Теми статей
Обрати теми

Виправляємо Книгу обліку доходів/доходів і витрат

Децюра Сергій, податковий експерт
Усі фізособи-підприємці (ФОП) — платники єдиного податку (ЄП) мають контролювати обсяг отриманого доходу шляхом ведення обліку своїх доходів. Такий облік потрібен всім ФОП — платникам ЄП для того, щоб не порушити граничну межу доходу, що дає право перебувати на ЄП, а платникам ЄП групи 3 — ще й розрахувати суму податку. Такий облік ФОП ведуть у Книзі обліку доходів і Книзі обліку доходів та витрат. При веденні таких Книг інколи ФОП допускають різноманітні помилки. Про те, як їх виправити, і поговоримо далі.

Помилка в розмірі доходу

ФОП — платник ЄП групи 2 відобразив у Книзі обліку доходів суму коштів, що надійшла на його підприємницький рахунок, без урахування комісії банку, яку той утримав при зарахуванні коштів. Як виправити таку помилку?

Для відображення інформації про розмір отриманих доходів платники ЄП:

— груп 1 — 3, які не є платниками ПДВ, використовують Книгу обліку доходів;

— групи 3, які є платниками ПДВ (тобто обрали ставку 3 %), — Книгу обліку доходів і витрат.

У Книгах платники ЄП розмір отриманих доходів (а платники ЄП, які є платниками ПДВ, і витрат) відображають щоденно за підсумками робочого дня у гривнях з копійками

Це говорить про те, що в Книгах робиться:

— запис тільки в ті дні, коли надходять кошти;

один підсумковий запис, навіть якщо надходжень було декілька.

Хоча податківці наголошують, що у разі отримання доходу в різних формах (готівковій та безготівковій), в Книзі ФОП в окремих рядках має показати надходження доходів також у різній формі. Тобто у Книзі фіскали бажають бачити окремо щоденну суму, що надійшла у готівковій та безготівковій формі (категорія 107.07 БЗ).

Книги ФОП ведуть за вибором: або в паперовому або в електронному вигляді. При цьому в таких Книгах платнику ЄП дозволяється робити виправлення виявлених помилок.

Щоб унести корективи до Книги, ФОП має зробити у Книзі запис у новому рядку з відображенням від’ємного або додатного значення. Цей запис слід вносити до Книги датою допущення помилки, а не датою фактичного здійснення виправлення. Внесення такого коригуючого запису слід засвідчити підписом платника податку, тобто ФОП (п.п. 3 п. 3 Порядку ведення Книги обліку доходів та п.п. 3 п. 3 Порядку ведення Книги обліку доходів та витрат).

При цьому у листі від 04.04.2018 р. № 1362/ІПК/15-32-13-01-09 податківці повідомили, що під засвідчувальні підписи платника податків у Книгах окремого місця не виділено. Тому платник податків має самостійно визначити місце, де ставити такий підпис. Зазвичай підпис зазначають у рядку, в якому міститься інформація про виправлення.

Виправляти записи у обох видах Книг слід саме здійснюючи такі додаткові записи (категорія 107.07 БЗ).

Робити виправлення шляхом закреслення неправильних даних і зазначення замість них достовірної інформації не можна

До відома! Податківці також рекомендують ФОП, які допустили помилку у Книзі, при її виправленні складати довідку довільної форми, в якій розкривати суть помилки. Це, на думку фіскалів, допоможе оперативно володіти інформацією про те, на базі чого були зроблені такі зміни та проведено новий запис (лист ДФСУ від 04.04.2018 р. № 1362/ІПК/15-32-13-01-09).

Коли мова йде про відображення виручки, що надійшла на поточний рахунок за вирахуванням комісії банку, то, на наш погляд, у Книзі слід відображати як дохід повну суму виручки (з урахуванням комісії, утриманої банком). Нашу позицію підтримують і окремі фіскали (лист ДФСУ від 16.10.2018 р. № 4435/Д/99-99-13-01-02-14/ІПК*). Тому ми радимо виправити таке упущення. Як це зробити, див. приклад нижче.

* Див. «Податки та бухгалтерський облік», 2018, № 91, с. 3.

Водночас є контролери, які вважають, що до доходу, а отже, і до Книги, слід уключати суму, що надійшла на поточний рахунок, тобто зменшену на суму комісії банку (див. 107.04 БЗ для ФОП на ЄП і 108.01.02 БЗ для юросіб на ЄП, а також листи ГУ ДФС у м. Києві від 25.09.2015 р. № 2846/Г/26-15-17-04-14 і ДФСУ від 12.11.2015 р. № 10524/К/99-99-17-02-02-14). Тому якщо ФОП отримає на своє ім’я індивідуальну консультацію з таким висновком, то він може не робити жодних виправлень, оскільки відобразив у Книзі ту інформацію, яку рекомендують йому фіскали, а отже, і до відповідальності за такі дії його ніхто не притягне.

Приклад. ФОП — платник ЄП групи 2 23.04.2019 р. продав товар на 21000 грн. Кошти за вирахуванням комісії банку надійшли на розрахунковий рахунок ФОП у сумі 20895 грн. (комісія 105 грн.). ФОП помилково в Книзі зазначив отриману суму на підприємницький рахунок без урахування комісії. Помилку виявлено на наступний день.

img 1

Увага! Якщо ФОП виявив помилку, коли вже було здійснено підбиття підсумків за місяць чи квартал, виправити таку помилку також слід з урахуванням вищезазначеного порядку. Тобто робите запис із правильними даними у новому рядку і вказуєте суму з додатним або від’ємним значенням. А після цього ще раз підбиваєте підсумок за місяць чи квартал.

Транзитні кошти

ФОП — платник ЄП групи 3 — комісіонер 10.02.2019 р. отримав 7000 грн. готівкою за реалізацію товарів, отриманих на комісію (транзитні кошти). У цей день він перерахував їх комітенту. Отримання таких коштів він не показав у Книзі. Відобразив у ній тільки суму своєї винагороди. Помилку виявив у квітні, тобто через квартал. Чи можна зараз її виправити?

Коли мова йде про надання послуг, виконання робіт за договорами доручення, комісії, транспортного експедирування або за агентськими договорами, то доходом визнається тільки сума отриманої винагороди повіреного (агента) (п. 292.4 ПКУ).

Тобто з цього випливає, що доходом ФОП — комісіонера є не вся сума виручки, яку отримує ФОП від продажу товару, а лише його комісійна винагорода, що надходить згідно з договором комісії.

Враховуючи це, було б логічним, щоб у Книгах ФОП-комісіонер зазначав лише суму комісійної винагороди.

Водночас податківці вважають, що у разі отримання ФОП коштів від надання послуг, виконання робіт за договорами комісії у Книзі обліку доходів (Книзі обліку доходів і витрат) слід відображати всю сума коштів, яка надійшла на поточний рахунок та/або яку отримано готівкою, за такими договорами (листи ДФСУ від 11.05.2018 р. № 2101/Д/99-99-14-05-01-14/ІПК, від 27.02.2018 р. № 805/Л/99-99-13-01-02-14/ІПК та категорія 107.7 БЗ).

Разом з цим при заповненні декларації платника ЄП до доходу, на думку фіскалів, уключається лише сума отриманої винагороди повіреного (агента).

Тобто фіскали радять (лист від 11.05.2018 р. № 2101/Д/99-99-14-05-01-14/ІПК):

— за датою отримання коштів ФОП-комісіонеру у гр. 2 Книги вказати (повністю) суму, отриману ним від покупця і відразу навести її у гр. 3. Цими діями комісіонер оприбуткує всю виручку і виключить її із свого доходу;

— за датою отримання від комітента суми комісійної винагороди зазначити суму останньої в гр. 2 зі знаком «+».

Такі вимоги фіскалів напевно пов’язані з тим, що для ФОП на ЄП на Книгу покладені дві функції: облік доходів, а також оприбуткування грошових коштів.

Отже,

якщо ФОП у Книгу не запише всі отримані на ЄП готівкові кошти, на нього фіскали накладуть штраф за їх неповне оприбуткування згідно з п. 1 Указу № 436

Тому щоб ФОП не наражався на проблеми, йому слід унести до Книги інформацію про загальну суму отриманої виручки (транзитних коштів).

Якщо ФОП цього не зробив у момент отримання таких коштів, то за логікою виправлення помилок йому це слід зробити в тому періоді, в якому він виявив цю помилку. При цьому датувати коригувальний запис слід датою допущення помилки, тобто датою надходження коштів, а не датою виявлення помилки.

Водночас мова йде про готівкові кошти. А тому існує імовірність, що навіть коли підприємець виправить помилку (доповнить Книгу інформацією про отримані раніше готівкові кошти), він все одно може наразитися на 5-кратний штраф. Усе ж таки до Книги дані потраплять не в день надходження готівки, а пізніше, хоча і датовані днем отримання.

Особливо це стосується коштів, що були проведені через РРО. У цьому випадку дату їх отримання можна визначити точно. Без виправлення 5-кратний штраф гарантований. Тому краще виправити, ніж нічого не робити.

Щоб здійснити виправлення, ФОП слід доповнити Книгу новим рядком, в якому у гр. 2 показати загальну суму виручки (транзитних коштів), а в гр. 3 суму, яку він перерахував комітенту, і звичайно, якщо заповнюється Книга у паперовому вигляді, слід поставити підпис ФОП.

Крім того, оскільки ФОП виправляє помилку у наступному кварталі, то за цей період уже були декілька раз підбиті підсумки (наприклад, за місяць, квартал тощо). Тому радимо ФОП ще й підкоригувати ці узагальнюючі дані (див. с. 16).

img 2

Невідображення виручки

ФОП — платник ЄП групи 3 отримав готівкову виручку і не вписав її в Книгу. Він вніс її на свій поточний рахунок у банку. Чи можна виправити помилку в Книзі?

Таку помилку не можна, а потрібно виправляти. Справа в тому, що коли ФОП отримав готівкові кошти і не зазначив про це інформацію у Книзі, то, на думку фіскалів, він не здійснив оприбуткування такої готівки. А за таке порушення податківці накладуть на нього штраф за неповне оприбуткування готівки згідно з п. 1 Указу № 436 (ср. ).

Нагадаємо, що згідно п. 3 розд. 1 Положення № 148 оприбуткуванням готівки вважається проведення суб’єктами господарювання обліку готівки в касі на повну суму її фактичних надходжень у касовій книзі / книзі обліку доходів і витрат.

З цього випливає, що коли ФОП не зазначить у день одержання готівкових коштів у Книзі всю готівку, що до нього надходить, він порушить правила її оприбуткування. І нарветься на 5-кратний штраф. При цьому внесення цієї готівки ФОП на поточний рахунок ситуації не виправить.

Щоб виправити ситуацію, ФОП слід діяти за загальними правилами виправлення помилок у Книзі. Тобто слід

вказати у Книзі новий рядок, яким добавити суму виручки, отриманої у готівковій формі і не відображеної в ній раніше

Водночас ніхто не гарантує ФОП, що виправивши помилку, він на 100 % уникне 5-кратного штрафу. У Книзі дані будуть хоч і відображені за датою надходження, але із запізненням. Але нічого не вдієш, особливо коли кошти пройшли через РРО. Краще виправити, ніж нічого не робити і гарантовано наразитися на неприємності.

У запитанні говориться про те, що ФОП вніс отриману готівку на рахунок у банку. А тому, можливо, він уже відобразив надходження від реалізації товарів у Книзі, але не як готівку, а в безготівковій формі. Якщо ФОП так зробив, то йому слід буде доповнити Книгу ще одним рядком, в якому зі знаком «-» показати суму, яку він уніс на поточний рахунок. Після цього його дохід врівноважиться і нічого зайвого платити не доведеться, як і виправляти інформацію, наведену у підсумкових рядках Книги.

Відповідальність за невідображення

Яка відповідальність загрожує ФОП, якщо у Книзі сума занижена, а от у декларації відображена правильно і податок сплачений також правильно.

Усе залежатиме від того, які саме доходи ФОП не відобразив у Книзі. Йому може теоретично загрожувати штраф за неповне оприбуткування готівки згідно з п. 1 Указу № 436 (5-кратний штраф). Але це відбудеться тільки в тому випадку, якщо ФОП не відобразить у Книзі отриману готівку, оскільки саме ця готівка, щоб бути оприбуткованою, має відповідно до Положення № 148 погостювати в Книзі.

Якщо ж заниження у Книзі стосується невідображення суми, що потрапила на поточний рахунок, то тут накласти на ФОП штраф за неоприбуткування готівки не вдасться.

Водночас ФОП і за невідображення виручки, що надійшла на банківський рахунок, можуть постраждати. Їм загрожує адмінвідповідальність згідно із ст. 1641 КпАП за неналежне ведення обліку доходів і витрат у вигляді адмінштрафу у розмірі від 51 до 136 грн., а якщо протягом року штраф за це порушення вже застосовувався — від 85 до 136 грн.

Цей адмінштраф, на додачу до штрафу за неоприбуткування готівки у Книзі, загрожує і ФОП, які не відобразили у Книзі готівкову виручку.

Помилка в даті

ФОП — платник ЄП групи 3 із сплатою ПДВ отримав валютну виручку від нерезидента за експортовані товари. Частина цих коштів у розмірі, який підлягає обов’язковому продажу, 25.04.2019 р. була зарахована на розподільчий рахунок. Виручка у гривнях від обов’язкового продажу валюти надійшла на поточний рахунок ФОП наступного дня. Водночас ФОП помилково у Книзі записав, що дохід у нього виник за датою надходження грошей на розподільчий рахунок. Як виправити цю помилку?

Як стверджують фіскали (див. категорія 107.04 БЗ), датою виникненні доходу для ФОП від здійснення операцій з експорту товарів (робіт, послуг) для валютних коштів, які підлягають обов’язковому продажу, є дата надходження на поточний рахунок гривні від обов’язкового продажу інвалюти на міжбанківському валютному ринку України. Аргументують вони це тим, що розподільчі рахунки використовуються банківськими установами при перерахуванні певних видів доходів в іноземній валюті на поточні рахунки клієнтів як транзитні.

При цьому валютні кошти вважаються доходом ФОП на дату надходження їх на валютний рахунок ФОП і на цю дату перераховуються у гривні за офіційним курсом НБУ.

Із цього випливає, що ФОП мав відобразити у Книзі обліку доходів і витрат суму гривні, які він отримав від обов’язкового продажу валюти на дату надходження гривні на поточний рахунок. Він же визнав ці кошти доходом на дату надходження на розподільчий рахунок і тим самим порушив правила відображення доходу у Книзі. За таке порушення ФОП може загрожувати адмінштраф за ст. 1641 КУпАП за «неналежне» ведення обліку доходів і витрат у розмірі від 51 до 136 грн.

Щоб уникнути штрафу, ФОП слід провести виправлення в Книзі. Для цього слід доповнити книгу двома новими рядками. В одному зі знаком «-» зняти суму доходу, що була відображена на дату надходження валюти на розподільчий рахунок, а в іншому відобразити, але вже на дату надходження гривні від продажу валюти на поточний рахунок.

Коригувати підсумкові рядки не потрібно, якщо сума, яку знімаєте і добавляєте у Книзі, одна і та ж. Якщо ж сума різна, то підкоригувати слід і її.

Не розбивали дохід на «готівку» і «безготівку»

ФОП — платник ЄП групи 2 з початку 2019 року почав торгувати не тільки за безготівку, а й використовуючи готівковий спосіб розрахунків. Але як і в минулому році, у Книзі зазначав дохід однією сумою, тобто не розбиваючи його на «готівку» і «безготівку». Як виправити таку помилку?

Податківці, про що ми зазначали вище, вважають, що ФОП мають обов’язково щоденно розбивати в Книзі дохід на «готівку» і «безготівку» (категорія 107.07 БЗ),

Якщо ФОП не робив такого розбиття, то на нього може чекати адмінштраф за ст. 1641 КУпАП (51 — 136 грн.).

Що стосується штрафу за неоприбуткування готівки (5-кратний розмір неоприбуткованої суми), то його до ФОП фіскали навряд чи зможуть застосувати, якщо той своєчасно (в день її отримання) і в повній сумі записував її до Книги. Річ у тому, що для оприбуткування готівки ФОП відповідно до ч. 18 п. 3 і п.11 Положення № 148 у Книзі просто слід здійснити запис доходу.

Вимоги про те, що готівка буде оприбуткована, тільки коли ФОП у Книзі вкаже саме про отримання готівкового доходу, Положення № 148 не містить

Якщо ж ФОП бажає виправити свою похибку, то для цього варто всі рядки від початку 2019 року записати до Книги зі знаком «-», а потім їх же вписати із розбиттям на 3 рядки: «разом», «готівка» і «безготівка» або 2 рядки: «разом», «готівка» або «разом», «безготівка», якщо був тільки один вид надходжень.

Як бачите, роботи чимало, тому тим ФОП, кому адмінштраф за таке порушення не страшний, можливо, вигідніше лишити все як є.

Дохід раз на місяць, а не щодня

ФОП — платник ЄП групи 2 займається торгівлею за готівку. В Книзі інформацію про отримані доходи він записував не щоденно, а за результатами місяця. Як виправити таку помилку?

Якщо замість щоденного відображення інформації про розмір доходу робити щомісячне (щоквартальне) відображення, то ФОП може за це поплатитися. А саме:

1) якщо готівкова виручка (а напевно про такі суми йдеться у запитанні) не буде у день її надходження зазначена у Книзі обліку доходів, то податківці вважатимуть, що вона була неоприбуткована (ч. 18 п. 3 Положення № 148). За таке порушення відповідно до ст. 1 Указу № 436 передбачено штраф у п’ятикратному розмірі неоприбуткованої суми;

2) неправильне заповнення Книги обліку доходів податківців розцінюють як неведення обліку або неналежне ведення обліку доходів і витрат, а тому спробують притягнути ФОП до адмінвідповідальності за ст. 1641 КУпАП у вигляді штрафу у розмірі від 51 до 136 грн.).

Щоб уникнути цих штрафів, ФОП слід

підкоригувати дані Книги обліку доходів, а саме внести за кожен день, в який було надходження готівки, інформацію в Книгу

Тобто ФОП слід доповнити Книгу такою кількістю рядків, щоб сума із гр. 2 Книги обліку доходу цих рядків дорівнювала сумі доходу, відображеного ФОП в узагальнюючих рядках (місячних чи квартальних). При цьому ніхто не гарантує, що навіть після виправлення помилок, а саме відображення за датами надходження готівкової виручки фіскали не покарають ФОП за неоприбуткування готівки. Дані в Книгу потраплять не в день надходження готівки, а пізніше, хоча й датовані днем надходження. Та якщо помилку не виправити, то штраф за неоприбуткування гарантований.

ФОП ніколи не вів Книгу

ФОП — платник ЄП групи 2 взагалі ніколи не вів зареєстровану Книгу обліку доходів. Яка відповідальність передбачена за такі дії і як виправити ситуацію?

Якщо ФОП ніколи не вів Книгу обліку доходів, то за невідображення у Книзі інформації про готівкові надходження йому світить штраф за неоприбуткування готівки. Плюс до всього йому загрожує адмінштраф за ст. 1641 КУпАП за неведення обліку або неналежне ведення обліку доходів і витрат.

Щоб уникнути відповідальності, можна використати два варіанти:

1) до приходу податківців заповнити Книгу обліку доходів з нуля, тобто зазначити інформацію про надходження коштів від дати початку діяльності і по сьогоднішній день. У Книзі слід відображати дані про суму отриманих доходів щоденно і розділяти суму отриманого готівкового і безготівкового доходу;

2) якщо податківці невдовзі завітають до вас і тому часу на заповнення Книги немає, то щоб уникнути штрафу, можна загубити таку Книгу, а потім відновити її. Про те, як це зробити, читайте на с. 31 цього номера.

Зміна прізвища ФОП

Жінка, яка є ФОП — платником ЄП групи 3, вийшла заміж і взяла прізвище чоловіка. Чи слід ФОП вносити інформацію про нове прізвище до титульного листа Книги обліку доходів?

Всі ФОП знають, що тільки-но вони змінять прізвище, ім’я, по батькові, їм слід унести інформацію про такі зміни до Реєстру платників ЄП. Для цього ФОП має подати заяву протягом місяця з дня виникнення таких змін (п. 298.4 ПКУ).

Що стосується Книги обліку доходів, то ні в ПКУ, ні в Порядку її ведення про те, що ФОП має отримати нову при таких змінах чи внести до неї якісь зміни, нічого не йдеться. Водночас у п. 3 Порядку ведення Книги обліку доходів говориться, що на титульному аркуші Книги обліку доходів зазначаються: прізвище, ім’я та по батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта для фізичних осіб, які мають відмітку в паспорті про право здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта, податкова адреса.

Тому податківці рекомендують

у разі зміни відомостей, зазначених на титульній сторінці Книги, самостійно зазначити відповідні зміни та продовжити її ведення до реєстрації нової (категорія 107.07 БЗ)

Як саме вносити такі корективи, податківці не говорять. На наш погляд, є два варіанти: або закреслити старе прізвище і написати нове та підтвердити виправлення підписом, або просто поставити нове поруч із старим. Кожен із варіантів має право на життя.

Переїзд у новий район

ФОП — платник ЄП групи 2 у березні 2019 року переїхав у інший район міста, який підпорядкований іншій ДФС. Але при цьому нову Книгу обліку не зареєстрував і продовжує вести стару. Що загрожує за такі дії ФОП?

На думку податківців, якщо ФОП — платник ЄП змінює адресу і це призводить до того, що він починає обліковуватися у новій ДФС, він зобов’язаний завести і зареєструвати нову Книгу обліку доходів у контролюючому органі за новою податковою адресою (категорія 107.07 БЗ).

При цьому робити це вони радять не відразу після зміни податкової адреси (місця проживання), а після закінчення бюджетного року, в якому відбулася така зміна (категорія 107.07 БЗ).

Аргументують це фіскали просто: відповідно до п. 10.13 розд. Х Порядку № 1588 у разі зміни місцезнаходження суб’єкт господарювання — платник податків до закінчення року обліковується в контролюючому органі за попереднім місцезнаходженням (неосновне місце обліку) з ознакою того, що він є платником податків до закінчення року, а в контролюючому органі за новим місцезнаходженням (основне місце обліку) — з ознакою того, що він є платником податків з наступного року.

Справедливе висновок, який говорить про те, що

ФОП, який у 2019 році змінить свою адресу, може використовувати для обліку доходу стару Книгу обліку доходів до кінця цього року

І тільки з початку наступного він має отримати нову Книгу, якщо це зробити вчасно, то жодних наслідків не буде.

Якщо ж цього своєчасно не зробити, то на ФОП чекає звинувачення у неоприбуткуванні готівки відповідно до ст. 1 Указу № 436, а також адмінштраф за неведення обліку. При цьому оскільки у ФОП не буде на руках Книги, яка зареєстрована за новим місцем обліку, виправити таке упущення шляхом внесення даних у Книгу не вдасться.

Помилка у сумі витрат

ФОП — платник ЄП групи 3 за ставкою 3 % допустив помилку при заповненні витратної частини Книги обліку доходів і витрат, а саме не відобразив придбання товарів для своєї діяльності. Чи варто виправляти цю помилку?

ФОП — платники ЄП групи 3 у Книзі обліку доходів та витрат зазначають щоденно не тільки розмір отриманого доходу, а й розмір понесених витрат. І це незважаючи на те, що на суму понесених витрат об’єкт оподаткування (дохід) зменшити не можна.

Водночас за допущену помилку при заповненні розділу ІІ «Витрати» Книги обліку доходів і витрат такої відповідальності, як при заповненні розділу І «Доходи», не передбачено. Річ у тому, що незазначення або зазначення не з тією датою суми понесених витрат жодним чином не вплинуть на оприбуткування готівки ФОП — платником ЄП 3 групи. А отже, 5-кратний штраф за ст. 1 Указу № 436 до ФОП застосовувати не зможуть.

Максимум, що чекає на ФОП, — це адмінштраф за ст. 1641 КУпАП.

Тому, хто не боїться такого штрафу, можна не виправляти дані у розд. ІІ Книги. Тим, хто хоче, щоб в нього було все ідеально, можуть виправити допущену помилку. Правила виправлення ті ж, що й у розділі І. Тобто ФОП має зробити у розділі ІІ новий запис із відображенням від’ємного або додатного значення. Так виправляти помилки у розд. ІІ рекомендують і фіскали у категорії 107.07 БЗ.

Заповнення гр. 4 та 6

ФОП — платник ЄП групи 2 повернув аванс, отриманий минулого дня. При цьому в цей день він узагалі не отримував доходу. У результаті відображення у Книзі обліку доходів повернення коштів виходить, що у гр. 4 та 6 стоїть від’ємне значення. А так заповнювати ці графи фіскали забороняють. Що буде за таке заповнення Книги?

Проблема із заповнення гр. 4 та 6 Книги обліку доходів полягає в тому, що фіскали (лист ГУ ДФС в Одеській області від 04.04.2018 р. № 1362/ІПК/15-32-13-01-09 та категорія 107.07 БЗ) переконані, що відомості у гр. 4 «скоригована сума доходу» та 6 «всього» Книги обліку доходів не можуть наводитися з від’ємним значенням.

Аргументи: коли у ФОП у гр. 4 та 6 буде від’ємне значення, то це означає, що ФОП у цей день не отримав доходу. А якщо протягом робочого дня не було отримано дохід, то і Книгу заповнювати не потрібно.

На наш погляд, такі вимоги фіскалів помилкові

Пояснюється це тим, що у гр. 4 та 6 Книги фігурує уже скоригована сума доходу за певний день. І вона, на наш погляд, може бути менша нуля, тобто вказувати, що за день ФОП більше повернув коштів, які були в минулому його доходом, ніж їх отримав.

Про те, що ФОП має зменшити свій дохід при поверненні коштів покупцю, прямо говорить п.п. 5 п. 292.11 ПКУ. У ньому сказано, що до складу доходу платника ЄП не включаються суми коштів (аванс, передоплата), що повертаються покупцю товару (робіт, послуг) — платнику ЄП та/або повертаються платником ЄП покупцю товару (робіт, послуг), якщо таке повернення відбувається внаслідок повернення товару, розірвання договору або за листом-заявою про повернення коштів (ст. 292 ПКУ).

А оскільки дохід рахується за надходженням коштів, то в момент отримання авансу від покупця ФОП показав у Книзі дохід (відобразив суму у гр. 2). Щоб ці суми не потрапили в дохід, ФОП має зменшити раніше відображений у Книзі дохід. А для цього він має повернені кошти зазначити у гр. 3 Книги обліку доходів. І якщо сума повернених коштів (вказана у гр. 3) у день повернення буде більшою за розмір отриманих доходів (інформація про які наведена у гр. 2), то відповідно у гр. 4 та 6 фігуруватиме від’ємне значення.

Крім того, у самому Порядку заповнення Книги обліку доходів немає і натяку на те, що в якихось графах не може міститися від’ємне значення. Навіть навпаки, Порядок говорить, що при внесенні виправлень до Книги слід зазначати дані з «-».

Наявність же у гр. 4 та 6 від’ємного значення не говорить про те, що в певний день ФОП взагалі не отримав доходу і тому заповнювати Книгу не потрібно. Дохід у нього міг бути, але його розмір виявився меншим за суму коштів, яку ФОП повернув покупцю. А отже, рекомендації не заповнювати Книгу в той день, коли у гр. 4 та 6 наведено від’ємне значення, є недолугими.

Враховуючи все вищесказане, вважаємо, що наявність від’ємних значень у гр. 4 та 6 Книги обліку доходів не говорить про те, що ФОП допустив помилку. Він просто заповнював Книгу, спираючись на вимоги ПКУ, а отже, і штрафувати його немає за що. Тому і виправляти ми б нічого не рекомендували. Звичайно, якщо ФОП відобразив у Книзі своєчасно і в повному обсязі всі суми отриманих і повернених коштів.

До відома! Тим ФОП, які не хочуть сперечатися з фіскалами і відображати у Книзі у гр. 4 та 6 від’ємне значення, рекомендуємо у дні повернення коштів відображати у гр. 3 тільки суму повернених коштів, яка не більша за розмір отриманого доходу (він зазначений у гр. 2). Якщо ж суму доходу не покриває розмір повернених коштів, то щоб не фігурував мінус у гр. 4 та 6, лишок поверненої суми перенесіть на інший день, протягом якого буде отримано дохід. І так до тих пір, поки повернена сума не покриє отриманий дохід.

Такі правила заповнення, звичайно, не прописані ні в ПКУ, ні в Порядку заповнення Книги обліку доходів, але дають змогу виконати вимогу фіскалів про оприбуткування готівки.

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі