

Зверніть увагу: як зазначають фіскали в консультації з підкатегорії 109.11 БЗ, ПТКС також мають бути включені до Держреєстру.

Мета Держреєстру подвійна (див. п. 3 Положення № 1315):

по-перше, визначати, які з РРО, що випускаються, відповідають установленим вимогам і пройшли державну сертифікацію, тобто можуть застосовуватися в Україні;

по-друге, відстежувати, які РРО не відповідають вимогам нормативних документів, а тому повинні виводитися з експлуатації.

Оскільки технічний розвиток не зупиняється і регулярно з’являються нові моделі та модифікації РРО, Держреєстр постійно оновлюється. На дату підготовки спецвипуску до друку

актуальний Держреєстр РРО був затверджений наказом ДФСУ від 04.01.2019 р. № 8

У ньому традиційно наявні два розділи:

у першому зазначені моделі РРО, дозволені до первинної реєстрації в органах ДФСУ;

у другому — моделі, первинну реєстрацію яких заборонено. При цьому моделі РРО з розділу ІІ можна використовувати, якщо вони були зареєстровані до того, як «переїхали» з розділу І до розділу ІІ Держреєстру. Але! Експлуатувати такі РРО (в межах строку їх служби) можна тільки до тих пір, поки їх не виключать і з розділу ІІ.

У додатку до Держреєстру фіскали зазвичай надають перелік РРО, які були виключені з Держреєстру протягом останнього часу, а тому заборонені до експлуатації. При цьому ч. 3 ст. 12 Закону про РРО передбачено, що строк між первинною реєстрацією РРО і датою їх виключення з Держреєстру має бути не менше 7 років. Строк виведення моделі з Держреєстру зазначений у графі 9. Але не поспішайте орієнтуватися на нього: за певних обставин РРО може бути виключений з Держреєстру і раніше зазначеного строку. Тому при появі кожного нового Держреєстру стежте, чи не зник ваш РРО з розділу II.

Якщо РРО, що використовував суб’єкт господарювання, виключили з Держреєстру (його немає ні в розділі І, ні в розділі ІІ), то такий РРО далі використовувати не можна

Зверніть увагу: в Держреєстрі зазначений строк первинної реєстрації моделі в ДФСУ. Він наведений у графі 6 розділу І. Що це таке? Це граничний строк, до закінчення якого дозволяється зареєструвати в органах ДФСУ конкретні моделі РРО, які раніше не були зареєстровані. Він визначається згідно зі строком дії сертифіката відповідності моделі з конкретною версією внутрішнього програмного забезпечення.

У новому Держреєстрі строк первинної реєстрації може бути продовжено. Якщо ж цього не відбудеться, то після його закінчення відповідна модель РРО переміститься до розділу ІІ Держреєстру. Тобто зареєструвати її в органах ДФСУ буде вже неможливо.

Здатність передавати контрольно-звітну інформацію в електронному вигляді

Ця ще одна вимога, яку законодавець пред’являє до РРО. Вона випливає з обов’язку, встановленого для суб’єктів господарювання абзацом другим п. 7 ст. 3 Закону про РРО.

Так, суб’єкти господарювання, що використовують РРО (крім електронних таксометрів, автоматів з продажу товарів (послуг) і РРО для купівлі-продажу інвалюти), зобов’язані надавати електронні копії розрахункових документів і Z-звітів в органи ДФСУ дротовими або бездротовими каналами зв’язку.

Що стосується електронних таксометрів, автоматів з продажу товарів (послуг) і РРО з купівлі-продажу іноземної валюти, то вони повинні вміти передавати органам ДФСУ дротовими або бездротовими каналами зв’язку інформацію про обсяг розрахункових операцій, виконаних у готівковій чи безготівковій формі, або про обсяги операцій купівлі-продажу інвалюти, що міститься у фіскальній пам’яті цих РРО.

Таким чином, РРО повинен забезпечити виконання згаданих функцій. Для дотримання зазначеної вимоги слід орієнтуватися на нині чинний Держреєстр. У ньому зазначені тільки ті моделі, які здатні передавати контрольно-звітну інформацію ДФСУ в електронному вигляді. Тому якщо ви придбаєте РРО, не наділений такою здатністю (не зазначений у Держреєстрі), орган ДФСУ його просто не зареєструє.

Відповідність фіскальним і технічним вимогам

РРО повинні забезпечувати реалізацію фіскальних функцій відповідно до Вимог № 199. У свою чергу, технічні вимоги до електронних контрольно-касових реєстраторів для різних сфер використання наведені в додатку 1 до рішення № 14.

Безпосередньо перед придбанням РРО вивчати ці документи необов’язково. Якщо ви купуєте РРО, який є в Держреєстрі, він уже повинен відповідати зазначеним документам. Адже для того, щоб РРО був уключений до Держреєстру, він повинен пройти перевірку, що проводиться уповноваженим ДФСУ випробувальним центром (п. 13 Положення № 1315). Проте важливо, щоб такі вимоги дотримувалися і надалі — у процесі експлуатації РРО.

Пам’ятайте: п. 6 Порядку № 14 надає фіскалам право вже в процесі експлуатації перевірити ваш РРО на відповідність фіскальним вимогам. Щоправда, проводити таку перевірку фіскали можуть тільки за наявності підстав, зазначених у п. 33 Порядку № 14.

У межах цієї перевірки фіскали перевіряють, чи не внесли ви в конструкцію або програмне забезпечення РРО зміни, які не передбачені конструкторсько-технологічною та програмною документацією. Також вони перевіряють РРО на наявність виробничих дефектів у їх конструкції або програмному забезпеченні, які призводять до викривлення інформації про обсяги розрахункових операцій. Тобто вони перевіряють, чи не викривляється інформація, яка заноситься до фіскальної пам’яті РРО.

Відповідність моделі сфері її використання

Придбаваючи РРО, обов’язково перевірте, чи підходить він для використання в тій сфері діяльності, яку здійснює ваше підприємство. Зробити це дуже просто. Вам усього лише потрібно звернутися до актуального Держреєстру, графа 8 якого чітко визначає, у якій сфері може застосовуватися кожна наведена в ньому модель РРО. Більшість РРО придатні одночасно для торгівлі, громадського харчування та сфери послуг. Але є в Держреєстрі й такі апарати, які не універсальні та призначені лише для певної сфери застосування. Наприклад, РРО моделі СПЕККА-00 можна застосовувати лише у сфері послуг, а РРО моделі СПЕККР-01 не можна застосовувати у сфері громадського харчування.

Крім того, є РРО, сфера застосування яких ширша, ніж традиційна «потрійна». Так, наприклад, РРО, що належать до групи «Спеціалізовані електронні контрольно-касові апарати для реалізації пального», можна крім торгівлі, громадського харчування та сфери послуг застосовувати на автозаправних станціях.

Майте на увазі:

якщо суб’єкт господарювання використовує РРО у сфері, що йому не відповідає, документи, які видаються таким РРО, не вважаються розрахунковими

Цей висновок випливає з абзацу другого п. 3 розд. І Положення № 13. Тому будьте максимально уважними при виборі моделі РРО.

Строк служби РРО

Строк служби РРО — строк, протягом якого виробник (постачальник) гарантує працездатність РРО, у тому числі комплектувальних виробів та його складових частин, збереження інформації у фіскальній пам’яті за умови дотримання користувачем вимог експлуатаційних документів (п. 3 розд. І Порядку № 547-1).

Строк служби РРО зазвичай установлює його виробник. Якщо він цього не зробив, як зазначають фіскали, такий строк становитиме 7 років з моменту введення РРО в експлуатацію, але не більше 9 років з дати його випуску (див. підкатегорію 109.11 БЗ). В обґрунтування такого висновку податківці посилаються на п. 1.5 Порядку доопрацювання електронних контрольно-касових апаратів, затвердженого рішенням Держкомісії з питань впровадження електронних систем і засобів контролю та управління товарним і грошовим обігом при КМУ від 30.11.99 р. № 11.

При цьому датою введення РРО в експлуатацію є дата, яка зазначається в паспорті (формулярі) РРО, акті його введення в експлуатацію, і від якої обчислюється гарантійний строк експлуатації. Така дата вноситься до інформаційної системи ДФСУ при первинній реєстрації РРО, і саме від цієї дати обчислюється строк його служби (див. лист ДФСУ від 06.07.2018 р. № 3000/6/99-99-14-05-01-15/ІПК).

Аналогічний строк, на думку фіскалів, слід застосовувати і тоді, коли виробник установив строк служби РРО більше 9 років (див. підкатегорію 109.11 БЗ). Адже з часом підвищується ризик виходу РРО з ладу і, відповідно, зростає ризик втратити інформацію, яка міститься у фіскальній пам’яті РРО. Тому використовувати РРО довше 9 років з дати його випуску не можна.

Щойно в РРО сплив строк служби, його реєстрація скасовується.

І останнє: при купівлі РРО, який уже використовувався іншим суб’єктом господарювання, потрібно переконатися, що попередня реєстрація такого РРО була скасована. Тобто потрібно вимагати від продавця (власника) РРО довідку про те, що він скасував реєстрацію РРО за попереднім місцем.

висновки

  • На території України дозволено використовувати тільки ті РРО, які включені до Держреєстру.
  • РРО, що використовується, повинен відповідати законодавчо встановленим фіскальним і технічним вимогам.
  • Придбана модель РРО повинна відповідати сфері, у якій вона використовуватиметься.
  • Якщо виробник не встановив строку служби РРО або встановив його більше 9 років, строк служби визначають як 7 років з моменту введення РРО в експлуатацію, але не більше 9 років з дати його випуску.
App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі