Контроль за дотриманням касової дисципліни

В обраному У обране
Друк
Альошкіна Наталя, податковий експерт, Вороная Наталія, редактор, Чернишова Наталія, податковий експерт
Податки та бухгалтерський облік Травень, 2019/№ 41
Після всіх подробиць щодо правил поводження з готівкою час приступити до питань контролю за дотриманням цих правил. Про те, хто, коли і як здійснює цей контроль, а також як оформляються його результати, ми й поговоримо в цьому розділі.

Розпочнемо з того, що контроль за операціями з готівкою можна поділити на внутрішній і зовнішній.

Внутрішній контроль здійснюють самі суб’єкти господарювання шляхом регулярного проведення інвентаризацій каси.

Крім того, під час документальних ревізій проводять інвентаризацію кас і перевіряють дотримання порядку ведення касових опе- рацій:

— організації вищого рівня (якщо такі є) на підвідомчих їм підприємствах;

— аудитори (аудиторські фірми) відповідно до договорів, укладених з підприємством, яке перевіряється.

Зовнішній контроль за дотриманням порядку ведення операцій з готівкою здійснюють контролюючі органи. Указом № 436 до них віднесено:

— органи Державної фіскальної служби України;

— органи Державної аудиторської служби України;

— органи Міністерства внутрішніх справ України;

— фінансові органи.

Розпочнемо з внутрішнього контролю.

10.1. Інвентаризація каси

Основним інструментом внутрішнього контролю за готівковим обігом на підприємстві є інвентаризація каси. Тому важливо правильно застосовувати всі правила її проведення та дотримуватися їх. Зупинимося на них детальніше.

Періодичність проведення

Зазвичай об’єкти та періодичність інвентаризації визначає безпосередньо власник (керівник) підприємства.

Проте

законодавство передбачає низку випадків, коли проведення інвентаризації є обов’язковим (ч. 2 ст. 10 Закону про бухоблік)

Перелік підстав для обов’язкової інвентаризації активів (у тому числі готівки в касі) встановлено п. 7 розд. І Положення № 879. Зокрема, в обов’язковому порядку інвентаризацію каси проводять:

— перед складанням річної фінансової звітності (у період 2 місяців до дати балансу);

— при зміні матеріально відповідальної особи (на день приймання-передачі справ);

— якщо встановлено факти крадіжок або зловживань (на день установлення таких фактів);

— за судовим рішенням або на підставі належним чином оформленого документа, складеного органом, який має право вимагати проведення інвентаризації* (у строки, зазначені в цих документах, але не раніше їх отримання);

* Зокрема, органи ДФСУ мають право вимагати проведення інвентаризації згідно з п.п. 20.1.9 ПКУ. Причому відмова від такої інвентаризації може призвести для підприємства до адміністративного арешту майна (п.п. 94.2.8 ПКУ).

— у разі техногенних аварій, пожежі чи стихійного лиха (на день їх закінчення);

— у разі припинення підприємства;

— при переході на складання звітності за МСФЗ (на дату такого переходу);

— в інших випадках, передбачених законодавством.

До речі,

інвентаризацію готівки в касі бажано проводити не лише за наявності обов’язкових підстав, а значно частіше

Планову інвентаризацію каси зазвичай проводять не рідше одного разу на квартал. Крім того, здійснюють і раптові перевірки (п. 5 розд. II Положення № 879), що є несподіваними для особи, яка перевіряється.

Періодичність проведення інвентаризацій установлюють наказом про касову дисципліну.

Інвентаризаційна комісія

Безумовно, для проведення будь-якої інвентаризації на підприємстві необхідно створити інвентаризаційну комісію (п. 1 розд. ІІ Положення № 879).

Зазвичай на підприємстві створюється одна інвентаризаційна комісія. Але для підприємств з великим обсягом робіт, коли одна комісія фізично не може його виконати, створюють також робочі інвентаризаційні комісії (п. 2 розд. ІІ Положення № 879).

Основна інвентаризаційна комісія. Її склад затверджується наказом керівника підприємства. Зазвичай до неї входять:

— представники апарату управління підприємства;

— представники бухгалтерської служби (аудиторської фірми, централізованої бухгалтерії, фізособи-підприємця, яка здійснює ведення бухобліку на підприємстві на договірних засадах);

— досвідчені працівники підприємства, які знають об’єкт інвентаризації та первинний облік.

За рішенням керівника підприємства до складу інвентаризаційної комісії можуть бути включені також члени ревізійної комісії господарського товариства.

Очолює таку комісію керівник підприємства (його заступник) або керівник структурного підрозділу, уповноважений керівником підприємства. Якщо бухоблік веде безпосередньо керівник підприємства, то саме він повинен очолити інвентаризаційну комісію.

На невеликих підприємствах уся інвентаризаційна робота, у тому числі інвентаризація каси, проводиться саме цією (основною) інвентаризаційною комісією.

Робочі інвентаризаційні комісії. Голову та склад робочих інвентаризаційних комісій розпорядчим документом затверджує керівник підприємства.

До складу робочих комісій повинні входити представники апарату управління, бухгалтерської служби та досвідчені працівники, які добре знайомі з об’єктом інвентаризації. Також туди можуть бути включені члени основної інвентаризаційної комісії (п.п. 2.2 розд. ІІ Положення № 879).

Щоб подивитися повну версію, підпишіться на журнал Ви вже підписалися? Увійти

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити