Долар-євро: конвертація та погашення боргу

Ольховик Ольга, податковий експерт
Податки & бухоблік Листопад, 2019/№ 94
В обраному У обране
Друк
Здійснено конвертацію валюти з доларів у євро і погашено заборгованість перед контрагентом у євро (за договором із контрагентом постачання здійснюється в доларах, платіж — в євро). Як відобразити ці операції в бухгалтерському обліку?

Нашого читача цікавить порядок відображення в обліку двох операцій:

1) конвертація валюти;

2) погашення заборгованості перед контрагентом валютою, що відрізняється від валюти контракту.

Але перш ніж говорити про облік, давайте розберемося в правомірності здійснення другої операції.

Платіж в іншій валюті: коли можна?

Очевидно, що взаємовідносини із закордонним контрагентом установлюються згідно з укладеним із ним зовнішньоекономічним контрактом. Тому порядок здійснення розрахунків, у тому числі й валюта, в якій погашається заборгованість, повинні відповідати умовам контракту. А з боку закону тут жодних обмежень немає.

Чинне валютне законодавство дозволяє встановлювати ціни в одній валюті, а оплату здійснювати в іншій

Так, згідно із законодавством валюта ціни і валюта платежу — це два різні поняття (пп. 1, 2 п. 3 Інструкції № 7*). Валюта ціни — це будь-яка валюта, в якій установлюється згідно з умовами договору ціна товару. Тобто валюта, в якій ціни на товари (роботи, послуги) зазначені в договорі і в документах на відвантаження товарів (надання послуг, виконання робіт): інвойсах, CMR, актах виконаних робіт тощо. А валюта платежу — це будь-яка валюта, в якій здійснюється згідно з умовами договору оплата товару. Як валюту ціни, так і валюту платежу зазначають при складанні ЗЕД-договорів як їхні основні умови (пп. 1.6 і 1.7 Положення про форму зовнішньоекономічних договорів (контрактів), затвердженого наказом Мінекономіки від 06.09.2001 р. № 201).

* Затверджена постановою Правління НБУ від 02.01.2019 р. № 7.

Тож вибір тієї або іншої валюти — цілком і повністю прерогатива сторін договору. Але якщо згідно з контрактом валюта платежу відрізняється від валюти ціни, то виникає запитання: за яким курсом здійснювати перерахунок з однієї валюти в іншу?

Зазвичай порядок такого перерахунку також установлюють у тексті ЗЕД-договору. При цьому контрагентам варто обумовити два моменти:

— дату проведення перерахунку валюти ціни договору у валюту платежу;

— валютний курс, за яким проводитиметься такий перерахунок.

До речі, формулюючи текст цих пунктів ЗЕД-контракту, резидент може керуватися валютно-ціновими застереженнями, які наведені в додатку 2 до спільної постанови КМУ і НБУ від 21.06.95 р. № 444.

А валютний нагляд?

Імпортна операція, здійснена нашим читачем, під валютний нагляд не потрапляє (оскільки тут йдеться про імпорт з подальшою оплатою). А ось у разі передоплаченого імпорту або ж при експорті з постоплатою банк контролює дотримання граничних строків розрахунків за такими операціями (п. 6 Інструкції № 7**). Вони мають бути закриті у межах 365 календарних днів (п. 21 Положення про заходи захисту та визначення порядку здійснення окремих операцій в іноземній валюті, затвердженого постановою Правління НБУ від 02.01.2019 р. № 5).

** Не поширюється на експортні/імпортні операції в незначному розмірі (екв. 150000 грн.), крім дроблення операцій (п. 22 Положення № 5).

Чи завершить банк валютний нагляд у разі, якщо оплата буде здійснена в іншій валюті?

Якщо валюта платежу відрізняється від валюти ціни, банк з метою валютного нагляду за повнотою розрахунків використовує умови перерахунку, передбачені в договорі. Якщо ж в договорі таких умов немає (чи вони не дозволяють однозначно визначити крос-курс, за яким здійснюється перерахунок), то з метою валютного нагляду банк використовуватиме офіційний курс гривні до іноземних валют, установлений НБУ на дату платежу. Наприклад, якщо на дату платежу курс НБУ гривні до євро становить 28 грн./€, а курс долара — 25,2 грн./$, то згідно з розрахунками банку передоплату в сумі €9000 закриє імпорт на суму $10000 (28 грн./€ : 25,2 грн./$ х €9000). Цей же курс використовується у разі, якщо у банку є підстави вважати, що експортна/імпортна операція може бути пов’язана з уникненням та/або невиконанням вимог законодавства України і призводить/може призвести до неотримання/недоотримання грошових коштів/товарів резидентом (п. 17 Інструкції № 7).

Тобто в деяких випадках (а саме: коли порядок перерахунку не прописаний у договорі або умови перерахунку, на думку банку, є недостатньо однозначними або незаконними) сума заборгованості, розрахована банком з метою валютного нагляду, може відрізнятися від суми, сплаченої контрагентові. Але навіть така відмінність ще не говорить про те, що банк не зможе завершити за цією операцією валютний нагляд і підприємству загрожує пеня за прострочення розрахунків у ЗЕД у розмірі 0,3 % суми недоотриманих коштів/товару, що недопостачає, за кожен день прострочення, але не більше простроченої суми (ч. 5 ст. 13 Закону України «Про валюту і валютні операції» від 21.06.2018 р. № 2473-VIII). Якщо сума відмінності виявиться незначною (у межах суми, еквівалентної 150000 грн., перерахованої за курсом НБУ на дату останньої події за цією операцією), валютний нагляд буде успішно завершений (п.п. 1 п. 9 Інструкції № 7). Тож такі «незначні» огріхи цілком допустимі.

Відображаємо в обліку

Валютні операції при їх первісному визнанні відображають в обліку у валюті звітності (гривні) шляхом перерахунку суми в інвалюті за курсом НБУ на дату здійснення операції (п. 5 П(С)БО 21 «Вплив змін валютних курсів»). Монетарні статті балансу надалі перераховують — на кожну дату балансу, а також на дату здійснення господарської операції за ними розраховують курсові різниці (п. 8 П(С)БО 21). А немонетарні статті перерахунку не підлягають. Додатну курсову різницю відображають у складі інших операційних доходів — на субрахунку 714, а від’ємну у складі інших операційних витрат — на субрахунку 945.

Конвертація валюти. При конвертації відбувається списання однієї і зарахування на рахунок іншої валюти. Залишок коштів на валютних рахунках підприємства — монетарна стаття балансу. Тому на кожну дату балансу, а також на дату здійснення операції за нею розраховують курсові різниці. Крім того, якщо крос-курс, розрахований виходячи з офіційних курсів гривні до інвалют, установлених НБУ, відрізняється від крос-курсу, за яким здійснена конвертація на валютному ринку, у підприємства виникнуть різниці, які відображають у складі витрат (якщо крос-курс, розрахований виходячи з курсів НБУ, нижче), — на субрахунку 942 «Витрати на купівлю-продаж іноземної валюти», або у складі доходів (якщо крос-курс, розрахований виходячи з офіційних курсів НБУ, вище) — на субрахунку 711 «Дохід від купівлі-продажу іноземної валюти».

Погашення заборгованості іншою валютою. Заборгованість перед нерезидентом, яка погашена іншою валютою, в обліку необхідно перерахувати (в порядку перерахунку, прописаному в контракті). Якщо згідно з умовами договору сторони при проведенні перерахунку орієнтуються не на офіційний курс гривні до інвалют, установлений НБУ на дату здійснення платежу, то в підприємства-резидента може виникнути гривнева різниця між курсом перерахунку і курсом НБУ, за яким відображена заборгованість. Такі різниці відображають: додатні — на субрахунку 719 «Інші доходи від операційної діяльності», від’ємні — на субрахунку 949 «Інші витрати операційної діяльності».

В іншому ж операції за «двовалютними» договорами відображають за загальними правилами П(С)БО 21 (ср. 025069200). Оскільки в нашому випадку першою подією було отримання товарів, то первісна вартість імпортних товарів була визначена за курсом гривні до валюти контракту (ціни), установленим НБУ на дату їх отримання (п. 5 П(С)БО 21), а кредиторська заборгованість перед іноземним постачальником за отримані, але не оплачені товари і на дату балансу, і на дату здійснення господарської операції (тобто на дату погашення заборгованості) повинна перераховуватися. Детальніше про облік валютних операцій в обліку див. «Податки та бухгалтерський облік», 2018, № 35-36, с. 3.

Приклад. В обліку підприємства значиться заборгованість перед нерезидентом у сумі $10000. Згідно з контрактом оплата здійснюється в євро виходячи з крос-курсу 0,95 €/$. Тобто підприємство повинно сплатити €9500. З метою здійснення оплати підприємство конвертувало долари. Максимальний крос-курс становив 1,15 $/€, реальний — 1,12 $/€. Відповідно для обміну перераховано: €9500 х 1,15 = 10925$. Інвалютна заборгованість і кошти на валютному рахунку значаться в обліку за курсом 24,8 грн./$.

Конвертація та погашення валютного боргу в обліку

№ з/п

Зміст господарської операції

Кореспонденція рахунків

Сума,

€/грн.,

$/грн.

Дт

Кт

Конвертація валюти

1

Перераховано з доларового рахунку валюту для обміну (курс НБУ — 25,0 грн./$)

334

312/$

$10925

273125

2

Відображено курсову різницю на дату здійснення операції ($10925 х (25,0 грн./$ - 24,8 грн./$))

312/$

714

2185

3

Відображено суму комісійної винагороди банку за конвертацію (273125 грн. х 0,2 %)

92

311

546,25

4

Зараховано придбані євро на поточний валютний рахунок (курс НБУ — 27,8 грн./€)

312/€

334

€9500

264100

5

Повернено невикористані долари на рахунок

€9500 х (1,15 $/€ - 1,12 $/€) = $285

(курс НБУ — 25,0 грн./$)

312/$

334

$285

7125

6

Відображено результат від конвертації валюти

(€9500 х 27,80 грн./€ - $10640 х 25,00 грн./$)

942

334

1900

Погашення заборгованості перед нерезидентом

1

Переведено заборгованість із заборгованості в доларах у заборгованість в євро на дату платежу нерезидента ($10000 х 0,95) (курс НБУ — 28,0 грн./€)

632/$

632/€

€9500

266000

2

Відображено курсову різницю на дату погашення доларової заборгованості (курс НБУ — 25,0 грн./$)

($10000 х (25,0 грн./$ - 24,8 грн./$)

945

632/$

2000

3

Відображено результат від конвертації заборгованості (€9500 х 28,0 грн./€ - $10000 х 25,0 грн./$)

949

632/$

16000

4

Перераховано оплату нерезиденту (курс НБУ — 28,0 грн./€)

632/€

312/€

€9500

266000

5

Відображено курсову різницю на дату здійснення платежу (€9500 х (28,0 грн./€ - 27,8 грн./€)

312/€

714

1900

Оформи передплату та читай все Передплатити журнал

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити
Завантажуйте наш мобільний додаток iFactor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Закрити
icon-block
Заважає реклама?
Ви маєте можливість її відключити всього за 10 грн
Бажаєте побачити, як сайт буде виглядати без реклами?
Вимкнути на 10 секунд