Теми статей
Обрати теми

Надходження запасів

Царевська Тетяна, податковий експерт
Придбання запасів за гривні
Придбані запаси оприбутковують на відповідному рахунку (субрахунку) класу 2 у кореспонденції з рахунком 63 (або 68).

Інакше обліковують надходження запасів, придбаних підзвітними особами. У такому разі жодних розрахунків з постачальниками не буде. Водночас виникає необхідність відобразити видачу підзвітних сум. Для обліку розрахунків з підзвітними особами Інструкція № 291 відводить субрахунок 372 «Розрахунки з підзвітними особами». Саме в кореспонденції із цим субрахунком і зараховують на баланс запаси, які придбала підзвітна особа.

Приклад 1. Підприємство придбало матеріали, які використовуються для виробництва продукції, на суму 24000 грн. (у тому числі ПДВ — 4000 грн.).

Облік надходження запасів, придбаних за грошові кошти

№ з/п

Зміст господарської операції

Кореспонденція рахунків

Сума, грн.

Дт

Кт

Варіант 1. Перша подія — отримання матеріалів

1

Отримано матеріали від постачальника

201

631

20000,00

2

Відображено суму податкового кредиту з ПДВ (за наявності податкової накладної, зареєстрованої в ЄРПН)

644/1

631

4000,00

641/ПДВ

644/1

4000,00

3

Оплачено придбані матеріали

631

311

24000,00

Варіант 2. Перша подія — перерахування передоплати

1

Перераховано постачальникові передоплату за матеріали

371

311

24000,00

2

Відображено суму податкового кредиту з ПДВ (за наявності податкової накладної, зареєстрованої в ЄРПН)

644/1

644

4000,00

641/ПДВ

644/1

4000,00

3

Оприбутковано придбані матеріали

201

631

20000,00

4

Списано раніше відображену суму податкового кредиту з ПДВ

644

631

4000,00

5

Здійснено залік заборгованостей

631

371

24000,00

Приклад 2. Підзвітною особою придбаний господарський інвентар для підприємства на суму 204 грн. (у тому числі ПДВ — 34 грн.).

Варіант 1. Для придбання запасів працівникові видано з каси грошові кошти в сумі 300 грн.

Варіант 2. Працівник придбаває запаси за власні кошти, а підприємство відшкодовує понесені ним витрати.

Облік придбання запасів підзвітною особою

№ з/п

Зміст господарської операції

Кореспонденція рахунків

Сума, грн.

Дт

Кт

Варіант 1. Купівля запасів за кошти, видані під звіт

1

Видано з каси грошові кошти під звіт

372

301

300,00

2

Оприбутковано госпінвентар, придбаний підзвітною особою

22

372

170,00

3

Відображено податковий кредит з ПДВ на підставі чека РРО

641/ПДВ

372

34,00

4

Залишок невикористаних коштів повернено до каси підприємства

301

372

96,00

Варіант 2. Купівля запасів за кошти підзвітної особи з подальшим їх відшкодуванням*

1

Оприбутковано госпінвентар, придбаний підзвітною особою

22

372

170,00

2

Відображено податковий кредит з ПДВ на підставі чека РРО

641/ПДВ

372

34,00

3

Погашено заборгованість перед працівником на підставі звіту

372

301

204,00

* Про фіскальну позицію податківців щодо оподаткування ПДФО і ВЗ «кредитового підзвіту» читайте в «Податки та бухгалтерський облік», 2019, № 28, с. 2.

Придбання за іноземну валюту

Первинну вартість імпортних запасів формують з урахуванням спільного застосування «запасного» П(С)БО 9 і «валютного» П(С)БО 21. При цьому важливо знати, яка подія була першою: отримання цих активів чи оплата їх вартості.

З урахуванням положень П(С)БО 21 первісну вартість придбаних за іноземну валюту імпортних запасів визначають так:

Оцінка запасів, придбаних за іноземну валюту

Перша подія

Пункт П(С)БО

Курс, який застосовується для визначення первісної вартості запасів

Отримання ТМЦ

П. 5 П(С)БО 21

Первісну вартість визначають за курсом НБУ на дату здійснення операції (тобто на дату, коли визнані активи — оприбутковані запаси)

Перерахування передоплати (авансу)

П. 6 П(С)БО 21

Первісну вартість визначають за курсом НБУ на дату сплати авансу (тобто фіксується курс НБУ на дату перерахування передоплати і за ним надалі оприбутковують ввезені з-за кордону запаси)

А якщо аванс сплачується частинами і ТМЦ від іноземних контрагентів надходять окремими партіями? У такому разі вартість отриманих запасів визнають за сумою авансових платежів із застосуванням курсів НБУ виходячи з послідовності платежів. Тобто при часткових оплатах при імпорті вартість запасів, що імпортуються, буде розбита на декілька частин виходячи з послідовності платежів. Партія, що дорівнює сумі першого платежу, буде оприбуткована за курсом НБУ на дату перерахування першого авансу, друга — за курсом НБУ на дату перерахування другого авансу тощо.

Можлива також ситуація, коли за частковою передоплатою йде оприбуткування всієї партії запасів, і тільки потім нерезидентові перераховують частину їх вартості, що залишилася. У такому разі первісна вартість імпортних ТМЦ при надходженні складатиметься із:

— суми, яка дорівнює розміру авансу, перерахованого в гривні за курсом НБУ на дату сплати такої часткової передоплати;

— решти вартості активів (тобто за вирахуванням суми попередньої оплати), перерахованої за курсом НБУ на дату їх оприбуткування.

Крім сум, що сплачуються нерезиденту, до первісної вартості запасів також уключають:

— митні платежі (ввізне мито, плата за виконання митних формальностей у неробочий час або поза місцем розташування митних органів);

— вартість послуг митного брокера;

— витрати на сертифікацію імпортних ТМЦ (якщо сертифікат пов’язаний з конкретною партією імпортних ТМЦ);

— витрати на зберігання на митному складі.

Ввезення запасів у митному режимі імпорту супроводжується сплатою «ввізного» (імпортного) ПДВ (п.п. «в» п. 185.1 ПКУ). Причому сплачувати його (ввозячи товари в обсягах, що підлягають оподаткуванню) повинні й особи, не зареєстровані платниками ПДВ (п. 181.2 ПКУ). Так ось, на суму сплаченого при ввезенні на митну територію України ПДВ неплатник збільшить первісну вартість придбаних ТМЦ. Адже для нього ПДВ — невідшкодовуваний податок.

Приклад 3. Підприємство-резидент придбаває в нерезидента товари вартістю $10000. Мито, сплачене при ввезенні товарів, становить 10 %. Вартість послуг митного брокера — 2000 грн. (без ПДВ).

Варіант 1. Перша подія — отримання товарів.

Варіант 2. Перша подія — перерахування передоплати.

Придбання товарів за іноземну валюту

№ з/п

Зміст господарської операції

Кореспонденція рахунків

Сума, $/грн.

Дт

Кт

Варіант 1. Перша подія — отримання товарів

Отримання товарів (курс НБУ на 19.03.2019 р. — 26,9467 грн./$)

1

Перераховано мито

(($10000 х 26,9467 грн./$)* х 10 % : 100 %)

377

311

26946,70

2

Сплачено «ввізний» ПДВ

(($10000 х 26,9467 грн./$ + 26946,70 грн.) х 20 % : 100 %)

377

311

59282,74

3

Оприбутковано отримані від нерезидента товари

($10000 х 26,9467 грн./$)

281

632

$10000

269467,00

4

Включено до первісної вартості товарів суму мита

281

377

26946,70

5

Включено до первісної вартості товару вартість послуг митного брокера

281

685

2000,00

6

Включено до складу податкового кредиту суму ПДВ, сплачену при ввезенні товарів

641/ПДВ

377

59282,74

7

Оплачено вартість послуг митного брокера

685

311

2000,00

Курсові різниці на дату балансу (курс НБУ на 31.03.2019 р. — 27,1135 грн./$)

8

Відображено курсову різницю на дату балансу ($10000 х (27,1135 грн./$ - 26,9467 грн./$))

945

632

1668,00

Погашення заборгованості (курс НБУ на 03.04.2019 р. — 26,9562 грн./$)

9

Перераховано оплату за товари нерезидентові

($10000 х 26,9562 грн./$)

632

312

$10000

269562,00

10

Відображено курсову різницю

($10000 х (26,9562 грн./$ - 27,1135 грн./$))

632

714

1573,00

* За умовами прикладу контрактна вартість відповідає митній вартості товару.

Варіант 2. Перша подія — передоплата

Перерахування передоплати (курс НБУ на 19.03.2019 р. — 26,9467 грн./$)

1

Перераховано передоплату нерезиденту

($10000 х 26,9467 грн./$)

371*

312

$10000

269467,00

Отримання товарів (курс НБУ на 02.04.2019 р. — 27,8245 грн./$)

2

Перераховано суму ввізного мита

($10000 х 27,8245 грн./$ х 10 % : 100 %)

377

311

27824,50

3

Перераховано суму «ввізного» ПДВ

(($10000 х 27,8245 грн./$ + 27824,50 грн.) х 20 % : 100 %)

377

311

61213,90

4

Оприбутковано товари, отримані від нерезидента, за курсом на дату сплати авансу ($10000 х 26,9467 грн./$)

281

632

$10000

269467,00

5

Включено до первісної вартості товарів суму ввізного мита

281

377

27824,50

6

Включено до первісної вартості товарів вартість послуг митного брокера

281

685

2000,00

7

Відображено суму податкового кредиту з ПДВ

641/ПДВ

377

61213,90

8

Відображено залік заборгованостей

632

371

$10000

269467,00

9

Оплачено послуги митного брокера

685

311

2000,00

* Оскільки заборгованість є немонетарною, курсові різниці за нею не розраховують.

Безоплатне отримання запасів

Згідно з п. 12 П(С)БО 9 первісною вартістю запасів, отриманих підприємством безоплатно, визнається їх справедлива вартість з урахуванням витрат, передбачених п. 9 цього стандарту.

При цьому справедливою вартістю вважається сума, за якою можна продати актив або сплатити зобов’язання за звичайних умов на певну дату. Справедлива вартість окремих видів запасів наведена в додатку до П(С)БО 19.

Вартість безоплатно отриманих запасів відображають у складі іншого операційного доходу звітного періоду (субрахунок 718 «Дохід від безоплатно одержаних оборотних активів»).

Приклад 4. Підприємство безоплатно отримує товари:

— від підприємства-резидента на суму 11000 грн.;

— від підприємства-нерезидента на суму €3000.

На дату митного оформлення запасів курс НБУ становив 32,4873 грн./€.

Митна вартість товарів, отриманих від нерезидента, — 97461,90 грн.

При ввезенні товарно-матеріальних цінностей на митну територію України підприємством-одержувачем сплачено:

— мито в сумі 9746,19 грн. (умовно);

— «ввізний» ПДВ — 21441,62 грн.

Облік безоплатного надходження запасів

№ з/п

Зміст господарської операції

Кореспонденція рахунків

Сума, €/грн.

Дт

Кт

Безоплатне отримання товарів від підприємства-резидента

1

Оприбутковано безоплатно отримані товари

281

718

11000,00

Безоплатне отримання товарів від підприємства-нерезидента

1

Сплачено ввізне мито

377

311

9746,19

2

Перерахована сума «ввізного» ПДВ

377

311

21441,62

3

Оприбутковано товари, безоплатно отримані від нерезидента (€3000 х 32,4873 грн./€)

281

718

€3000

97461,90

4

Включено до первісної вартості товарів суму мита

281

377

9746,19

5

Включено до податкового кредиту суму сплаченого «ввізного» ПДВ

641/ПДВ

377

21441,62

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі