Теми статей
Обрати теми

ПДВшний бухоблік

Адамович Наталія, податковий експерт
Сумам ПДВ, нарахованим у ПН/РК, місце не лише в ПДВ-декларації. Їх ще треба відображати у бухгалтерському обліку, як пропонує Інструкція № 141*. Згадаємо сьогодні найпоширеніші проводки з ПДВ-обліку, які згодяться в повсякденній роботі.

* Інструкція з бухгалтерського обліку ПДВ, затверджена наказом Мінфіну від 01.07.97 р. № 141.

Для зручності порядок бухобліку сум ПДВ узагальнимо в таблиці. Проте, спершу виділимо назви субрахунків, додатково введених Мінфіном, а також для структурування обліку запропонованих нами:

— 644/1 «Податковий кредит не підтверджений»;

— 644/2 «Податковий кредит відкладений»;

— 643/1 «Податкові зобов’язання, що підлягають коригуванню»:

643/1/1 «ПЗ за п. 198.5 ПКУ»;

643/1/2 «ПЗ за п. 199.1 ПКУ»;

— 643/2 «Податкові зобов’язання: розрахунки коригування без реєстрації».

Бухгалтерські проводки з обліку ПДВ

№ з/п

Зміст господарської операції

Кореспонденція рахунків

Дебет

Кредит

1. Придбання товарів/послуг. ПН своєчасні і такі, що запізнилися

(п. 8 Інструкції № 141)

а) перша подія — оприбуткування товару

1.1

Отримано запаси/товари/послуги/роботи/необоротні активи (відображено не підтверджену ПН суму ПДВ)

15, 20, 22, 23, 28,

91 — 94

631

644/1

631

1.2

Отримано зареєстровану ПН. Суму ПДВ:

— включено в ПК поточного періоду

641/ПДВ

644/1

— відкладено на наступний період (до 1095 днів)

644/2*

644/1

— включено в ПК наступного періоду (до 1095 днів)**

641/ПДВ

644/2

1.3

ПН не зареєстровано/заблоковано: на 1096-й день*** суму «вхідного» ПДВ віднесено у витрати

949

644/1

* За бажання можна не показувати ПК за зареєстрованою ПН відразу, а відкласти на наступні періоди у рамках 1095 днів з дати складання ПН (п. 198.6 ПКУ).

** Попри те, що норма, яка дозволяє платникові відображати ПК протягом 1095 днів, запрацювала з 03.12.2017 р. (до цього строк був обмежений 365 календарними днями), показувати ПК протягом 1095 днів можна і на підставі тих ПН, які складені до 03.12.2017 р. (див. лист ДФСУ від 23.02.2018 р. № 735/6/99-99-15-03-02-15/ІПК).

Відображати відкладений ПК податківці дозволяють (див. лист ДФСУ від 12.02.2018 р. № 575/6/99-99-15-03-02-15/IПК, БЗ 101.13):

— або в поточній декларації;

— або через уточнюючий розрахунок (УР) до декларації періоду складання ПН (при своєчасній реєстрації ПН в ЄРПН); періоду реєстрації ПН (при несвоєчасній реєстрації ПН в ЄРПН).

*** На реєстрацію ПН в ЄРПН відводиться 1095 днів з дати складання ПН (див. лист Мінфіну від 31.01.2018 р. № 11310-09-10/2681, БЗ 101.16). Навіть якщо заблоковану ПН не вийшло розблокувати (у відведений для розблокування 365-денний строк), списати на витрати «вхідний» ПДВ можна тільки наступного дня (!) після останнього дня граничного строку для реєстрації ПН.

б) перша подія — авансова оплата

1.4

Перераховано аванс продавцеві (ПН на дату оплати не отримано)

371

311

644/1

644/ПДВ

1.5

Отримано зареєстровану ПН і відображено у складі ПК суму ПДВ

641/ПДВ

644/1

1.6

Оприбутковано запаси/товари/послуги/роботи/необоротні активи

15, 20, 22, 23, 28,

91 — 94

631

644/ПДВ

631

1.7

Проведено залік заборгованостей

631

371

2. Придбання для необ’єктної, неоподатковуваної, пільгової або негоспдіяльності

(пп. 10, 11 Інструкції № 141)

2.1

Оприбутковано запаси/товари/послуги/роботи/необоротні активи (відображено не підтверджену ПН суму ПДВ)

15, 20, 22, 23, 28,

91 — 94

631

644/1

631

2.2

Відображено ПК (на підставі ПН, зареєстрованої в ЄРПН)

641/ПДВ

644/1

2.3

Відображено у складі первісної вартості/витрат компенсуючі ПЗ, які будуть нараховані у зведеній ПН

15, 20, 22, 23, 28,

91 — 94

643/1/1*

2.4

Нараховано компенсуючі ПЗ у зведеній ПН

643/1/1

641/ПДВ

* Суми ПЗ, які будуть нараховані згідно з п. 198.5 ПКУ наприкінці місяця за зведеною ПН, повинні брати участь у формуванні первісної вартості активів, призначених для необ’єктної, неоподатковуваної, пільгової або негоспдіяльності. За задумом Мінфіну, реалізувати цю облікову премудрість слід з використанням субрахунку 643/1 «Податкові зобов’язання, що підлягають коригуванню». Для зручності пропонуємо відкрити додатково субрахунок другого порядку 643/1/1 «ПЗ за п. 198.5 ПКУ».

3. Купили для оподатковуваних — використали в необ’єктних, пільгових і негосподарських операціях (пп. 1.3, 11 Інструкції № 141)

3.1

Отримано запаси/товари/послуги/роботи/необоротні активи (відображено не підтверджену ПН суму ПДВ)

15, 20, 22, 23, 28,

91 — 94

631

644/1

631

3.2

Відображено ПК (на підставі ПН, зареєстрованої в ЄРПН)

641/ПДВ

644/1

3.3

Включено у витрати компенсуючі ПЗ за запасами/товарами/ послугами/роботами/необоротними активами

949, 977*

643/1/1

3.4

Нараховано компенсуючі ПЗ наприкінці місяця у зведеній ПН

643/1/1

641/ПДВ

* Із п. 1.3 Інструкції № 141 випливає, що суму «компенсуючих» ПЗ за ОЗ слід включати в первісну вартість ОЗ. З таким підходом ми не згодні (див. «Податки та бухгалтерський облік», 2017, № 21, с. 3).

4. Придбали для неоподатковуваної — використовуємо в оподатковуваній діяльності

(пп. 10, 11 Інструкції № 141)

4.1

Отримано запаси/товари/послуги/роботи/необоротні активи (відображено не підтверджену ПН суму ПДВ)

15, 20, 22, 23, 28,

91 — 94

631

644/1

631

4.2

Відображено ПК (на підставі ПН, зареєстрованої в ЄРПН)

641/ПДВ

644/1

4.3

Відображено у складі первісної вартості/витрат компенсуючі ПЗ, які будуть нараховані у зведеній ПН

15, 20,22, 23, 28,

91 — 94

643/1/1

4.4

Нараховано компенсуючі ПЗ наприкінці місяця у зведеній ПН

643/1/1

641/ПДВ

4.5

Зменшено раніше нараховані компенсуючі ПЗ на підставі РК до зведеної ПН (методом «червоне сторно»)

643/1/1

641/ПДВ*

4.6

Включено до доходу суму ПДВ

643/1/1

719*

* Мінфін рекомендує зменшення раніше нарахованих компенсуючих ПЗ проводити єдиним записом: Дт 641/ПДВ — Кт 719 (п. 10 Інструкції № 141).

5. «Часткові» ПЗ за п. 199.1 ПКУ за «подвійними» придбаннями

(п. 11 Інструкції № 141)

5.1

Отримано «подвійні» запаси/товари/послуги/роботи/необоротні активи (відображено не підтверджену ПН суму ПДВ)

15, 20,22, 23, 28,

91 — 94

631

644/1

631

5.2

Відображено ПК (на підставі ПН, зареєстрованої в ЄРПН)

641/ПДВ

644/1

5.3

Відображено компенсуючі ПЗ у складі первісної вартості/витрат

15, 20, 22, 23, 28,

91 — 94

643/1/2*

5.4

Нараховано компенсуючі ПЗ наприкінці місяця у зведеній ПН

643/1/2

641/ПДВ

* Суми ПЗ, які будуть нараховані згідно з п. 199.1 ПКУ наприкінці місяця за зведеною ПН, повинні брати участь у формуванні первісної вартості активів «подвійного» призначення (з урахуванням «анти-ЧВ»). Тут Мінфін також радить використовувати додатковий субрахунок 643/1 «Податкові зобов’язання, що підлягають коригуванню». Для зручності пропонуємо відкрити до нього субрахунок другого порядку 643/1/2 «ПЗ за п. 199.1 ПКУ».

6. Річний перерахунок за п. 199.4 ПКУ

(п. 12 Інструкції № 141)

а) загальний перерахунок

6.1

Збільшено ПЗ (якщо значення «анти-ЧВ» за рік збільшилося)

643/1/2

641/ПДВ

949

643/1/2

6.2

Зменшено ПЗ (якщо значення «анти-ЧВ» за рік зменшилося)

641/ПДВ

643/1/2*

643/1/2

719

* На нашу думку, потрібно робити проводку Дт 643/1/2 — Кт 641/ПДВ методом «червоне сторно».

б) перерахунок придбаних до 01.07.2015 р. необоротних активів*

6.3

Збільшено ПК (якщо значення ЧВ збільшилося)

641/ПДВ

719

6.4

Зменшено ПК (якщо значення ЧВ зменшилося)

641/ПДВ

644/ПДВ

949

644/ПДВ

* Увага! Рекомендацій щодо відображення додаткового перерахунку необоротних активів в Інструкції № 141 немає. Хоча Мінфін у листі від 19.05.2011 р. № 31-08410-07-25/12852 пропонував:

1) збільшення ПК показувати з одночасним зменшенням первісної вартості необоротних активів записами: Дт 641/ПДВ — Кт 631, Дт 15 — Кт 631 (сторно), Дт 10 — Кт 15 (сторно);

2) зменшення ПК показувати з одночасним збільшенням первісної вартості необоротних активів записами: Дт 641/ПДВ — Кт 631 (сторно), Дт 15 — Кт 631, Дт 10 — Кт 15.

7. Повернення товарів, зміна суми компенсації, повернення авансів

(п. 7 Інструкції № 141)

а) повернення товарів/зменшення суми компенсації

7.1

Зменшено ПЗ у постачальника при поверненні товарів/зменшенні суми компенсації (методом «червоне сторно»)

70, 712

643/2*

643/2

641/ПДВ

7.2

Зменшено ПК у покупця при поверненні товарів/зменшенні суми компенсації (методом «червоне сторно»)

641/ПДВ

631

б) повернення авансів/передоплат

7.3

Зменшено ПЗ у постачальника при поверненні передоплати (методом «червоне сторно»)

643/ПДВ

643/2

643/2

641/ПДВ

7.4

Зменшено ПК у постачальника при поверненні передоплати (методом «червоне сторно»)

641/ПДВ

644/ПДВ

* Рекомендуємо використовувати додатковий субрахунок 643/2 «Податкові зобов’язання: розрахунки коригування без реєстрації», який би враховував розрив в часі між виписуванням РК і фактом його реєстрації в ЄРПН. Мінфін рекомендує робити сторнуючий запис відразу: Дт 70, 712 — Кт 641/ПДВ.

8. Послуги від нерезидента (п. 4.1 Інструкції № 141)

8.1

Нараховано ПЗ з ПДВ з послуг нерезидента

(за першою подією)

644/ПДВ*

641/ПДВ

8.2

Відображено ПК з ПДВ з послуг нерезидента (на дату складання ПН за такими операціями, за умови її реєстрації в ЄРПН)

641/ПДВ

644/ПДВ

* Підхід Мінфіну не зовсім коректний. На наш погляд, доречніше використовувати субрахунок 643 з подальшим закриттям розрахунків за фактом формування ПК: Дт 643/ПДВ — Кт 641/ПДВ, Дт 641/ПДВ — Кт 644/ПДВ, Дт 644/ПДВ — Кт 643/ПДВ.

9. ПДВ при ввезенні товару (п. 4.1 Інструкції № 141)

9.1

Сплачено суму ПДВ на митниці

377

311

9.2

Відображено ПК на підставі митної декларації

641/ПДВ

377

10. Цільове фінансування (п. 9 Інструкції № 141)

10.1

Відображено ПК з ПДВ (ПН зареєстровано в ЄРПН)

641/ПДВ

644/1

10.2

Нараховано компенсуючі ПЗ з ПДВ*

48

641/ПДВ

* Тільки у разі придбання за рахунок коштів цільового фінансування товарів, послуг і необоротних активів, не призначених для їх подальшого використання в оподатковуваних операціях у межах госпдіяльності платника податку.

11. ПЗ, донараховані з мінбази згідно з п. 188.1 ПКУ (п. 1.3 Інструкції № 141)

11.1

Донараховано до мінбази ПЗ у зведеній ПН (з типом причини «15»):

— за товарами/послугами на різницю:

ціна придбання — договірна вартість

949

641/ПДВ

— за необоротними активами на різницю:

балансова вартість — договірна вартість

977

— за готовою продукцією/власними послугами на різницю: звичайна ціна — договірна вартість

949

12. ПЗ при ліквідації ОЗ (п. 1.3 Інструкції № 141)

12.1

Нараховано ПЗ з ПДВ*

976

641/ПДВ

* При ліквідації основних засобів за рішенням платника (без розбирання, знищення) ПЗ з ПДВ нараховуємо згідно з п. 189.9 ПКУ. Причому такі ПЗ нараховують незалежно від того, чи був за ОЗ вхідний ПДВ. Додатково нараховувати ще і компенсуючі ПЗ на підставі п.п. «г» п. 198.5 ПКУ не потрібно.

13. ПЗ при втратах і витратах матеріальних цінностей (інших ресурсів) понад установлені норми, безоплатних передачах (п. 1.3 Інструкції № 141)

13.1

Включено у витрати компенсуючі ПЗ за товарами/запасами

949(947)

643/1/1*

13.2

Нараховано компенсуючі ПЗ у зведеній ПН

643/1/1

641/ПДВ

* При втратах і витратах матеріальних цінностей, а також інших ресурсів понад установлені норми, ПЗ нараховуємо згідно з п.п. «г» п. 198.5 ПКУ. Хоча податківці пропонують нараховувати компенсуючі ПЗ тільки за умови, що особа, винна в наднормативній нестачі, не встановлена. Якщо ж така особа є, то ПДВ, на думку фіскалів, слід нараховувати на суму отриманого відшкодування, розцінюючи його як компенсацію вартості ТМЦ, яких не вистачає, тобто за «загальнопоставочним» п. 188.1 ПКУ (див. БЗ 101.15).

При безкоштовних передачах податківці поки дотримуються нефіскальної позиції (див. БЗ 101.06) про те, що компенсуючі ПЗ на підставі п. 198.5 ПКУ нараховувати не треба. Але, враховуючи мінливість позиції податківців, не виключено, що вам доведеться скористатися цим записом.

14. Облік руху грошових коштів на ПДВ-рахунку (п. 13 Інструкції № 141)

14.1

Поповнено ПДВ-рахунок грошовими коштами (для сплати погоджених ПЗ або збільшення регліміту)

315

311

14.2

Списано кошти з ПДВ-рахунку для сплати ПЗ за звітною декларацією або «збільшуючим» УР, а також у рахунок погашення податкового боргу з ПДВ

641/ПДВ

315

14.3

Повернено грошові кошти на поточний рахунок за заявою (згідно з додатком Д4 до декларації з ПДВ)

311

315

15. Повернення з бюджету переплати ПДВ за заявою згідно зі ст. 43 ПКУ

15.1

Надійшли надмірно сплачені ПЗ з бюджету на ПДВ-рахунок (на підставі заяви згідно зі ст. 43 ПКУ)

315

641/ПДВ

15.2

Отримано надмірно сплачені кошти з бюджету після закриття ПДВ-рахунку на поточний рахунок екс-платника ПДВ

311

641/ПДВ

15.3

Отримано помилково перераховані кошти (не через ПДВ-рахунок) з бюджету на поточний рахунок

311

641/ПДВ

16. Облік суми ПДВ-відшкодування (п. 13 Інструкції № 141)

16.1

Надійшли платникові суми бюджетного відшкодування ПДВ

311

641/ПДВ

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі