Касир на підприємстві

В обраному У обране
Друк
Альошкіна Наталя, податковий експерт, Вороная Наталія, редактор, Чернишова Наталія, податковий експерт
Податки та бухгалтерський облік Травень, 2019/№ 41
Ітиметься в цьому розділі про посаду касира на підприємстві. Саме на його плечі лягає весь тягар відповідальності за оприбуткування, видачу та зберігання готівки. При цьому він за свої дії несе індивідуальну матеріальну відповідальність. Також ви дізнаєтеся про те, хто може виконувати обов’язки касира, що входить до цих обов’язків і який порядок дій при оформленні касира на роботу.

Ітиметься в цьому розділі про посаду касира на підприємстві. Саме на його плечі лягає весь тягар відповідальності за оприбуткування, видачу та зберігання готівки. При цьому він за свої дії несе індивідуальну матеріальну відповідальність. Також ви дізнаєтеся про те, хто може виконувати обов’язки касира, що входить до цих обов’язків і який порядок дій при оформленні касира на роботу.

2.1. Хто може бути касиром?

У загальному випадку на підприємствах установлюють спеціальну штатну посаду касира. Щоправда, так буває не завжди, особливо якщо чисельність працівників підприємства невелика. Що робити підприємству, в якого не передбачено штатним розписом посаду касира? Тут завдяки Положенню № 148 можна запропонувати декілька варіантів.

1. Головний бухгалтер, бухгалтер або інший працівник підприємства. Ні Положення № 148, ні інша «касова нормативка» не містять жодних обмежень щодо посади працівника, який виконуватиме обов’язки касира. Більше того, абзац п’ятий п. 45 Положення № 148 дозволяє підприємствам, штатним розписом яких не передбачено посаду касира, виконання його обов’язків покласти на бухгалтера або іншого працівника.

Якщо при невеликих обсягах діяльності підприємству просто недоцільно мати окрему штатну одиницю касира, то його функції цілком може виконувати, наприклад, головний бухгалтер.

Головне — таке рішення закріпити письмовим розпорядженням керівника. Добро на це раніше давав і НБУ (див. листи від 26.09.2005 р. № 11-113/3262-9602 і від 14.02.2012 р. № 11-117/708-1645). І хоча ці листи вже не діють, їх висновки на сьогодні не втратили актуальності.

При цьому з працівником, який виконуватиме обов’язки касира, необхідно укласти договір про повну індивідуальну матеріальну відповідальність*

* Приклад такого договору див. нижче.

У цьому договорі зазначають посаду працівника (наприклад, бухгалтер) і найменування виконуваної ним роботи — обов’язки касира.

2. Керівник підприємства. Норми чинного законодавства не містять заборони на виконання функцій касира також безпосередньо і самим керівником підприємства. До речі, про таку можливість говорять і податківці у своїй чинній консультації, розміщеній у підкатегорії 109.15 БЗ**. У цьому випадку при оформленні касових документів керівник підписує їх окремо як касир і як керівник підприємства.

** База знань, розміщена на офіційному сайті ДФСУ: zir.sfs.gov.ua

Утім раніше НБУ стверджував, що цей варіант можливий, тільки якщо, крім директора, у штаті підприємства немає інших працівників, на яких можна покласти обов’язки касира (див. лист від 14.02.2012 р. № 11-117/708-1645, що втратив чинність).

3. Працівник іншої установи або підприємства. Для цього з такою установою/підприємством укладають угоду на послуги з надання персоналу (договір аутстафінгу). При цьому залучена на підставі такого договору особа повинна нести повну матеріальну відповідальність за збереження всіх прийнятих нею цінностей відповідно до законодавства України, що обов’язково слід зазначати в договорі. Такій особі категорично заборонено передовіряти виконання дорученої їй роботи іншим особам (абзац другий п. 45 Положення № 148).

Але врахуйте: незважаючи на те, що Положення № 148 дозволяє залучати до виконання функцій касира «чужого» працівника (абзац другий п. 44 зазначеного Положення), ця норма відносно «свіжа» і правові аспекти такої співпраці, як і раніше, до кінця не врегульовані. Тому з використанням цього варіанта, можливо, поки що поспішати не варто.

Усе вищесказане стосується випадку, коли посада касира в принципі не передбачена штатним розписом. А як діяти, коли касир на підприємстві є, але тимчасово відсутній?

Зверніть увагу:

передовіряти виконання дорученої касиру роботи іншим особам заборонено

Виняток становлять тільки випадки відсутності касира з поважної причини (відпустка, тимчасова непрацездатність тощо).

Для таких ситуацій порядок дій прописаний усе в тому ж Положенні № 148. Так, згідно з абзацом третім п. 45 цього Положення на підприємствах, які мають одного касира, у разі потреби його тимчасової заміни виконання обов’язку касира письмовим наказом керівника покладається на іншого працівника. При цьому необхідно:

— на час виконання таким працівником обов’язків касира укласти з ним договір про повну індивідуальну матеріальну відповідальність (приклад договору див. нижче);

— провести інвентаризацію каси (див. розділ «Контроль за дотриманням касової дисципліни»);

— за актом передати матеріальні цінності працівнику, що тимчасово виконує обов’язки касира (приклад акта приймання матеріальних цінностей див. нижче).

У разі відсутності касира (наприклад, у зв’язку з хворобою тощо) цінності, що знаходяться в касі, перераховуються іншим касиром, якому вони передаються, у присутності керівника та головного бухгалтера або в присутності комісії, призначеної керівником підприємства. Про результати перерахунку і передачу цінностей складається акт, який підписують зазначені особи.

Наведемо приклад такого акта нижче.

Щоб подивитися повну версію, підпишіться на журнал Ви вже підписалися? Увійти

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити